Розпорядженням голови районної державної адміністрації 24. 01. 11 №08 порядок проведення особистого прийому громадян - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток № до розпорядження голови районної державної адміністрації... 1 31.7kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25. 1 50.12kb.
Розпорядження «11»грудня 2012 року м. Березівка №1137 /А-2012 Про... 1 87.03kb.
Про затвердження графіків проведення особистого прийому громадян... 1 77.51kb.
Порядо к організації І проведення особистого, виїзного прийому громадян... 1 89.42kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 08. 09. 1 84.15kb.
Розпорядження 09. 02. 2012 №172 Про затвердження графіка особистого... 1 30.79kb.
Розпорядження 13. 12. 2012 №535/А-2012 Про затвердження графіка особистого... 1 21.85kb.
Про затвердження графіка проведення особистого прийому 1 57.7kb.
Розпорядження 15. 05. 2013 р. №181/А-2013 Про внесення змін до розпорядження... 1 27.11kb.
Порядок прийому громадян в Оратівському районному управлінні юстиції 1 50.73kb.
Додаток № до розпорядження голови районної державної адміністрації... 1 31.7kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації 24. 01. 11 №08 порядок проведення - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

24.01.11 № 08ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян

керівництвом Краснокутської районної державної адміністрації

I. Порядок організації і проведення особистого прийому громадян керівництвом Краснокутської районної державної адміністрації

1.Інформація про порядок особистого прийому громадян в райдержадміністрації і графік прийому опубліковуються в засобах масової інформації, розміщуються на веб-сайті райдержадміністрації, у приміщеннях приймалень райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищних рад.


2. Під час проведення особистого прийому громадян можуть бути присутні їх представники, повноваження яких оформлені в установленому порядку, та особи, які перебувають у родинних відносинах із цими громадянами (крім неповнолітніх дітей). Присутність сторонніх осіб під час проведення особистого прийому громадян не допускається.
3. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником голови, заступниками голови райдержадміністрації, керівником апарату райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації проводиться згідно із затвердженими графіками та з питань, вирішення яких належить до повноважень райдержадміністрації, а також відповідно до функціонального розподілу обов’язків між керівними працівниками райдержадміністрації.

3.1. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно звання «Мати-героїня», проводиться особисто головою райдержадміністрації, його заступниками, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації першочергово у дні прийому згідно з графіком.


4. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації проводиться за попереднім записом.

4.1. Попередній запис громадян на особистий прийом здійснюється лише до голови райдержадміністрації. Завідуючим сектором у журналі обліку попереднього запису громадян на особистий прийом голови райдержадміністрації робиться відповідний запис не пізніше ніж за 3 дні до дня прийому.

4.2. Під час попереднього запису громадян на особистий прийом голови райдержадміністрації проводиться співбесіда, за результатами якої:

з’ясовуються прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, соціальний статус, зміст питання (викладено по суті в письмовій формі), посадові особи, до яких заявник звертався за місцем проживання, і рішення, що було прийнято з цього питання;

вивчаються питання, з якими громадянин бажає звернутися на особистий прийом голови райдержадміністрації;

надається допомога щодо розгляду порушених питань заступниками голови райдержадміністрації, начальниками управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, установами та організаціями, до повноважень яких належить вирішення порушеного питання, у випадку, коли громадянин вперше звертається до райдержадміністрації.

Якщо громадянин звертається до райдержадміністрації повторно, з’ясовується, до кого із заступників голови райдержадміністрації або якого структурного підрозділу райдержадміністрації він уже звертався і яке рішення було прийнято. Після цього перевіряються попередні звернення, матеріали по їх розгляду, висновки, довідки, відповіді осіб, які розглядали питання раніше. Якщо питання не було вирішено по суті, дані про заявника та суть його питання вноситься до списку громадян, які бажають особисто звернутися до голови райдержадміністрації.

Громадяни, які звертаються із питаннями, що знаходяться за дорученням керівництва райдержадміністрації на розгляді у структурних підрозділах райдержадміністрації, головою райдержадміністрації з цих же питань не приймаються.


5. Завідувач сектору :

5.1. Складає список громадян, які бажають потрапити на особистий прийом голови райдержадміністрації.

