Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження кегичівка 21 грудня 2012 року №408 Про затвердження... 9 1621.57kb.
Розпорядження 1 02. 01. 2013 Про Положення про фінансове управління... 14 2785.75kb.
Розпорядження 08. 01. 2013 Валки №7 Про затвердження Положення про... 1 120.17kb.
Про затвердження Положення про сектор взаємодії з правоохоронними... 1 342.19kb.
Розпорядження 21. 02. 2013 №42/А-2013 Про затвердження Положення... 1 94.49kb.
Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту... 1 182.85kb.
Положення про апарат районної державної адміністрації : Затвердити... 1 123.4kb.
Розпорядження ­­­­­21 січня 2013 року Перемишляни 26 Про затвердження... 1 101.87kb.
Положення про сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної... 1 187.2kb.
Розпорядження 30 вересня 2013 року м. Мена №316 Про початок опалювального... 1 20.73kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження Положення про апарат - сторінка №1/1
КЕГИЧІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Кегичівка

04 лютого 2013 року № 28


Про затвердження Положення

про апарат районної державної

адміністрації

Відповідно до Типового регламенту місцевої державної адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 1999 року №2263 (зі змінами), розпорядження голови обласної державної адміністрації від 03 січня 2013 року №2 «Про затвердження Положення про апарат обласної державної адміністрації», розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 жовтня 2012 року №349 «Про структуру районної державної адміністрації», керуючись статтями 5, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою визначення основних завдань і функцій апарату районної державної адміністрації:


1.Затвердити Положення про апарат районної державної адміністрації (далі – Положення), що додається.
2.Керівникам структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації у своїй діяльності керуватися цим Положенням.
3.Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови районної державної адміністрації:
від 15 червня 2010 року №210 «Про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації»;

від 05 травня 2011 року №149 «Про внесення змін до Положення про апарат районної державної адміністрації»;

від 13 грудня 2011 року №486 «Про внесення змін до Положення про апарат районної державної адміністрації»;

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Л.В. Гриценко.


Заступник голови районної

державної адміністрації В. ЛЕСЬ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження голови районної державної

адміністрації

04.02.2013 №28

ПОЛОЖЕННЯпро апарат районної державної адміністрації
1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) складається зі структурних підрозділів, що організаційно забезпечують основну діяльність районної державної адміністрації, не здійснюючи безпосередньо повноважень і компетенції районної державної адміністрації.

Апарат утворюється головою районної державної адміністрації відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації».


2.До складу апарату входять:


загальний відділ;

відділ організаційно – кадрової роботи;

юридичний відділ;

відділ фінансово – господарського забезпечення;

відділ ведення Державного реєстру виборців;

сектор контролю;

сектор з питань внутрішньої політики;

сектор взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно – секретної роботи;

Державний реєстратор.

3. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, цим Положенням, а також наказами керівника апарату районної державної адміністрації.


4. Основними завданнями апарату є правове, організаційне, інформаційно-комп`ютерне, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовка аналітичних, інформаційних, інших матеріалів, надання методичної та практичної допомоги правлінням, відділам, іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації та органам місцевого самоврядування району.

Разом із забезпеченням основних завдань апарат сприяє впровадженню в організацію роботи структурних підрозділів районної державної адміністрації ефективних форм і методів управлінської діяльності при здійсненні останніми державного управління відповідними галузями, аналізує цю роботу, узагальнює позитивний досвід.

Апарат районної державної адміністрації :

координує роботу з підготовки, розстановки, підвищення кваліфікації та оцінки кадрів у структурних підрозділах районної державної адміністрації стосовно осіб, яких призначає та звільняє голова районної державної адміністрації;

здійснює організаційну підтримку, забезпечує взаємодію місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, закладів, установ та організацій стосовно створення та ведення Державного реєстру виборців, забезпечує виконання рішень розпорядника Реєстру, яким є Центральна виборча комісія та методичних рекомендацій відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації;

здійснює заходи щодо реалізації єдиної державної політики у сфері інформатизації, визначає потреби (обсяги) фінансування заходів з інформатизації районної державної адміністрації;

