Розпорядження м. Зміїв від 29. 12. 11 №523 Про заходи щодо підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від " 19 " грудня 2011 року №3 місто Прилуки Про заходи щодо... 1 72.41kb.
Рішення від „ 201 року № Про заходи щодо підготовки І проведення... 1 50.31kb.
Положення про обласну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського... 1 83.23kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 07. 1 91.03kb.
Розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації... 1 88.38kb.
Розпорядження 24. 05. 2013 Валки №152 Про внесення змін до розпорядження... 1 56.82kb.
Розпорядження " 08 " 12 2011 р. №848-р Про заходи щодо підготовки... 1 101.93kb.
Розпорядження красноград від 7 грудня 2011 року №539 Про заходи щодо... 1 72.17kb.
Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області... 1 116.35kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї... 1 80.52kb.
Закону України «Про Всеукраїнський перепис населення» 1 93.92kb.
Розпорядженням голови райдержадміністрації від 22. 06. 11 №178 план 3 787.06kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження м. Зміїв від 29. 12. 11 №523 Про заходи щодо підготовки та проведення - сторінка №1/1ЗМІЇВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


м. Зміїв
від 29.12.11 № 523

Про заходи щодо підготовки та проведення Всеукраїнського перепису населення


На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1205 “Про заходи щодо підготовки і проведення Всеукраїнського перепису населення”, керуючись статтями 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. Утворити районну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення та затвердити її персональний склад (додаток 1).

2. Затвердити Положення про районну комісію з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (додається).

3. Рекомендувати:

3.1. Місцевим радам району сприяти органам державної статистики в підготовці та проведенні Всеукраїнського перепису населення.

3.2. Військовому комісарові Зміївського районного військового комісаріату Пашалі С.В., начальнику Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області Парфьонову О.В., головному лікарю КЗОЗ “Центральна районна лікарня” Лисаку М.П. сприяти забезпеченню підготовки та проведенню перепису осіб, які перебувають на закритих територіях та на інших місцях тимчасового або постійного проживання (перебування).

3.3. Головному редактору районної газети “Вісті Зміївщини” Остренку В.М. забезпечити висвітлення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації А. В. Кізілова.

Голова


районної державної адміністрації Є. В. МУРАЄВ
Додаток 1

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 29.12.11 №523С К Л А Д

районної комісії з питань сприяння

проведенню Всеукраїнського перепису населення


1.

Кізілов

Андрій Валерійович- заступник голови Зміївської районної державної адміністрації, голова комісїї

2.

Кірієнко

Наталія Миколаївна- начальник відділу статистики у Зміївському районі Головного управління статистики у Харківській області, заступник голови комісії

3.

Сердюченко

Віктор Андрійович- провідний економіст-статистик відділу статистики у Зміївському районі Головного управління статистики у Харківській області, секретар комісії

4.

Буряк

Раїса Іванівна- начальник фінансового управління районної державної адміністрації

5.

Воронцов

Дмитро Віталійович- начальник управління економіки районної державної адміністрації

6.

Лисак

Михайло Петрович- головний лікар КЗОЗ “Зміївська центральна районна лікарня” (за згодою)

7.

Макєєва

Людмила Анатоліївна- директор Зміївського геріатричного пансіонату (за згодою)

8.

Остренок

Віктор Миколайович-головний редактор районної газети “Вісті Зміївщини”

9.

Парфьонов

Олександр Вікторович- начальник Зміївського РВ ГУМВС України в Харківській області (за згодою)

10.

Пашала

Сергій Вікторович- військовий комісар Зміївського районного військового комісаріату (за згодою)

11.

Сіверчук

Ірина Анатоліївна- начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

12.

Шаповалова

Віра Володимирівна- начальник відділу освіти районної державної адміністрації

Керівник апарату

районної державної адміністрації О. С. Приймак

Воронцов

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 29.12.11 № 523

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію з питань сприяння проведенню

Всеукраїнського перепису населення
1. Районна комісія з питань сприяння проведенню Всеукраїнського перепису населення (далі — Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Комісії є:

3.1. Сприяння забезпеченню координації дій місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, пов'язаних з підготовкою та проведенням Всеукраїнського перепису населення (далі — Перепис).

3.2. Підготовка пропозицій щодо визначення шляхів, механізмів та способів вирішення питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення підготовки та проведення Перепису.

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Проводить аналіз стану роботи з підготовки та проведення Перепису, що виконується місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, які залучаються до зазначеної роботи.

4.2. Бере участь у розробленні проектів нормативних актів із питань матеріально-технічного, фінансового та організаційного забезпечення Перепису.

4.3. Розглядає питання щодо залучення технічної та матеріальної допомоги, а також коштів міжнародних організацій, іноземних держав, об'єднань громадян, інших юридичних осіб для виконання робіт, пов'язаних із Переписом.

4.4. Інформує районну державну адміністрацію про стан підготовки та проведення Перепису.

4.5. Подає до районної державної адміністрації рекомендації та пропозиції щодо проведення Перепису.

5. Комісія має право:

5.1. Отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань.

5.2. Залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою).

5.3. Утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань тимчасові робочі групи із залученням фахівців.

5.4. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів із питань підготовки і проведення Перепису.

5.5. Вирішувати інші питання, що належать до її компетенції.

6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

7. Комісія утворюється в складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

Головою комісії є заступник голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за рішенням її голови.

Засідання Комісії веде її голова, а в разі його відсутності - заступник голови.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Комісії забезпечує секретар.

Засідання Комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

9. На своїх засіданнях Комісія розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

10. Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосували більш як половина присутніх на засіданні членів Комісії.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається всім членам Комісії.

Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації) може викласти свою окрему думку у письмовій формі, що додасться до протоколу засідання.

11. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності Комісії здійснює Головне управління статистики у Харківській області.

Керівник апаратурайдержадміністрації О. С. Приймак

Воронцов