Учасники бойових дій - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови облдержадміністрації № план заходів з підготовки... 1 38.79kb.
Додаток до розпорядження виконкому від 2013 року № план заходів з... 1 51.54kb.
Герої України: учасники бойових дій під час Другої світової війни 1 28.24kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 20. 08. 1 109.05kb.
15 лютого – День вшанування учасників бойових дій на території інших... 1 23.35kb.
Розпорядження від 7 лютого 2012 року №43 Про відзначення учасників... 1 28.11kb.
В. В. Скрипник наголосив, що біля меморіалу, на жаль, немає жодного... 1 42.87kb.
Розпорядження від 14 лютого 2012 року м. Тернопіль №88-од/15 Про... 1 25.51kb.
Учасники бойових дій з радогощі 1 23.88kb.
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального... 1 14.17kb.
Розпорядження смт. Любашівка 07. 02. 2013 року №37/Ад-2013 Про відзначення... 1 58.71kb.
Постанова від 25 грудня 1996 р. N 1548 Київ Про встановлення повноважень... 1 159.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Учасники бойових дій - сторінка №3/3

ОСОБА ЧАЕС – 2 КАТЕГОРІЯ
Особам,  віднесеним до  категорії  2, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
     1)  пільги, передбачені пунктами 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17,  18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31 для осіб ЧАЕС 1 категорії;
     2)   першочергове   безоплатне   надання  санаторно-курортних путівок   або  путівок  на  відпочинок  чи  одержання  компенсації вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості
самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів  України;
     3) позачергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов.
     Крім загальних підстав, передбачених законодавством  України, такими, що потребують поліпшення житлових умов, визнаються  особи, які забезпечені жилою площею нижче рівня середньої  забезпеченості громадян  у  даному  населеному  пункті  або  які  проживають    у комунальних квартирах.
     Сім'я,  що  втратила  годувальника  внаслідок  Чорнобильської катастрофи, має право на додаткову жилу площу, порядок  надання  і розмір якої визначається Кабінетом Міністрів України.
     Передбаченими цим пунктом  пільгами щодо забезпечення  житлом громадяни мають право скористатися один раз;
     4) 50-процентна знижка вартості проїзду один раз  на  рік  до будь-якого пункту України і назад автомобільним, або   повітряним, або залізничним, або водним транспортом;
     5) першочергове встановлення телефону з оплатою 50  процентів вартості його встановлення;
     6) забезпечення   продуктами  харчування  за   фізіологічними нормами з обов'язковим прикріпленням до відповідних  магазинів  за місцем проживання. Зазначеним особам  компенсується  25  процентів вартості  продуктів  харчування   за    фізіологічними    нормами, встановлюваними  Міністерством охорони здоров'я України;
      8)   відшкодування  у  встановленому  законодавством  порядку втраченого заробітку,  який вони мали до ушкодження здоров'я, якщо захворювання або каліцтво,  що  виникли  у  зв'язку  з  виконанням робіт, пов'язаних з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС,  призвели до стійкої втрати професійної  працездатності  (без
встановлення інвалідності),  що встановлено уповноваженою медичною комісією;
     9)  безплатне  користування  всіма   видами    міського    та приміського транспорту (крім таксі) на   території   України   для учасників  ліквідації  наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 2.
     Пільги,  передбачені  пунктами  1,  2,  17, 26, 27 статті 20, поширюються  на  неповнолітніх дітей померлих громадян, віднесених до   категорії   2,   смерть   яких   пов'язана  з  Чорнобильською катастрофою.


