Розпорядження від 17 квітня 2009 року №132 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від "26" квітня 2010 року м. Кременець №217/36 Про... 1 152.16kb.
Розпорядження від „ 5 квітня 2011 року №132 Про внесення змін до... 1 83.92kb.
Постанова від 25 червня 2001 р. N 702 Київ 1 161kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 квітня... 1 40.63kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації №288 від 28... 1 47.15kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 квітня... 1 35.82kb.
2009 16-17 квітня 2009 року, м. Запоріжжя 1 49.42kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 1 квітня... 1 53.36kb.
Розпорядження від 3 серпня 2007 року №306 Про розроблення та узгодження... 1 271.41kb.
Рішення двадцять третьої сесії від 9 вересня 2009 року №3-23/2009 м. 1 10.82kb.
Розпорядження від 6 липня 2009 року №261 Про забезпечення сільгосптоваровиробників... 1 125.09kb.
Концепція державної цільової національно-культурної програми популяризації... 1 64.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 17 квітня 2009 року №132 - сторінка №1/8Управління культури і туризму

Рівненської обласної державної адміністрації

Рівненське обласне відділення Української Бібліотечної Асоціації

Рівненська державна обласна бібліотека
Заходи

бібліотек Рівненської області в рамках

реалізації обласної Програми підтримки

національного книговидання, популяризації

української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області на 2009 – 2013 роки,

схваленої розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 17 квітня 2009 року № 132 і затвердженої рішенням обласної ради від 29 травня 2009 року № 1232

Рівне 2009
Рівненська обласна державна адміністрація
Розпорядження

від 17 квітня 2009 року № 132
Про програму підтримки національного книговидання, популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області на 2009 – 2013 роки
Керуючись статтею 22 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, Законами України „Про видавничу справу”, „Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні”, на виконання Указів Президента України від 09.11.2000 № 1217/2000 „Про додаткові заходи щодо державної підтримки національного книговидання і книгорозповсюдження”, від 21.03.2006 № 243/2006 „Про деякі заходи з розвитку книговидавничої справи в Україні”, від 12.01.2009 № 6/2009 „Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні”, постанови Верховної Ради України від 16.01.2009 № 901–VI „Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження”, рішення обласної ради від 29.02.2008 № 702 „Про хід виконання рішення Рівненської обласної ради від 25 травня 2007 року № 307 „Про стан розвитку книговидавничої справи, сприяння виданню та розповсюдженню вітчизняних книг на Рівненщині з нагоди Року української книги” та з метою реалізації в області державної політики у сфері книговидавничої справи, популяризації високохудожньої, соціально значимої літератури:

1. Схвалити програму підтримки національного книговидання, популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області на 2009 – 2013 роки (далі – Програма), що додається.

2. Головному управлінню з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації подати Програму обласній раді на затвердження в установленому порядку.

3. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадміністраціям, виконкомам рад міст обласного значення забезпечити виконання заходів, передбачених Програмою.

4. Про хід виконання Програми інформувати обласну державну адміністрацію щороку до 1 лютого.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Павлюка С.І.


Голова адміністрації В. Матчук
Додаток

до розпорядження голови

облдержадміністрації

від 17 квітня 2009 року

№ 132
Програма

підтримки національного книговидання, популяризації української книги

та сприяння книгорозповсюдженню в Рівненській області

на 2009 – 2013 роки
Книга в сучасному українському суспільстві залишається одним із найефективніших засобів передачі інформації в усіх сферах людської діяльності. Вона сприяє інтелектуально-освітньому розвитку громадян, задоволенню їх культурних і професійних потреб, зміцненню моральних засад.

В області зафіксовано більше 100 суб’єктів видавничої справи різних форм власності, з них 50 – внесено до Державного реєстру видавців, виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції. Упродовж останніх років випуск книг в області зріс майже у півтора раза, спостерігається стійка тенденція збільшення випуску книжкових видань державною мовою, переважну частину яких становлять художня, краєзнавча, навчальна література.

Однак, через обмеженість видавничих тиражів, відсутність належної реклами, скорочення кількості книгарень у розрізі територіально-адміністративного поділу області, зниження попиту на книгу у зв’язку з низьким рівнем купівельної спроможності громадян, фізичну зношеність і моральну застарілість поліграфічного устаткування друкарень тощо, рівень забезпечення населення області не можна вважати задовільним.

