Розпорядження голови районної державної адміністрації 18. 12. 2012 №755 Про затвердження розрахунку міжбюджетних трансфертів між рай - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 187.7kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 126.57kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 82.79kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 84.57kb.
Про затвердження коефіцієнтів впливу різних факторів по галузях при... 1 265.57kb.
Розпорядження голови Ніжинської райдержадміністрації 24. 12. 1 218.12kb.
Між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ на 2012 рік 1 236.52kb.
Розпорядження краснокутськ від " 19 " 1 85.46kb.
Розпорядження від 29 грудня 2007 року №799-р м. Снігурівка Про затвердження... 1 21.5kb.
Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 1 162.55kb.
Про затвердження коефіцієнтів до методики розподілу обсягу міжбюджетних... 1 23.6kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 5 1050.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 18. 12. 2012 №755 Про затвердження - сторінка №1/1


СКАДОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
18.12.2012755

Про затвердження розрахунку

міжбюджетних трансфертів між районним

бюджетом та бюджетами міста Скадовська,

селища Лазурне та сіл району на

2013 рік


На підставі Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 08 грудня 2010 року № 1149 „Деякі питання розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів” та Закону України „Про Державний бюджет України на 201 рік”, керуючись статтею 6, пунктом 3 частини першої статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39 та частиною першою статті 41 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”:

1. Затвердити розрахунок міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013рік (додається).

2. Затвердити до обрахунку видатків на 2013 рік коефіцієнти факторного впливу по галузям (додається).

3. При здійсненні контролю за відповідністю законодавству показників затвердженого міського, селищного та сільських бюджетів фінансовому управлінню районної держаної адміністрації протягом 1 кварталу 2013 року провести експертизу рішень місцевих рад відповідно до вимог розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік, затвердженого цим розпорядженням.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Кулюка В.М.

Голови районної

державної адміністрації Є.О.Устинов


Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від „ 18 „ грудня 2012 року №Коефіцієнти факторного впливу по галузям до розрахунку

міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста

Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік


Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення 0,5;

Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району , що складає 0,76;

Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради 0,4;

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років 0,5;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках 0,2;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0; =0,3;

Kdm - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу-0,497, у тому числі для міста Скадовськ- 0,5037 та селища Лазурне- 0,4479;

Kdm2 - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу для міста Скадовськ 0,023;

Kkk - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району -0,34;

Kkb - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру у зведеному бюджеті району -0,16;

Кh - коефіцієнт, який визначає частку видатків фонду нерозподілених видатків для міст, селища, сіл від обсягу видатків загального фонду міст, селища, сіл обрахованих для визначення міжбюджетних трансфертів-0,013579.

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.І.Чуприненко


Затверджено

Розпорядження голови

райдержадміністрації

від „ „ грудня 2012 року №Розрахунок

міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами міста

Скадовська , селища Лазурне та сіл району на 2013 рік


1. Розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання) між районним бюджетом та бюджетами селища Лазурне та сіл району у плановому бюджетному періоді здійснюється відповідно до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету) між районним бюджетом та бюджетами сіл, селищ, міст районного значення та їх об’єднань затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149.

У розрахунку застосовуються такі умовні позначення:


i - бюджет села, селища, міста (далі - бюджет місцевого самоврядування);
u - зведений бюджет Скадовського району (далі - зведений бюджет).
Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам міста, селища та сіл району, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di) із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (αi ) за формулою:

Ti = αi х (Vi - Di),

2. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (D(izak)), формується з надходжень податків та зборів (обов’язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до ст. 64-66 Бюджетного кодексу України

Розрахунок прогнозного обсягу доходів (кошика доходів) бюджету Скадовського району, бюджетів місцевого самоврядування, закріплених за цими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозного обсягу доходів зведеного бюджету району , врахованого під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району , на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Kipl х Ni3 х D prohn) / Nu3,
Ki pl = (Dri / Ni3) / (∑Dri / Nu3),
Dri = D prohn х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х hі х Kiprohn pl / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Kipl – розрахунковий індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у плановому бюджетному періоді (визначається до четвертого знака після коми);

