Шкільний парламент учнівське самоврядування Смизької зош І-ІІІ ступенів Підготувала: педагог-організатор Смизької зош І-ІІІ ступенів - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №632 м. Вільнянськ Про підсумки проведення II (районного) 1 278.86kb.
Наказ №23 м. Корюківка Про підсумки проведення районного етапу щорічної... 1 24.35kb.
Положення про шкільний парламент чорнотисівської зош I-III ступенів І. 1 269.14kb.
Інформація про підсумки проведення районного етапу Всеукраїнського... 1 18.77kb.
Зош і–ііі ступенів №5 м. Фастова управління освіти Фастівського міськвиконкому... 1 49.76kb.
Рокитнянська зош І ііі ступенів №2 рокитнянської рда київської області... 1 86.37kb.
Лазурненська зош І-ІІІ ступенів Свято першого дзвоника Підготувала... 1 98.57kb.
Наказ №127/од про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської... 1 73.8kb.
Балясненської зош І-ІІІ ступенів Диканського району 1 313.58kb.
Конкурсу шкільних друкованих видань 1 92.48kb.
Розклад уроків Микулицької зош І-ІІІ ступенів Погоджую на ІІ семестр... 1 155.3kb.
Кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем 1 41.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Шкільний парламент учнівське самоврядування Смизької зош І-ІІІ ступенів Підготувала - сторінка №1/1
Шкільний парламент

учнівське самоврядування

Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Підготувала:

педагог-організатор

Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Хром’як Валентина Мілентіївна

Сьогодні в більшості шкіл України йде пошук шляхів розвитку учнівського самоврядування. Сучасна школа повинна виробити в кожного учня вміння, звичку активно діяти у розв'язанні найважливіших питань життя країни, свого колективу, навчити дітей формулювати, висловлювати та відстоювати власну думку. Вирішення цього завдання можливе тільки на шляху розвитку учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування - добровільне об'єднання учнів, мета якого - сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.

В наукових дослідженнях є різні види тлумачення цього поняття.

Учнівське самоврядування – це:

― метод, організації учнівського колективу, який забезпечує


формування відносин, відповідальної залежності в колективі та
організаторських якостей окремої особистості;

― складова частина системи педагогічних засобів, оскільки вирішує


специфічні завдання єдиного колективу;

― результат педагогічної взаємодії вчительського і учнівського


колективів;

― діяльність, яка здійснюється самими дітьми, включаючи постановку


мети, її розробку;

― принцип організації життя колективу школярів.

Принципи, які лежать в основі учнівського самоврядування:

― розширення реальних прав та повноважень органів самоврядування,

― свідомість, самодіяльність та активність учнів;

― доброзичлива вимога;

― регулярна почергова змінність виборного активу;

― відповідальність віковим та індивідуальним особливостям учнів:

― конкретизація колективних творчих справ.

Які завдання вирішує учнівське самоврядування:

1. Сприяє навчальній та творчій діяльності учнів.

2. Формує особистість з глибоко усвідомленою громадянською позицією.

3. Забезпечує комплексний виховний вплив на учнів шляхом їх залучення
до усвідомленої і систематичної участі у вирішенні важливих питань
життя класу та школи.

4.Формує ініціативну, здатну приймати нестандартні рішення,


особистість.

5. Забезпечує захист прав і інтересів учнів.

6. Створює широке поле можливостей для самореалізації школярів в конкретних справах..

7. Виховує почуття власної гідності, вчить досягати індивідуальної та


суспільної мети.

8.Відвертає дітей від асоціальних форм поведінки.

Головними вимогами для успішного розвитку учнівського самоврядування мають бути:

― зацікавленість у його розвитку адміністрації, педагогічного колективу та більшість учнів;

― чіткий розподіл обов'язків по керівництву органами учнівського
самоврядування;

― оптимальна структура учнівського самоврядування з урахуванням


специфіки навчального закладу;

― чітка система роботи органів учнівського самоврядування в


масштабі школи (єдина документація, вимоги, дні засідань);

― організація системи змагань через органи учнівського


самоврядування;

― гласність у його роботі (стенди підсумків змагань, стінгазети,


бюлетені тощо),

― нагородження, заохочення переможців через систему роботи


учнівського самоврядування.

Учнівське самоврядування не є фікцією, якщо:

― вирішує реальні проблеми учнів і приймає реальні рішення;

― представляє всіх учнів школи,

― є демократичним - учні самостійно обирають своїх представників,
беруть участь у створенні і реалізації програми роботи самоврядування.

Практика роботи педагогічних колективів шкіл показує, що при організації учнівського самоврядування необхідно врахувати три взаємопов'язані етапи його розвитку.

Перший етап - організаційна робота. Його головне завдання полягає: в організаторській роботі по зосередженню уваги педагогічного та учнівського колективів до проблем учнівського самоврядування. Практична робота на цьому етапі полягає у вивченні науково-методичної літератури з цієї проблеми, проведенні педагогічної ради, нарад при директорів, засідань методичних об'єднань класних керівників, учнівських зборів з проблем організації учнівського самоврядування в навчально-виховному закладі.

