Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 05. 2010 року №242 Порядок розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 71.21kb.
Про затвердження коефіцієнтів до методики розподілу обсягу міжбюджетних... 1 23.6kb.
Розпорядження великий Бурлук від 30 грудня 2011 року №497 Про порядок... 1 25.82kb.
Розпорядження м. Зміїв від 28. 12. 11 №515 Про розподіл обсягу міжбюджетних... 1 20.16kb.
Розпорядження голови Ніжинської райдержадміністрації 24. 12. 1 218.12kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 84.57kb.
Про затвердження кількісних показників, що враховуються в Формулі... 1 82.79kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 18. 12. 1 162.36kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 17. 12. 1 187.7kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 грудня... 1 83.77kb.
Розпорядження м. Миколаїв № Про затвердження коефіцієнтів пофакторного... 1 59.77kb.
Місце проведення 1 59.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядженням голови районної державної адміністрації від 14. 05. 2010 року №242 - сторінка №1/1
Затверджено

розпорядженням

голови районної державної

адміністрації

від 14.05. 2010 року № 242
Порядок

розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до відповідного місцевого бюджету) між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ та міст.

Загальні положення
1. Відповідно до цього порядку здійснюється розподіл обсягу міжбюджетних трансфертів між районним бюджетом та бюджетами територіальних громад сіл, селищ, міст.
2. У цьому порядку застосовуються такі умовні позначення:
i - бюджет міста, села, селища;
r - зведений бюджет району;
3. Обсяг дотації вирівнювання (Ti), яка надається з районного бюджету бюджетам міст, сіл, селищ, чи коштів, що передаються з цих бюджетів до районного бюджету, визначається за загальним фондом бюджету місцевого самоврядування як різниця між розрахунковим показником обсягу видатків (Vi) та обсягом доходів, закріплених за відповідним бюджетом місцевого самоврядування (Di), із застосуванням коефіцієнта вирівнювання (i) за такою формулою:
Ti = i х (Vi - Di),
де i - коефіцієнт вирівнювання, який застосовується тільки для бюджетів, з яких передбачається передача коштів до районного бюджету, що має індивідуальне значення для відповідного бюджету місцевого самоврядування та дорівнює 1. Право на визначення величини та застосування такого коефіцієнта надається райдержадміністрації, якій адміністративно підпорядковані міста, села, селища в розрізі бюджетів місцевого самоврядування виходячи з обсягів нарощування ними фактичних надходжень доходів за останні бюджетні періоди.
Розрахунок показника обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів
4. Прогнозний показник обсягу доходів (кошика доходів) загального фонду відповідного бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів (Di), формується з надходжень податків і зборів (обов'язкових платежів), закріплених за цим бюджетом відповідно до статей 64 - 66 Бюджетного кодексу України.

5. Розрахунок прогнозованого обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами (RDizak), проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за такою формулою:

RDizak = (Ki5 х Ni3 х Du5) / Nu3,

де Ki5 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці (з чотирма знаками після коми), який визначається за такою формулою:

Ki5 = (Dri / Ni3) / (Dri / Nu3),

Dri = Du5 х (Ni1 + Ni2 + Ni3) х Ki4 х Zi / (Nu1 + Nu2 + Nu3),

де Dri - попередній прогноз обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, який проводиться у межах прогнозованого обсягу доходів зведеного бюджету України, визначеного на підставі основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на планований бюджетний період, а також із застосуванням індексу відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці;

Du5 - прогнозований обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за всіма місцевими бюджетами на планований бюджетний період;

Nu1, Nu2, Nu3, Ni1, Ni2, Ni3 - чисельність наявного населення адміністративно-територіальних одиниць за відповідний рік базового періоду (на 1 січня року, що настає за базовим);

Ki4 - індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальних одиниць, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Ki4 = Ki3 - (2 х (Ki1 - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 3 - - ((Ki1 - - Ki2) + (Ki2 - Ki3)) / 2;

якщо Ki3 < Ki1, то Ki4 = E InKi3 - (2 х (InKi1 - InKi2) + (InKi2 - InKi3)) / 3 - ((InKi1 - InKi2) + + (InKi2 - InKi3)) / 2,