Програма сприятиме подальшому розв’язанню окреслених вище проблем, стане важливим чинником у формуванні світогляду громадян, вихованні у них почуття національної гідності, підвищенні їхнього освітнього рівня.Мета Програми полягає у:

створенні сприятливих умов для розвитку книговидання та книгорозповсюдження на Рівненщині;

налагодженні чіткої системи поширення серед населення інформації про книги вітчизняних виробників, насамперед про соціально значущу видавничу продукцію місцевих авторів;

найбільш повному задоволенні потреб особи, суспільства у видавничій продукції;

сприянні національно-культурному розвиткові громадян шляхом збільшення загальної кількості тиражів, розширення тематики видань;

зміцненні матеріально-технічної бази видавничо-поліграфічного комплексу області та розбудові мережі книгорозповсюдження області.

Основними завданнями Програми є:

пріоритетна підтримка випуску соціально значущих видань області, стимулювання місцевих видавців до збільшення випуску видавничої продукції;

поповнення бібліотечних фондів творами місцевих авторів, виданих як за рахунок бюджетних коштів, так і за власні кошти видавничих організацій різних форм власності;

формування та постійне оновлення асортименту книжкової продукції для забезпечення потреб усіх соціальних груп населення виданнями з різних галузей знань;

сприяння розвитку суб’єктів видавничої справи усіх форм власності;

закріплення переважного права на оренду приміщень суб’єктами видавничої справи, виділення додаткових площ під книжкові магазини.Фінансове забезпечення, контроль за реалізацією Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів і в межах асигнувань, передбачених в обласному та місцевих бюджетах на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

Головним виконавцем і координатором Програми є головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації.

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації:

контролює хід реалізації Програми, узагальнює надану виконавцями статистичну та аналітичну інформацію;

забезпечує використання бюджетних коштів за призначенням, сприяє залученню інших джерел фінансування;

вносить пропозиції щодо змін або продовження терміну виконання заходів, вирішує проблемні питання, що виникають у процесі реалізації Програми.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми сприятиме:

підвищенню інтересу громадян до українських книжкових видань;

зростанню обсягів випуску книг як за назвами, так і за тиражами;

поповненню книжкових фондів бібліотек;

зміцненню позицій суб’єктів видавничої справи області на внутрішньому книжковому ринку, підвищенню їх конкурентоспроможності;

збільшенню надходжень коштів від реалізації видавничої продукції;

розбудові мережі книгорозповсюдження;

захисту інформаційного простору Рівненщини.

 

Заходи щодо виконання Програми
пор.

Найменування заходу

Відповідальні виконавці

Терміни виконання, роки 

Орієнтовний обсяг фінансування з обласного бюджету, тис. грн.

І. Заходи щодо поліпшення якісної структури книговидання, сприяння виданню соціально значимої україномовної літератури

1.

Формувати тематику видань, враховуючи культурні потреби населення, насамперед молоді, бібліотечної мережі та передбачати випуск літератури за такими напрямами:

       література національного і духовного відродження;

       література для дітей і юнацтва;

       історично-краєзнавча література;

       ювілейні та подарункові видання;

       довідкова література;

       музична література;

       художня літератураГоловне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

Щороку

 
2.

Розробляти плани видання суспільної, художньої, навчальної, краєзнавчої літератури, книг для дітей і молоді місцевих авторів і подавати на розгляд комісії з питань сприяння розвитку в області вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

Щороку

 
3.

Забезпечити проведення засідань координаційної ради з питань видавничої справи

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

Щокварталу

 
4.

Забезпечити виконання організаційних заходів щодо видання кращих творів місцевих авторів за кошти обласного бюджету, що передбачені для реалізації Програми

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації, головне фінансове управління облдержадміністрації

2009 – 2013

 
5.

Сприяти поповненню бібліотечних фондів примірниками соціально значимої літератури, виданої за кошти обласного та місцевих бюджетів

 


Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації, управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2009 – 20136.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування передбачати у проектах місцевих бюджетів кошти для фінансування видання творів місцевих авторів з урахуванням їх змістовності та соціальної значимості

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Щороку

 
7.

Проводити презентації книг місцевих авторів, виготовлених видавничими організаціями та видавцями Рівненщини

 


Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України та інші організації творчих спілок (за згодою)

Постійно

 8.


Сприяти розміщенню видавничих організацій, підприємств поліграфії у будівлях комунальної власності та встановленню пільг щодо плати за оренду відповідних приміщень і за комунальні послуги

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

 

Постійно


 9.

