Розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних по - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 29. 1 95.24kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про затвердження... 1 327.5kb.
Розпорядження голови Кіцманської районної державної адміністрації... 1 47.61kb.
Розпорядження голови Мостиської районної державної адміністрації... 1 110.02kb.
Рішення сокирянської районної ради про встановлення та зміну меж... 1 26.06kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада... 1 113.81kb.
Розпорядження голови буської районної державної адміністрації 30. 1 213.26kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження " 09 " 07 2012 р. №433-р Про затвердження Положення... 1 223.83kb.
Програма кандидата в народні депутати України Володимира Кухара від... 1 15.03kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації «Про затвердження - сторінка №1/1
Аналіз

регуляторного впливу до проекту

розпорядження голови Сокирянської районної державної адміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання

адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації»
1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання..

Для отримання адміністративних послуг суб’єкти господарювання та населення вимушені багаторазово звертатись до різних адміністративних органів, іноді навіть у рамках отримання однієї послуги, вистоювати черги в очікуванні прийому відповідними працівниками адміністративних органів та очікувати результат надання адміністративних послуг невизначений період часу. До того ж , іноді має місце затягування розгляду заяв, клопотань, звернень, що негативно впливає на розвиток підприємництва та сприяє формуванню в суспільстві негативного іміджу влади.

Необхідність прийняття розпорядження голови Сокирянської райдержадміністрації «Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації» дасть змогу створити доступні та зручні умови для реалізації захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг і розв’язати проблеми та недоліки об’єктивного та суб’єктивного характеру, що створюють значні труднощі для одержувачів адміністративних послуг :

- відсутність достатньої інформації щодо порядку надання адміністративних послуг;

- необхідність звернення до декількох представників органів, які надають адміністративні послуги для вирішення питань, що передують отриманню кінцевого документа як результату надання адміністративної послуги.

- наявність різноманітних баз даних виконавчих органів влади та інших відомств, не пов’язаних між собою, та необхідність збору одержувачем послуг підтверджуючої інформації з різних організацій для отримання кінцевого результату;

- відсутність єдиної системи взаємодії представників органів, які надають адміністративні послуги щодо надання адміністративних послуг;
2. Визначення цілей державного регулювання

Основною метою проекту є створення зручних і сприятливих умов отримання адміністративних послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечення відкритості інформації про діяльність органів виконавчої влади.

Головним завданням прийняття цього акту є: побудова ефективної системи надання адміністративних послуг представниками органів, які надають адміністративні послуги шляхом створення та функціонування Центру надання адміністративних послуг.

Прийняття цього акту чітко визначить порядок організації роботи та взаємодії учасників Центру надання адміністративних послуг – державного адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання встановленого переліку адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг, що дозволить:

- забезпечить можливість отримання суб’єктами господарювання та населенням адміністративних послуг у одному приміщенні у чітко встановлені строки, в комфортних умовах з мінімальною кількістю відвідувань та додатковими витратами часу;

- забезпечить вільний доступ суб’єктам господарювання та населенню до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) адміністративних послуг, а також до інформації про стан, хід та результати розгляду заяв, клопотань, звернень у відповідних адміністративних органах;

- надасть можливість отримати фахові консультації від експертів – консультантів адміністративних органів – суб’єктів надання адміністративних послуг у приміщенні Центру надання адміністративних послуг у визначений графіком їх роботи час;

- виключення випадків виникнення корупційних діянь за рахунок зменшення або відсутності безпосереднього спілкування суб’єктів звернень з представниками адміністративних органів;

- запровадить сучасні форми спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3. Альтернативні способи досягнення визначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу.

Перша альтернатива.

Збереження існуючого стану: суб’єкти звертаються за наданням адміністративних послуг безпосередньо до суб’єктів надання адміністративних послуг: процедура непрозора, відсутній громадський контроль. Дана альтернатива не відповідає Закону України  «Про адміністративні послуги».

 Друга альтернатива.

Надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації, що передбачає адміністратора, у порядку, встановленому Законом України «Про адміністративні послуги».

Запровадженням надання адміністративних послуг через Центр надання адміністративних послуг реалізуються пріоритетні напрямки діяльності:

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що вимагаються для отримання адміністративних послуг;

- рівності перед законом; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг;

- неупередженості та справедливості;

- доступності та зручності для суб’єктів звернень.