ОСОБА ЧАЕС – 3 КАТЕГОРІЯ

     Особам,  віднесеним  до  категорії  3, надаються такі гарантовані державою компенсації та пільги:
     1)  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3, 5, 6, 7,8, 17, 20, 27  для учасників ліквідації наслідків  аварії на Чорнобильській АЕС, які належать до категорії 1;
     2)  першочергове  забезпечення  пільговою санаторно-курортною путівкою  або  путівкою  на  відпочинок  чи  одержання компенсації вартості   самостійного  санаторно-курортного  лікування.  Порядок надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості самостійного санаторно-курортного лікування визначаються Кабінетом Міністрів  України;
     3) щорічне отримання відпустки строком до 14 робочих днів без збереження  заробітної  плати  одному  з  батьків,    які    мають неповнолітніх дітей і проживають на територіях зон  радіоактивного забруднення;
     4)  першочерговий  вступ  до  житлово-будівельних  (житлових) кооперативів  для  тих,  хто  потребує  поліпшення  житлових умов;
      6)   зарахування  поза  конкурсом  при  одержанні  позитивних оцінок на  вступних  екзаменах  у  заклади  освіти  осіб  з  числа потерпілих   від  Чорнобильської  катастрофи,  які  проживають  на територіях радіоактивного забруднення  і  направлені  на  навчання
згідно   з   планом   цільової   підготовки   або   договорами   з підприємствами. Зазначені особи навчаються за рахунок держави.
     Студентам із  числа  потерпілих від Чорнобильської катастрофи гарантується

надання гуртожитку, якщо вони не мають житла, а також виплата  підвищеної  стипендії в порядку та розмірах, встановлених Кабінетом  Міністрів  України,  незалежно  від  місця  навчання на території  України;


      8) пріоритетне забезпечення промисловими  товарами  тривалого користування,  перелік  і  порядок  продажу   яких    визначається Кабінетом Міністрів України;
     9) взяття на квартирний  облік  громадян,  які  проживають  у комунальних квартирах, незалежно від розміру жилої площі;
     10) передача в особисту власність  жилих  будинків  та  жилих приміщень  державного  і  громадського  житлового  фонду,  в   які відселені або самостійно  переселилися  громадяни,  відповідно  до статті 4 Закону, незалежно від розміру займаної площі;
     11)  передача  громадянам, які відпрацювали на території зони гарантованого  добровільного  відселення  не  менш  як  три  роки, безплатно в приватну власність квартир  (будинків)  державного  та громадського  житлового  фонду,  які  вони  займають  у  цій зоні;
      13)   особам,   які  постійно  проживають  до  відселення  чи самостійного переселення або постійно працюють  на  території  зон відчуження,    безумовного    (обов'язкового)    і   гарантованого добровільного відселення,  за умови,  що вони за станом на 1 січня 1993   року   прожили   або   відпрацювали   у   зоні  безумовного (обов'язкового)  відселення  не  менше  двох  років,  а   у   зоні гарантованого  добровільного відселення - не менше трьох років,  - надання  пільг,  передбачених  пунктом  18  для осіб ЧАЕС категорії 1,  а   також
позачергове  безоплатне  надання  санаторно-курортних  путівок або одержання компенсації вартості  самостійного  санаторно-курортного лікування.  Порядок  надання  путівок,  розмір  та порядок виплати компенсації вартості самостійного  санаторно-курортного  лікування визначаються  Кабінетом  Міністрів  України;
     14) відшкодування 50 процентів вартості палива, придбаного  в межах  норм,  встановлених  для  продажу  населенню,  особам,  які проживають на територіях радіоактивного забруднення до  відселення у  будинках, що не мають центрального опалення;
     15) звільнення від плати за землю.