На цьому етапі педагогічним та учнівським колективом розв'язуються такі питання:

― розробляється оптимальна структура учнівського самоврядування,
його органів з урахуванням специфіки школи;

― визначається мета та завдання учнівського самоврядування,


виходячи з його структури;

― розробляється документація ( положення, інструкції, пам'ятки),

― визначаються права та обов'язки органів учнівського
самоврядування (кожного органу з урахуванням структури);

― обирається актив.

Другий етап полягає в організації безпосередньої роботи учнівської о самоврядуання. В ході його реалізації організовується практична діяльність аргаиш учнівського самоврядування, уточнюються функції кожного виконавчого органу, його членів, виходячи із їх прав та обов'язків, проводиться систематичне навчання активу з питань планування, проведення засідань, рейдів, чергувань тощо.

Третій етап характеризується постійним удосконаленням організаційної діяльності учнів. На цьому етапі:

― розширяється роль учнівського самоврядування в житті школи по мірі нагромадження дітьми організаторського досвіду;

― у його структурі створюються нові підструктури (тимчасові формування, об'єднання, клуби за інтересами тощо);

― розширюються права та обов'язки органів учнівського самоврядування, вдосконалюється його структура.

Важливою умовою педагогічного керівництва учнівським самоврядуванням на цьому етапі є постійний пошук нових форм та методів організаційної діяльності учнів.

Структура самоврядування гнучка, варіативна. Вона залежить від традицій школи, інтересів і запитів дітей, можливостей педагогічного та учнівського колективів та інших факторів,

Для кожного навчально-виховного закладу відкривається простір для народження різних ідей, експериментів, досліджень. Головне в організації самоврядування - не залежно від того, якою є його структура, через широко розвинуту систему своїх органів включити учнів у різноманітну, глибоко змістовну діяльність колективу, суспільства. Організовуючи роботу в цьому напрямку, важливо пам'ятати, що діяльність школярів має бути соціальне цінною і значущою; включаючи елементи гри і романтики, спиратися на їх ініціативу, творчість і самодіяльність.

Виховний ефект самоврядування залежить не стільки від його

структури і форм, скільки від демократизації шкільного життя.

В кожній школі учні самі вирішують, яка організаційна структура самоврядування.

Дев’ять років назад в нашій школі сформувався шкільний парламент і розвинулось учнівське самоврядування.

Сфери розвитку учнівського самоврядування різноманітні: культури, освіта, спорт, дозвілля і, звичайно, економіко-виробнича.

В типовому статуті середнього загальноосвітнього навчально-виховного закладу записано:

Учні мають право брати участь:

― у громадському самоврядуванні;

― в обговоренні та внесенні пропозицій щодо організації навчально-
виховного процесу;

― в організації дозвілля, в самодіяльних об'єднаннях, творих студіях,


гуртках за інтересами.

Учні зобов'язані:

― бережливо ставитись до майна навчального закладу;

― дбати про власну гігієну й охайний зовнішній вигляд;

― виконувати правила внутрішнього розпорядку.

Учнівське самоврядування розвивається в межах управління школою, класом. Необхідно домагатися, щоб учні не тільки "брали участь" та ""допомагали", але й реально управляли, відповідаючи за повне і якісне виконання того, що їм довірено.

Щоб самоврядування добре функціонувало, кожен учень, активно залучений до його роботи, повинен знати, які його обов'язки, на яку допомогу інших він може розрахувати у їх виконанні.

Ось чому з самого початку організації учнівського самоврядування необхідно чітко сформолювати права та обов'язки кожного активіста, ради, комісії чи іншого органу. З ними необхідно досконально познайомити весь колектив учнів та затвердити на загальноучнівських зборах чи конференції. В подальшій практичній роботі права та обов'язки можуть розширятися по .мірі нагромадження учнями досвіду організаційної роботи, згуртування учнівського колективу школи. У зв'язку з цим, доцільним є розробка письмових інструкцій та положень, які закріплюють права та обов'язки чергових, старост та інших членів активу органів учнівського самоврядування.

Це особливо важливо для координаційного загальношкільного органу (учнівського комітету, правління чи ради самоврядування, шкільного парламенту, шкільної президентської служби тощо), де кожен повинен відповідати за чітко окреслені ділянки роботи.

Голова (учнівського комітету, шкільного парламенту, правління чи ради самоврядування, шкільної президентської служби тощо) - як капітан корабля.

Він повинен мати загальне уявлення про ситуацію, виразне розуміння мети, до якої прямує судно, вміння планувати і здібності до співпраці з різними людьми, мобілізації їхніх зусиль для роботи у критичних ситуаціях. Капітан, який не має цих здібностей, може зіткнутися з бунтом команди чи навіть катастрофою судна. Подібною є доля керівника Самоврядування, якому бракує керівних здібностей.

