Теми індивідуальних завдань на курсову роботу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Теми індивідуальних завдань на курсову роботу 1 38.88kb.
Теми індивідуальних навчально-дослідних завдань з курсу „Програмування... 1 16.67kb.
Теми індивідуальних науково-дослідних завдань з "релігієзнавства" 1 14.72kb.
Теми індивідуальних науково-дослідних завдань 1 64.76kb.
Теми індивідуальних завдань 1 86.29kb.
Теми індивідуальних завдань 1 86.63kb.
Методичні рекомендації до індивідуальних завдань. Луцьк, 2012. 6 1006.43kb.
Положення про диплом з відзнакою Київського національного університету... 1 20.36kb.
Методичні вказівки до виконання індивідуальних домашніх завдань та... 1 15.05kb.
Методичні вказівки до виконання практичних та індивідуальних домашніх... 1 6.83kb.
Дипломные работы Національний університет державної податкової служби... 2 407.79kb.
Положення про Реєстр виробників та розповсюджувачів програмного забезпечення 1 91.74kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Теми індивідуальних завдань на курсову роботу - сторінка №1/1

Затверджено


на засіданні кафедри КСУ

протокол №______від «____»_____________200_ р.
зав. каф.______________Дубовой В.М.

Теми індивідуальних завдань на курсову роботу

з дисципліни “Математичне програмування та дослідження операцій”
 1. Розробка програмного комплексу оптимізації маршруту доставки товарів підприємства.

 2. Розробка програмного комплексу для підвищення ефективності використання ресурсів підприємства

 3. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі

 4. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі методом потенціалів

 5. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі з використанням методу південно-західного кута

 6. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану перевезень продукції між виробниками та споживачами.

 7. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану перевезень ресурсів між замовниками та споживачами.

 8. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального маршруту переміщень робота між заданими точками

 9. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального маршруту переміщень об’єкту між заданими точками

 10. Розробка програмного комплексу для мінімізації транспортних втрат розгалуженого виробничого об’єднання

 11. Розробка програмного комплексу для розв’язання незбалансованої транспортної задачі

 12. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі коли попит перевищує пропозицію

 13. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі коли пропозиція перевищує попит

 14. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі довільної ромірності

 15. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі із забезпеченням вибору «привілейованого» постачальника

 16. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі із забезпеченням вибору «привілейованого» споживача

 17. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану транспортної задачі

 18. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану збалансованої транспортної задачі

 19. Розробка програмного комплексу для визначення оптимального плану незбалансованої транспортної задачі

 20. Розробка програмного комплексу для розв’язання транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 21. Розробка програмного комплексу для розв’язання збалансованої транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 22. Розробка програмного комплексу для розв’язання незбалансованої транспортної задачі з використанням методу мінімальної вартості

 23. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 24. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 25. Розробка програмного комплексу для оптимізації виробничих витрат з використанням симплекс-методу

 26. Розробка програмного комплексу для максимізації прибутків виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 27. Розробка програмного комплексу для мінімізації прибутків виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 28. Розробка програмного комплексу для ефективного розподілу рекламного бюджету підприємства з використанням симплекс-методу

 29. Розробка програмного комплексу для максимізації прибутків виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 30. Розробка програмного комплексу для мінімізації витрат виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 31. Розробка програмного комплексу для оптимізації організації виробничого процесу з використанням симплекс-методу

 32. Розробка програмного комплексу для фінансових вкладів з використанням симплекс-методу

 33. Розробка програмного комплексу для розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 34. Розробка програмного комплексу для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 35. Розробка програмного комплексу для розв’язання прямої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу

 36. Розробка програмного комплексу для розв’язання двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 37. Розробка програмного комплексу для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 38. Розробка програмного комплексу для розв’язання несиметричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 39. Розробка програмного комплексу для розв’язання прямої двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу та М-змінних

 40. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про навантаження

 41. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про навантаження венгерським методом

 42. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі оптимального розподілу спеціалістів по роботам

 43. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі оптимального розподілу спеціалістів по роботам венгерським методом

 44. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про навантаження засобами математичного програмування

 45. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про навантаження довільної конфігурації

 46. Розробка програмного забезпечення для оптимізації кадрового розподілу підприємства

 47. Розробка програмного забезпечення для оптимізації розподілу виробників у виробничому процесі

 48. Розробка програмного забезпечення для розподілу виробників у виробничому процесі засобами МП та ДО

 49. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі про навантаження

 50. Розробка програмного забезпечення для розв’язання задачі про навантаження заданої розмірності

 51. Розробка програмного комплексу для розв’язання задачі про навантаження

 52. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання задачі про навантаження

 53. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання задачі про навантаження венгерським методом

 54. Постановка та розв’язання задачі про навантаження

 55. Постановка та розв’язання задачі про навантаження венгерським методом

 56. Розробка програмних засобів автоматизованого розв’язання транспортної задачі

 57. Постановка і розв’язання транспортної задачі

 58. Постановка і розв’язання М-задачі симплекс методом

 59. Постановка і розв’язання двоїстої задачі симплекс методом

 60. Постановка і розв’язання транспортної задачі методом потенціалів

 61. Постановка і розв’язання транспортної задачі з використанням методу південно-західного кута

 62. Визначення оптимального плану перевезень продукції між виробниками та споживачами.

 63. Розробка програмних засобів для визначення оптимального плану перевезень ресурсів між замовниками та споживачами.

 64. Розробка програмного забезпечення для розв’язання симетричної двоїстої задачі лінійного програмування з використанням симплекс-методу