ДІТЯМ, ПОТЕРПІЛИМ ВІД ЧАЕС ТА ЇХ БАТЬКАМ
     Потерпілим  дітям та   їх  батькам  надаються  такі  гарантовані  державою
компенсації  та  пільги:
     1)  повне  державне  забезпечення дітей до вступу їх до школи (не  старше 8 років) шляхом безплатного виховання (утримання) їх у державних  та комунальних дошкільних навчальних закладах і надання щомісячної  грошової  допомоги, розмір якої визначається Кабінетом Міністрів  України;
2)   виплата   допомоги  по  тимчасовій  непрацездатності  по догляду за   хворою   дитиною  віком  до  14  років  -  у  розмірі 100 процентів середньої заробітної плати  (доходу)  незалежно  від страхового    стажу    за    весь    період   хвороби,   включаючи
санаторно-курортне лікування,  одному з батьків або особі,  яка їх замінює,  якщо  дитина  потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров'я,  в якому дитина  лікується  чи перебуває на диспансерному обліку;
     3)  безплатний  проїзд  у  межах  України   на   всіх   видах транспорту (крім таксі) дитині та  особі,  яка  супроводжує  хвору дитину до місця лікування (реабілітації),  оздоровлення  та  назад (за  направленням  медичних  закладів),  з  правом   позачергового
придбання  квитків;
     4)  безплатне  придбання  ліків за рецептами лікарів, а також безплатне     позачергове     зубопротезування     (за    винятком зубопротезування   із   дорогоцінних    металів   та   матеріалів, прирівняних   до   них  за вартістю, що визначається Міністерством охорони здоров'я України);
     5) щорічне безплатне забезпечення потерпілих дітей за  місцем роботи одного  з батьків путівками на оздоровлення строком до двох місяців.
     Потерпілі  діти  віком  до  10 років забезпечуються путівками разом з одним із батьків або особою,  яка їх замінює, за умови, що останні  належать   до   постраждалих   внаслідок   Чорнобильської катастрофи.  У  разі  неможливості  надання  путівки  виплачується компенсація  вартості самостійного санаторно-курортного лікування.
Порядок  надання  путівок,  а  також  розмір  та  порядок  виплати компенсації  вартості  самостійного санаторно-курортного лікування визначаються  Кабінетом Міністрів України.  При цьому, в разі недостатньої тривалості щорічної  відпустки одному  з батьків або особі, яка доглядає за  потерпілою  дитиною, надається додаткова відпустка  без  збереження  заробітної  плати;
     6)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених Кабінетом  Міністрів  України, незалежно від інших виплат на кожну дитину  шкільного  віку,  яка  евакуйована  із зони відчуження або народилася  після  26  квітня  1986  року  від батька, який на час
настання  вагітності  матері, має підстави належати до категорії 1 або  2,  або  матері,  яка  на час настання вагітності або під час вагітності  має підстави належати до категорії 1 або 2, а також на кожну  дитину,  яка  проживала  у зоні безумовного (обов'язкового)
відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення;     
      8)  щомісячна  виплата  в  порядку  та  розмірі, встановлених Кабінетом  Міністрів  України,  сім'ям  на  кожну дитину шкільного віку, яка стала інвалідом або перебуває на диспансерному обліку по захворюванню  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи, а також дітям шкільного  віку,  батьки  яких  стали інвалідами I або II групи чи померли  внаслідок  Чорнобильської  катастрофи,  замість  виплати, передбаченої  пунктом  6 ,  якщо  вказана  дитина  не перебуває  на повному державному забезпеченні. Необхідність взяття дитини   на   такий  диспансерний  облік  визначається  лікарською консультаційною  комісією;             10) надання жінкам, які постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи,  відпустки  по  вагітності  і  родах  тривалістю    90 календарних днів до родів і 90 календарних днів після  родів,  яка обчислюється сумарно і надається  жінкам  повністю  незалежно  від
кількості днів,  фактично  використаних  до  родів,  з  оплатою  в розмірі  повного заробітку незалежно від страхового стажу та місця роботи.       Жінкам, які   проживають    на    території    радіоактивного забруднення, під час вагітності надаються путівки для оздоровлення у спеціалізованих оздоровчих закладах.
     Вагітні   жінки   забезпечуються  додатковим  харчуванням  за нормами, що встановлюються Міністерством охорони здоров'я України;
     11) безплатне  харчування   учнів  середніх  загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних закладів освіти, студентів коледжів  та технікумів (училищ),  розташованих  на  територіях  радіоактивного забруднення,  а  також дітей, евакуйованих із зони відчуження, дітей,  які  є  інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи, і тих, які проживали  у  зоні безумовного  (обов'язкового)  відселення  з  моменту   аварії   до прийняття постанови про відселення. Дітям,  які  не  харчуються  в зазначених навчальних закладах, а також за всі дні, коли  вони  не відвідували ці  заклади,  до  досягнення  повноліття  виплачується грошова  компенсація  у   порядку,   що   визначається   Кабінетом Міністрів  України;       12)  виплата  грошової  компенсації батькам потерпілих дітей, які  не  відвідують  дитячі дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади  (у  тому  числі  і  тих,  які не знаходяться в обліковому складі  шкіл),  якщо  діти  не  перебувають  на повному державному забезпеченні,  здійснюється  в  порядку  та розмірах, встановлених Кабінетом  Міністрів  України;
     13) зарахування до стажу роботи одному з батьків часу догляду за потерпілою дитиною до досягнення нею віку 12 років.
      Дітям,  яким встановлено інвалідність,  пов'язану  з Чорнобильською катастрофою,  надаються компенсації та пільги,  передбачені пунктами 1,  2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,  10,  11  частини  першої  цієї статті,  а також надаються такі компенсації та пільги:
     1) безплатне    користування   всіма   видами   міського   та приміського транспорту (крім таксі з числом посадочних  місць  для пасажирів не більше 9) на території України;
     2) позачергове обов'язкове забезпечення місцями у  дошкільних закладах освіти незалежно від відомчої підпорядкованості;
     3) використання чергової відпустки у зручний час для одного з батьків  дитини-інваліда  або  особи,  яка  їх  замінює,  а  також отримання одним із батьків або особою,  яка їх замінює, додаткової відпустки  із  збереженням  заробітної плати строком на 14 робочих
днів на рік;
     4) вступ  поза  конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для  професійного навчання з  обов'язковим  наданням гуртожитку на час навчання тим, хто  не  має  житла,  і виплатою підвищеної стипендії в порядку та розмірах,  встановлених Кабінетом Міністрів України, незалежно від
місця  навчання на території України. Особи, які закінчили середні загальноосвітні  школи  та  професійно-технічні  заклади  освіти з відзнакою  (відмінними  оцінками),  приймаються  без  екзаменів до державних   вищих  закладів  освіти  за  результатами  співбесіди. Зазначені  особи  навчаються  в  цих  закладах  освіти  за рахунок
держави;
     5) позачергове  влаштування в заклади соціального захисту,  а також обслуговування  службами  соціального  захисту  вдома,  якщо дитина-інвалід  не  має  близьких родичів,  які проживають разом з нею;
     6)   розмір   державної   соціальної   допомоги,  призначеної дітям-інвалідам  віком  до  18 років, підвищується на 50 процентів від  розміру, передбаченого абзацом п'ятим частини першої статті 2 Закону  України  "Про  державну  соціальну  допомогу  інвалідам  з дитинства  та  дітям-інвалідам"
     7) надання додаткової жилої площі у вигляді  окремої  кімнати дитині, яка стала інвалідом внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребує  особливого  догляду.  Відсутність  окремої   кімнати   є підставою   для   взяття  на  квартирний  облік.  Сім'ям, що мають дітей-інвалідів,  надається право  позачергового  одержання  жилих приміщень;
     8)  50-процентна  знижка плати за користування сім'єю, що має дитину-інваліда, житлом (квартирна плата), телефоном (в тому числі щодо  оплати  послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних  телефонів  при  похвилинному  обліку їх тривалості) та комунальними  послугами  (водопостачання, газ, електрична, теплова
енергія  та  інші  послуги) у жилих будинках (квартирах) усіх форм власності  в межах норм, передбачених законодавством, за умови, що дитина  проживає  разом  з сім'єю.      Сім'ям, що мають дітей-інвалідів,  які проживають у будинках, що  не  мають центрального опалення,  відшкодовується 50 процентів вартості палива, придбаного в межах норм, встановлених для продажу населенню;
     9) позачергове встановлення сім'ї,  що  має  дитину-інваліда, телефону з оплатою 50 процентів вартості його встановлення;
     10)  щорічне безплатне забезпечення дитини-інваліда та одного з батьків чи особи,  яка їх замінює,  путівкою для будь-якого виду оздоровлення  чи  відпочинку.  У разі неможливості надання путівки виплачується        компенсація        вартості       самостійного санаторно-курортного лікування. Порядок надання путівок, розмір та
порядок      виплати     компенсації     вартості     самостійного санаторно-курортного  лікування  визначаються  Кабінетом Міністрів України;
     11) першочергове  безкоштовне  протезування  дітей-інвалідів.
     Дітям, які мають підстави для встановлення категорії 2 або 3, до досягнення повноліття,  крім компенсацій та пільг, зазначених у частині першій цієї статті, надаються пільги, передбачені пунктами 2, 4 і 5 частини  третьої  цієї  статті.
     Після досягнення повноліття (в разі одруження або влаштування на   роботу  у  передбачених  чинним  законодавством  випадках  до досягнення  повноліття  -  за  їх  бажанням,  відповідно  з   часу одруження  або влаштування на роботу) особам,  зазначеним у статті 27 Закону,  надаються пільги та  компенсації  відповідно  до
встановлених статтею  14  Закону  категорій.
    Дітям до досягнення повноліття,  які до вступу в державні вищі заклади освіти, професійно-технічні заклади освіти, розташовані за межами зони забруднення,  мали підстави для отримання категорії 4, надаються  пільги,  передбачені пунктами 4 і 5 частини першої цієї статті та пунктом 4 частини третьої цієї  статті,  а  студентам  з
числа  цих  дітей віком до 23 років надаються пільги,  передбачені пунктом  6  статті 22 Закону.


