Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №278 м. Київ Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03. 1 49.78kb.
Проект Порядок формування Переліку наукових фахових видань України 1 51.07kb.
Наказ №436/311 м. Київ Про затвердження Зареєстровано в Міністерстві... 1 35.32kb.
Науково-практичний семінар "Застосування нормативних і методичних... 1 40.23kb.
Вимоги щодо змісту поданих матеріалів 1 23.93kb.
Про затвердження Порядку формування Переліку наукових фахових видань... 1 77.96kb.
Перелік електронних наукових фахових видань України 1 24.36kb.
Перелік електронних наукових фахових видань України 1 34.45kb.
Перелік українських наукових періодичних видань у галузі технічних... 1 109kb.
Прес-реліз Презентація наукових видань 1 29.29kb.
Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка 1 21.8kb.
“Земельні ресурси І земельні відносини: стан, проблеми реформування... 1 63.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових - сторінка №1/1


Додаток 6

до наказу

Міністерства

освіти і науки України

31.05.2013 № 654

Список

друкованих (електронних) періодичних видань,

що включаються до Переліку наукових фахових видань України

І. Друковані періодичні видання:
з/п

Назва друкованого періодичного видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право

Маріупольський державний університет

юридичні

2

Землеустрій, кадастр і моніторинг земель

ДП «Київський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,

Національний університет біоресурсів і природокористування Україниекономічні

3

Металургійні процеси та обладнання

Металлургические процессы и оборудование

Metallurgical processes and equipment


ДВНЗ «Донецький національний технічний університет»,

ТОВ «Технопарк Донату «УНІТЕХ»технічні

4

Науково-практичне видання «Незалежний аудитор»

Научно-практическое издание «Независимый аудитор»

The practical science edition «Independent Auditor»


ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетььмана»,

ТОВ «Видавництво «СОВА»,

Компанія ФРЕГТОН ПАРТІСІПЕЙШН ЛІМІТЕД (FREGTON PARTICIPATION LIMITED)


економічні

ІІ. Електронне періодичне видання:
з/п

Назва електронного періодичного видання

Засновник (співзасновники)


Галузі науки

1

Економіка: реалії часу

Одеський національний політехнічний університет

економічні

Директор департаментуатестації кадрів В. Д. Бондаренко