Вживати заходів щодо збереження за  видавничими підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які займаються видавничою справою, приміщень, що перебувають у комунальній власності та орендуються зазначеними суб’єктами. Ініціювати розгляд питань щодо можливості зниження їм орендної плати

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Постійно10.

Сприяти розвитку діючих і створенню нових видавничих організацій, інформаційному забезпеченню щодо оснащення їх сучасним технічним устаткуванням

Райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації 

Постійно

 
11.

Проводити на базі обласної державної бібліотеки засідання за круглим столом з молодими літераторами Рівненщини

Управління культури і туризму, управління освіти і науки облдержадміністрації

2009

2011


201312.

Організувати підготовку і забезпечити видання бібліографічного покажчика „Книги Рівненщини”

 


Управління культури і туризму облдержадміністрації

Щороку

 
13.

Проводити соціологічні дослідження „Книги, які найбільше читають” з метою визначення думки читачів щодо творів місцевих авторів, виданих на теренах Рівненщини

Управління культури і туризму облдержадміністрації, державна обласна бібліотека

Щороку

 

 

14.

Сприяти проведенню науково-практичної конференції до 20-річчя обласного краєзнавчого товариства Всеукраїнської спілки краєзнавців

Управління культури і туризму облдержадміністрації, обласне краєзнавче товариство Всеукраїнської спілки краєзнавців (за згодою)

200915.

Здійснювати випуски бібліографічних довідників, критико-бібліографічних есе та анотованих каталогів видань „Молоді літератори Рівненщини”, „Письменники Рівненщини – лауреати літературних премій”

Управління культури і туризму облдержадміністрації, державна обласна бібліотека, обласна бібліотека для юнацтва

Щороку16.

Сприяти виданню збірників кращих учнівських і студентських літературних творів, визначених за результатами літературно-мистецьких конкурсів

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації, управління освіти і науки облдержадміністрації

Щороку17.

Проводити щорічний конкурс „Краща книга Рівненщини”

Управління культури і туризму  облдержадміністрації, державна обласна бібліотека

Щороку18.

Організовувати проведення зустрічей-нарад з керівниками підприємств видавничо-поліграфічної сфери області усіх форм власності, урочисте відзначення професійного свята – Дня працівників видавництв, поліграфії та книгорозповсюдження

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

ЩорокуІІ. Популяризація та рекламна підтримка української книги місцевих видавців

1.

Налагодити взаємодію із регіональними та місцевими друкованими та електронними засобами масової інформації щодо популяризації нових книжкових видань, випущених видавцями краю

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки журналістів України (за згодою)

Постійно2.

Організувати інформування, в тому числі через засоби масової інформації, щодо нових книжкових надходжень у місцеві книгарні та книжкові відділи крамниць, бібліотек області

Комунальне підприємство обласної ради „Рівнекнига” (за згодою), обласна спілка споживчих товариств (за згодою), обласні, районні бібліотечні заклади

Постійно

 
3.

Організовувати акції-презентації кращих підприємств і підприємців видавничої сфери області, презентації нових творів місцевих авторів у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах області

Управління культури і туризму, управління освіти і науки, головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

Постійно

 
4.

Поповнювати фонди централізованих бібліотечних систем і публічно-шкільних бібліотек області новою українською літературою

Управління культури і туризму облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Постійно5.

Провести у загальноосвітніх школах області літературний конкурс „Сьогодення та майбутнє української книги”

Управління освіти і науки облдержадміністрації

20106.

Проводити у публічних і публічно-шкільних бібліотеках конкурс „Читач року”

Управління культури і туризму, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Щороку7.

Проводити у бібліотечних і навчальних закладах області:

       тиждень дитячої та юнацької книги, присвячений Всесвітньому дню дитячої книги;

       культурно-просвітницькі заходи до ювілейних дат у літературному житті Рівненщини;

       літературні вечори, тематичні книжкові виставки, огляди та перегляди літератури, читацькі конференції, літературні свята, зустрічі з письменниками, краєзнавцями, видавцями, книгорозповсюджувачами з метою популяризації української книгиУправління культури і туризму, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

Щороку8.

Організовувати у бібліотечних закладах області постійно діючі виставки: „Письменники України – ювіляри року”, „Літературний календар”, „Нові книги видавництв України”, „Твори лауреатів літературних премій”

Управління культури і туризму облдержадміністрації

2009 – 20139.

Проводити в бібліотеках області зустрічі з книговидавцями „У книзі – минуле, сучасне, майбутнє” тощо

Управління культури і туризму облдержадміністрації

2009 – 201310.