РЕАБІЛІТОВАНА ОСОБА
     Реабілітованим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, надається право на першочергове одержання житла.
     В разі смерті реабілітованої особи це право  зберігається  за одним з подружжя, якщо вони не створили нову  сім'ю,  а  також  за батьками і дітьми, які проживали спільно до арешту і у  зв'язку  з застосуванням репресій втратили право на займане  жиле  приміщення та потребують поліпшення житлових умов.
     Реабілітовані особи, які проживають у  сільській  місцевості, мають право на  одержання  безпроцентної  позики  та  першочергове забезпечення будівельними матеріалами для будівництва житла.
  Якщо реабілітована особа стала інвалідом внаслідок репресій або є пенсіонером, їй надається також право на:
     -  одержання  пільгових  путівок  для    санаторно-курортного лікування та відпочинку;
     - за наявності медичних показань для забезпечення автомобілем і  відсутності  протипоказань  до  керування  ним  -  забезпечення автомобілем   безоплатно,   за  наявності  медичних  показань  для забезпечення  автомобілем  і  протипоказань  до  керування  ним  - забезпечення  автомобілем  з правом передачі керування автомобілем
члену   сім'ї  на  пільгових  умовах,  що  визначаються  Кабінетом Міністрів  України;
     -  безплатний  проїзд  всіма  видами  міського  пасажирського транспорту (крім таксі) та на автомобільному транспорті загального користування (за винятком таксі) в сільській  місцевості  в  межах адміністративного району;
     - зниження оплати жилої площі та  комунальних  послуг  на  50 процентів в межах норм, передбачених чинним законодавством;
     -  позачергове  надання  медичної  допомоги  і   50-процентне зниження вартості ліків за рецептом;
     -  переважне  право  на  вступ  до  садівницьких   товариств, першочергове право на вступ до житлово-будівельних кооперативів;
     - першочергове встановлення телефону.
     Особи, реабілітовані відповідно до цього Закону, мають  право на  безплатну  консультацію  адвокатів  з  питань,  пов'язаних   з реабілітацією.
          Пільги  з  оплати  жилої площі, комунальних послуг та проїзду надаються  за  умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищував величини  доходу,  який  дає право на податкову соціальну пільгу у порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.