2
Dri – попередній прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування;
D prohn – прогнозний обсяг доходів (кошика доходів) зведеного бюджету району , врахований під час визначення обсягу міжбюджетного трансферту між державним бюджетом та зведеним бюджетом району , на планований бюджетний період без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу;
Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2 і Ni3 – чисельність наявного населення району та адміністративно-територіальної одиниці за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);
hі – коефіцієнт актуалізації індексів відносної податкоспроможності для районного бюджету та бюджетів місцевого самоврядування, який визначається за такою формулою:
hі = Kifakt/ Kiprohn,
де Kifakt – фактичний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування за 11 місяців 2012року, який визначається за формулою:
Kifakt = [(Di4 ) / Ni3] / [(Du4) / Nu3],
де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району та районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за 11 місяців 2012 року;
Kiprohn – прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у році, що передує плановому, який при відповідних умовах визначається за формулами:
якщо Ki3 > Ki1 , то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 – 2 х (Ki1 + Ki2 + Ki3) /3,
якщо Ki3 < Ki1 , то Kiprohn = E InKi2 + 2 х InKi3 – 2 х (InKi1 + InKi2 + InKi3) /3;
Kiprohn pl – прогнозний індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування у плановому бюджетному періоді, який при відповідних умовах визначається за формулами:

якщо Ki3 > Ki1 , то Kiprohn pl = Ki3 – (2 х (Ki1 – Ki2) + (Ki2 – Ki3)) /3 –

– ((Ki1 – Ki2) + (Ki2 – Ki3))/2,
якщо Ki3 < Ki1 , то Kiprohn pl = E InKi3 – (2 х (InKi1 – InKi2) + (InKi2 – InKi3)) /3 –

– ((InKi1 – InKi2) + (InKi2 – InKi3))/2,

де E – число Ейлера, математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;


In – натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3, - індекс відносної податкоспроможності районного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування відповідного року базового періоду, розрахований за такою формулою:

3
Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1],
Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2],
Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],
де Du1, Du2, Du3, Di1, Di2 і Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за звітними даними про фактичні надходження таких доходів за відповідні роки базового періоду(2009-2011 роки);
Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2 і Li3 - сума пільг, наданих органами місцевого самоврядування з податків і зборів, що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за зведеним бюджетом району (зведеним бюджетом міста) та районним (міським) бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування за відповідні роки базового періоду.
Обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за районним бюджетом, бюджетами місцевого самоврядування (Dizak), на прогнозний період визначається за такою формулою:
Dizеak = RDizak + Dw,
Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, для кожного районного (міського) бюджету, бюджетів місцевого самоврядування".
Дані у розрізі місцевих бюджетів району приведено в таблиці 1

3. Для обрахунку видатків на 2013 рік встановлені такі коефіцієнти по галузям:

Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення 0,5 ;

Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району , що складає 0,76;

Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради 0,4;

Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років 0,5 ;

Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках 0,2;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0; =0,3;

Kdm - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу-0,497,у тому числі для міста Скадовськ- 0,5037 та селища Лазурне- 0,4479;

Kdm2 - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу для міста Скадовськ 0,023;

Kkk - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району -0,34;

4

Kkb - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру у зведеному бюджеті району -0,16;Кh - коефіцієнт, який визначає частку видатків фонду нерозподілених видатків для міст, селища, сіл від обсягу видатків загального фонду міст, селища, сіл обрахованих для визначення міжбюджетних трансфертів-0,013579.

Розрахунок видатків на утримання

органів місцевого самоврядування

4. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів місцевого самоврядування в цілому по району (Vyms) визначається за такою формулою:

Vyms = Hyms х Nr(m) х Yr(m) х Ky2

де

Hyms – норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування в цілому по бюджетах місцевого самоврядування 19,198391 грн х 0,76 = 14,590777 грнHyms = Hyr(m) х Kyd,,

Hyr(m) – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 08.12.2010 № 1149;

Kyd – коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району , що складає 0,76;

Nr(m) – штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування району, визначена виходячи з нормативу типової штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення районів, згідно з Формулою розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами 181,4;

Ni – типова штатна чисельність працівників органів місцевого самоврядування згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.1997 № 1349 «Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування;

Yr(m)-норматив штатної чисельності працівників органів місцевого самоврядування на одну тисячу населення району, визначений згідно з Формулою розподілу обсягу між бюджетних трансфертів.

5. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету міста районного значення, селища Лазурне (Vymi i) визначається за формулою:

Vymi = Hyms х Ni + Vygi,

де Ni - чисельність наявного населення i-го міста районного значення, за даними на 1 січня року, що передує плановому;

6.Розрахунковий обсяг видатків на утримання органів самоврядування для і-го села (Vysi), визначається за формулою:

Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyi / Lyr(m)) + Vygi,

5

деVym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення Vym = Vymi;
Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення - 0,5 ;
Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл за даними на 1 січня року, що передує плановому 26,369 тис.чол;
Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської ради, що встановлюється райдержадміністрацією 0,4;
Si - кількість населених пунктів, які входять до i-тої сільської ради;
Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у селах-37;

Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської ради Kyl = 1 - Kyn - Kys≥ 0; =0,1


Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. № 1349 „Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування”-123,7
Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських рад;
7. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання районної ради (Vyrri) визначається за формулою:

Vyrri = Vyr(m) - Vyms,

де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району на утримання органів місцевого самоврядування.

