Розпорядження від 28 грудня 2006 року №524 Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнюван - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення сесії районної ради від 30 грудня 2011 року „Про районний... 1 31.31kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 126.57kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 52.62kb.
Рішення міської ради від 28. 12. 2010 №22 порядок розподілу додаткової... 1 54.84kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 21. 12. 1 19.09kb.
Інформація фінансового управління Мурованокуриловецької райдержадміністрації... 1 50.25kb.
Україна новокаховська міська рада херсонської області виконавчий... 1 36.71kb.
Кодексу України, статей 18, 22 Закону України «Про місцеві державні... 1 26.49kb.
Розпорядження 26. 12. 2012 №574/А-2012 Про надання додаткової дотації... 1 28.99kb.
Рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року №194-10/vі „ Про обласний... 1 33.56kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно... 1 71.6kb.
Розпорядження від 07 грудня 2011 року №524 Про внесення змін до районного... 1 127.59kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 28 грудня 2006 року №524 Про затвердження Методики розподілу додаткової - сторінка №1/1

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 28 грудня 2006 року № 524

Про затвердження Методики розподілу додаткової дотації

з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом,

бюджетами міст обласного значення та районів області
Відповідно до ст. 44 Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” :
1. Затвердити Методику розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області, що додається.
2. Головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації (Мушинський О.А.) здійснювати у 2007 році розподіл додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом, бюджетами міст обласного значення та районів області згідно вказаної Методики.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної державної адміністрації Коровія В.В.



Голова обласної державної

адміністрації Олександр ДОМБРОВСЬКИЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

облдержадміністрації

від 28 грудня 2006 року № 524

МЕТОДИКА
розподілу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів між обласним бюджетом,

бюджетами міст обласного значення та районів області
1. Загальні положення

Зазначена Методика розроблена з метою розподілу на основі єдиного підходу обсягу додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що визначається Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” .


1. Терміни, що використовуються в цьому порядку, вживаються в такому значенні:

1.1. Бюджет регіону – зведений бюджет міста обласного значення чи зведений бюджет району області.


1.2. Символ „ і ”, що використовується у формулах, терміни „ бюджет „і”, регіон „і”, бюджет регіону „і” – бюджет окремого регіону.
1.3. Додаткова дотація – додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів на 2007 рік.

2. Критеріями, що впливають на розподіл коштів, визначено такі фактори:


2.1. Питома вага видатків регіону, що враховується при визначені міжбюджетних трансфертів, визначених Міністерством фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” в загальній сумі видатків (Критерій 1 ).

2.2. Чисельність населення в регіоні ( Критерій 2 ).


2.3. Рівень власних і закріплених доходів на 1 жителя, виходячи з показників доходів Міністерства фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” (Критерій 3 ).

2.4. Середній рівень виконання бюджетів регіонів за 2004, 2005 роки та 11 місяців 2006 року ( Критерій 4 ).

2.5. Рівень розгалуженості мережі бюджетних установ районів та міст обласного значення (Критерій 5).


3. Вплив окремих критеріїв на розподіл додаткової дотації визначається коефіцієнтами впливу.
2. Розподіл додаткової дотації між обласним бюджетом

та бюджетами регіонів
Обсяг додаткової дотації з державного бюджету на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів, що визначається для Вінницької області Законом України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” розподіляється між обласним бюджетом та бюджетами регіонів відповідно до вказаного Закону наступним чином :
25% - для обласного бюджету

75% - для бюджетів регіонів , що підлягає розподілу.


3. Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації

в цілому для бюджетів регіонів
Розподіл між критеріями впливу обсягу додаткової дотації в цілому для бюджетів регіонів, що підлягає розподілу, визначається за формулами :
Dk1 = k1 x Dreg ;

Dk2 = k2 x Dreg ;



Dk3 = k3 x Dreg ;

Dk4 = k4 x Dreg ;

Dk5 = k5 x Dreg .
Показники, що застосовуються у зазначених формулах , мають такий зміст :
Dreg - обсяг додаткової дотації в цілому для бюджетів регіонів, що підлягає роподілу

Dk1 -- обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 1;

Dk2 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 2;

Dk3 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 3;

Dk4 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 4;

Dk5 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 5.