вживає заходів щодо виконання вимог:

Закону України «Про доступ до публічної інформації», щодо забезпечення доступу до інформації, розпорядником якої є районна державна адміністрація, крім інформації з обмеженим доступом;

Закону України «Про захист персональних даних» в ході їх обробки, використання і поширення, в межах своєї компетенції.
5.Апарат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами обласної та районної державних адміністрацій, районною радою, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами та депутатами усіх рівнів, об`єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями району
6. Для реалізації завдань апарат має право:

залучати спеціалістів структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, незалежно від форм власності, об`єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції;

одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій району інформацію, документи та інші матеріали, а від відділу статистики у Кегичівському районі - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

вносити на розгляд керівництва районної державної адміністрації проекти розпоряджень, планів, заходів, доповідні записки та інформації з питань, що належать до компетенції апарату;

використовувати системи зв’язку і комунікацій районної державної адміністрації;

готувати та вносити в установленому порядку пропозиції щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства з питань доступу до публічної інформації, що належать до його компетенції.
7. Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації;

забезпечує ведення діловодства як звичайного, так і з грифами обмеженого доступу;

за пропозиціями структурних підрозділів районної державної адміністрації, погодженими у відповідному порядку з заступниками голови районної державної адміністрації, готує проекти річного та квартальних планів роботи районної державної адміністрації, проект відповідного розпорядження та подає голові районної державної адміністрації для затвердження, забезпечує підготовку звітів про їх виконання;

формує відповідно до Регламенту Кегичівської районної державної адміністрації перелік питань для розгляду на засіданнях колегії районної державної адміністрації, зборах управлінсько-господарського активу району;

формує план заходів, що проводяться районною державною адміністрацією протягом місяця, тижня;

розробляє проект Регламенту Кегичівської районної державної адміністрації, розподілу обов’язків між головою районної державної адміністрації, його заступниками та керівником апарату районної державної адміністрації, Положення про колегію районної державної адміністрації та її персональний склад, а також проекти відповідних розпоряджень голови районної державної адміністрації про внесення змін до цих документів;

здійснює контроль за своєчасним виконанням законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, акті і доручень центральних органів виконавчої влади, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій, звернень і запитів народних депутатів України та депутатів місцевих рад, а також аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення;

за дорученням голови районної державної адміністрації забезпечує контроль за виконанням законів України, актів Президента України та уряду, розпоряджень і доручень голів обласної та районної державних адміністрацій структурними підрозділами районної державної адміністрації, шляхом здійснення відповідних перевірок;

організовує вивчення та узагальнення досвіду роботи структурних підрозділів районної державної дміністрації, органів місцевого самоврядування та забезпечує надання практичної допомоги в організації їх управлінської діяльності;

за дорученням голови районної державної адміністрації аналізує роботу органів місцевого самоврядування в межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу щодо вдосконалення організації їх роботи, готує пропозиції з питань щодо взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування під час спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;

координує роботу щодо підготовки засідань колегії районної державної адміністрації та погодження її порядку денного з головою районної державної адміністрації;

координує роботу щодо підготовки зборів управлінсько-господарського активу району;

здійснює організаційне забезпечення проведення засідань колегії районної державної адміністрації, апаратних нарад та нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації;

здійснює моніторинг роботи консультативних, дорадчих органів, утворених при районній державній адміністрації;

забезпечує роботу дорадчих органів, утворених для реалізації покладених на нього завдань;

здійснює координацію роботи щодо підготовки та проведення структурними підрозділами районної державної адміністрації за участю голови районної державної адміністрації масових заходів, урочистостей, зборів управлінсько-господарського активу, зустрічей з депутатами різних рівнів, головами сільських та селищних рад району, робочих поїздок голови районної державної адміністрації до населених пунктів району;

забезпечує належний розгляд звернень громадян, реалізацію проведення особистих, у тому числі виїзних, прийомів громадян головою районної державної адміністрації та заступниками голови районної державної адміністрації, контроль за виконанням доручень структурними підрозділами районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями щодо вирішення питань, які порушуються у зверненнях громадян;