- відкритості та прозорості

- реалізація прав та інтересів громадян та суб’єктів господарювання через публічне обговорення проекту регуляторного акта.
4. Механізм та відповідні заходи, що пропонуються для розв’язання проблеми.

Механізмом розв'язання проблеми є затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг та створення зручних умов для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання:

- організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

- спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

- забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;

- забезпечення надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

- завдання та обов’язки адміністратора та суб’єктів надання адміністративних послуг Центру надання адміністративних послуг.

Запровадження державного регулювання та реалізація такого регуляторного акту забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо порядку взаємодії адміністративних органів та їх посадових і службових осіб, адміністратора, державного адміністратора, при організації надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг.

Таким чином, дія цього регуляторного акту дасть змогу відпрацювати чіткий механізм взаємодії адміністратора, органів виконавчої влади, установ, їх посадових та службових осіб, задіяних у забезпеченні організації надання адміністративних послуг у Центрі надання адміністративних послуг .
5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акту.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акту.

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути економічна криза - нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання може призвести до відмови від провадження господарської діяльності. Також негативним фактором можуть бути темпи інфляції, при яких вартість (у разі платності) адміністративних послуг можуть значно підвищитись.

Позитивно на дію цього регуляторного акту може вплинути розвиток сучасних комп’ютерних технологій, який дасть змогу підвищити ефективність та прозорість діяльності Центру надання адміністративних послуг, створити зручні та сприятливі умови для отримання послуг громадянами, суб’єктами господарювання, забезпечить підвищення якості надання адміністративних послуг.

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Запровадження цього регуляторного акту не потребує додаткових витрат з бюджету. Перевагою впровадження регуляторного акту є спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання.

Прийняття запропонованого регуляторного акта забезпечить:

- спрощення процедури надання адміністративних послуг, її прозорість;

- скорочення часу та витрат суб'єктів звернень для отримання адміністративних послуг;

- отримання вичерпної інформації щодо вимог та порядку отримання адміністративних послуг;

- забезпечення контролю за посадовими особами суб’єктів надання адміністративних послуг, строків надання адміністративних послуг;

- тісну та ефективну співпрацю суб'єктів звернень з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, громадськими організаціями.

Проект розпорядження негативних чинників не має.

Оприлюднення проекту розпорядження та аналізу регуляторного впливу в установленому порядку забезпечить отримання зауважень та пропозицій від громадськості. Рівень поінформованості громадськості буде достатній для усвідомлення та реалізації проекту розпорядження.

Нагляд та контроль за додержанням вимог акта.

Здійснення контрольного нагляду за додержанням вимог цього регуляторного акту буде здійснюватись райдержадміністрацією шляхом проведення базового, повторного та періодичного відстеження.Звіти по відстеженням даного регуляторного акту будуть надаватись до спеціально уповноваженого органу та публікуватись в засобах масової інформації.

6.Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат

Вигоди

Витрати

Сфера інтересів держави

 • відкритість, прозорість та зрозумілість процедур з надання адміністративних послуг;

 • дотримання принципу організаційної єдності;

 • раціональна мінімізація кількості документів та процедурних дій, необхідних для надання адміністративних послуг;

 • мінімізація черг суб’єктів звернення в адміністративних органах;

 • вивільнення (збільшення) часу в адміністративних органах для виконання посадових обов’язків стосовно якісного надання адміністративних послуг завдяки мінімізації або повній відсутності прямого спілкування з суб’єктами звернень;

 • мінімізація корупційної складової;

 • оперативність вирішення питань, пов’язаних з наданням адміністративних послуг;

 • налагодження прозорих і партнерських стосунків у співпраці учасників ЦНАП, адміністративних органів та суб'єктів звернень;

 • формування в суспільстві позитивного іміджу влади.На утримання Центру надання адміністративних послуг витрати в межах видатків на утримання, органів, що прийняли рішення про створення Центру (зарплата, користування реєстрами, придбання канцтоварів, оргтехніки та предметів довгострокового користування)


Сфера інтересів суб’єктів господарювання

 • доступність та зручність;

 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом організаційної єдності;

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

 • доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.
У суб’єктів господарювання додаткові витрати не очікуються

