Тематично-календарний план І розклад практичних занять з гігієни для студентів VI курсу медичного факультету за фахом “Педіатрія” на - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розклад занять медичного університету, професор для чужоземних студентів... 1 103.27kb.
Розклад учбових занять для студентів V курсу ІІІ медичного факультету... 1 52.42kb.
Розклад занять медичного університету, професор для студентів 3 курсу... 1 125.36kb.
Методичні рекомендації до практичних занять І самостійної роботи... 3 401.45kb.
Тематично-календарний план практичних занять по медичній психології... 1 34.2kb.
Тематичний план самостійних робіт для студентів II курсу медичного... 1 89.03kb.
Розклад занять для студентів 6 курсу медичного факультету №2 на кафедрі... 1 26.34kb.
Календарний план лекцій із загальної хірургії для студентів ІІІ курсу... 1 31.46kb.
"Затверджую" Декан стоматологічного факультету доц. Максютенко С. 1 42.33kb.
Навчальний план практичних занять з елективного курсу 1 32.28kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з дисципліни „Іноземна... 7 701.07kb.
Програма з хімії Робочий тематичний план на 2008-2009 навчальний рік 1 73.66kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тематично-календарний план І розклад практичних занять з гігієни для студентів VI - сторінка №1/1
«ЗАТВЕРДЖУЮ»

зав. кафедри гігієни та профілактичної токсикології____________________ проф. Б.П. Кузьмінов
Тематично-календарний план і розклад практичних занять з гігієни

для студентів VI курсу медичного факультету за фахом “Педіатрія”

на ХІI семестр 2013/2014 навчального року


№ з/п

Теми практичних занять

К-сть год

Групи

30

25

27

26

1

Методологічні, методичні основи вивчення й оцінка потенційного ризику впливу чинників довкілля на здоров’я населення. Профілактична токсикологія. Принципи та методи гігієнічного нормування шкідливих хімічних речовин у різних об’єктах довкілля.

6

30.01

27.02

21.03

01.04

2

Заходи профілактики захворювань, які поширюються через воду, ґрунт та пов’язані із забрудненням атмосферного повітря.

6

31.01

28.02

24.03

02.04

3

Методика гігієнічної оцінки умов перебування хворих у лікувально-профілактичних закладах і протирадіаційного захисту при роботі із закритими та відкритими джерелами іонізуючого випромінювання. Методика організації моніторингу за здоров’ям дітей, які проживають на радіаційно забрудненій території. Гігієнічне забезпечення воєнізованих формувань, рятувальних команд і потерпілого населення при надзвичайних ситуаціях.

6

03.02

03/03

25.03

03.04

4

Методи організації моніторингу стану здоров’я дітей і підлітків. Комплексна оцінка індивідуального, популяційного здоров’я та фізичного розвитку дітей. Методика гігієнічного контролю за організацією навчально-виховного процесу у дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах. Шкільна зрілість, методи її вивчення.

6

04.02

04/03

26.03

04.04

5

Методика гігієнічного контролю за організацією фізичного виховання у дошкільних навчальних закладах і загальноосвітніх школах. Методика гігієнічної оцінки шкільного середовища, предметів дитячого вжитку. Гігієнічні основи трудової діяльності підлітків, методика проведення профвідбору та профорієнтації. Функціональні обов’язки лікаря підліткового кабінету з профорієнтаційної роботи.

6

05.02

05/03

27.03

07.04

6

Методика вивчення та оцінки харчового статусу дітей різного віку, обґрунтування їх потреб у харчових речовинах. Методика оцінки адекватності харчування організованих дитячих колективів за меню-розкладкою. Методика оцінки шкільного сніданку та розслідування випадків харчових отруєнь в організованих дитячих колективах.

6

06.02

06/03

28.03

08.04

7

Підсумковий модульний контроль

4

07.02

07/03

31.03

09.04

Разом

40Розклад занять: І пара 900-1030; ІІ пара 1040-1210; ІІІ пара 1225-1405; IV пара 1440-1615. Обговорено і затверджено на засіданні кафедри 08.01.14 р. ( протокол № 14)

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

зав. кафедри гігієни та профілактичної токсикології

____________________ проф. Б.П. Кузьмінов

Тематичний план самостійної роботи з гігієни для студентів VI курсу медичного факультету

за фахом “Педіатрія”

на ХІ семестр 2013/2014 навчального року


з/п


Тема

К-сть

годин


1

Підготовка до практичного заняття (теоретична підготовка та опрацювання практичних навичок)

14

2

Самостійне опрацювання тем, які не входять до плану аудиторних занять

2.1

Підготовка лекції з популяризації здорового способу життя.

2

2.2

Оцінка стану здоров’я дитячого колективу.

2

2.3

Вивчення нормативної бази й алгоритм проведення санітарної експертизи проектів дитячих установ.

2

2.4

Гігієна праці медичних працівників у лікувально-профілактичних закладах.

2

2.5

Гігієнічна оцінка організації харчування у дитячих оздоровчих закладах різного типу (самостійна робота).

3

3

Підготовка до підсумкового модульного контролю

3

РАЗОМ

28