де E - число Ейлера - математична стала, яка приблизно дорівнює 2,71828182846;

In - натуральний логарифм;

Ki1, Ki2, Ki3 - індекси відносної податкоспроможності і-тої адміністративно-територіальної одиниці відповідного року базового періоду, які визначаються за такими формулами:

Ki1 = [(Di1 + Li1) / Ni1] / [(Du1 + Lu1) / Nu1];

Ki2 = [(Di2 + Li2) / Ni2] / [(Du2 + Lu2) / Nu2];

Ki3 = [(Di3 + Li3) / Ni3] / [(Du3 + Lu3) / Nu3],

де Du1 Du2, Du3, Di1, Di2, Di3 - обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами, зведеним бюджетом району, за звітними даними про їх фактичні надходження за відповідні роки базового періоду;

Lu1, Lu2, Lu3, Li1, Li2, Li3 - сума наданих органами місцевого самоврядування пільг із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), що включені до обсягу доходів (кошика доходів), закріплених за усіма місцевими бюджетами , зведеним бюджетом району, за відповідні роки базового періоду;

Zi - коефіцієнт коригування доходів унаслідок впливу фінансової кризи, який визначається за такою формулою:

Zi = Kifakt / Kiprohn,

де Kifakt - фактичний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці за звітними даними року, що передує планованому, який визначається за такою формулою:

Kifakt = [Di4 / Ni3] / [Du4 / Nu3],

де Du4, Di4 - обсяг доходів (кошика доходів), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, закріплених за усіма місцевими бюджетами, зведеним бюджетом району, за звітними даними про надходження таких доходів у році, що передує планованому, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Kiprohn - прогнозний індекс відносної податкоспроможності адміністративно-територіальної одиниці у році, що передує планованому, який визначається за такими формулами:

якщо Ki3 > Ki1, то Kiprohn = Ki2 + 2 х Ki3 - 2 х (Ki1 + Ki2+ Ki3) / 3;

якщо Ki3 < Ki1, то Kiprohn = EInKi2 + 2 х InKi3 - 2 x (InKi1+ InKi2 + InKi3) / 3.

Для стимулювання місцевих бюджетів, які щороку підвищують обсяг доходів, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, розрахунковий показник обсягу доходів (кошика доходів) обчислюється з урахуванням показника стимулювання (SDizak), який визначається за такими формулами:

якщо g > g', то SDizak = RDizak х 1 / g х g';

якщо g < g', то SDizak = RDizak,

де g - коефіцієнт зростання обсягів доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

g = RDizak / Dio,

де Dio - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) у році, що передує планованому, закріплений за кожним окремо взятим бюджетом, зведеним бюджетом району, без урахування обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Dio на 2009 рік визначається за такою формулою:

Dio = Dizat - Pgb - Sh,

де Dizat - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) на 2009 рік, закріплений за зведеним бюджетом району згідно з додатком N 6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", без урахування розрахункового обсягу податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу;

Pgb - фактичні надходження плати за придбання торгового патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального бізнесу у 2009 році;

Sh - розрахункові втрати від зниження ставки податку з доходів фізичних осіб у 2009 році відповідно до Закону України "Про підвищення престижності шахтарської праці";

g' - усереднений коефіцієнт для зведеного бюджету району.

Для недопущення зменшення прогнозованого обсягу доходів місцевих бюджетів, визначеного виходячи з основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку на планований бюджетний період, обсяг доходів (кошика доходів), закріплених за місцевими бюджетами, на прогнозний період визначається за такою формулою:

Dizak = SDizak + (Ki5 х Ni3 х DDu5 / Nu3) + Dw,

де DDu5 - обсяг доходів (кошика доходів), необхідний для відновлення загального обсягу доходів місцевих бюджетів, що визначається за такою формулою:

DDu5 = Du5 - SDuzak,

де SDuzak - розрахунковий обсяг доходів (кошика доходів) з урахуванням показника стимулювання на прогнозний період в цілому;

Dw - обсяг податку з доходів фізичних осіб, що утримується з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, які одержують військовослужбовці та особи рядового і начальницького складу, для кожної адміністративно-територіальної одиниці.