5.2. Повідомляє громадянина про день і час прийому голови райдержадміністрації за телефоном або письмово.

5.3. Визначає керівників і з головою райдержадміністрації запрошує взяти участь в особистому прийомі керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих органів сільських рад.

5.4. Забезпечує добірку матеріалів із питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі голови райдержадміністрації.

5.5. Заповнює реєстраційно-контрольні картки згідно зі списком і приймає участь в організації особистого прийому.

6.У разі необхідності керівники структурних підрозділів райдержадміністрації, сільські голови надають завідуючому сектору пропозиції щодо шляхів вирішення питань, які порушуються громадянином у зверненні, не пізніше ніж за 2 робочих дні до дати прийому.

7. Завідувач сектору присутній на особистому прийомі, організовує його проведення та за результатами прийому оформляє резолюції та доручення голови райдержадміністрації на реєстраційно-контрольних картках.

8.Особистий прийом громадян першим заступником голови, заступниками голови, керівником апарату районної державної адміністрації здійснюється згідно з графіком без попереднього запису в порядку черговості громадян, які прийшли на прийом.
9. Завідувач сектору:

з’ясовує прізвище, ім’я, по батькові громадянина, місце проживання, попередньо знайомиться із змістом звернення та оформляє реєстраційно-контрольну картку;

забезпечує першочерговий прийом осіб згідно з чинним законодавством;

здійснює добірку матеріалів з питань, що будуть розглядатися на особистому прийомі, для чого з’ясовує результати розгляду попередніх звернень. Справа попередніх звернень заявників, матеріали їх розгляду, висновки та відповіді на них, інші матеріали і документи, що стосуються суті питання, разом із реєстраційно-контрольною карткою передаються голові райдержадміністрації.


II. Порядок проведення керівництвом районної державної

адміністрації виїзних особистих прийомів громадян

за місцем їх проживання

1. Виїзні особисті прийоми громадян здійснюються керівництвом райдержадміністрації за місцем проживання громадян згідно з графіком, який щокварталу складається сектором згідно з пропозиціями, наданими керівництвом райдержадміністрації, і затверджується головою райдержадміністрації за 5 днів до початку кварталу.


2. Після затвердження головою райдержадміністрації графік виїзних прийомів громадян направляється:

першому заступнику голови, заступникам голови райдержадміністрації, керівнику апарату райдержадміністрації – для виконання;

органам місцевого самоврядування, підприємствам, організаціям, зазначеним у графіку, – для проведення підготовчої роботи до виїзного особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;

сектору - для обліку проведення виїзних особистих прийомів.


3. Органи місцевого самоврядування, керівники підприємств чи організацій, де заплановано проведення виїзного прийому:

3.1. Доводять до відома населення інформацію про дні і час прийому.

3.2. Здійснюють попередній запис громадян, передають список до сектору за день до дати проведення прийому.

3.3. Виділяють приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому.


4.Сектор по роботі із зверненнями громадян апарату райдержадміністрації:

здійснює опрацювання реєстраційно-контрольних карток виїзного прийому за змістом і характером питань, контролює дотримання термінів надання відповідей заявникам;

надає методичну допомогу спеціалістам управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації з питань належної організації виїзного прийому громадян керівництвом райдержадміністрації;

готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи в райдержадміністрації;

забезпечує надходження звернень, що отримані на виїзному прийомі, безпосередньо до установи, організації, відомства, у компетенції якої знаходиться вирішення проблеми, згідно з резолюцією посадової особи, яка проводила прийом громадян;

вивчає та аналізує проблеми, з якими громадяни звертаються до керівництва районної державної адміністрації під час особистого (виїзного) прийому;

контролює додержання графіка проведення особистого прийому громадян у райдержадміністрації, а також виїзних прийомів, готує щомісячні звіти про організацію прийому громадян. Про факти недотримання графіку проведення особистого прийому громадян інформує голову райдержадміністрації через керівника апарату райдержадміністрації.

Відповіді на звернення, що отримані на особистому (у т.ч. виїзному) прийомі, надаються заявникам посадовими особами відповідно до доручення керівництва райдержадміністрації або особисто.Керівник апарату

районної державної адміністрації С.В. Назарова
Юхно І.В..