Голова:


― планує і веде збори (чи призначає ведучих);

― розподіляє завдання між членами учкому;

― співпрацює з директором школи та опікуном Самоврядування;

― виконує функцію зв'язку між учнями й адміністрацією школи,


вчителями і місцевою громадою,

― відповідає за підготовку майбутніх керівників Самоврядування у


школі. Є лідером!

Яка роль педагога-консультанта в розвитку самоврядування?

Хороший педагог-консультант - це неоціненний скарб. Він е союзником учнів в найскладніших ситуаціях. В деяких школах його називають радником, опікуном. Це дуже влучне визначення, яке відображає суть його функцій.Педагог-консультант:

― обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які дають на це згоду, або призначається адміністрацією загальноосвітнього закладу, враховуючи бажання педагогів опікуватися учнівським самоврядуванням;

― виконує функції радника самоврядування;

― виконує функцію посередника між самоврядуванням і вчителями,


батьками та місцевою громадою.

Основні напрями діяльності педагога-консультанта:

― методично правильно готувати учнів до самоврядування,

― педагогічне грамотно керувати їх діяльністю;

― поступово розширювати функції самоврядування суспільне значущі і цікаві колективні справи;

― чітко визначити обов'язки,

― включити в систему самоврядування якомога більше число учнів;

― зміцнювати і розвивати колективні традиції,

― організовувати постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог до учнів за допомогою самоврядування;

― будувати взаємини між органами самоврядування, колективом учнів
і педагогів на ідеях педагогіки співробітництва,

Схвалено на учнівській

конференції __________
Статут учнівського самоврядування

Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів.

І. Загальні положення

1 .Учнівське самоврядування Смизької ЗОШ І-ІП ступенів регламентує свою діяльність на підставі нормативно-правових актів: КонституціяУкраїни; Декларація прав дитини; Конвенція ООН про права дитини; Законів "Про освіту", "Об'єднання громадян", "Статут школи".

2.Учнівське самоврядування це шкільний парламент, співпрацює з різними громадськими організаціями і об'єднаннями, на батьківських засадах сувернітету, толерантності, партнерства, гласності, демократизації.

ІІ. Мета і завдання

1.Учнівський парламент створений з метою залучення учнів до формування та проведення навчального процесу в школі, для забезпечення реалізації і захисту законних прав і інтересів учнів, покращення умов для відпочинку, естетичного, морального розвитку учнів.

2.Формувати активну ініціативну особистість, здатну приймати нестандартні рішення.

3.Формувати почуття відповідальності за доручену справу.ІII.Права та обов’язки

1.Вищим органом учнівського самоврядування школи є учнівська конференція, яку скликають раз на рік .

2.Керівні функції учнівського самоврядування виконувать учнівські збори, які скликають щомісяця в класних колективах.

3.Виконавчим органом самоврядуванням є шкільний парламент, який обирають на засадах вільного і рівноправного висування кандидатів кожним класом школи.

4.Стуктуру та склад органів учнівського самоврядування обговорюють і затверджують на учнівській конференції, педагогічним колективом,шляхом відвкритого голусування.

5.Головою ради учнівського колективу може бути учень 5-11-го класу, якого обирають таємним голосуванням учні школи.

6.Старосту класного колективу (організатора класу) обирають загальні класні збори з числа учнів-лідерів класу. З них формується старостат.

7.Форми діяльності комісій, учнівських об'єднань визначають на засіданнях шкільного парламенту та її зборах.Старостат

― звітує про результати навчально-виховної роботи на класних зборах, засіданнях старостату та учнівської ради школи;

― є безпосереднім зв’язковим між колективом класу та класним керівником (доводить до їхнього відома плани, завдання, рішення шкільного парламенту,учнівське самоврядування).

Алгоритм діяльності лідерів учнівського самоврядування

Смизької ЗОШ І-ІІІ ступенів

Педагог - координатор

1 .Педагог-координатор є союзником учнів в найскладніших ситуаціях.

2.Педагог-координатор обирається учнівським самоврядуванням з числа вчителів, які бажають опікуватися ним.

3.Педагог-координатор керує діяльністю учнівського самоврядування, бере участь у всіх формах робіт, допомагає своїми знаннями і досвідом,включає всистему органів учнівського самоврядування якомога більшу кількість учнів.

4.Будує взаємини між органами самоврядування, колективом учнів і педагогів на ідеях педагогіки.

5.Здійснює постійний контроль за виконанням єдиних педагогічних вимог учнями.Лідер комісії освіти

1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

2.3алучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків.

3.Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп.

4.Проводить заходи, направлені на підвищенні якості знань учнів - це
педметні олімпіади, вечори, огляди підручників.

5. Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, виготовлення посібників.Лідер комісії захисту дитини

1.Здійснює соціальний захист і організовує допомогу учням з малозабезпечених сімей,сиротам, напівсиротам.