Розрахунок показника обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів


6. Розрахункові показники обсягу видатків загального фонду бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення міжбюджетних трансфертів, визначаються окремо для кожної галузі виходячи з розрахункового обсягу видатків на відповідну галузь, які враховані під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів для зведеного бюджету району на планований рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195.

7. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування визначається на основі фінансових нормативів бюджетної забезпеченості та коригувальних коефіцієнтів до них з розрахунку на душу населення (державне управління, охорона здоров'я, культура і мистецтво), на дитину або учня (освіта).

8. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, обчислюється згідно з розмежуванням видатків бюджету відповідно до статей 88 і 89 Бюджетного кодексу України.

9. Розрахунковий показник обсягу видатків бюджету місцевого самоврядування (Vi), що враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, становить суму розрахункових показників за основними видами видатків цього бюджету:

Vi = Vyi + Vzi + Voi + Vki + Vhi,

де Vyi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування (у тому числі Vymi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, Vysi - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

Vzi - розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я;

Voi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту (в тому числі Vomi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів міст районного значення, селищ міського типу, Vosi - розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу);

Vki - розрахунковий показник обсягу видатків на культуру;

Vhi - розрахунковий показник обсягу нерозподілених видатків;


Розрахунок показника обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування
10. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування з бюджетів міст, селищ, сіл в цілому по району, місту (Vyms) визначається за такою формулою:
Vyms = Hyms х Nr(m) ) х Ky3,
де Hyms - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування на 2010 рік, що визначається за такою формулою:
Hyms = Hyr(m) х Kyd,

на 2010 рік Hyms становить 53,470


де Hyr(m) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на утримання органів місцевого самоврядування для зведеного бюджету району, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 ; На 2010 рік Hyr(m) становить 65,208
Kyd - коефіцієнт частки нормативу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджетів місцевого самоврядування у нормативі видатків для зведеного бюджету району, що становить 0,82;
Nr(m) - чисельність наявного населення району;
Ky3 - коригуючий коефіцієнт для бюджетів районів, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195
11. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету селища міського типу (Vymi) визначається за такою формулою:
Vymi = Hyms х Ni,
де Ni - чисельність наявного населення села, селища, селища міського типу за даними на 1 січня року, що передує планованому;

12. Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування для бюджету села, селищ, крім селищ міського типу визначається за такою формулою:


Vysi = (Vyms - Vym) х (Kyn х Ni / Nr(m)s + Kys х Si / Sr(m) + Kyl х Lyr(m)) ,
де Vym - розрахунковий показник обсягу видатків на утримання органів місцевого самоврядування бюджетів міст районного значення, селищ міського типу Vym = Vymi;
Kyn - коефіцієнт впливу чисельності населення встановити в розмірі 1;
Nr(m)s - загальна чисельність наявного населення сіл, селищ за даними на 1 січня року, що передує планованому;
Kys - коефіцієнт впливу кількості населених пунктів, які входять до i-тої сільської, селищної ради, встановити у розмірі 0;
Si - кількість населених пунктів, які входять до і-тої сільської, селищної ради;
Sr(m) - загальна кількість населених пунктів у селах, селищах;
Kyl - коефіцієнт впливу нормативної чисельності працівників виконавчого органу відповідної сільської, селищної ради Kyl = 1 - Kyn - Kys  0;
Lyi - нормативна чисельність працівників виконавчого органу сільської, селищної ради відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 грудня 1997 р. N 1349 "Про фінансове забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування".
Lyr(m) - рекомендована загальна чисельність працівників виконавчих органів сільських, селищних рад;
Розрахунковий показник обсягу видатків на утримання і-тої районної ради (Vyrri) визначається за такою формулою:

