Розпорядження від 30. 05. 2007р. №303-р смт Криве Озеро Про формування проекту районного бюджету на 2008 рік Відповідно до статей 2 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 27. 06. 2012 смт Криве Озеро №272-р Про розподіл міжбюджетних... 1 19.22kb.
Розпорядження від 27. 05. 2008 р. №229 смт. Доманівка Про формування... 1 142.41kb.
Розпорядження від 01 червня 2007 року №368-р м. Снігурівка Про формування... 1 109.76kb.
Розпорядження від 27 жовтня 2011 р. №563 сел. Козелець Про заходи... 1 56.33kb.
Розпорядження 23 листопада 2012 року м. Носівка № 1 53.7kb.
Україна врадіївська районна державна адміністрація миколаївської... 1 100.12kb.
Розпорядження 18. 07. 2012 смт Доманівка №322 Про формування проекту... 1 141.49kb.
Розпорядження 01. 11. 2011 №563 м. Борзна Про заходи щодо забезпечення 1 51.41kb.
Розпорядження від 18 червня 2007 р. №229-р смт Веселинове Про формування... 1 146.7kb.
Розпорядження 14. 05. 2013 смт Криве Озеро №112-р Про створення прийомної... 1 38.73kb.
Розпорядженн 1 54.81kb.
Розпорядження від 19 вересня 2007 року №352 Про складання проекту... 1 141.75kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 30. 05. 2007р. №303-р смт Криве Озеро Про формування проекту районного - сторінка №1/1


УКРАЇНА

КРИВООЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ


Від 30.05.2007р. № 303-р

смт Криве Озеро


Про формування проекту

районного бюджету на 2008 рік

Відповідно до статей 2, 18 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 19, 75 Бюджетного кодексу України з метою підвищення результативності у накопичені фінансового ресурсу, проведення бюджетних видатків та відповідальності розпорядників бюджетних коштів за досягнення встановлених цілей, забезпечення формування реального проекту бюджетів органів місцевого самоврядування на 2008 рік та якісного складання проекту районного бюджету Кривоозерського району на 2008 рік на основі прозорих та об’єктивних критеріїв:


1. Доручити управлінням, відділам, іншим структурним підрозділам райдержадміністрації та запропонувати сільським та селищному головам:
1.1. Покласти в основу формування проекту районного та бюджетів органів місцевого самоврядування на 2008 рік напрями бюджетної політики, визначені постановою Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 року N 316 "Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2008 рік (Бюджетної декларації)", прогнозні макропоказники соціального та економічного розвитку району на 2008 рік та врахувати, що основними завданнями бюджетної політики є :

- забезпечення макроекономічної стабільності, стійкості бюджетної системи;

- залучення інвестицій у технічне переозброєння, переоснащення та модернізацію насамперед у пріоритетні галузі економіки;

- виконання програм енергозбереження;

- формування сприятливого інвестиційного клімату;

- забезпечення ефективності та прозорості приватизації комунального майна, продажу земель державної власності;

- сприяння розвитку підприємницької діяльності;

- підвищення результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів;

- забезпечення реалізації соціальних гарантій та соціального захисту вразливих верств населення;

- забезпечення реальної збалансованості районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування району.

1.2. Забезпечити організацію роботи щодо прийняття спільних рішень, укладання угод на передачу частини видатків на виконання делегованих повноважень з одного рівня бюджету іншому або на передачу видатків на виконання власних повноважень відповідних бюджетів 2008 року, в терміни , визначені бюджетним законодавством.

2. Відділу містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури та керівникам установ, що надають житлово-комунальні послуги:

- на виконання статті 31 Закону України „Про житлово-комунальні послуги” та з метою забезпечення ефективного використання коштів місцевих бюджетів і здійснення відповідних прогнозних розрахунків на 2008 рік проаналізувати стан діючих тарифів на житлово-комунальні послуги для всіх споживачів та забезпечити їх приведення у відповідність з сформованою нормативно-методичною базою з питань встановлення тарифів по всіх видах послуг. Про проведену роботу інформувати фінансове управління райдержадміністрації до 1 вересня 2007 року.
3. Управлінню економіки райдержадміністрації (Глюта):
3.1. За участю структурних підрозділів райдержадміністрації та інших установ і організацій розробити макропоказники економічного і соціального розвитку району на 2008 рік в розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників та їх вплив на показники проекту районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування, визначити перелік інвестиційних програм району, надати розрахунки обсягу державних централізованих капітальних вкладень та бюджету розвитку районного бюджету, визначитись з переліком аварійних об’єктів і надати його до 20 вересня 2007 року фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська).

3.2. З метою розроблення та впровадження механізму спрямування надходжень від приватизації комунального майна, в першу чергу на здійснення інвестицій у сферу енергозбереження та формування бюджету розвитку районного бюджету на 2008 рік здійснити прогнозні розрахунки обсягу надходжень до районного бюджету від приватизації майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ і надати їх фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська) до 1 вересня 2007 року. Забезпечити прозорість приватизації об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району шляхом застосування механізму продажу активів комунальної власності району тільки на відкритих конкурсах та аукціонах відповідно до законодавства.


