Розпорядження від 27. 05. 2008 р. №229 смт. Доманівка Про формування проекту районного бюджету на 2009 рік Відповідно до статей 2 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 18. 07. 2012 смт Доманівка №322 Про формування проекту... 1 141.49kb.
Розпорядження від 18 червня 2007 р. №229-р смт Веселинове Про формування... 1 146.7kb.
Розпорядження від 30. 05. 2007р. №303-р смт Криве Озеро Про формування... 1 111.52kb.
Розпорядження від 01 червня 2007 року №368-р м. Снігурівка Про формування... 1 109.76kb.
Розпорядження від 27 жовтня 2011 р. №563 сел. Козелець Про заходи... 1 56.33kb.
Розпорядження 23 листопада 2012 року м. Носівка № 1 53.7kb.
Україна врадіївська районна державна адміністрація миколаївської... 1 100.12kb.
Розпорядження 01. 11. 2011 №563 м. Борзна Про заходи щодо забезпечення 1 51.41kb.
Розпорядженн 1 54.81kb.
Розпорядження 27. 06. 2012 смт Криве Озеро №272-р Про розподіл міжбюджетних... 1 19.22kb.
Розпорядження від 05 листопада 2012 року №328 Про заходи щодо забезпечення 1 57.12kb.
Рішення від 27 червня 2013 року №229 м. Світловодськ Про внесення... 1 198.34kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 27. 05. 2008 р. №229 смт. Доманівка Про формування проекту районного - сторінка №1/1


ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 27.05.2008 р. №229

смт.Доманівка

Про формування проекту

районного бюджету на 2009 рік


Відповідно до статей 2, 18 Закону України „Про місцеві державні адміністрації” та статей 19, 75 Бюджетного кодексу України, з метою підвищення результативності у накопиченні фінансового ресурсу, проведення бюджетних видатків та відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення встановлених цілей, забезпечення формування реальних проектів місцевих бюджетів району на 2009 рік та якісного складання проекту районного бюджету Доманівського району на 2009 рік:


1. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати селищному та сільським головам:
1.1. Покласти в основу формування проекту районного та інших місцевих бюджетів району на 2009 рік напрями бюджетної політики, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 5 березня 2008 року №160 „Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)”, прогнозні макропоказники соціального та економічного розвитку району на 2009 рік та врахувати, що основними завданнями бюджетної політики є:

- забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості бюджетної системи;

- залучення інвестицій у технічне переозброєння, переоснащення та модернізацію насамперед у пріоритетні галузі економіки;

- виконання програм енергозбереження;

- формування сприятливого інвестиційного клімату;

- забезпечення ефективності та прозорості приватизації комунального майна, продажу земель державної власності;

- сприяння розвитку підприємницької діяльності;

- підвищення результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;

- забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціального захисту вразливих верств населення;

- забезпечення реальної збалансованості місцевих бюджетів району.

Основними факторами макроекономічної стабільності та поступового економічного зростання в районі є створення рівних умов для розвитку реального сектора економіки, передбачувані помірні інфляційні процеси, застосування методів заохочувального регулювання тарифів на житлово-комунальні послуги, спрямованих на ресурсозбереження під час виробництва продукції і надання послуг, стабільна бюджетна політика та жорстка фінансова дисципліна.

1.2. Забезпечити організацію роботи щодо прийняття спільних рішень, укладання угод на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому, або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2009 року в терміни, визначені бюджетним законодавством.

1.3. На виконання статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та з метою забезпечення ефективного використання коштів місцевих бюджетів і здійснення відповідних прогнозних розрахунків на 2009 рік проаналізувати стан діючих тарифів на житлово-комунальні послуги для всіх споживачів та забезпечити їх приведення у відповідність із сформованою нормативно-методичною базою з питань встановлення тарифів по всіх видах послуг.
2. Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко):

2.1. За участю інших структурних підрозділів райдержадміністрації розробити макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2009 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників та їх вплив на показники проекту районного бюджету та інших місцевих бюджетів району, визначити перелік інвестиційних програм району, розрахунки обсягу державних централізованих капітальних вкладень та бюджету розвитку районного бюджету, визначитись з переліком аварійних об’єктів і надати їх до 1 вересня 2008 року фінансовому управлінню райдержадміністрації для включення в розрахункові показники місцевих бюджетів району;

2.2. З метою розроблення та впровадження механізму спрямування надходжень від приватизації комунального майна, в першу чергу на здійснення інвестицій у сферу енергозбереження та формування бюджету розвитку районного бюджету на 2009 рік здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до районного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селища Доманівського району і надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 серпня 2008 року. Забезпечити прозорість приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селища Доманівського району, застосування механізму продажу активів комунальної власності району тільки на відкритих конкурсах та аукціонах відповідно до законодавства, в якому передбачити поряд з інвестиційно привабливими об'єктами підготовку пакета акцій підприємств, які неефективно діють (збиткові) з дрібними пакетами частки комунальної власності, які втратили стратегічне значення для економіки та включити їх до переліку об'єктів, що підлягають приватизації за принципом аукціону.

