Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 2012 №748 Про додаткову дотацію на вирівнювання фінансової забезпечено - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня... 1 13.59kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 52.62kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 21. 12. 1 19.09kb.
Рішення від 09. 12. 2011 №449 Про виконання міського бюджету за 9... 1 27.64kb.
Рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року „Про районний... 1 31.31kb.
Розпорядження 26. 12. 2012 №574/А-2012 Про надання додаткової дотації... 1 28.99kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 13. 12. 1 35.96kb.
Рішення міської ради від 28. 12. 2010 №22 порядок розподілу додаткової... 1 54.84kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 30. 11. 1 41.38kb.
Рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року №194-10/vі „ Про обласний... 1 33.56kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 09. 11. 1 71.25kb.
Рішення від 06. 01. 2012 №618 17 сесія 6 скликання Про міський бюджет... 1 83.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 2012 №748 Про додаткову - сторінка №1/1

СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
17.12.2012748

Про додаткову дотацію на вирівнювання

фінансової забезпеченості місцевих

бюджетів району на 2013 рік


Відповідно до статті 101 Бюджетного кодексу України, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 грудня 2011 року № 832 з даного питання та керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 18, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити Порядок розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік, що додається.

2. Фінансовому управлінню районної держаної адміністрації підготувати для подальшого надання районній раді пропозиції щодо розподілу та затвердження додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2013 рік та до 04 січня 2013 року надати Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації інформацію про напрямки використання додаткової дотації.

3. Визначити, що додаткова дотація використовується для здійснення заходів:

- пов'язаних із завершенням оптимізації мережі бюджетних установ, приведенням їх у відповідність з наявними фінансовими ресурсами бюджетів, а також реорганізацією бюджетних установ;

- з додаткового бюджетного вирівнювання фактичних диспропорцій і компенсації видатків на утримання специфічних закладів та установ.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулюка В.М.

Голова районної

державної адміністрації Є.О.Устинов


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

_____17.12.12_____ №__748_______ ПОРЯДОК


розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік
Загальні положення
1. Цей Порядок визначає критерії розподілу обсягу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району (далі – додаткова дотація) на 2013 рік загальною сумою 1359,6 тис грн.

2. 0бсяг додаткової дотації, передбачений для району, розподіляється таким чином:  • 33 відсотків (451,4 тис грн) – районному бюджету для Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів „Надія”;

  • 17 відсотків ( 223,7 тис грн) - районному бюджету визначений пропорційно до питомої ваги видатків на загальноосвітні школи в загальному обсязі видатків з урахуванням наповнюваності класів;

  • 25,2 відсотки ( 342,25 тис грн) - районному бюджету на забезпечення утримання бюджетних установ пропорційно на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що мають низький показник чисельності (щільності) населення;

  • 25,2 відсотків (342,25 тис грн) – бюджетам сіл, селища та міста на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що мають низький показник чисельності (щільності) населення.

3. Обсяг додаткової дотації в сумі 1017,35 тис грн, визначений для районного бюджету, спрямувати на фінансове забезпечення захищених статей видатків, що не враховуються Міністерством фінансів України при визначенні розрахункового обсягу видатків на 2013 рік та на утримання Скадовського районного центру соціальної реабілітації дітей - інвалідів „Надія”
Напрямки розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік
4. Розподіл додаткової дотації між бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району проведено з урахуванням компенсації видатків на утримання специфічних закладів та установ (центрів реабілітації дітей-інвалідів) в сумі 451,4 тис грн.

Решту коштів додаткової дотації в сумі 908,2 тис грн розподілено за окремими критеріями наступним чином:  • пропорційно до питомої ваги видатків на загальноосвітні школи в загальному обсязі видатків з урахуванням наповнюваності класів у сумі 223,7 тис грн;

  • з урахуванням низького показника чисельності населення (щільності населення) у сумі 684,5 тис грн.

5. Загальний обсяг додаткової дотації є сумою складових частин вищезазначених критеріїв розподілу додаткової дотації на 2013 рік.
Розрахунок розподілу додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2013 рік за окремими критеріями
6. Визначений обсяг додаткової дотації пропорційно до питомої ваги видатків на загальноосвітні школи у загальному обсязі видатків (233,7 тис грн) розподіляється районному бюджету - відділу освіти районної державної адміністрації, у розрахунку на одного учня та коригується на коефіцієнт наповнюваності класів у загальноосвітніх школах.