розглядає звернення і листи підприємств, установ, організацій та громадян, документи, інші матеріали, що надійшли до районної державної адміністрації в установленому порядку, повертає адресатам звернення, документи та інші матеріали, що внесені з порушенням установленого порядку, контролює стан цієї роботи у відповідних структурних підрозділах районної державної адміністрації, виконавчих комітетах сільських та селищних рад;

бере участь у підготовці звітів голови районної державної адміністрації на сесіях районної ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, а також про реалізацію повноважень, делегованих районною радою;

проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрації плану, роботу, пов’язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохочення працівників районної державної адміністрації, створенням кваліфікованого резерву і веденням обліку кадрів, вживає заходів із поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації, готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;

реалізує заходи щодо вдосконалення структури районної державної адміністрації, контролює додержання вимог Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції»;

забезпечує реалізацію заходів, пов’язаних із підготовкою та проведенням виборів, референдумів, опитувань населення, у частині матеріально-технічного забезпечення виборчих комісій;

забезпечує ведення Державного реєстру виборців, до якого вносяться відомості про громадян України, що мають право голосу і проживають або перебувають на території району, забезпечує виконання актів розпорядника Реєстру;

забезпечує формування Подання про утворення виборчих дільниць, складає та уточнює списки виборців на виборчих дільницях;

забезпечує у встановленому порядку та визначені строки надання та публікацію на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації інформації, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом;

забезпечує організацію прийому інформаційних запитів, що надходять до районної державної адміністрації, своєчасне опрацювання та надання відповідей на них в порядку та в строки, визначені Законом України «Про доступ до публічної інформації»;

готує матеріали щодо відзначення підприємств, установ, організацій, а також громадян району державними нагородами України, відзнаками Кабінету Міністрів України, обласної та районної державних адміністрацій;

здійснює матеріально-технічне та господарсько-побутове забезпечення діяльності апарату, забезпечує дотримання режиму роботи в службових приміщеннях районної державної адміністрації;

забезпечує функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації та інших інформаційних ресурсів апарату районної державної адміністрації

здійснює заходи щодо технічного захисту інформації;

визначає потреби (обсяги) фінансування заходів із мобілізаційної підготовки в районній державній адміністрації;

виконує інші функції відповідно до чинного законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації, заступників голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації.
8. Апарат очолює керівник апарату районної державної адміністрації, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням із заступником голови-керівником апарату обласної державної адміністрації.

Керівник апарату районної державної адміністрації:

здійснює керівництво діяльністю апарату та організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів;

виконує функціональні обов’язки керівника апарату районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації, який затверджується відповідним розпорядженням голови районної державної адміністрації;

проводить роботу щодо постійного вдосконалення діяльності апарату, вивчення і впровадження нових, прогресивних форм і методів роботи, забезпечує розроблення та реалізацію заходів щодо вдосконалення організаційних структур виконавчої влади.
9. На період відсутності керівника апарату районної державної адміністрації його обов’язки виконує заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків між головою районної державної адміністрації, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату районної державної адміністрації.
10. Керівник апарату районної державної адміністрації несе персональну відповідальність за законність прийнятих ним рішень
11. Накази керівника апарату районної державної адміністрації, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
12.Структуру апарату районної державної адміністрації затверджує голова районної державної адміністрації.

Штатний розпис апарату районної державної адміністрації, після підписання головою районної державної адміністрації, затверджує голова обласної державної адміністрації.

Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників апарату районної державної адміністрації та видатки на його утримання доводяться обласною державною адміністрацією.

Апарат утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.


13. Структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації забезпечують діяльність районної державної адміністрації з питань, що належать до їх компетенції, виконують функції відповідно до цього Положення і положень про структурні підрозділи апарату районної державної адміністрації.
14. Керівників структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації призначає на посаду та звільняє з посади голова районної державної адміністрації в установленому порядку.


Керівник апарату районної

державної адміністрації Л. Гриценко

Хмілевська