2.Забезпечує захист прав та інтересів учнів.

3.Здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні та бережливе ставлення до хліба.

4.Організовує бюро добрих послуг, скриньку довіри.

5. Виходить з пропозиціями до батьківського колективу, ради школи з питань поведінки учнів.Лідер комісії з організації дозвілля

1. Організовує оформлення школи і класних кімнат.

2.Організовує проведення конкурсів, КВК і оглядів художньої самодіяльності, виставки творчих робіт учнів.

3.Творчо керує центром розвитку проведенням культурно- масових заходів, організовує дозвіллєвої діяльності в школі.

4.Вивчає побажання учнів щодо організацій і робіт гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва.

Лідер комісії з фізкультури і спорту

1 .Запис учнів в секції та групи здоров"я.

2.Організовує проведення змагань спортивних свят, туристичних походів, секцій, подоржей.

3.Залучає батьків до спортивно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи.

4.Організовує загальношкільні спортивно-оздоровчі заходи.

Лідер комісії з інформації

1.Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, які відбулися в школі.

2.Випускає щомісячну сінгазету "Голос школи".

3.Висвітлює цікаві шкільні традиції: День сім’ї, вечорниці, виставки малюнків, круглі столи, організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтерєру.Лідер комісії з екології і праці

1 .Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження шкільного майна.

2.Веде облік збереження меблів, закріплених за класами.

3.Раз у місяць рейди-перевірки шкільного майна по класах в школі.

4.Створює бригади учнів для ремонту меблів та інвентаря на протязі навчального року та в літній період.

5.Організовує змагання між класними колективами по збеоеженню шкільного майна.

6.Формує екологічну культуру людини,її гармонію з природою.

7.Проводить конкурси на кращий зелений куточок класу, трудові десанти по благоустрою шкільної території.


Лідер комісії щодо здорового способу життя

1 .Пропонує здоровий спосіб життя( антиалкогольну, анти тютюнову,антинаркотичну програми)

2.Забезпечує повноцінний фізичний розвиток дітей, дбає про охорону та зміцнення здоров’я.

3.Допомагає одиноким літнім людям, інвалідам. Проводить доброчинні заходи, координує роботу волонтерів.

4.Співпрацює з лікарями, психологами.

5.Проводить тренінги.Шкільний парламент:

― кординує роботу комісі, доводить до них конкретні завдання діяльності;

― котролює створення належних умов для навчання та дозвілля учнів;

― організовує поштову роботу;

― контролює відвідування уроків, стан навчання та поведінки учнів;

― ухвалює рішенням з найважливіших питань життя школи в межах своєї компетенції;

― бере участь в організації невідкладної допомоги слабовстигаючим учням;

― організовує і контролює чергування в школі;

― здійснює заходи щодо розвитку творчих здібностей учнів, зміцнення їхнього здоров’я, фізичного вдосконалення, пропаганди здорового способу життя;

― організовує роботу центрів, малих ініціативних груп, постів, штатів тощо.Положення про Спікера(голови парламенту)

Смизької ЗОШ І-ІП ступенів

1. Вибори Спікера(голови)

Кандидати на голову(Спікера) висуваються як групою учнів, так і шляхом самовисування.

Кандидатура має бути підтверджена не менше як 10-ма підписами представників не менше 4-х класів.

Голова обирається таємним голосуванням у визначений Парламентом день на перервах, до і після уроків.

Голова обирається більшістю голосів учнів школи.

Голова обирається терміном на 1 рік.

Право бути обраним головою має кожен учень 6-11 класів Смизької ЗОШ І-ІП ст.

Голова приступає до своїх обов'язків на наступний день після оголошення результатів виборів.2. Права та обов'язки спікера.

Голова є гарантом прав учнів, педагогів, визначених законами школи.

Заступники голови є організатори комісій і старости класів.

Голова безпосередньо коригує і спрямовує роботу організаторів і старост класів.

Голова видає укази про створення об’ єднань, гуртків, проведення заходів, акцій, які не суперечать законам чи статуту школи, і мають за мету благо школи.

Спікер співпрацює з дирекцією школи.

Спікер може бути присутнім на засіданні педагогічної Ради, виступати на захист учнів школи.

Голова вносить пропозиції адміністрації школи і педагогічному колективу щодо змін розпорядку школи, навчання, позаурочних заходів на основі вимог учнів школи.

Спікер вирішує питання про незначні витрати (до 10 грн.) шкільних грошей.

Спікер може призупинити рішення Парламенту і домагатися його перегляду.

Спікер школи звітується перед Парламентом щокварталу. Парламент може оголосити імпічмент спікеру, в разі невиконання останнім своїх обов'язків і порушень законів школи.

Положення про Парламент, Спікера.

Парламент ― орган влади школярів, що підпорядковується загальним зборам учнів.

Обраним до Парламенту може бути кожен учень 6-11 класів, що


навчається в загальноосвітній школі визнає її статус і дотримується правил учня.