Сфера інтересів громадян

 • доступність та зручність (місце розташування, режим роботи ЦНАП);

 • належні умови для очікування та заповнення необхідних документів (бланків, заяв тощо), у тому числі для осіб з обмеженими фізичними можливостями (особливими потребами);

 • чітке визначення переліку документів, необхідних для отримання відповідної адміністративної послуги;

 • отримання адміністративних послуг у одному приміщенні за принципом "єдиного вікна";

 • мінімізація часу на очікування в черзі;

 • мінімізація кількості відвідувань ЦНАП для отримання результату надання адміністративної послуги;

 • можливість отримання бланків заяв за місцем отримання послуги;

 • контроль адміністраторів за обґрунтованістю плати за адміністративні послуги.

 • отримання у приміщенні ЦНАП професійних консультацій щодо порядку надання адміністративних послуг та допомоги в оформленні документів, необхідних для їх отримання;

 • вивільнення часу, який раніше витрачався на багаторазові відвідування різних адміністративних органів та перебування в чергах для отримання конкретної послуги;

 • визначеність та зменшення термінів надання адміністративних послуг;

 • наявність та доступність інформації про перелік та порядок надання адміністративних послуг;

- доступ суб'єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

Додаткові витрати не очікуються.


7.Запропонований термін дії регуляторного акта.

Термін дії даного проекту регуляторного акту – розпорядження голови райдержадміністрації «Про затвердження положення про Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації» необмежено у часі. Проте, дія даного акту є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акту або на його цілі.


8. Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта.

Показники результативності впровадження регуляторного акта є:

- кількість адміністративних послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг;

- кількість адміністративних органів, які надають адміністративні послуги через Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації;

- розмір надходжень до державного та місцевого бюджетів, пов’язаних з дією акта, не зміниться;

- кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб на яких буде поширюватися дія акта (кількість звернень одержувачів адміністративних послуг);

- розмір коштів і часу, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта;

- достатній рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;

- кількість скарг одержувачів послуг з приводу порушення порядку та якості надання адміністративні послуг.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності регуляторного акта.

Базове відстеження буде здійснюватися до набрання чинності цього регуляторного акта.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акту буде здійснюватись статистичним методом шляхом збору та обробки інформації роботи зазначеного Центру та соціологічним методом шляхом анкетування споживачів адміністративних послуг.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде проведено через рік з дня набрання чинності регуляторного акту, але не пізніше двох років з дня набрання чинності.

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися протягом усього терміну його дії шляхом розгляду пропозицій та зауважень, які надійдуть до районної державної адміністрації від громадян, та за результатами моніторингу діяльності Центру надання адміністративних послуг.

Періодичне відстеження результативності проводиться кожні три роки після проведення повторного відстеження результативності.


Аналіз регуляторного впливу підготовлений:

Відділом з питань діяльності

Центру надання адміністративних послуг

Начальник відділу Писарюк З.Г.


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Сокирянської районної

державної адміністрації

_______ ____№ ________


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр надання адміністративних послуг

Сокирянської районної державної адміністрації
1. Загальні положення.

1.1. Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації (далі – Центр) – це постійно діючий робочий орган, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.

1.2. Положення про Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації (далі – Положення) розроблено на підставі вимог законів України "Про адміністративні послуги", "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності", постанови Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг».

1.3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

1.4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

1.5. Учасники Центру – посадові та службові особи структурних підрозділів райдержадміністрації, адміністратори, посадові особи дозвільного центру, задіяні у забезпеченні організації надання згідно визначеного переліку адміністративних послуг через Центр.

2. Мета створення та основні завданнями Центру .

2.1.Метою створення та функціонування Центру є забезпечення зручності та оперативності тримання адміністративних послуг суб'єктами звернень.

2.2. Основними завданнями Центру є:

2.2.1. організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2.2.2. спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

2.2.3. забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.3. Загальні принципи роботи Центру.

3.1. Доступність послуг для фізичних і юридичних осіб та оперативність у вирішенні питань по наданню цих послуг.

3.2. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, суб’єктами надання яких є органи виконавчої влади, визначається головою районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

3.3. У Центрі за рішенням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

3.4. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

3.5.. Складовою частиною створеного Сокирянською районною державною адміністрацією Центру, є дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

3.6. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

3.7. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

3.8. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

3.9. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

3.10. Основними завданнями адміністратора є:

- надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

- прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

- організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

- здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

-) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом.

