Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 12. 2000 №426 "Про запровадження заохочувальних відзнак голов - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 03. 10. 1 114.94kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 1 90.98kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 14. 11. 1 113.83kb.
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 1 54.17kb.
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 1 90.88kb.
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 1 92.53kb.
Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 1 87.6kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 3 853.61kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 2 740.6kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 3 429.92kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 24. 06. 1 372.1kb.
Ти стоїш, моя школа, поміж інших будинків Незнайома чужим, але рідна... 1 30.09kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11. 12. 2000 №426 - сторінка №1/1
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
28.11.2011 м. Суми № 781
Про нагородження Почесною грамотою та відзначення Подя- кою голови Сумської обласної державної адміністрації

На підставі розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 11.12.2000 № 426 “Про запровадження заохочувальних відзнак голови Сумської обласної державної адміністрації” (зі змінами):

1. Нагородити Почесною грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації:
за високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 20-річчя від дня створення Державного резерву України:


Зосима

Анатолія Петровича-

водія ДП «Охтирський комбінат хлібопродук- тів»

Кохтенко

Людмилу Михайлівну-

головного бухгалтера ДП «Охтирський ком- бінат хлібопродуктів»

Шкіля

Юрія Вікторовича-

начальника елеватора ДП «Охтирський ком- бінат хлібопродуктів»

за високий професіоналізм, результативність у роботі та з нагоди Дня дошкільників в Сумській області:


Олійник

Ольгу Петрівну

-

методиста з дошкільного виховання методич- ного кабінету відділу освіти Недригайлівсь-

кої районної державної адміністрації
Сопіну

Ларису Миколаївну

-

головного спеціаліста управління освіти і нау- ки Сумської обласної державної адміністрації


за сумлінне ставлення до роботи зі зміцнення законності, захисту прав і свобод людини та з нагоди 20 річниці Дня працівників прокуратури України


Маслюка

Сергія Володимировича-

заступника прокурора міста Суми, радника юстиції

за активну громадську діяльність та з нагоди Дня студента:

Ліштвана

Ігоря Сергійовича

-

студента 4 курсу, заступника голови студент- ського парламенту Сумської філії Хар- ківського національного університету внут- рішніх справ, члена молодіжної громадської ради при Сумській обласній державній адмі- ністрації та члена студентської ради при голові Сумської обласної державної адмініст- рації

Мунтяна

Віктора Валентиновича


-

студента 4 курсу факультету банківських технологій Української академії банківської справи Національного банку України, голову студентського комітету самоврядування, члена студентської ради при голові Сумської облас- ної державної адміністрації

Пугачову

Марину Сергіївну


-

студентку 3 курсу, голову наукового товарис- тва Сумської філії Харківського національного університету внутрішніх справ

Пчеляну

Наталію Геннадіївну

-

студентку 4 курсу факультету харчових техно- логій Сумського національного аграрного уні- верситету, члена молодіжної громадської ради при Сумській обласній державній адмініст- рації


Сорокіну

Оксану Олександрівну

-

студентку 2 курсу медичного інституту Сум- ського державного університету, заступника голови спостережної ради СумДУ, члена Сум- ського обласного ресурсного центру, студент- ської експертної ради при голові Сумської обласної державної адміністрації, ФМГО «Студентська республіка»

Стеценко

Євгенію Вікторівну

-

лаборантку кафедри соціальної педагогіки та гендерних студій Інституту педагогіки і пси- хології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, співробіт- ника Сумського міського гендерного центру, Лабораторії гендерних досліджень Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка

Щербакову


Наталію Анатоліївну

-

студентку 2 курсу Сумської філії Харківсько- го національного університету внутрішніх справ, члена Європейської студентської асо- ціаціїШелудько

Бориса Анатолійовича


-

студента-магістранта факультету технологіч- ної і професійної освіти Глухівського націо- нального педагогічного університету імені Олександра Довженка, члена Вченої ради, студентського парламенту університету, студентської ради при голові Сумської облас- ної державної адміністрації


за особливі успіхи в навчанні, активну громадську позицію та з нагоди

Дня студента:
Гончарову

Тетяну Миколаївну
-

студентку Вищого комунального навчально-го закладу Сумської обласної ради «Лебе- динське медичне училище імені М.І. Сітен-

ка»за багаторічну сумлінну працю, високий пофесіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства:


Голуб

Надію Іванівну
-

доярку державного підприємства «Побєда» Білопільського району


Гуленка

Анатолія Петровича-

директора приватного підприємства агро-фірми «Росія» Середино-Будського району


Далудіну

Тетяну Анатоліївну-

завідувача ПКР «Катеринівка», - державного інспектора з карантину рослин Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області


Деменка

Олександра Вікторовича
-

провідного спеціаліста інспекції - держав- ного інспектора з карантину рослин Держав- ної інспекції з карантину рослин по Сумській області


Коломійченко

Катерину Олександрівну
-

телятницю публічного акціонерного това-риства «Радгосп Шевченківський», село Шевченкове Конотопського району


Лойка

Івана Володимировича
-

тракториста товариства з обмеженою відповідальністю «Ранок-Гамаліївка», село Гамаліївка Конотопського району


Максименко

Людмилу Олександрівну
-

свинарку сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Бакирівсь- ке»


Русина

Сергія Івановича
-

механізатора філії «Присеймівська» то-

вариства з обмеженою відповідальністю

СП «НІБУЛОН» Кролевецького району


Романенко

Віру Миколаївну-

оператора машинного доїння публічного акціонерного товариства «ІСКРА»


Русина

Сергія Івановича
-

механізатора філії «Присеймівська» то-

вариства з обмеженою відповідальністю

СП «НІБУЛОН» Кролевецького району


Сахна

Василя Петровича
-

завідувача відділу Державної установи Сумський обласний державний проектно-технологічний центр охорони родючості грунтів і якості продукції