3. Запропонувати Доманівському відділенню Веселинівської МДПІ (Бабчук) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 1 серпня 2008 року :

- інформацію за перше півріччя цього року про суми податкових соціальних пільг та податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб у розрізі адміністративно-територіальних одиниць;

- інформацію щодо втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок списання податковими органами заборгованості суб’єктів господарювання згідно зі статтями 14 та 18 Закону України "Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами";- обраховані розміри можливих втрат місцевих бюджетів району 2009 року внаслідок надання державою податкових пільг по платі за землю.
4. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Тесляру) з метою визначення фінансового ресурсу на здійснення інвестицій у сферу реконструкції та капітального будівництва об'єктів і відповідно формування бюджету розвитку районного бюджету на 2009 рік до 1 серпня 2008 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації уточнену інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників і видів заборгованості.
5. Відділам та управлінням райдержадміністрації: економіки (Харченко), освіти (Янковській), у справах сім’ї, молоді та спорту (Фалько), культури і туризму (Гуровій), управлінню праці та соціального захисту населення (Базаренку), фінансовому (Падухевичу):
5.1. Запровадити постійний моніторинг виконання та системи вимірювання результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів, та при необхідності провести раціоналізацію бюджетних установ з метою підвищення їх спроможності надавати якісні послуги громадянам, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, створити умови, за яких кожен розпорядник бюджетних коштів повинен не тільки витрачати бюджетні кошти, а й забезпечити результативність своєї діяльності, тобто удосконалювати систему надання послуг за професійною ознакою, відповідати за якість їх надання населенню, зокрема, медичних, освітянських, культурних, житлово-комунальних тощо;
5.2. Формування прогнозних показників видатків на 2009 рік в цілому по району та в розрізі місцевих бюджетів району проводити в тісному контакті з відповідними галузевими управліннями, узгоджувати та захищати їх, вирішувати неузгоджені питання щодо фінансування галузей 2008 року, які виникають при застосуванні формульного розрахунку, виходячи з аналізу застосування запропонованого механізму цього року;
5.3. Передбачити на 2009 рік такий перелік захищених статей видатків загального фонду: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам. Поряд із соціально спрямованими видатками споживання, нарощувати обсяги капітальних видатків.
6. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевич) забезпечити виконання цілей та шляхів дотримання головного завдання бюджетної політики – безумовного збалансування бюджету для створення умов подальшого розвитку у середньостроковій перспективі, порядку формування районного бюджету на 2009 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України, внесеними змінами до податкового законодавства та іншими змінами, що стосуються бюджету 2009 року, бюджетного регламенту, затвердженого районною радою, підготувати та подати на розгляд районної ради проект рішення „Про районний бюджет Доманівського району на 2009 рік”.
7. Взяти до відома, що проекти місцевих бюджетів району на 2009 рік не мають містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.
8. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання
бюджетних зобов’язань та платежів з бюджету, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Планування видатків на бюджетні районні програми, не пов'язані з утриманням бюджетних установ, здійснюються виключно за наявності затверджених районних цільових програм у відповідних галузях.
9. Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2009 рік (додається).
10. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова райдержадміністрації О.Г.Сохань

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 27.05.2008 р. №229


Бюджетний календар

з підготовки проекту районного бюджету на 2009 рік


I. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевичу) забезпечити:
1.1.Складання попереднього прогнозу доходів і видатків районного бюджету на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку.

До 1 серпня 2008 року


1.2. Проведення організаційної роботи щодо аналізу розрахункових показників обсягів доходів і видатків місцевих бюджетів району, визначених Міністерством фінансів України на 2009 рік.

До 1 серпня 2008 року


1.3. Проведення семінару з головними розпорядниками місцевих бюджетів району щодо розрахунків доходної та видаткової частин місцевих бюджетів, додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту відповідного бюджету на 2009 рік.

До 1 жовтня 2008 року


1.4. Виходячи із розрахункових обсягів видатків на 2009 рік, визначених Міністерством фінансів України, розроблення їх та доведення до головних розпорядників коштів районного бюджету, визначення пріоритетних напрямів та удосконалення структури бюджетних видатків на галузь охорони здоров’я, освіти , культури та соціального захисту та соціального забезпечення населення тощо.

У двотижневий строк після отримання граничних обсягів від Міністерства фінансів України


1.5. На підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету та пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу районного бюджету, підготовку та узгодження пропозицій щодо проекту районного бюджету на 2009 рік.

До 31 жовтня – 10 листопада 2008 року


1.6. Проведення формування плану надходжень до районного бюджету за джерелами та обсягів видатків в розрізі головних розпорядників коштів районного бюджету за кодами функціональної та економічної класифікації.