Кожен клас обирає двох представників до Парламенту.

Парламент вирішує питання про порушення законів школи і в залежності від кількості і ступеня порушень накладає стягнення (вибачення, повторне чергування, попередження про клопотання, клопотання про виключення тощо).

Парламент може подати клопотання про захист учня в конфліктній ситуації з педагогами чи працівниками школи.

Парламент організовує і сприяє організації різноманітних шкільних заходів, направлених на покращення умов життя школи.

Парламент обирає Спікера, який займається організацією роботи Парламенту, контролює роботу старост класів, має право бути присутнім на засіданні педагогічної Ради школи.

Учні, що входять до Парламенту, організовує роботу визначених Парламентом комісій.

Староста класу ― це учень, що слідкує за дотриманням учнями, педагогами та працівниками школи, законів школи в межах класу, сприяє організації життя класного колективу.

Старосту обирає класний колектив або призначає класний керівник.

Староста звітується перед Парламентом, класним керівником, адміністрацією школи.

Регламент учнівського самоврядування

Смизької ЗОШ ІIII ступенів смт Смига

І. ВСТУП

1.Учнівське самоврядування Смизької ЗОШ І―III ступенів смт Смига дає на підставі Закону про освіту, Статуту школи.

2.Самоврядування об'єднує і представляє всіх учнів школи, є
організацією, незалежною від органів влади, будь-яких партій чи
політичних об'єднань.

3. Самоврядування є єдиним представником учнівської громадиІІ.ОРГАНИ ВЛАДИ САМОВРЯДУВАННЯ

1. Органами влади є:

а) Загальношкільні збори;

б) Шкільний парламент;

в) Учнівська рада.

2.а). До учнівського парламенту входять представники 6-11 класів, по 2 від кожного класу,

б). До компетенції учнівської ради належить:

― обрання представників учнів до органів влади;

― ухвалення Регламенту самоврядування та інших внутрішніх
правил і внесення необхідних змін і поправок;

― затвердження шляхів надходження коштів;

― обрання Виборчої комісії, яка проводить вмбори до владних
органів самоврядування,

― обрання координатора самоврядування;

― створення комісій з членів Ради і призначення їх голів;

― прийняття рішень з основних напрямків діяльності самоврядування.

в). На першому засіданні новообраного Парламенту, яке проводиться не пізніше, ніж за 7 днів після виборів, Парламент обирає зі свого складу Голову і Секретара.

г). У Зібраннях Парламенту можуть брати участь(6ез права голосу) представники Ради, координатор самоврядування.

3. а). Рада керує поточною роботою учнівського самоврядування.

б) До Ради входять 7 учнів: спікер, заступник, секретар, скарбник і 3 члени.

в).Рада формується шляхом голосування на засіданні Парламенту.

г) До компетенції Ради входить:

― керівництво поточною роботою учнівського самоврядування;

― представлення самоврядування;

― подання Парламенту семестрових звітів про роботу Ради;

― ведення документації роботи самоврядування;

д). За бажанням у зборах Ради може брати участь координатор.
е). Протягом навчального року збори Ради проводяться не рідше,
ніж 1 раз на два тижні. Збори Ради скликає Спікер
Шкільного Парламенту чи інший член Ради, уповноважений
ним.

є). На першому засіданні Рада розподіляє і затверджує обов'язки між членами Ради та представляє їх Парламенту.

9.а) Члени Парламенту повинні брати активну участь у
роботі самоврядування.

б). Органи влади самоврядування зобов’язані захищати права, честь, гідність окремих учнів та учнівських груп, а також за бажанням учня - представляти їх перед дирекцією школи і педагогічною радою.ІІІ. Термін повноважень органів влади, вибори, вакансії.

10.а). Всі органи влади самоврядування обираються терміном на 1


навчальний рік.

б).Членами органів влади самоврядування можуть бути виключно учні

школи.

в).Вибори в органи самоврядування і вибори координатора самоврядування проводяться за необмеженої кількості кандидатів голосування.г).Вибори організовує і контролює виборча комісія, яку створює
Паламент.

11. а). Вибори делегатів до Парламенту проводяться у квітні в


кожному класі.

б).Вибори визнаються дійсними, якщо у них взяло участь більше, ніж


2/3 учнів класу.

в).Вибори контролюються виборчою комісією, створеною


Парламентом, що закінчує свою діяльність.

г).Кандидати в делегати Парламенту повинні бути представлені учням


класу за тиждень до виборів. Представником може бути тільки учень
цього класу.

д).У випадку вакансії на посаду члена Парламенту у конкретному класі


проводяться довибори.

12.а) Вибори до Шкільного парламенту проводяться на початку вересня.IV. Координатор Самоврядування.

13.а). Учнівське самоврядування представник усіх учнів школи,


вибирає вчителя, який виконує функції координптора самоврядування.