Vyrri = Vyr(m) - Vyms,де Vyr(m) - розрахунковий показник обсягу видатків зведеного бюджету району (зведеного бюджету міста) на утримання органів місцевого самоврядування.
Розрахунок показника обсягу видатків на охорону здоров'я
13. Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я для бюджету міст, селищ, сіл, (Vzi) визначається за такою формулою:
Vzi = Hzp х Nor(m) х (Kzn х Noi / Nor + Kzl х Lzi / Lzr(m)) ,
де Hzp - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико-санітарну допомогу, що надається самостійними амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими пунктами, що визначається за такою формулою:
Hzp = Hzm(r) х Kzm(r)3 х (1 -  +  х Kzi2) х Kzs,
де Hzm(r) - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров'я для зведеного бюджету району; На 2010 рік Hzm(r) =464,044
Kzm(r)3 - коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя району - 0,934;
- коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На 2010 рік  дорівнює 0,5;
Kzi2 - коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, визначений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195; На 2010 рік Kzi2 =1,01888
Kzs - коефіцієнт частки фінансового нормативу бюджетної забезпеченості видатків на первинну медико-санітарну амбулаторну допомогу, що надається самостійними дільничними амбулаторіями, амбулаторіями, фельдшерсько-акушерськими пунктами, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на охорону здоров'я для бюджету району. На 2010 рік Kzs становить 0,23;
Noi - чисельність наявного населення, що визначається за такою формулою:
Noi = Ni - Ndi + Nj - Ny,
де Ndi - чисельність наявного населення „i”;
Nj - чисельність населення сусідніх сіл, селищ, які не мають закладів первинної медичної допомоги і обслуговуються закладами первинної медичної допомоги цього району;
Ny - чисельність населення цього „i” , яке обслуговується закладами первинної медичної допомоги сусідніх міст, сіл, селищ;
Nor(m) - загальна чисельність наявного населення міст, сіл, селищ району, яким первинна медична допомога надається самостійними дільничними амбулаторіями, амбулаторіями та фельдшерсько-акушерськими пунктами;
Kzl - коефіцієнт застосування фактора впливу показника чисельності штатних працівників охорони здоров'я встановити в розмірі 0;
Kzn - коефіцієнт застосування фактора впливу кількості населення міста ,села, селища. Kzn = 1 - Kzl;
Lzi - нормативна чисельність штатних працівників самостійних дільничних амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів в місті, селі, селищі;
Lzr(m) - загальна нормативна чисельність штатних працівників самостійних дільничних амбулаторій, амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів у містах, селах, селищах району;

Розрахунок показника обсягу видатків на освіту
16. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів селищ міського типу (Vomi) визначається за такою формулою:
Vomi = Hod х (Kdm х Dim)+ Hrdonv х Dim(v),

де Hod - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одну дитину дошкільного віку, обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195;

На 2010 рік Hod має значення 6,7043
Kdm - фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0 - 6 років у районах дошкільними закладами, розташованими у селищах міського типу. На 2010 рік Kdm має значення 0,547;

Dim - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах та селищах; 


Hrdov - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості однієї дитини у віці 0 - 6 років видатками на розвиток дошкільної освіти у містах районного значення, які входять до складу районів, селах, селищах та селищах міського типу, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (обчислений у розрахунках відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195;

Dim(v) - кількість дітей у віці 0 - 6 років у містах районного значення, селищах міського типу, які входять до складу районів, в яких діти відвідують дошкільні навчальні заклади (крім дітей у віці 0 - 6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських) на 1 січня року, що передує планованому, за статистичними даними, з урахуванням дітей, прикріплених до дошкільних навчальних закладів;

17. Розрахунковий показник обсягу видатків на освіту для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки (Vosi), визначається за такою формулою:
Vosi = (Vo - Vom) х (Kod х Di / Dr + Kog х Gi / Gr + Kot х Ti / Tr),
де Vo - загальний розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, обчислений в розрахунках міжбюджетних трансфертів з державного бюджету в цілому для зведеного бюджету району відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195;
Vom - розрахунковий показник обсягу видатків на дошкільну освіту, визначається для бюджетів селищ міського типу Vom = Vomi;