ІНВАЛІДИ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ, БАТЬКИ ТА ЧЛЕНИ СІМЕЙ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ, ЯКІ ЗАГИНУЛИ (ПОМЕРЛИ) АБО ПРОПАЛИ БЕЗВІСТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ
5. Військовослужбовцям,  а  також  звільненим  з   військової служби особам, які стали інвалідами під час проходження військової служби,  та членам їх сімей,  які  перебувають  на  їх  утриманні, батькам   та   членам   сімей  військовослужбовців,  які  загинули
(померли) або пропали  безвісти  під  час  проходження  військової служби,  надається  50-відсоткова  знижка  плати  за  користування житлом  (квартирної  плати)  та  плати   за   комунальні   послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги)
в жилих будинках усіх форм власності в  межах  встановлених  норм, передбачених законодавством.
     Особам, звільненим з військової служби,  які стали інвалідами під час проходження  військової  служби,  надається  50-відсоткова знижка плати за встановлення і користування квартирним телефоном.
     Пільги,  передбачені  цим  пунктом  для  військовослужбовців, надаються   за  умови,  якщо  розмір  наданих  пільг  у  грошовому еквіваленті   разом   із   середньомісячним    сукупним    доходом військовослужбовця   за   попередні  шість  місяців  не  перевищує
величини доходу,  який дає право на податкову соціальну  пільгу  у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
     Пільги звільненим  з  військової  служби  особам,  які  стали інвалідами під час проходження військової  служби,  та  членам  їх сімей,  які  перебувають на їх утриманні,  батькам та членам сімей військовослужбовців,  які загинули (померли) або пропали  безвісти під  час проходження військової служби,  надаються за умови,  якщо
розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї  в  розрахунку  на одну  особу  за  попередні  шість  місяців  не  перевищує величини доходу,  який дає право на податкову соціальну пільгу  у  порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів  України.