4. Запропонувати Кривоозерській міжрайонній державній податковій інспекції (Крижановський) підготувати та надати фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська) :

- інформацію за перше півріччя поточного року стосовно сум податкових соціальних пільг та податкового кредиту по податку з доходів фізичних осіб у розрізі адміністративно-територіальних одиниць

- до 12 серпня 2007 року;

- обраховані розміри можливих втрат місцевих бюджетів району 2008 року внаслідок надання податкових пільг

- до 12 серпня 2007 року; - інформацію щодо втрат доходів місцевих бюджетів району внаслідок списання податковим органом заборгованості суб’єктів господарювання згідно зі статями 14 та 18 Закону України “Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами”

- до 12 серпня 2007 року;


5. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Степаненко), з метою визначення фінансового ресурсу на здійснення інвестицій у сферу реконструкції та капітального будівництва об'єктів і відповідно формування бюджету розвитку районного бюджету на 2008 рік до 12 серпня 2007 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська) уточнену інформацію про обсяги заборгованості та стан розрахунків підприємств за надану у минулі роки фінансову допомогу на зворотній основі в розрізі позичальників та видів заборгованості.
6. Запропонувати районному відділу земельних ресурсів (Бабік) в термін до 12 серпня 2007 року надати фінансовому управлінню райдержадміністрації пропозиції щодо використання коштів від надходження втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв.
7. Доручити філії «Кривоозерський райавтодор» дочірнього підприємства «Миколаївський облавтодор» надати управлінню економіки райдержадміністрації до 12 серпня 2007 року пооб’єктні розрахунки і обґрунтування обсягів витрат на реалізацію Програми по утриманню доріг територіальних громад сіл та селища на 2008 рік.
8. Начальникам відділів і управлінь райдержадміністрації та іншим установам і організаціям:

8.1. Провести інвентаризацію програм, прийнятих районною радою та селищною і сільським радами, що фінансуються з місцевих бюджетів району та за результатами аналізу ефективності їх виконання і повноти забезпечення бюджетними коштами в 2003-2007рр. надати пропозиції до 15.08.2007р. райдержадміністрації щодо припинення з 2008 року фінансування програм, які втратили актуальність або виконуються на неналежному рівні;

8.2. Запровадити постійний моніторинг виконання та системи вимірювання результативності, ефективності та прозорості використання бюджетних коштів, та при необхідності провести раціоналізацію бюджетних установ з метою підвищення їх спроможності надавати якісні послуги громадянам, підвищення ефективності використання бюджетних коштів, створити умови, за яких кожен розпорядник бюджетних коштів повинен не тільки витрачати бюджетні кошти, а й забезпечити результативність своєї діяльності, тобто удосконалити систему надання послуг за професійною ознакою, відповідати за якість надання населенню, зокрема, медичних, освітянських, культурних, житлово-комунальних тощо;

8.3. Передбачити на 2008 рік такий перелік захищених статей видатків загального фонду: оплата праці працівників бюджетних установ; нарахування на заробітну плату; придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; забезпечення продуктами харчування; оплата комунальних послуг та енергоносіїв; поточні трансферти населенню; поточні трансферти місцевим бюджетам.


9. Зобов’язати фінансове управління райдержадміністрації (Карчевська), а головам сіл та селища рекомендувати забезпечити виконання цілей та шляхів дотримання головного завдання бюджетної політики – безумовного збалансування бюджету для створення умов подальшого розвитку у середньостроковій перспективі, дотримання порядку формування районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування на 2008 рік згідно з нормами Бюджетного кодексу України, внесеними змінами до податкового законодавства та іншими змінами, які стосуються бюджету 2008 року, підготувати та подати на розгляд відповідних рад проекти рішень про бюджет на 2008 рік.
10. Взяти до відома, що проекти місцевих бюджетів району на 2008 рік не мають містити статей, які обмежують надходження доходів до місцевих бюджетів.
11. Рекомендувати органам місцевого самоврядування, керівникам інших установ та організацій та зобов’язати начальників відділів і управлінь райдерж­адміністрації подавати на запит фінансового управління райдержадміністрації у визначені ним терміни детальну інформацію з відповідними обґрунтуваннями і пропозиціями щодо підготовки та внесення до районної ради проекту рішення «Про районний бюджет на 2008 рік».
12. Учасникам бюджетного процесу забезпечити виконання
бюджетних зобов’язань та платежів з бюджету, визначених Бюджетним кодексом України та іншими нормативно-правовими актами. Планування видатків на бюджетні місцеві програми, не пов'язані з утриманням бюджетних установ, здійснюються виключно за наявності затверджених районних, сільських та селищних цільових програм у відповідних галузях.
13. Затвердити бюджетний календар з підготовки проекту районного бюджету на 2008 рік (додається).
14. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова


райдержадміністрації Б.Л.Коловоротний

Затверджено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 30.05.2007р. № 303-р
Бюджетний календар

з підготовки проекту районного бюджету на 2008 рік

I. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевська):
1.1 Складання попереднього прогнозу доходів і видатків зведеного бюджету району на наступний рік по загальному фонду бюджету та бюджету розвитку.