б).Координатор самоврядування є його радником, допомагає в його роботі


своїми знаннями і досвідом.

в).Координатор має право брати участь у всіх формах роботи


Самоврядування.

г).Координатора вибирає учнівська рада у квітні.

д) Кандидатів на пост координатора самоврядування висувають учні школи.

V. Комісії

14. а). Для реалізації своїх планів Парламент створює комісії.

б).Створювані комісії можуть мати постійний (працюють цілий рік) або

надзвичайний (тимчасовий) характер.

в).Створюючи комісію, орган влади, що її створює, повинен чітко
визначити:

― назву комісії;

― сферу діяльності і компетенцію;

― голову, відповідального перед Парламентом за її роботу;

― особовий склад.

Г).Комісії створюються з числа членів Парламенту.VI.Кінцеві рішення, зміна регламенту.

15.Оскільки цей регламент не передбачає іншого, всі рішення


приймаються простою більшістю голосів у присутності більш, ніж
половина тих, що мають право голосу.

16. а). Цей регламент представляється і обговорюється:

― у всіх класах 6-11 перед виборами до Ради представників класних

самоврядувань;

― Під час першого після виборів засідання Парламенту.

б). Регламент доступний для всіх учнів школи (вивішений на стенді).

в) Пропонувати поправки до регламенту учнівського самоврядування
може учнівська рада чи 3 члени ради.

г).Пропоновані поправки ставляться на голосування на спеціально


скликаному засіданні Парламенту. Про внесення поправок усі члени Парламенту повинні бути поінформовані письмово за 2 тижні до цього засідання. Окрім того, зміст поправок повинен бути вивішений на стенді.

д). Зміни до Регламенту учнівського самоврядування приймаються більшістю (2/3) голосів у присутності більш, ніж половини складу парламенту.
Комісія з організації дозвілля
1. Керує проведенням культурно-масових справ, організацією шкільних
і класних вечорів, свят, народного та шкільного календаря,
розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих
заходів;

2. Організовує роботу бібліотечного активу;

3. Несе відповідальність за утримання і підготовку програми художньої
частини і програму дозвілля;

4. Встановлює зв'язки з кінотеатрами, клубами, Будинками культури,


Будинками дітей та молоді, музеями;

5. В кожному класі організовує культурно-масову роботу, залучає учнів


до участі в загально-шкільних закладах;

6. Організовує в школі ігротеки для розваг і знань учнів у вільний час;

7. Організовує культпоходи та екскурсії з врахуванням заявок класних
колективів, веде облік відповідної роботи.

Комісія з інформації


 1. Організовує оформлення школи і класних кімнат;

 2. Готує творчі виставки учнів;

 3. Інформує учнів, батьків, вчителів про всі події, що відбуваються у
  школі різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні
  оголошення);

 4. Допомагає у випуску газет, блискавок іншим комісіям;

 5. Готує тематичні газети, веде шкільний часопис;

 6. Організовує шкільну радіогазету;

 7. Проводить огляди-конкурси стінних газет;

 8. Організовує творчі конкурси юних поетів, прозаїків, журналістів,
  фотокореспондентів.

Комісія з прав захисту дитини

 1. Надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні
  свідомості дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;

 2. Організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах,
  призначає та інструктує відповідальних членів учкому, оцінює якість
  виховання цієї роботи;

 3. Призначає відповідальних за дотримання дисципліни і порядку,
  відвідування учнями школи;

 4. Організовує випуск листків "Блискавка", "Тривожний сигнал" тощо.
  Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;

 5. Виходить з пропозиціями на батьківський комітет, раду школи з
  питань поведінки учнів;

 6. Виховує в учнів бережливе ставлення до збереження майна
  (шкільного);

 7. Організовує між класами змагання по збереженню шкільного майна.

Комісія з екології та праці

1. Турбується про благоустрій школи, її оформ­лення та обладнання.

2. Турбується про благоустрій приміщення території, її озеленення.

3. Організовує поточний ремонт шкільного майна, прибирання території навколо школи.

4. Турбується за збереження шкільного майна, виховує у школярів бережне ставлення до нового.

5. Контролює та організовує проведення по­точних та генеральних прибирань всіх примі­щень школи.Комісія щодо здорового способу життя

1.Піклується про здоров'я учнів.

2. Слідку є за санітарним станом школи, до­бивається чистоти.

3.Контролює дотримання санітарного ре­жиму в школі.

4.Проявляє турботу до хворих товаришів.

5.Пропагує санітарно-гігієнічні знання се­ред школярів.

6.Веде загін «Волонтер»
Комісія з фізкультури і спорту

1. Організовує зустрічі з лікарями , спортсме­нами.

2. Записує у спортивні секції.

3. Контролює відвідування учням уроків фізкультури.

4. Проводить пропаганду здорового життя , лекторій "За здоровий спосіб життя".

5. Організовує екскурсії і походи? Проводить дні здоров'я.