МІЛІЦІОНЕР НА ПЕНСІЇ, ПОДАТКОВИЙ МІЛІЦІОНЕР НА ПЕНСІЇ, ПРАЦІВНИК КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ СИСТЕМИ НА ПЕНСІЇ
Працівникам міліції, звільненим зі служби за віком, хворобою або вислугою років та членам їх сімей надається 50-процентна знижка по оплаті жилої площі, комунальних послуг, а також палива.


ПОЖЕЖНИК НА ПЕНСІЇ
Особовому  складу  державної  пожежної  охорони  та членам їх сімей   звільненим зі служби за  віком,  через  хворобу або за вислугою років надається   50-відсоткова  знижка  плати  за  жилу  площу, комунальні  послуги,  а  також  паливо  в межах норм, встановлених законодавством,  за  умови,  якщо розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті  разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи за  попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право   на  податкову  соціальну  пільгу  у  порядку,  визначеному Кабінетом  Міністрів України.


СІЛЬСЬКИЙ ПЕДАГОГ НА ПЕНСІЇ
           Педагогічним   працівникам,  які  працюють  у  сільській місцевості  і  селищах  міського  типу,  а  також пенсіонерам, які раніше   працювали  педагогічними  працівниками  в  цих  населених пунктах   і  проживають  у  них,  держава  відповідно  до  чинного законодавства забезпечує безплатне користування житлом з опаленням і  освітленням  у  межах  встановлених  норм.
           Пільги на безплатне користування   житлом  з  опаленням  та  освітленням,  передбачені абзацом  першим цього пункту, надаються працівникам за умови, якщо розмір   наданих   пільг   у   грошовому   еквіваленті   разом  із середньомісячним  сукупним  доходом  працівника за попередні шість місяців  не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну  пільгу,  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів України,  та  пенсіонерам за умови, якщо середньомісячний сукупний доход  сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не   перевищує  величини  доходу,  який  дає  право  на  податкову соціальну  пільгу,  у  порядку,  визначеному  Кабінетом  Міністрів України.


СУДДЯ У ВІДСТАВЦІ
            Суддям  У відставці надається  50-відсоткова знижка плати за займане ними та  членами  їх  сімей  житло, комунальні послуги (водопостачання, газ,  електрична  та  теплова  енергія,  установка  і користування індивідуальним  домашнім телефоном).