Дані у розрізі місцевих бюджетів району приведено в таблиці 2.


Розрахунок видатків на освіту
8. Показник розрахунково обсягу видатків на дошкільну освіту для бюджетів, що входять до складу зведеного бюджету району, визначається як сума видатків на дошкільну освіту для бюджетів міста районного значення , селища та сіл району (Vomi i) ,та видатків на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, міст, на територіях яких є дитячі садки (Vrdov) та видатків на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, міст, в яких діти не відвідують (Vrdonv)
Vodzi = Vomi+Vrdov+ Vrdonv

9. Показник розрахункового обсягу видатків на дошкільну освіту для бюджетів міста районного значення та селища (Vomi i) визначається за такою формулою:


Vomi = Hod х (Kdm х Dim + Kdm2 х Dim х 1,1),
де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. № 1195 зі змінами та доповненнями; - 8,801875 тис. грн.

6
Kdm - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу. На 2013 рік Kdm встановлено для у міста Скадовськ- 0,5037 та селищі Лазурне- 0,4479;

Kdm2 - коригуючий коефіцієнт видатків на дошкільну освіту для міст районного значення та селища міського типу 0,023;
Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення та селищах -1544 чол.
10. Показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, (Vоsі), визначається за такою формулою:

Vosi = (Vo - Vom) х (Kod x Di/Dr +Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr),


де Vo – загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району;
Vom – розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту визначається для бюджетів сіл, селищ Vom = Vomi; -( 12574,4.грн. -7067,91.грн)= 5506,19 тис грн.
Kod – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 – 6 років 0,5;
Di – кількість дітей у віці 0 – 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу (кількість прикріплених дітей визначається відповідно до статті 7 Закону України „Про міжбюджетні відносини між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст та їх об’єднань”);
Dr – загальна кількість дітей в сільській місцевості району-2164 чол.;
Kog – коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках 0,2;
Gi – кількість груп у дитячих садках в i-му селі;
Gr – кількість груп в дитячих садках у цілому в сільській місцевості відповідного району-33 груп;

Kot – коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog ≥ 0; =0,3

Ti – кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в i-му селі;
Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в сільській місцевості-622 дітей
11. Розрахунок видатків на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, міст, на територіях яких є дитячі садки Vrdov здійснюється за формулою:

Vrd = Hrdonv х (Dis(nv) + Disg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dis(v) + Disg(v) х Kgdnz),

Hrdov – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 – 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади 0,029990

Дані у розрізі місцевих бюджетів району приведено в таблиці 3.

7
Розрахунок обсягу видатків на культуру

12..Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру, для бюджету місцевого самоврядування (Vki), визначається за такою формулою:


Vki = Hkk х (Ni - Nrkki) + Hkb х (Ni - Nrkbi)
де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя
Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя .
Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:
Hkk = Hk х Kkk,
Hkb = Hk х Kkb,
де Hk – фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району - 160,518945 грн;
Kkk - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру в зведеному бюджеті району - 0,34;
Kkb - коефіцієнт, який визначає частку видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі видатків на культуру у зведеному бюджеті району - 0,16.
Nrkki - чисельність наявного населення i-го міста районного значення села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;
Nrkbi - чисельність наявного населення i-го міста районного значення села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;

Населення Скадовської міської ради у загальній кількості 19,069 тис.чол. обслуговується районним будинком культури та районними бібліотеками, і в зв’язку з цим видатки на галузь для бюджету міської ради не розраховується.


Дані у розрізі місцевих бюджетів району приведено в таблиці 4.
Розрахунок обсягу фонду нерозподілених видатків
13. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не

8

менш як 0,005 відсотка обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування.Розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків бюджету місцевого самоврядування (Vhi) визначається за такою формулою:

Vhi = (Vyi + Vzi + Voi + Vki) х Кh,

де Кh – коефіцієнт визначення обсягу нерозподіленого резерву коштів бюджету місцевого самоврядування = 0,013598, який встановлено виходячи із загального обсягу видатків бюджетів сіл та міста районного підпорядкування, що враховано при визначенні міжбюджетних трансфертів – 16932,57 тис. гривень. Кh= 240,45/17706,85=0,013579

Дані у розрізі місцевих бюджетів району приведено в таблиці 5.


14. Дані остаточного розрахунку міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами

міста Скадовська, селища Лазурне та сіл району на 2013 рік з нормативами щоденних відрахувань наведено в таблиці 6.Керівник апарату районної

державної адміністрації О.І Чуприненко