Vrd - видатки на розвиток дошкільної освіти для бюджетів сіл, селищ, крім селищ міського типу, на територіях яких є дитячі садки, що визначаються за такою формулою:Vrd = Hrdonv х (Dis(nv) + Disg(nv) х Kgdnz) + Hrdov х (Dis(v) + Disg(v) х Kgdnz),
Kod - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості дітей у віці 0 - 6 років, встановити в розмірі 0,5;
Di - загальна кількість дітей у віці 0 - 6 років, прикріплених до дитячого дошкільного закладу ;
Dr - загальна кількість дітей у селах, селищах району;
Kog - коефіцієнт застосування впливу фактора кількості груп у дитячих садках, встановити в розмірі 0,5;
Gi - кількість груп у дитячих садках в i-му селі, селищі;
Gr - кількість груп у дитячих садках у цілому в селах, селищах;
Kot - коефіцієнт впливу кількості дітей, що відвідують дошкільний заклад Kot = 1 - Kod - Kog  0;
Ti - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад в і-му селі, селищі;
Tr - кількість дітей, що відвідують дошкільний заклад у цілому в селах, селищах Гусятинського району.
18. При розрахунку видатків на утримання шкіл-дитячих садків видатки на середню освіту розраховуються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195 із застосуванням фінансового нормативу бюджетної забезпеченості на одного учня з відповідними коригуючими коефіцієнтами, які враховують статус місцевості та наповнюваність класів.
Розрахунок показника обсягу видатків на культуру
19. Розрахунковий показник обсягу видатків на культуру для бюджету міст, селищ, сіл, (Vki) визначається за такою формулою:
Vki = Hkk х (Ni - Nrkki + Njk - Nik) + Hkb х (Ni - Nrkbi + Njb - Nib),
де Hkk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, в розрахунку на одного жителя; На 2010 рік Hkk становить 41,452
Hkb - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості видатків на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів міст, селищ, сіл, в розрахунку на одного жителя. На 2010 р. Hkb становить 19,507
Розрахунок зазначених нормативів здійснюється за такими формулами:
Hkk = Hk х Kkk,
Hkb = Hk х Kkb,
де Hk - фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на культуру для зведеного бюджету району, визначений у розрахунках обсягу міжбюджетних трансфертів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 5 вересня 2001 р. N 1195; На 2010 рік Hk становить 121,918
Kkk - коефіцієнт частки видатків бюджетів міст, селищ, сіл на культурно-освітні послуги, що надаються клубними закладами, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району;
Kkb - коефіцієнт частки видатків бюджетів місцевого самоврядування на культурно-освітні послуги, що надаються бібліотеками, які фінансуються з бюджетів місцевого самоврядування, у фінансовому нормативі бюджетної забезпеченості видатків на культуру в зведеному бюджеті району.
Величину коефіцієнтів Kkk і Kkb встановити у розмірі відповідно 0,34 та 0,16.
Nrkki - чисельність наявного населення і-того міста районного значення села, селища, що обслуговується клубними закладами, які фінансуються з районного бюджету;
Nrkbi - чисельність наявного населення i-того міста, села, селища, що обслуговується бібліотеками, які фінансуються з районного бюджету;
Njk - чисельність наявного населення сусідніх міст, сіл, селищ, що не мають клубних закладів і обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету i-того міста районного значення, села, селища;

Njb - чисельність наявного населення сусідніх міст районного значення, сіл, селищ, що не мають бібліотек і обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету і-того міста, села, селища;

Nik - чисельність наявного населення i-того міста, села, селища, що обслуговуються клубними закладами, які фінансуються з бюджету сусідніх міст, сіл, селищ;

Nib - чисельність наявного населення i-того міста районного значення села, селища, що обслуговуються бібліотеками, які фінансуються з бюджету сусідніх міст, сіл, селищ;Чисельність населення (Njk, Njb, Nik, Nib) визначається за інформацією, поданою виконавчими комітетами міських рад та головами сільських, селищних рад.
20. У складі видатків бюджетів місцевого самоврядування, що враховуються під час визначення обсягів міжбюджетних трансфертів (дотації вирівнювання та коштів, що передаються до районного бюджету), передбачаються нерозподілені видатки в розмірі не менш як 0,5 відсотка обсягу зазначених видатків зведеного бюджету району для перерозподілу зазначених коштів між бюджетами місцевого самоврядування. Розподіл нерозподілених видатків для бюджетів міст районного значення, сіл, селищ проводиться за окремим розрахунком.


Начальник фінансового управління

районної державної адміністрації  М.П.КУЗЬ