6. Турбується про життя учнів.

7. Проводить шкільні та районні спортивні турніри і змагання.


Комісія з освіти

1. Організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки.

2. Залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами.

3. Надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів,створенні лекторських груп.

4. Бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу,облік і збереження матеріалу,обладнання.

5. Проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети,конкурси,огляди підручників, випуск бюлетнів,блискавок).

6.Члени міністерства беруть участь в підготовці і проведенні бесід по класах (про режим дня,вико-нання домашніх завдань,користі читання).

Оскільки справа виховання - це мистецтво, то закінченість і досконалість недосяжні,

а розвиток І вдосконалювання нескінченні.

Лев ТолстойДЕКЛАРАЦІЯ

прав та обов'язків членів учнівського самоврядування

ПРАВА
1. Вдосконалювати себе як особистість. Само реалізуватися,

2. Вчитися. Досягати успіхів у навчанні, реалізовувати творчі здібності.

3. Обирати і бути обраним в члени учнівського самоврядування.

4. Проявляти активність та самостійність в організації життя учнівського самоврядування.

5. На медичну допомогу, харчування. відпочинок, фізичний розвиток, психологічну підтримку.

6. Створювати та брати участь у роботі дитячих об'єднань, громадських організацій, асоціацій, секцій, гуртків за інтересами.

7. На свободу думки.

8. Володіти своїм майном.

9. На недоторканість, захист від втручання в особисте життя, нападів на честь.

10. Захищати свою честь та гідність у керівних органах учнівського самоврядування.

11. Послідовно обстоювати свої права.ОБОВ'ЯЗКИ

1. Любити свою батьківщину, Державу Україну.

2. Виконувати закони України "Про мови".

3. Берегти народну спадщину, дотримуватися родинних та

шкільних традицій.

4. Вчитися успішно, працювати творчо.

5. Вміти самостійно приймати відповідальні рішення.

6. Діяти у правовому полі.

7. Брати участь у масових заходах.

8. Поважати представників інших культур та релігій.

9. Набувати досвіду демократичної поведінки.

10. Утверджувати принципи загальнолюдської моралі.

11. Берегти власне здоров'я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

12. Поважати старших та бути прикладом для молодших школярів.
Закон

про захист честі і гідності учня школи, педагога і

працівника школи
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.

Образою честі і гідності людини є:

- нанесення побоїв, побиття;

- загроза, залякування, шантаж;

- вживання образливих слів, кличок;

- дискримінація за національними і соціальними ознаками;

- глузування з фізичних недоліків;

- навмисне доведення іншої людини до зриву чи стресу;

- поява в стані сп'яніння;

- добровільне прийняття на себе функції раба ("шістки");

- здирство, вимагання;

- крадіжка;

- псування особистих речей інших людей; брудні наклепи, плітки;

- будь-які дії чи слова, що ображають честь і гідність іншої людини.
Закон

про прогули та спізнення

Прогул - це неявка на уроки без попередження і відкритого її виявлення причин (достатньо серйозних) або без документального підтвердження причин неявки (заяви батьків, довідки з лікарні, тощо).

Якщо у учня є необхідність пропустити урок, він повідомляє про це викладача, вказує причину.Спізнення - це поява учня в класі, після того, як вчитель почав урок, без попередження і відкритого пояснення причин або без такого пояснення після закінчення уроку.

Кожний вчитель систематично веде облік відвідування і спізнення в класних журналах на своїй предметній сторінці.

В разі систематичних прогулів, спізнень вчитель звертається до класного керівника та до дирекції школи.
Прогул і спізнення - вчинки, що ображають гідність і марнують час викладача і учнів, тому за прогул і спізнення винуватці повинні вибачитись.

Закон про права і обов’язки учнів

Кожен, хто навчається в школі, має право:


 • діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободи інших;

 • подати свою пропозицію, вимогу президенту школи або в Парламент;

 • висувати кандидатуру, а також самовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;

 • брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т.д.);

 • ставити питання про перебування в школі учня, як по той своїми діями порушує закони школи;

 • вибирати факультативи, додаткові заняття, мистецькі гуртки, студії;

 • не з'явитися на урок тільки за домовленістю з учителем і за згодою з вихователем в встановленому порядку;

 • достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;

 • вимагати, щоб урок закінчувався відразу після дзвінка на перерву;

Кожен учень зобов'язаний:

 • пройти курс навчання в школі;

 • подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;

 • виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;

 • дотримуватися норм статуту та правил учня;

 • приходити у школу у шкільній формі.

Закон

про побутову культуру

Кожен школяр повинен дбати про високу побутову культуру в школі.

Побутова культура — це вміння бути охайним, стриманим у поведінці, вміння бережливо ставитись до шкільного майна і робити все для його збереження.