К1 – коефіцієнт впливу по Критерію 1, K1= 0,3;

К2 – коефіцієнт впливу по Критерію 2, К2 = 0,1;

К3 – коефіцієнт впливу по Критерію 3, К3 = 0,2;

К4 – коефіцієнт впливу по Критерію 4, К4 = 0,2;

К5 – коефіцієнт впливу по Критерію 5, К5 = 0,2 .
Сума додаткової дотації для регіону „і” визначається як сума додаткових дотацій по 5 критеріях за формулою:
Dі = Dk+ Dk+ Dk+ Dk+ Dk

де :


Dk1i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 1;
Dk2i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 2;
Dk3i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 3;
Dk4i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 4;
Dk5i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 5.
4. Визначення обсягу дотації для бюджету

регіону „і” на основі Критерію 1
Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і” на основі Критерію 1 (від питомої ваги видатків, що враховуються при визначенні між бюджетних трансфертів, у загальному обсязі видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, за уточненими показниками Міністерства фінансів України на 2007 рік), обраховується за формулою:

ViMFU

Dk= Dk1 --------------

∑ViMFU


Dk1i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 1;

Dk1 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 1;


ViMFU - прогнозний показник видатків, що враховується при визначені міжбюджетних трансфертів, визначений Міністерством фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” для бюджету регіону „і”;
∑ViMFU - сума прогнозних показників видатків, що враховується при визначені міжбюджетних трансфертів, визначений Міністерством фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет на 2007 рік” для бюджетів всіх міст обласного значення і районів області.
5. Визначення обсягу дотації для бюджету

регіону „і” на основі Критерію 2
Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і” на основі Критерію 2 (від чисельності населення в регіоні) обраховується за формулою, виходячи з вимог Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” щодо врахування особливостей територій, які мають низький показник чисельності населення.
Oi

Dk= Dk2 -------- ,

∑Oi
∑Ni

де Oi = ------ - Ni ;

∑i
При умові набуття показником Oi від’ємного значення, показнику Oi присвоюється значення 0 (нуль);
Dk2i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 2;
Dk2 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 2;
Ni - чисельність населення в регіоні „і” ;
∑Ni - загальна чисельність населення у всіх регіонах ;
∑і - кількість регіонів;
Oi - відхилення чисельності населення в регіоні „і” від середньої чисельності населення по всіх регіонах;
∑Oi - сума відхилень чисельності населення в регіоні „і” від середньої чисельності населення по всіх регіонах, що мають позитивне значення (по регіонах, що мають чисельність нижче середньорегіонального рівня).
6. Визначення обсягу дотації для бюджету

регіону „і” на основі Критерію 3
Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і” на основі Критерію 3 (від рівня власних і закріплених доходів на 1 жителя) обраховується за формулою, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних районів.
Gi

Dk= Dk3 -------- ,

∑Gi
∑Hi Hi

де Gi = ------ - ---- ;

∑Ni Ni
При умові набуття показником Gi від’ємного значення, показнику Gi присвоюється значення 0 (нуль);
Dk3i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 3;
Dk3 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 3;
Gi - відхилення власних та закріплених доходів на 1 жителя по регіону „і” від середнього розміру доходів на 1 жителя по всіх регіонах;
∑Gi - сума відхилень власних та закріплених доходів на 1 жителя по регіону „і” від середнього розміру доходів на 1 жителя по всіх регіонах, що мають позитивне значення (по регіонах, що мають розмір доходів на 1 жителя нижче середньорегіонального рівня);
Ni - чисельність населення в регіоні „і” ;
∑Ni - загальна чисельність населення у всіх регіонах ;
HiMFU - власні та закріплені доходи , визначені Міністерством фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” по регіону „і” ;
∑HiMFU - загальна сума власних та закріплені доходів, визначених Міністерством фінансів України до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік” по всіх регіонах області.
7. Визначення обсягу дотації для бюджету

регіону „і” на основі Критерію 4
Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і” на основі Критерію 4 (від рівня виконання власних і закріплених доходів за три періоди) обраховується за формулою, відповідно до Закону України „Про Державний бюджет України на 2007 рік”, виходячи з показників дохідної частини бюджетів з метою вирівнювання забезпеченості бюджетів депресивних районів.

