Розпорядження голови районної державної адміністрації від № положення про Організаційний комітет з проведення першого туру щорічного - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від № порядок... 1 65.76kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 111.26kb.
Наказ №55 Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу... 1 23.14kb.
Положення про Організаційний комітет з проведення II туру Всеукраїнського... 1 44.57kb.
Про затвердження плану заходів з організації підвищення кваліфікації... 1 77.58kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 131.16kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 163.5kb.
Рішенням організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського... 1 73.79kb.
Конкурсу «Кращий державний службовець» 1 35.36kb.
Порядок проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний... 1 80.63kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 01. 03. 1 61.69kb.
Про проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий... 1 131.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від № положення про Організаційний - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

від №


ПОЛОЖЕННЯ

про Організаційний комітет з проведення першого туру

щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний

службовець" апарату Золочівської райдержадміністрації
Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення першого туру щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Оргкомітет).

І. Загальні положення

Оргкомітет очолює голова райдержадміністрації. До його персонального складу можуть входити перший заступник голови, заступники голови, начальники відділу організаційно-кадрової роботи, юридичного відділу, голова профкому працівників районної державної адміністрації.ІІ. Правові підстави діяльності Оргкомітету

У своїй діяльності Оргкомітет керується:

– постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець";

– Порядком проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" апарату районної державної адміністрації в межах першого туру Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець".  • зазначеним Положенням.

ІІІ. Організація роботи Оргкомітету

1.Засідання Оргкомітету проводяться відповідно до календарного плану проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" (далі – Календарний план).

2. Засідання Оргкомітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як 2/3 його складу.

3. Рішення Оргкомітету приймаються простою більшістю від присутніх його членів відкритим голосуванням.

4. У випадку рівного розподілу голосів членів Оргкомітету вирішальним є голос голови Оргкомітету, або головуючого.

5. За підсумками засідань Оргкомітет приймає рішення, що оформляються протоколом. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників Конкурсу не підлягають.ІV. Повноваження Оргкомітету

1. Вирішує питання розподілу обов'язків серед членів Оргкомітету, затверджує Календарний план на поточний рік щодо проведення конкурсу.

2. Розглядає подані документи претендентів на участь в Конкурсі та приймає рішення щодо їх допуску до участі в Конкурсі або надсилає їм обгрунтовану відмову.

3. Розробляє вимоги та критерії оцінки щодо складання учасниками Конкурсу тестових завдань, що стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов'язків державного службовця, з урахуванням кваліфікаційних характеристик посад, які займають учасники першого туру Конкурсу.

4. Затверджує завдання для учасників першого туру Конкурсу.

5. Організовує проведення комплексного тестування на знання Коституції України та законодавства про державну службу; складання ділового документа, завданнями з володіння учасниками Конкурсу сучасних комп'ютерних технологій.

6. Визначає переможців та лауреатів конкурсу у кожній номінації за підсумками першого туру шляхом відкритого голосування.

7. Нагороджує переможців та лауреатів першого туру конкурсу у кожній номінації.

8. Вносить пропозиції щодо дострокового присвоєння переможцям першого туру Конкурсу чергових рангів державного службовця відповідно до законодавства, інших форм їх заохочення.

9. Організовує роботу щодо висвітлення результатів конкурсу у засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.V. Повноваження голови Оргкомітету

Здійснює загальне керівництво Оргкомітетом та затверджує його рішення.VІ. Повноваження заступника голови Оргкомітету

1.Заміщає голову Оргкомітету у випадках його відсутності.

2. Організовує роз'яснювальну роботу щодо проведення конкурсу, координує розробку методичних матеріалів з питань підвищення кваліфікації державних службовців у рамках Конкурсу, узагальнення та розміщення матеріалів на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації.

VІІ. Повноваження секретаря Оргкомітету

1.Здійснює організаційне забезпечення діяльності Оргкомітету відповідно до зазначеного Положення.

2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Оргкомітету.

3. Організовує засідання Оргкомітету, інформує про хід виконання затверджених планів роботи Оргкомітету, складає протоколи його засідань та надсилає до організаційних комітетів вищого рівня прийняті рішення.VІІІ. Повноваження членів Оргкомітету

1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов'язків, беруть участь у засіданнях Оргкомітету.

2. Беруть участь в організації першого туру конкурсу, визначають переможців та лауреатів конкурсу за номінаціями.

ІХ. Регламент Оргкомітету

Цей регламент визначає та урегульовує внутрішній порядок роботи Оргкомітету, які базуються на правових нормах, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 року № 1152 "Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу "Кращий державний службовець" та Положенням про Оргкомітет.

1. Оргкомітет організовує свою діяльність відповідно до Календарного плану.

2. Оргкомітет проводить засідання, що плануються з урахуванням Положення про Оргкомітет та у разі необхідності.

3. На своїх засіданнях Оргкомітет розглядає питання щодо:

– розподілу функцій та обов'язків;

– планування роботи;

– підготовки та проведення заходів, пов'язаних із організацією

і проведенням першого туру конкурсу;

– обговорення методичних матеріалів з питань, пов'язаних з проведенням Конкурсу;

– визначення переможців та лауреатів за підсумками першого туру конкурсу;

– інших питань проведення конкурсу.

4. Рішення Оргкомітету оформляються протоколами, які підписує

голова, заступник голови, секретар та члени Оргкомітету.

5. Копії всіх документів переможців, передбачених Порядком проведення Конкурсу, разом з другим примірником оригіналу протоколу підведення підсумків та визначення переможців, а також копіями завдань, виконаних переможцями першого туру, направляються до Оргкомітетів другого туру Конкурсу.

6. Оргкомітет першого туру за його підсумками надає керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації копію протоколу про участь у Конкурсі державних службовців, що є підставою зараховувати участь у конкурсі як підвищення кваліфікації відповідно до п.8 Положення про систему підготовки, передпідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 липня 2010 р. № 564 з відповідним записом в особовій картці форми П-2ДС (розділ 8). Відповідний запис робиться лише у випадку проходження державним службовцем всіх 3-х етапів І туру конкурсу.7. Інформування громадськості щодо підведення підсумків першого туру конкурсу в засобах масової інформації та на веб-сайті райдержадміністрації.