8. Визначений обсяг додаткової дотації, скоригований залежно від щільності населення на 1 кв. кілометр кожної адміністративно-територіальної одиниці, в сумі 684,5 тис грн розраховується на одного мешканця згідно зі статистичними даними станом на 01 січня 2012 року та коригується на коефіцієнт, який залежить від щільності населення кожної адміністративно-територіальної одиниці:


V= 684,5 * / Nзаг * Ni * k2 i,
де V3i - обсяг додаткової дотації, визначений залежно від щільності населення на 1 кв. кілометр i-того бюджету району;
Nзаг - загальнорайонна чисельність наявного населення (відповідно до статистичних даних станом на 01 січня 2012 року Nзаг = 48,656 тис. чол.);
Ni - чисельність наявного населення і-того місцевого бюджету району згідно зі статичними даними станом на 01 січня 2012 року;
k2i - коригувальний коефіцієнт, який залежить від щільності населення і-тої АТО району;
k2 i = Shср / Shі,
де Shср, Shі - щільність населення середньорайонна та і-того АТО району відповідно (згідно зі статистичними даними Shср = 30,04 особи на 1 кв. кілометр).
Щільність населення середньо районна та ітого бюджету району розраховується за формулою:
Shср = Nзаг / Sзаг
Shі = Ni / Sі,
Sі - площа і-того АТО району згідно зі статистичними даними станом на 01 вересня 2012 року.

Та 50 відсотків районному бюджету – 342,25 тис грн.

Розрахунок розподілу дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2013 рік наведено в додатку до цього Порядку.

Керівник апарату районноїдержавної адміністрації О.І.Чуприненко 
Додаток 1

Додаток до розрахунку
розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2013 рік
Розрахунок
розподілу додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік


№№ п/п

Назва бюджету АТО *

 

Розподіл додаткової дотації з державного бюджету

Населення на 01.01.2012 (тис.чол.) Ni

Площа території громади відповідно до встановлених меж, га

 

Додаткова дотація на утримання районного центру реабілітації для дітей-інвалідів „Надія”.

Обсяг додаткової дотації, визначений пропорційно до питомої ваги видатків на загальноосвітні школи у загальному обсязі видатків із застосуванням коригувального коефіцієнта залежно від наповнюваності класів загальноосвітніх шкіл

Обсяг додаткової дотації, визначений залежно від щільності населення

Разом з округленням

 

Щільність населення

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Антонівка

2,024

3562,70

17,60

 

 

21,50

21,50

2

Володимирівка

1,841

5326,00

28,93

 

 

11,90

11,90

3

Красне

2,924

9035,50

30,90

 

 

17,70

17,70

4

Михайлівка

2,735

13275,80

48,54

 

 

10,55

10,55

5

Новомиколаївка

3,487

10939,60

31,37

 

 

20,80

20,80

6

Приморське

1,625

9019,90

55,51

 

 

5,50

5,50

7

Птахівка

1,737

6392,90

36,80

 

 

8,80

8,80

8

Радгоспне

2,155

11936,50

55,39

 

 

7,30

7,30

9

Таврія

1,657

6633,10

40,03

 

 

7,70

7,70

10

Тарасівка

1,761

8841,30

50,21

 

 

6,60

6,60

11

Широке

1,791

4465,00

24,93

 

 

13,40

13,40

12

Шевченко

1,293

4811,60

37,21

 

 

6,50

6,50

13

Улянівка

1,339

3398,10

25,38

 

 

9,90

9,90

 

 

 
 

Всього по с/радам

26,369

97638,00

37,03

 

 

148,15

148,15

 
 
 

14

Лазурне

3,218

8987,00

27,93

 

 

21,60

21,60

15

Міська рада

19,069

39453,04

20,69

 

 

172,50

172,50

16

Районний б-т

 

 

 

451,40

223,70

342,25

1017,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

48,656

146078,04

30,02

451,40

223,70

684,50

1359,60
Керівник апарату районноїдержавної адміністрації


О.І.Чуприненко