за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі електрозв’язку та з нагоди Дня працівни-ків радіо, телебачення та зв’язку:


Гоняєва

Олега Євгеновича
-

кабельника-спаювальника 4 розряду цеху телекомунікаційних послуг № 12 (місто Пу-тивль) Сумської філії публічного акціонер- ного товариства «Укртелеком»


Заєць

Сергія Володимировича
-

провідного інженера електрозв’язку відділу

технічної експлуатації та розвитку теле-комунікаційних мереж Сумської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком»
Миненка

Миколу Олексійовича
-

електромонтера лінійних споруд електро-зв’язку та проводового мовлення 5 розряду цеху телекомунікаційних послуг № 10 (смт Недригайлів) Сумської філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком»Шаповалова

Вячеслава Вікторовича
-

начальника групи радіочастотного моні-торингу Сумської філії Українського дер-жавного центру радіочастотза сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток і становлення центру та з нагоди 15-річчя від дня його створення

Божкову

Наталію Іванівну
-

головного бухгалтера державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій»


за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 10 річниці від дня створення кримінально-виконавчої служби України:

Муська

Олександра Олександровича

-

заступника начальника Білопільського між-районного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного депар-таменту України з питань виконання покарань у Сумській області
Гричковського

Миколу Федоровича
-

начальника Охтирського міжрайонного відділу кримінально-виконавчої інспекції управління Державного департаменту України з питань виконання покарань у Сумській області

за участь у розробленні концепції та проектуванні в стислі терміни об’єкта будівництва «Розширення виробничих потужностей ПАТ «Крафт Фудз Україна». Корпус виробництва печива»:


Петренка

Володимира Івановича-

директора приватного акціонерного това-риства «Сумський промпроект»


Кондуся

Юрія Васильовича-


головного інженера приватного акціонерного товариства «Сумський промпроект»

за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження:


Ісайкіна

Вячеслава Леонідовича
-

завідувача сектору взаємодії з правоохорон- ними органами та оборонної роботи апарату

Сумської районної державної адміністрації
Бойка

Миколу Григоровича
-

начальника відділу освіти Білопільської районної державної адміністрації

Круглова

Володимира Васильовича-

директора товариства з обмеженою відпові- дальністю «Ямпільський молокозавод»2. Відзначити Подякою голови Сумської обласної державної адміністрації:

за високий професіоналізм, результативність у роботі та з нагоди Дня дошкільників у Сумській областіГолибіну

Надію Григорівну

-

вихователя Путивльського дошкільного нав- чального закладу (ясла-садок) № 1 Путивль- ської міської ради


за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників сільського господарства:


Алексеєву

Віру Василівну
-

оператора машинного доїння Шевченків-ської філії приватного акціонерного това- риства «Райз-Максимко» Тростянецького району


Білана

Михайла Івановича-

головного агронома фермерського госпо-дарства «Світанок» Великописарівського району


Волощенко

Світлану Семенівну

-

головного спеціаліста загального відділу го- ловного управління агропромислового роз- витку Сумської обласної державної адміністрації


Зубенко

Ольгу Миколаївну-

доярку товариства з обмеженою відповіда- льністю «Українсько-Голландська аграрна компанія» Шосткинського району


Коваленка

Петра Івановича
-

головного агронома сільськогосподарського виробничого кооперативу агрофірми «Семенівська» Липоводолинського району


Короля

Миколу Дмитровича
-

тракториста-машиніста сільськогосподар- ського виробництва тракторної бригади № 2 товариства з обмеженою відповідальністю «Ряснянське» Краснопільського району


Костенка

Миколу Володимировича
-

директора приватного підприємства «Чер- вонослобідське-2» та приватного підприємст- ва -5» Недригайлівського району


Лежавського

Валерія Михайловича
-

механізатора товариства з обмеженою від- повідальністю «Голландська аграрна компа- нія» Глухівського району


Сенченко

Тетяну Леонідівну-

директора товариства з обмеженою відпо- відальністю «Агрофірма «Орлівська»


Солода

Сергія Миколайовича
-

головного агронома приватного підприємст-ва «Карла-Маркса-2» Путивльського району


Ткаченка

Вадима Юрійовича-

директора товариства з обмеженою відпові- дальністю «Агрофірма Біловоди» Роменсь- кого району


Хвостенко

Тетяну Іванівну
-

голову фермерського господарства «Хвос-тенко Т.І.», село Боковенька Лебединського району


за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий внесок у розвиток галузі електрозв’язку та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку:Бугайову

Нілу Володимирівну

-

провідного бухгалтера Сумської філії ПАТ «Укртелеком»

Галича

Олександра Вячеславовича
-

електромеханіка електрозв’язку 1 категорії цеху телекомунікаційних послуг №1 (місто Білопілля) ПАТ «Укртелеком»


Кольченка

Валерія Івановича-

електромонтера лінійних споруд електро- зв’язку та проводового мовлення 5 розряду цеху телекомунікаційних послуг №2 (місто Буринь) Сумської філії ПАТ «Укртелеком»


за сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, значний внесок у розвиток і становлення центру та з нагоди 15-річчя від дня його створення


Іваненка

Валерія Юрійовича-

методиста навчально-організаційного відділу

державного закладу післядипломної освіти «Сумський центр перепідготовки та підви-щення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самов- рядування, державних підприємств, установ і організацій»
за особливі успіхи в навчанні, активну громадську позицію та з нагоди Дня студента


Лещенко

Тетяну Андріївну-

студентку вищого комунального навчально- го закладу Сумської обласної ради

«Лебединське педагогічне училище іменіА.С. Макаренка»Голова Сумської обласної

державної адміністрації Ю.П. Чмирь