До 20 листопада 2008 року

1.7. Підготовка та подання на розгляд голові райдержадміністрації проекту рішення про районний бюджет на 2009 рік, пояснювальної записки до проекту рішення, інформації про хід виконання районного бюджету поточного року.

У тижневий строк після отримання показників, ухвалених проектом Закону України „ Про Державний бюджет України на 2009 рік” у другому читанні


1.8. Проведення організаційних заходів щодо громадських слухань „ Бюджет-2009 ".

До 12 грудня 2008 року


1.9. Подання проекту рішення про районний бюджет на 2009 рік на розгляд районної ради та її постійних комісій.

До 12-22 грудня 2008 року


1.10. Доведення обсягу бюджетних призначень до головних розпорядників коштів.

Упродовж тижня після

затвердження районною радою

річних призначень на 2009 рік


2. Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко) забезпечити:
2.1. Узгодження з Кабінетом Міністрів України, Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Міністерством будівництва, архітектури, житлово-комунального господарства України питання щодо проведення розрахунків для розподілу інвестиційних субвенцій з державного бюджету. Подання переліку об’єктів на узгодження до Верховної Ради України.

До 1 жовтня 2008 року

2.2. Підготовку та подання на розгляд районної ради проекту рішення щодо соціально-економічного розвитку Доманівського району на 2009 рік.

У строки, встановлені для

затвердження проекту рішення

„Про районний бюджет

Доманівського району на

2009 рік
3. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Тесляру) забезпечити подання до фінансового управління райдержадміністрації інформацію про стан розрахунків підприємств за отриману в минулі роки фінансову підтримку з обласного бюджету та обсяги заборгованості, які очікуються станом на 1 січня 2009 року в розрізі суб’єктів господарювання та адміністративно-територіальних одиниць.

До 1 серпня 2008 року
4. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
4.1. Надання до фінансового управління райдержадміністрації розрахунків мінімальної потреби видатків споживання на утримання установ, що фінансуються з районного бюджету, врахованих у 2008 році при розподілі обсягу міжбюджетних трансфертів між державним і районним бюджетом, та видатків розвитку - окремих централізованих видатків головних розпорядників коштів державного бюджету.

До 1 серпня 2008 року


4.2. Складання в розрізі адміністративно-територіальних одиниць району детальних розрахунків потреби обсягу видатків, які будуть 2009 року здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету та узгодження їх з відповідними галузевими міністерствами.

До 1 липня 2008 року


4.3. Підготовку необхідних розрахунків видатків, що здійснюються за рахунок субвенцій з державного та обласного бюджетів:

4.3.1.Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Базаренку) - для надання пільг та субсидій населенню на оплату житлово-комунальних послуг, твердого палива та скрапленого газу, інших видів пільг, на виплату допомог сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам та інших видів соціальної допомоги окремим категоріям громадян, виходячи із контингенту пільговиків, у розрізі адміністративно-територіальних одиниць району;


4.3.2.Відділу освіти райдержадміністрації (Янковській) - на комп’ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів, придбання шкільних автобусів для перевезення учнів, що проживають в сільській місцевості;
4.3.3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Харченко) - для придбання витратних матеріалів для родопомічних, дитячих, хірургічних, реанімаційних закладів (відділень) невідкладної допомоги та лабораторій, оснащення сільських амбулаторій та фельдшерсько-акушерських пунктів, придбання автомобілів швидкої медичної допомоги для сільських закладів охорони здоров’я;


      1. Відділу у справах сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

(Фалько) - для облаштування закладів, які надають соціальні послуги дітям та молоді;


      1. Службі у справах дітей райдержадміністрації (Вовку) – для

виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам - вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг в дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.

До 1 серпня 2008 року    1. Вирішення неузгоджених питань з галузевими міністерствами щодо обсягів фінансування відповідних галузей у 2009 році.

До 1 серпня 2008 року
4.5. Внесення обґрунтованих пропозицій щодо удосконалення Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів між державним та місцевими бюджетами до галузевих міністерств та їх захист, а також до фінансового управління райдержадміністрації.

До 1 серпня 2008 року

4.6. Складання бюджетних запитів та подання до фінансового управління райдержадміністрації обґрунтованих розрахунків обсягів видатків на 2009 рік.

У двотижневий термін

після отримання граничних

обсягів від фінансового

управління райдержадміністрації

4.7. Разом із бюджетними запитами подання до фінансового управління райдержадміністрації:

- пропозицій про внесення змін до нормативно – правових актів, якими передбачено виділення коштів з місцевих бюджетів і не забезпечено бюджетне фінансування на 2009 рік, виходячи з граничних обсягів видатків;

- переліку державних і регіональних програм, з урахуванням проведення оптимізації їх кількості, виходячи з регіональних пріоритетів та необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання основних цілей і завдань діяльності головного розпорядника бюджетних коштів та в межах граничних обсягів, доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації;- даних про ліміти споживання енергоносіїв у вартісних та фізичних обсягах у розрізі підвідомчих установ, організацій.