Тематичний план лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичного факультету у ііі-семестрі 2013-2014 навч року початок 02. 0 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Тематичний план лекцій з анатомії людини для чужоземних студентів... 1 102.32kb.
Тематичний календарний план лекцій з анатомії людини для студентів... 1 97.27kb.
Розклад занять медичного університету, професор для чужоземних студентів... 1 103.27kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу медичного... 1 89.03kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу стоматологічного... 1 32.5kb.
Тематичний план лекцій із загальної фармакокінетики для студенетів... 1 68.91kb.
"Затверджую" Декан стоматологічного факультету доц. Максютенко С. 1 42.33kb.
Розклад занять медичного університету, професор для студентів 3 курсу... 1 125.36kb.
Тематичний план лекцій для студентів 2-го курсу медичного факультету... 1 36.49kb.
Тематичний план практичних занять для студентів V курсу медичного... 1 121.74kb.
Календарно-тематичний план лекцій з біології для студентів 1 курсу... 1 69.76kb.
Наказ №370 м. Київ Про затвердження Класифікатора розподілу травм... 1 53.99kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тематичний план лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу медичного факультету - сторінка №1/1
Тематичний план лекцій з анатомії людини для студентів 2 курсу

медичного факультету у ІІІ-семестрі 2013-2014 навч. року

початок - 02.09.2013 н.р. кінець – 26.01.2014 н.р.Тема лекції


1 - 6

7 - 13

14 - 17

18 - 27

28 - 35

1

Анатомія серця.

03.09

06.09

09.09

04.09

11.09


2

Загальна анатомія кровоносних судин.

17.09

20.09

23.09

18.09

25.09


3

Загальна анатомія лімфатичної системи.

01.10

04.10

07.10

02.10

09.10


4

Загальна анатомія периферійної нервової системи.

15.10

18.10

21.10

16.10

23.10


5

Анатомія автономної частини периферійної нервової системи.

29.10

01.11

04.11

30.10

06.11

Разом

10 год.

Лекційний матеріал і самостійна робота студентів оцінюються в процесі поточного контролю на практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів

«5» - 5 балів «4» - 4 бали «3» - 3 бали «2» - 0 балів

Студент допускається до підсумкового модульного контролю № 4 з мінімальною кількістю балів «66»

Підсумковий модульний контроль – максимальна кількість «110» балів,

мінімальна «66» балів.
Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.

Тематичний план практичних занять з анатомії людини

модуля № 4 «Периферична нервова і серцево – судинна системи»,

для студентів 2 курсу медичного факультету на ІІІ-й семестр 2013-2014 н.р.


початок – 02.09.2013 н.р. кінець -- 26.01.2014 н.р.Тема заняття

1 - 13

14 - 17

18 - 27

28 - 35

1.

Аорта. Дуга аорти. Загальна і зовнішня сонна артерія.

03.09

04.09

02.09

06.09

2.

Внутрішня сонна та підключична артерії.

10.09

11.09

09.09

13.09

3.

Вени голови і шиї. Лімфатична система.

17.09

18.09

16.09

20.09

4.

Васкуляризація та іннервація органів голови і шиї.

24.09

25.09

23.09

27.09

5.

Практичні навички і узагальнення матеріалу з анатомії судин і нервів голови та шиї.

Змістовий модуль 14 «Судини голови та шиї»

01.10

02.10

30.09

04.10

6.

Анатомія серця (I): топографія серця, анатомія камер серця. Велике і мале кола кровообігу.


08.10

09.10

07.10

11.10

7.

Анатомія серця (II): будова стінки серця, кровопостачання серця, перикард. Проекція серця на передню стінку грудної порожнини.


Змістовий модуль 15 « Анатомія серця »

15.10

16.10

14.10

18.10

8.

Аорта і її частини. Грудна аорта. Черевна аорта. Артерії тазу.


22.10

23.10

21.10

25.10

9.

Вени тулуба: непарна і півнепарна вени, нижня порожниста вена, ворітна печінкова вена. Внутрішньосистемні і міжсистемні венозні анастомози. Лімфатична система грудної, черевної порожнини тазу.

29.10

30.10

28.10

01.11

10

Автономна частина периферійної нервової системи. Симпатична частина (центральній і периферійний відділи). Вегетативні нервові сплетення черевної порожнини та порожнини малого таза. Парасимпатична частина

(центральний та периферійний відділи).05.11

06.11

04.11

08.11

11

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація органів грудної порожнини, черевної порожнини та порожнини малого таза. Практичні навички і узагальнення матеріала з анатомії серця, судин та нервів тулуба.

Змістовий модуль 16 « Судини і нерви тулуба »

12.11

13.11

11.11

15.11

12

Судини верхньої кінцівки.

19.11

20.11

18.11

22.11

13

Плечове сплетення.

26.11

27.11

25.11

29.11

14

Судини нижньої кінцівки.

03.12

04.12

02.12

06.12

15

Поперекове сплетення. Крижове і куприкове сплетення.

10.12

11.12

09.12

13.12

16

Синтетичне заняття: васкулярізація та іннервація кінцівок. Практичні навички і узагальнення матеріала з анатомії судин та нервів кінцівок.

Змістовий модуль 17 « Судини та нерви верхньої та нижньої кінцівки »

17.12

18.12

16.12

20.12

17

Підсумковий модуль 4 « Серцево-судинна та периферична нервова системи »

24.12

25.12

23.12

27.12
Всього

50

Завідувач кафедри


нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.
Завдання для самостійної (індивідуальної) роботи студентів 2 курсу медичного

факультету з анатомії людини на ІІІ-семестр 2013 – 2014 н. р.


Тема


Кіль-годин

Кіль-балів

1

Оволодіти умінням

- демонструвати на препаратах судини голови та шиї


1
2

Оволодіти умінням


- малювати схему великого кола кровообігу.

1
3

Оволодіти умінням


- малювати схему малого кола кровообігу.

1
4

Оволодіти умінням


- малювати схеми кровообігу плода.

1
5

Оволодіти умінням


- демонструвати на препаратах будову серця.

4
6

Оволодіти умінням демонструвати на препаратах:

- судини грудної порожнини; - судини черевної порожнини; - судини порожнини малого таза.


87

Оволодіти умінням малювати

- схему будови рефлекторної дуги ВНС.

1
8

Оволодіти умінням малювати схему


- будови білих та сірих сполучних гілок.

1
9

Оволодіти умінням малювати


- загальну схему взаємовідносин між центральним і периферійними відділами симпатичної частини ВНС.


2
10

Оволодіти умінням малювати


- схему будови вегетативних сплетень черевної

порожнини і порожнини малого таза.311

Оволодіти умінням


- визначати склад волокон вегетативних сплетень черевної порожнини і порожнини малого таза.

2
12

Оволодіти умінням демонструвати на препаратах:


- судини верхніх кінцівок; - судини нижніх кінцівок.

8
13

Оволодіти уміння демонструвати на препаратах:

- грудні нерви; - гілки шийного сплетення;

- гілки плечового сплетення; - гілки поперекового сплетення; - гілки крижового та куприкового сплетення.


9
14

Підготовка огляду наукової літератури або проведення наукового дослідження (за вибором).

3
15

Підготовка до підсумкового контролю засвоєння модулю 5 ”Судини і нерви тулуба та кінцівок”.

3


Разом

49Лекційний матеріал самостійних робіт студентів оцінюються в процесі поточного контролю на

відповідних практичних заняттях і підчас контролю засвоєння змістових модулів

(на підсумкових заняттях).


Завідувач кафедри

нормальної анатомії проф. Кривко Ю. Я.