Сприяти запровадженню у засобах масової інформації тематичних рубрик, програм і передач, що популяризують українську книгу

Головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації, обласна державна телерадіокомпанія, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

Постійно11.

Проводити в загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладах області заходи в рамках щорічної Всеукраїнської акції „Живи, книго!”

Управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

2009 – 201312.

Проводити у публічно-шкільних бібліотеках і позашкільних навчальних закладах заходи Всеукраїнського тижня дитячої книги

Управління культури і туризму, управління освіти і науки  облдержадміністрації

Щороку
13.

Проводити свято духовності і культури „Пересопницька першокнига”

Управління культури і туризму облдержадміністрації, Рівненська обласна організація Всеукраїнського товариства „Просвіта” ім. Т.Шевченка (за згодою), обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

Щороку
14.

Сприяти проведенню телевізійної  програми „Рівненська книга”

Обласна державна телерадіокомпанія, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

2009 – 201315.

Проводити заходи Всеукраїнської  благодійної акції „Видавництва – шкільним бібліотекам”

Управління освіти і науки, головне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

2009 – 201316.

Сприяти участі суб’єктів видавничої справи у виставкових заходах:

       Київській міжнародній книжковій виставці;

       Форумі видавців у місті Львові;

       Київському міжнародному книжковому ярмарку „Книжковий світ” та іншихГоловне управління з питань внутрішньої політики та інформації облдержадміністрації

Щороку

 

17.

Сприяти проведенню заходів громадської акції „Книгоманія”

Управління культури і туризму, управління освіти і науки  облдержадміністрації

Щороку18.

Проводити заходи до Всеукраїнського дня книги, Всеукраїнського дня бібліотек, Дня української писемності та мови

Управління культури і туризму, управління освіти і науки  облдержадміністрації

Щороку19.

Сприяти проведенню:

      Всеукраїнського фестивалю гумору „Лауреат Нобельської премії”;

 

 
       обласного літературно-мистецького свята „Дерманський світильник”;


       літературних читань „Городецький автограф”Управління культури і туризму облдержадміністрації, Зарічненська райдержадміністрація, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

 

управління культури і туризму облдержадміністрації, Здолбунівська райдержадміністрація, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)управління культури і туризму облдержадміністрації, Володимирецька райдержадміністрація, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

Щороку20.

Сприяти у наданні ефірного часу на телебаченні і радіо працівникам бібліотечних закладів з метою популяризації української книги

Обласна державна телерадіокомпанія, управління культури і туризму облдержадміністрації

Постійно21.

Організувати проведення пересувних книжкових виставок „Книга Рівненщини” у містах і районах області та заходів „Урок веде письменник”

Комунальне підприємство обласної ради „Рівнекнига” (за згодою), обласна державна бібліотека, обласна організація Національної спілки письменників України (за згодою)

2009 – 2013ІІІ. Заходи щодо поліпшення стану книгорозповсюдження,

створення можливостей для ефективного розповсюдження видавничої продукції

1.

Проводити роботу з метою відновлення у містах і районах області торговельної мережі з продажу книг відповідно до рекомендацій, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 № 902-р „Про вимоги щодо функціонування об’єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією”

Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування

Постійно2.

Сприяти у наданні приміщень в оренду на пільгових умовах для створення сучасної мережі книжкових магазинів

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

Постійно3.

Вжити заходів для збереження за книготорговельними підприємствами приміщень, що належать до комунальної власності, їх книжкову спеціалізацію та встановити пільгові умови щодо орендної плати

Райдержадміністрації, виконавчі комітети рад міст обласного значення

2009 – 20104.

Сприяти відкриттю спеціалізованих магазинів у всіх районних центрах і містах області, книжкових відділів і кіосків – у сільських магазинах, для поліпшення забезпечення населення українською книгою та розширення мережі книжкової торгівлі

Райдержадміністрації, виконавчі комітети органів місцевого самоврядування, обласна спілка споживчих товариств (за згодою)

2009 – 20105.

Забезпечити реалізацію на книжковому ринку області не менше 80 відсотків продукції  українською мовою

Комунальне підприємство обласної ради „Рівнекнига” (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

2009 – 20136.

Вивчати попит населення на книжкову продукцію. Прогнозувати попит та оперативно реагувати на зміни книжкового ринку

Комунальне підприємство обласної ради „Рівнекнига” (за згодою), райдержадміністрації, виконкоми рад міст обласного значення

Постійно 

 

  

Заступник голови –

керівник апарату облдержадміністрації А. Лавренчукнаступна сторінка >>