В школі вважається варварством і не допускається :  • смітити;

  • плювати;

  • писати на меблях, стінах та інших не призначених для писання предметах;

  • ламати меблі, обладнання, виводити з ладу засоби технічного навчання, псувати книги;

  • завдавати шкоди особистим речам учнів, викладачів чи працівників школи.

Рішення про стягнення, відшкодування збитків і т.і, приймає класний колектив, адміністрація школи.Гімн школи

муз. Мазур Є. О. сл. Метелюк М.П.

Школа, у світі єдина Тут я навчаюсь й живу Школу кохану, єдину

Я не забуду свою.
Приспів:

Смизька школа - наш другий дім В нім ми всі зростаєм

Рідну школу ми любим всі

І про неї дбаєм.

В школі натхненно працює Вчительство славне моє

Кожному учневі в серце

Мудрість й науку несе.
Приспів:

Роки летять наче птиці,

Учні батьками стають,

Вже своїх діток маленьких Знову до школи ведуть.План роботи

учнівського самоврядування на 2012-2013 начальний рік

Назва теми і справи

Дата

Відповідальний

1
2


3

4

5


6

7


1

23

Організаторська діяльність


Провести учнівські збори :«Я-громадянин своєї школи».
Складання плану учнівського самоврядування на новий навчальний рік.

Провести загальні збори школи з метою внесення доповнень до регламенту діяльності шкільного парламенту

Провести засідання членів шкільного парламенту з питань затвердження плану діяльності

парламенту.

Налагодити випуск газети «Голос школи».
Організувати учнівський колектив для участі в акції «Курінню-Ні!», «Разом проти туберкульозу і Сніду».

Проводити рейди-перевірки «Сторінками щоденника учня - Читацький формуляр учня».

Організація дозвілля та спорт. життя

Провести заходи у рамках тижня здоров'я.

Розробити календар спортивних змагань на першість школи з футболу, баскетболу, легкої атлетики.

Організувати святковийй Дню Збройних Сил України.

5 Провести зустріч КВК.

6 Провести свято Св.Миколая «У чарівній торбинці, Миколай несе гостинці для учнів 1-4 класів.

7 Надати допомогу у проведені конкурсу «Коляда, Щедрівка»

8 Провести новорічні дискотеки для учнів 5-11 класів.Вересень


Жовтень

Вересень
Листопад Протягом року

Протягом року

Вересень

До 1.10.07р.

Грудень


Учнівська рада


Голови комісій

Голова ШП і голова комісій

Комісія з інформації

Рада шкільного парламенту


Комісія з інформації

Комісія щодо здорового способу життя


4

5

67
8

9

10
Організувати участь класів у заходах місячника правової освіти та виховання.

Провести зустріч КВК.

Провести свято Св.Миколая «У чарівній торбинці, Миколай несе гостинці для учнів 1-4 класів.

Надати допомогу у проведені конкурсу «Коляда, Щедрівка»

Провести новорічні дискотеки для учнів

5-11 класів


Брати участь у засіданнях педагогічної ради
Організовувати шефство над ветеранами

В. В. В., учасниками бойових дій, воїнами-

інтернаціоналістами, що живуть у нашому селіЛистопад

Січень-лютий


Грудень
25-27 грудня


Протягом року


Протягом року

Комісія захисту прав дитини
Комісія з організації дозвілля
Комісія щодо здорового способу житття

педагог- організатор


члени шкільного парламенту

Волонтерський осередок „Турбота”
ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ ПРАВЛІННЯ УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

………………………….(дата)
Протокол засідання шкільного парламенту

1 _______________________________ 6 _______________________________

2 _______________________________ 7 _______________________________

3 _______________________________ 8 _______________________________

4 _______________________________ 9 _______________________________

5 _______________________________ 10 ______________________________
Відсутні:

1 _______________________________ 3 _______________________________

2 _______________________________ 4 _______________________________
Вчителі- консультанти, гості:

1 _______________________________ 3 _______________________________

2 _______________________________ 4 _______________________________
Головуючий зборів: ________________ Протоколюючий: _________________
Порядок денний:

1 …………………………………………………………………………………………..

2 …………………………………………………………………………………………..

3 …………………………………………………………………………………………..

4 …………………………………………………………………………………………..

5 …………………………………………………………………………………………..

6 …………………………………………………………………………………………..

7 …………………………………………………………………………………………..

8 …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Невирішені питання, відкладені до наступних зборів:

1 …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...2 …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..3 …………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………...4 …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………


………………………..................... ……………………………………….

(підпис головуючого) (підпис протоколюючого)
Навіть влітку разом.

Туристичний похід „Моя земля – земля моїх батьків”

Зимового вечора любимо грати в сніжки

У вихідні дні частенько збираємося разом

На репетиції КВК „Таке цікаве шкільне життя”

Вітання працівників Смизького лісництва з Днем лісу


Навчання здорового способу життя по програмі „Рівний – рівному”

Одним із улюблених занять є навчання у комп’ютерному класіЛюбим фізкультуру

Підведення підсумківконкурсу „Містер класу”