Тематичний план лекцій з анатомії людини для чужоземних студентів 2 курсу медичного факультету у ііі-семестрі 2013-2014 н р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Тематичний план лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичного... 1 101.02kb.
Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів... 1 97.27kb.
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів... 1 68.91kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу медичного... 1 89.03kb.
Тематичний план лекцій для студентів 2-го курсу медичного факультету... 1 36.49kb.
Тематичний план практичних занять з предмету «Медсестринство в сімейній... 1 42.13kb.
Розклад занять медичного університету, професор для чужоземних студентів... 1 103.27kb.
Тематичний план лекцій з анатомії людини з основами гістології 1 103.74kb.
Тематичний план практичних занять студентів ІІІ курсу медичного факультету 1 47.67kb.
Тематичний план практичних занять для студентів V курсу медичного... 1 121.74kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу стоматологічного... 1 32.5kb.
Картотека книгозабезпеченостіАа Медичний факультет 8 1329.86kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тематичний план лекцій з анатомії людини для чужоземних студентів 2 курсу медичного - сторінка №1/1

Тематичний план лекцій з анатомії людини

для чужоземних студентів 2 курсу медичного факультету

у ІІІ-семестрі 2013-2014 н. р.


початок - 02.09.2013 н.р. кінець – 26.01.2014 н.р.
Тема лекції


1ін. – 2ін.

3ін.

4-12ін.

1

Анатомія серця.


02.09

09.09

05.09

2

Загальна анатомія кровоносних судин.


16.09

23.09

19.09

3

Загальна анатомія лімфатичної системи.


30.09

07.10

03.10

4

Загальна анатомія периферійної нервової системи.


14.10

21.10

17.10

5

Анатомія автономної частини периферійної нервової системи.


28.10

04.11

31.10
Разом

10 год.

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюються в процесі поточного контролю на практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів

«5» - 5 балів «4» - 4 бали «3» - 3 бали «2» - 0 балів

Студент допускається до підсумкового модульного контролю № 4 з мінімальною

кількістю балів «66»

Підсумковий модульний контроль – максимальна кількість «110» балів,

мінімальна «66» балів.Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.


Тематичний план практичних занять з анатомії людини

модуля № 4 «Периферична нервова і серцево – судинна системи»,

для чужоземних студентів 2 курсу медичного факультету на ІІІ-й семестр 2013-2014 н.р.


початок – 02.09.2013 н.р. кінець – 26.01.2014 н.р.Тема заняття

1ін. -2ін

3ін

4ін.- 5ін


6-7ін.8-9 ін.10ін.-

11ін.


12 ін.

1.

Аорта. Дуга аорти. Загальна і зовнішня сонна артерія.

04.09

02.09

06.09

03.09

05.09

2.

Внутрішня сонна та підключична артерії.

11.09

09.09

13.09

10.09

12.09

3.

Вени голови і шиї. Лімфатична система.

18.09

16.09

20.09

17.09

19.09

4.

Васкуляризація та іннервація органів голови і шиї.

25.09

23.09

27.09

24.09

26.09

5.

Практичні навички і узагальнення матеріалу з анатомії судин і нервів голови та шиї.

Змістовий модуль 14 «Судини голови та шиї»

02.10

30.09

04.10

01.10

03.10

6.

Анатомія серця (I): топографія серця, анатомія камер серця. Велике і мале кола кровообігу.


09.10

07.10

11.10

08.10

10.10

7.

Анатомія серця (II): будова стінки серця, кровопостачання серця, перикард. Проекція серця на передню стінку грудної порожнини.


Змістовий модуль 15 « Анатомія серця »

16.10

14.10

18.10

15.10

17.10

8.

Аорта і її частини. Грудна аорта. Черевна аорта. Артерії тазу.


23.10

21.10

25.10

22.10

24.10

9.

Вени тулуба: непарна і півнепарна вени, нижня порожниста вена, ворітна печінкова вена. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози. Лімфатична система грудної, черевної порожнини тазу.

30.10

28.10

01.11

29.10

31.10

10

Автономна частина периферійної нервової системи. Симпатична частина (центральній і периферійний відділи). Вегетативні нервові сплетення черевної порожнини та порожнини малого таза. Парасимпатична частина

(центральний та периферійний відділи).06.11

04.11

08.11

05.11

07.11

11

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація органів грудної порожнини, черевної порожнини та порожнини малого таза. Практичні навички і узагальнення матеріала з анатомії серця, судин та нервів тулуба.

Змістовий модуль 16 « Судини і нерви тулуба »

13.11

11.11

15.11

12.11

14.11

12

Судини верхньої кінцівки.

20.11

18.11

22.11

19.11

21.11

13

Плечове сплетення.

27.11

25.11

29.11

26.11

28.11

14

Судини нижньої кінцівки.

04.12

02.12

06.12

03.12

05.12

15

Поперекове сплетення. Крижове і куприкове сплетення.

11.12

09.12

12.12

10.12

12.12

16

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація кінцівок. Практичні навички і узагальнення матеріала з анатомії судин та нервів кінцівок.

Змістовий модуль 17 « Судини та нерви верхньої та нижньої кінцівки »

18.12

16.12

20.12

17.12

19.12

17

Підсумковий модуль 4 « Серцево-судинна та периферична нервова системи »

25.12

23.12

27.12

24.12

26.12
Всього

50

Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.


Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи

для чужоземних студентів 2 курсу медичного факультету

з анатомії людини на ІІІ-семестр 2013 - 2014 н. р.


Тема


Кіль-годин

Кіль-балів

1

Оволодіти умінням

- демонструвати на препаратах судини голови та шиї


1
2

Оволодіти умінням


- малювати схему великого кола кровообігу.

1
3

Оволодіти умінням


- малювати схему малого кола кровообігу.

1
4

Оволодіти умінням


- малювати схеми кровообігу плода.

1
5

Оволодіти умінням

- малювати схеми кровообігу плода.

1

6

Оволодіти умінням


- демонструвати на препаратах будову серця.

4
7

Оволодіти умінням демонструвати на препаратах:

- судини грудної порожнини; - судини черевної порожнини; - судини порожнини малого таза.


88

Оволодіти умінням малювати

- схему будови рефлекторної дуги ВНС.

1
9

Оволодіти умінням малювати схему


- будови білих та сірих сполучних гілок.

1
10

Оволодіти умінням малювати


- загальну схему взаємовідносин між центральним і периферійними відділами симпатичної частини ВНС.


2
11

Оволодіти умінням малювати


- схему будови вегетативних сплетень черевної

порожнини і порожнини малого таза.312

Оволодіти умінням


- визначати склад волокон вегетативних сплетень черевної порожнини і порожнини малого таза.

2
13

Оволодіти умінням демонструвати на препаратах:


- судини верхніх кінцівок; - судини нижніх кінцівок.

8
14

Оволодіти уміння демонструвати на препаратах:

- грудні нерви; - гілки шийного сплетення;

- гілки плечового сплетення; - гілки поперекового сплетення; - гілки крижового та куприкового сплетення.


9
15

Підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження (за вибором).

3
16

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 5 ”Судини і нерви тулуба та кінцівок”.

3


Разом

49Лекційний матеріал самостійних робіт студентів оцінюються в процесі поточного контролю на

відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів

(на підсумкових заняттях).Завідувач кафедри

нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.