Ki

Dk= Dk4 -------- ,

∑Ki


(PiMFU04 +PiMFU05 +PiMFU06 ) (Fi04 +Fi05 +Fi06 )

де Ki = ------------------------------------- - -------------------------- ;

(∑PiMFU04 +∑PiMFU05 +∑PiMFU06 ) (∑Fi04 +∑Fi05 +∑Fi06 )

При умові набуття показником Ki від’ємного значення, показнику Ki присвоюється значення 0 (нуль);


Dk4i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 4;
Dk4 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 4;
Ki - відхилення питомої ваги власних та закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України на 2004, 2005 (уточнені), 2006 роки по бюджету регіону „і” в загальній сумі власних і закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України по всіх регіонах області на вказані періоди від питомої ваги фактичних надходжень власних та закріплених доходів за 2004, 2005 роки та 11 місяців 2006 року до бюджету регіону „і” в загальній сумі фактичних надходжень власних і закріплених доходах по всіх регіонах області за вказані періоди ;
∑Ki - сума відхилень по всіх регіонах питомої ваги власних та закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України на 2004, 2005 (уточнені), 2006 роки по бюджету регіону „і” в загальній сумі власних і закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України по всіх регіонах області на вказані періоди від питомої ваги фактичних надходжень власних та закріплених доходів за 2004, 2005 роки та 11 місяців 2006 року до бюджету регіону „і” в загальній сумі фактичних надходжень власних і закріплених доходах по всіх регіонах області за вказані періоди , що мають позитивне значення;
PiMFU04, PiMFU05, PiMFU06 - сума власних та закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України відповідно на 2004, 2005 (уточнені), 2006 роки по бюджету регіону „і”;
∑PiMFU04, ∑PiMFU05, ∑PiMFU06 - сума власних та закріплених доходів за показниками Міністерства фінансів України відповідно на 2004, 2005 (уточнені), 2006 роки по всіх бюджетах регіонів області;
Fi04, Fi05, Fi06 - фактичні надходження власних та закріплених доходів відповідно за 2004, 2005 роки та 11 місяців 2006 року до бюджету регіону “і”;
∑Fi04,∑Fi05, ∑Fi06 - фактичні надходження власних та закріплених доходів відповідно за 2004, 2005 роки та 11 місяців 2006 року до бюджетів всіх регіонів області.
8. Визначення обсягу дотації для бюджету

регіону „і” на основі Критерію 5
Обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і” на основі Критерію 5 (від рівня розгалуженості мережі бюджетних установ районів та міст обласного значення) обраховується за формулою^

Ui

Dk= Dk5 --------------

U
Dk5i - обсяг додаткової дотації для бюджету регіону „і”, визначений відповідно до Критерію 5;

Dk5 - обсяг додаткової дотації, що підлягає розподілу між бюджетами регіонів відповідно до Критерію 5;


Ui - кількості бюджетних установ в регіоні „і”;
U- загальна кількості бюджетних установ по бюджетах регіонів області.
9. Прикінцеві положення
9.1. Всі визначення та терміни стосовно доходів, видатків, потреб у бюджетних призначеннях на фінансування видатків, всіх інших бюджетних категорій, що вказані в цій Методиці, застосовуються виключно в частині загального фонду місцевих бюджетів.

9.2. Кожен з показників Dі бюджету окремого регіону „і” заокруглюється для приведення до арифметичної точності грошових одиниць, яке буде прийняте в рішенні обласної ради „Про обласний бюджет на 2007 рік”, та може бути скоригованим на суму мінімально допустимої величини даної точності.


9.3. Належна сума додаткової дотації для обласного бюджету враховується у загальний обсяг ресурсів доходної частини загального фонду обласного бюджету на 2007 рік і спрямовується на видаткові призначення розпорядників коштів обласного бюджету.

_____________________________________________________