- до 12 серпня 2007 року


1.2 Проведення організаційної роботи щодо аналізу розрахункових показників обсягів доходів і видатків зведеного бюджету району, визначеного Міністерством фінансів України на 2008 рік.

- до 12 серпня 2007 року


1.3 Проведення семінару із головними розпорядниками коштів районного бюджету та підвідомчими їм установами і організаціями, сільськими та селищною радами щодо розрахунків дохідної та видаткової частин районного бюджету та бюджетів органів місцевого самоврядування, додержання основних вимог при складанні бюджетного запиту головними розпорядниками коштів відповідного бюджету на 2008 рік.

- до 1 жовтня 2007 року


1.4 Виходячи із розрахункових обсягів доходів і видатків на 2008 рік, визначених Міністерством фінансів України для району, провести розрахунки міжбюджетних трансфертів бюджетам сіл та селища. Довести до головних розпорядників коштів районного бюджету обсяги видатків, визначити пріоритетні напрями для забезпечення соціального спрямування бюджету.

- в двотижневий строк після отримання граничних обсягів від Міністерства фінансів України


1.5 На підставі бюджетних запитів головних розпорядників коштів районного бюджету та пояснень до них, з урахуванням фінансового ресурсу районного бюджету, підготувати та узгодити пропозиції щодо проекту районного бюджету на 2008рік.

- до 31 жовтня – 10 листопада 2007 року


1.6. Провести формування плану надходжень до районного бюджету за джерелами та обсягів видатків за бюджетною класифікацією і в розрізі головних розпорядниках коштів районного бюджету за кодами функціональної класифікації.

- до 20 листопада 2007 року

1.7. Підготовка та подання на розгляд голові райдержадміністрації проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2008 рік, пояснювальну записку до проекту рішення, інформації про хід виконання районного бюджету поточного року.

- в тижневий строк після

отримання показників, ухвале-

них Законом України „ Про

Державний бюджет України на

2008 рік" у другому читанні


1.8. Проведення організаційних заходів щодо громадських слухань " Бюджет-2008 ".

- до 12 грудня 2007 року


1.9. Подання проекту рішення районної ради про районний бюджет на 2008 рік на розгляд районної ради та її постійних комісій.

- до 12-22 грудня 2007 року


1.10 Доведення обсягів бюджетних призначень до головних розпорядників коштів.

- впродовж тижня після

затвердження районною радою

річних призначень на 2008 рік


ІІ. Управлінню економіки райдержадміністрації (Глюта):
2.1 Підготувати та подати на розгляд районної ради проект рішення районної ради щодо соціально-економічного розвитку Кривоозерського району на 2008 рік.

- в строки, встановлені

для затвердження проекту

рішення „ Про районний

бюджет Кривоозерського

району на 2008 рік”


2.2 Спільно з філією „Кривоозерський Райавтодор” визначення переліку доріг та обсяги робіт, які проводитимуться за рахунок надходжень до районного бюджету субвенції із сільських бюджетів на виконання Програми по утриманню доріг територіальних громад сіл та селища

- до 12 серпня 2007 року


III. Управлінню агропромислового розвитку райдержадміністрації (Степаненко) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації (Карчевській):


3.1 Інформацію про стан розрахунків за отриману в минулі роки фінансову підтримку з районного бюджету та обсяги заборгованості, яка очікується за станом на 1 січня 2008 року в розрізі суб’єктів господарювання

- до 12 серпня 2007 року


3.2 Пропозиції щодо використання коштів від надходження втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництв

- до 12 серпня 2007 року


IV. Головним розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити:
4.1 Складання бюджетних запитів та подання до фінансового управління райдержадміністрації обґрунтовані розрахунки обсягів видатків на 2008 рік

у тижневий cтрок після отримання граничних обсягів

4.2 Разом із бюджетними запитами подання до фінансового управління райдержадміністрації:

- пропозицій про внесення змін до нормативно – правових актів, якими передбачено виділення коштів з місцевих бюджетів і не забезпечено бюджетне фінансування на 2008 рік, виходячи з граничних обсягів видатків;

- переліку державних і регіональних програм, з урахуванням проведення оптимізації їх кількості, виходячи з регіональних пріоритетів та необхідності забезпечення фінансовими ресурсами виконання основних цілей і завдань діяльності головного розпорядника бюджетних коштів та граничних обсягів, доведених фінансовим управлінням райдержадміністрації;

- даних про ліміти споживання енергоносіїв у вартісних та фізичних обсягах в розрізі підвідомчих установ, організацій.