3.11. Адміністратор має право:

- безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

- погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

- інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

- посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

- порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.4. Порядок та діяльність Центру.

4.1. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Сокирянської, районної державної адміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ (виконавчий орган), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру.

4.2.Центр очолює керівник структурного підрозділу (виконавчого органу), на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою Сокирянської районної державної адміністрації.

4.3. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на Центр:

- здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

- організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи центру;

- координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

- організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

- сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові Запорізької районної державної адміністрації, щодо матеріально-технічного забезпечення центру;

- розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

- може здійснювати функції адміністратора;

- виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр.

4.4. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

4.5.Документообіг у Центрі здійснюється на паперових носіях та в електронній формі відповідно до встановленого законодавством порядку.

4.6. Фінансування і матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5. Графік прийому суб’єктів звернень у Центрі:

Понеділок, середа, п’ятниця, субота з 9-00 години до 16-00 години;

Вівторок , четвер - з 14-00 години до 20-00 години.

Центр працює без перерви на обід.

Вихідний день - неділя.

За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.
Керівник апарату районної державної адміністрації Л.І. СтепаненкоУкраїна

Сокирянськарайонна державна адміністрація

Чернівецької області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

«__»________2013 р. №_____

Про затвердження

Положення про Центр

надання адміністративних

послуг Сокирянської районної

державної адміністрації

Керуючись  статтею 6, частиною 1 статті 25, пунктом 9 статтею 39 частиною1 ст.41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Законом України «Про адміністративні послуги»,  Постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2013 року  № 118 «Про затвердження Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг» та на виконання  доручення голови  обласної   державної  адміністрації  від 04.04.2013 № 01-16/623 щодо реформування сфери надання адміністративних послуг в області з метою створення доступних та зручних умов для реалізації та захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб щодо отримання адміністративних послуг:

1. Утворити при районній державній адміністрації Центр надання адміністративних послуг в термін передбачений чинним законодавством України.

2. Затвердити Положення про Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації, що додається.

3.Відділу документообігу та контролю апарату  райдержадміністрації  (Черновська-Забудько С.В,) спільно з відділом юридично-кадрової роботи апарату  райдержадміністрації (Петлик Ю.М.) забезпечити  подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Сокирянського районного управління юстиції.

4. Відділу з питань внутрішньої політики, зв'язків з громадськістю та організаційної роботи апарату   райдержадміністрації (Серебрянська А.М.) забезпечити оприлюднення цього розпорядження в засобах масової інформації.

5. Це розпорядження  набирає  чинності з моменту його державної реєстрації, але не раніше дня його опублікування у засобах масової інформації.

6.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації  Бойка О.С.
Голова районної

державної адміністрації                                              В.В. Козак

Аркуш погодження та розсилки

до розпорядження голови райдержадміністрації

«Про затвердження Положення про Центр надання адміністративних послуг Сокирянської районної державної адміністрації» »

від _______________2013 року №______Виконавець:

Начальник відділу з питань діяльності

Центру надання адміністративних

послуг райдержадміністрації ________ З. Писарюк _____ 2013 р.


Погоджено:

Перший заступник голови

райдержадміністрації _________ О.Бойко ______ 2013 р.
Керівник апарату

райдержадміністрації _______ Л. Степаненко ______ 2013р.

Начальник відділу з питань

внутрішньої політики, зв’язків

з громадськістю та організаційної

роботи апарату райдержадміністрації _______ А. Серебрянська _____ 2013р.


Головний спеціаліст відділу

юридично-кадрової роботи

апарату райдержадміністрації ________ Н. Флікс _____ 2013р.

Головний спеціаліст з питань контролю

відділу документообігу та контролю

апарату райдержадміністрації _________ Черновська-

Забудько С.В. ______ 21013р.

Надіслати:

Відділу внутрішньої політики, зв’язків з

громадськістю та організаційної роботи апарату райдержадміністрації - 1

Відділу документообігу та контролю апарату райдержадміністрації - 2

Відділу юридично – кадрової роботи апарату райдержадміністрації - 1

Виконавцю - 1Всього - 5