Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон про зед передбачено, що у сфері зовнішньоекономічної діяльності... 1 134.4kb.
Нан україни, м. Донецьк Правове регулювання відповідальності при... 1 54.02kb.
Розклад занять 1 161.13kb.
Вадима гетьмана кафедра міжнародного та європейського права 5 1133.62kb.
Закон україни про державне регулювання імпорту сільськогосподарської... 1 82.43kb.
Тема: правове регулювання 1 90.51kb.
Правове регулювання 5 439.48kb.
Програма спецкурсу для студентів 5 курсу (магістрів) д ю. н. 1 98.12kb.
Зміст семінару, лабораторного, практичного заняття і методичне забезпечення 1 78.11kb.
Особисті немайнові права батьків І дітей: правове регулювання, порядок... 2 410.29kb.
Правовий вплив і правове регулювання: проблеми співвідношення 1 146.6kb.
Пояснювальна записка Для прийому осіб, які на основі базової вищої... 1 266.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності - сторінка №1/1
Тема 27. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Схема 2. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності

Зовнішньоекономічна

діяльність

Діяльність суб'єктів господарської

Господарська діяльність,

діяльності України та іноземних

яка в процесі и здійснення

суб'єктів господарської діяльності,

потребує перетину митного

побудована на взаємовідносинах між

кордону України майном

ними, що здійснюється як на території

або робочою силою

України, так і за її межами (ст. 1 Закону

(ст. 377 Господарського

України

кодексу України)

Схема 1. Поняття і види зовнішньоекономічної діяльностіНапрямки державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності(

Ліцензування зовнішньоекономічної

діяльності (ст. 16 Закону України

"Про зовнішньоекономічну діяльність",

тг. 381 Господарського кодексу України)Квотування зовнішньоекономічної

діяльності (ст. 16 Закону України

"Про зовнішньоекономічну діяльність",

ст. 381 Господарського кодексу України)ё
1Види ліцензій

Види квот


Генеральна


ГлобальніРазова (індивідуальна)Групові


Відкрита (індивідуальна)Індивідуальні


Антидемпінгова (індивідуальна)


АнтидемпінговіКомпенсаційна (індивідуальна)КомпенсаційніСпеціальна (індивідуальна)Спеціальні


державна реєстрація і державне регулювання зовнішньоекономічних договорів

(контрактів) (ст. 382-383 Господарського кодексу України) .

Митне регулювання

(ст. 384 Господарського ко,

Митний кодекс України

ння


дексу України,
раїни)

Податкове регулювання (ст. 385 Господарського кодексу України)
Валютно-фінансове регулювання (ст. 386-389 Господарського кодексу України)

Схема 3. Державне регулювання зовнішньоекономічної діяльності


Схема 4. Експортно-імпортні обмеженняСхема 6. Спеціальні імпортні процедури

Схема 5. Ліцензування і квотування зовнішньоекономічних операційСхема 7. Державна монополія на експорт та імпортСхема 8. Відповідальність у зовнішньоекономічній діяльностіРекомендована література

 1. Конституція України: Прийнята на 5-й сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 49-50. - С 6-27.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. // Голос України. - 2003. - № 45-48.

 4. Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України № 959-ХЇЇ від 16 квітня 1991 р. // Відомості Верховної Ради. - 1991. - № 29. -Ст. 377.

 5. Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України: Закон України № 2505-Г7 від 25 березня 2005 р.

 6. Про державний збір за видачу разових (індивідуальних) ліцензій із суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, що порушили Закон УРСР "Про зовнішньоекономічну діяльність": Постанова Кабінету Міністрів України № 524 від 21 квітня 1998 р.

 7. Про внесення змін і доповнень до Положення про порядок видачі разових (індивідуальних) ліцензій, затвердженого наказом МЗЕЗторгу № 248 від 28 квітня 1998 р. зі змінами та доповненнями, внесеними наказом МЗЕЗторгу № 420 від 10 липня 1998 p.: Наказ Міністерства зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України № 664 від 9 жовтня 1998 р.

 8. Про затвердження Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбаче­них ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Міністерства економіки України № 52 від 17 квітня 2000 р.

 9. Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі: Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України № 70 від 11 березня 2002 р.
 1. Про внесення змін до Положення про порядок застосування до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності спеціальних санкцій, передбаче­них ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність": Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції № 126 від 6 квітня 2004 p.; Зареєстровано Мін'юстом України № 488/9087 від 16 квітня 2004 р.

 2. Про затвердження Положення про здійснення уповноваже­ними банками контролю за проведенням резидентами та нерезидентами, до яких застосовані спеціальні санкції згідно зі ст. 37 Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", валютних операцій через ці банки: Постанова Національного банку України № 198 від 21 травня 2003 p.; Зареєстровано Мін'юстом України № 463/7784 від 9 червня 2003 р.

 3. Про затвердження Положення про порядок видачі Національним банком України індивідуальних ліцензій на розрахунки між резидентами і нерезидентами в межах торговельного обороту у валюті України та внесення змін до нормативно-правового акта Національного банку України: Постанова НБУ № 484 від 14 жовтня 2004 p.; Зареєстровано Мін'юстом України № 1430/10029 від 9 листопада 2004 р.

13.Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоеко­номічними операціями в банках України: Постанова НБУ № 549 від 17 листопада 2004 p.; Зареєстровано Мін'юстом України № 1539/10138 від 3 грудня 2004 р.

14. Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими банками операцій за документарними акредитивами в розрахунках за зовнішньоекономічними операціями: Постанова НБУ № 514 від 3 грудня 2003 p.; Зареєстровано Мін'юстом України № 1213/8534 від 24 грудня 2003 р.

15.Про посилення контролю за проведенням розрахунків рези­дентів і нерезидентів за зовнішньоекономічними операціями: Поста­нова Кабінету Міністрів України, НБУ № 1968 від 12 грудня 1998 р.

Іб.Віннік О.М. Господарське право: Курс лекцій. - К: Атіка, 2004. - 624 с

17.Господарське право: Навч. посібник / Л.А. Жук, І.Л. Жук, О.М. Неживець. - К.: Кондор, 2003. - 400 с

18.Мандриковський М.М. Господарське законодавство: Нау=. посібник. - 2-ге вид. - Л.: Львівська політехніка, 2004. - 172 с.19.Пилипенко А.Я., Щербина B.C. Господарське право: Нзз= посібник для юрид. ф-тів вузів - К.: Вентурі, 1996. - 228 с

 1. Правове й організаційно-економічне регулювання госпо­дарської діяльності / За ред. проф. Л.А. Жука. - К.: Кондор, 2002. - 348 с.

 2. Правові основи підприємницької діяльності: Підручник з навч. курсу "Комерційне право" / За ред. B.L Шакуна, П.В. Мельника. В.М. Поповича. - К.: Правові джерела, 1997. - 780 с

 3. Предпринимательское право в Украине: Юрид. справ. / Сосі. Д.В. Задыхайло. - X.: Эспада-Синтекс> 1998. - 637 с.

576


23.Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Зна­менский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. В.К. Мамутова. - К.: Юринком Интер,2002.-912с.