ДИТИНА ВІЙНИ
Дітям війни надаються такі пільги:
     право на   переважне   залишення  на  роботі  при  скороченні чисельності або штату працівників;
     використання чергової  відпустки  в  зручний  для  них   час; одержання  додаткової  відпустки  без  збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
     виплата допомоги по  тимчасовій  непрацездатності  в  розмірі 100 відсотків  середньої  заробітної  плати  незалежно  від  стажу роботи;
     першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва, садівництва та городництва;
     безплатний проїзд   усіма   видами   міського   пасажирського транспорту, автомобільним транспортом загального  користування  в сільській місцевості, залізничним і водним транспортом приміського сполучення та автобусами  приміських  маршрутів  у  межах  області (Автономної Республіки Крим) за місцем проживання;
     право на  25-відсоткову  знижку  при  платі  за  користування комунальними  послугами  (газом,  електроенергією  тощо)  у  межах середніх норм споживання;
     діти війни,  які  є  інвалідами,  мають  право на стаціонарну медичну   допомогу   в   госпіталях   ветеранів   війни    та    у військово-медичних закладах    охорони    здоров'я   (госпіталях). Госпіталізація проводиться при відповідних показаннях та наявності
вільних місць.


ГІРНИКИ-ПЕНСІОНЕРИ, ГІРНИКИ- ІНВАЛІДИ, ГІРНИКИ-СІМ’Ї ЗАГИБЛИХ ПРАЦІВНИКІВ, ГІРНИКИ-СІМ’Ї ПОМЕРЛИХ ПЕНСІОНЕРІВ
Зазначені особи, які проживають у будинках, що мають центральне опалення, отримують компенсацію за оплату  електроенергії,  газу  та  центрального опалення житла, що виплачується  за  рахунок  субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам.


БАГАТОДІТНА СІМ’Я
Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:
     1) 50-відсоткова   знижка   плати   за   користування  житлом (квартирна плата) в межах норм, передбачених чинним законодавством (21  кв.  метр загальної площі житла на кожного члена сім'ї,  який постійно проживає в  жилому  приміщенні  (будинку),  та  додатково 10,5 кв. метра на сім'ю);
     2) 50-відсоткова  знижка  плати  за користування комунальними послугами (газопостачання,  електропостачання та інші послуги)  та вартості  скрапленого  балонного газу для побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
     Площа житла, на яку надається знижка при розрахунках плати за опалення,  становить 21 кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім'ї,  який постійно проживає в жилому приміщенні  (будинку),  та додатково 10,5 кв. метра на сім'ю;
     3) 50-відсоткова   знижка   вартості  палива,  у  тому  числі рідкого,  в межах норм,  визначених законодавством,  у  разі  якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;
     4) позачергове  встановлення квартирних телефонів.  Абонентна плата  за  користування  квартирним  телефоном  встановлюється   у розмірі 50 відсотків від затверджених тарифів.
     Пільги щодо  плати за користування житлом (квартирної плати), комунальними послугами та вартості  палива,  передбачені  пунктами 1-3,  надаються багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності на нього.
Дитина  з багатодітної сім’ї
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:
     1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
     2) щорічне медичне обстеження і диспансеризація  в  державних та  комунальних закладах охорони здоров'я із залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
     3) першочергове  обслуговування  в  лікувально-профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;
     4) безоплатний  проїзд  усіма  видами  міського пасажирського транспорту  (крім  таксі),  автомобільним  транспортом  загального користування в сільській місцевості,  а також залізничним і водним транспортом приміського  сполучення  та  автобусами  приміських  і міжміських  маршрутів,  у  тому  числі внутрірайонних,  внутрі- та
міжобласних незалежно від відстані та місця проживання;
     5) безоплатне одержання послуг з оздоровлення  та  відпочинку відповідно  до  Закону  України  "Про  оздоровлення  та відпочинок дітей"

<< попередня сторінка