Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 05. 2013 №152 положення про Районну комісію з питань сприяння проведенню В - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського... 1 83.23kb.
Розпорядження голови районної райдержадміністрації від 16 грудня... 1 24.31kb.
Розпорядження 24. 05. 2013 Валки №152 Про внесення змін до розпорядження... 1 56.82kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 1 91.03kb.
Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації... 1 88.38kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 липня... 1 124.52kb.
Розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації 15. 1 155.23kb.
Розпорядження голови Хустської районної державної адміністрації вiд 17. 1 137.78kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 02. 1 36.79kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 03. 1 58.3kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї... 1 80.52kb.
Урок Кількість, розміщення і густота населення, його вікова і статева... 1 129.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 05. 2013 №152 положення - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови

районної державної адміністрації

24.05.2013 № 152

ПОЛОЖЕННЯ

про Районну комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення
1. Районна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.
2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.


  1. Основними завданнями Комісії є:

сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних із підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі - Перепис);

підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки та проведення Перепису.


4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

проводить аналіз стану роботи з підготовки та проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи;

бере участь у розробленні проектів нормативних актів із питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису;

розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних із Переписом;

інформує районну державну адміністрацію про стан підготовки та проведення Перепису;

подає до районної державної адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.


5. Комісія має право:

отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням фахівців;

організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань підготовки і проведення Перепису;

вирішувати інші питання, що належать до її компетенції.


6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.
7. Комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням районної державної адміністрації.

Головою комісії є заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.
8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.


9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
10. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти свою окрему думку у письмовій формі, що додасться до протоколу засідання.11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює відділ статистики у Валківському районі.

Керівник апарату

районної державної адміністрації Н.Б. Желевська

Пахомова 5 12 72