Україна чернівецька міська рада 8 сесія VI скликання - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Україна чернівецька міська рада 8 сесія VI скликання - сторінка №1/1


УКРАЇНА

Чернівецька міська рада

8 сесія VI скликання

РІШЕННЯ28.04.2011 176 м. Чернівці

Про протести прокурора м.Чернівців від 03.03.2011р. №87/564 вих.11, №87/565 вих.11 на пункти 2.14, 2.15, 2.16 рішення 58 сесії міської ради V скликання від 14.10.2010р. № 1455 та на пункти 51, 52, 53 рішення 2 сесії (ІІІ пленарне засідання) міської ради VІ скликання від 25.01.2011р. № 33 щодо надання дозволу та затвердження проектів відведення по зміні цільового призначення земельних ділянок на вул. М.Олімпіади, 3-І, вул. М.Олімпіади, 3-Д, вул. М.Олімпіади, 3-К»

Прокурором м.Чернівців 03.03.2011р. внесено протест за №87/565 вих.11 на пункти 2.14, 2.15, 2.16 рішення 58 сесії міської ради V скликання від 14.10.2010р. № 1455 щодо надання дозволу громадянам Білецькій М.М., Желік В.Г., Альботі М.Т. на складання проектів відведення на зміну цільового призначення земельних ділянок на вул. М.Олімпіади, 3-І, вул. М.Олімпіади, 3-Д, вул. М.Олімпіади, 3-К та надання містобудівних умов та обмежень забудови цих земельних ділянок щодо реконструкції під житлові будинки нежитлових будівель, які належать на праві власності зазначеним вище громадянам.


Крім цього, 03.03.2011р. прокурором м. Чернівців внесено протест за №87/564 на пункти 51, 52, 53 рішення 2 сесії (ІІІ пленарне засідання) міської ради VІ скликання від 25.01.2011р. № 33, яким затверджено проекти відведення по зміні цільового призначення земельних ділянок на вул. М.Олімпіади, 3-І, вул. М.Олімпіади, 3-Д, вул. М.Олімпіади, 3-К та передано ці земельні ділянки безоплатно у власність громадянам Білецькій М.М., Желік В.Г., Альботі М.Т.

Прокурор вважає, що опротестовані пункти рішень Чернівецької міської ради є незаконними та підлягають скасуванню, оскільки міська рада при прийнятті опротестованих рішень порушила вимоги частини другої статті 19 Конституції України, статей 39,116,120,121 Земельного кодексу України, статей 3, 22, 23, 24 Закону україни «Про планування і забудову територій» чинного на день прийняття опротестованих ним рішень міської ради.


При цьому, прокурор зазначає, що статтею 39 Земельного кодексу України визначено, що використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою з дотриманням будівельних норм, державних стандартів і норм, регіональних та місцевих правил забудови.

Частиною 3 статті 116 Земельного кодексу України передбачено вичерпний


перелік випадків безоплатної передачі земельних ділянок у власність громадян.
Відповідно до статті 120 Земельного кодексу України, у разі набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, що перебувають у власності, користуванні іншої особи, припиняється право власності, право користування земельною ділянкою, на якій розташовані ці об'єкти. До особи, яка набула право власності на жилий будинок, будівлю або споруду, розміщені на земельній ділянці, що перебуває у власності іншої особи, переходить право власності на земельну ділянку або її частину, на якій вони розміщені - без зміни її цільового призначення.
Тобто вид забудови і будівлі повинно відповідати цільовому призначенню земельної ділянки. Підпунктом «Г» ч. І статті 121 Земельного кодекс України визначено норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам.
На час прийняття Чернівецькою міською радою рішень про
надання безоплатно у власність гр.гр. Альботі М.Т., Білецькій М.М. та Желик В.Г. земельних ділянок по вул. Московської Олімпіади, 3-Д, 3-І та 3-Д м. Чернівці, останніми приватизовано земельні ділянки на яких розміщені будівлі і споруди нежитлового призначення, а спортивно-оздоровчий комплекс, право власності на яке визнано за даними громадянами.
Пунктом 2.1 ДБН «Житлові будинки для індивідуальних забудовників
України 79-92» зазначено, що відведення території індивідуального житлового будівництва здійснюються згідно з генеральним планом населеного пункту.
Будівлі і споруди спортивно-оздоровчого комплексу відповідно до ДБН
В.2.2-13-2003 «Спортивні та фізкультурно-оздоровчі споруди» не входять до
категорії та видів будівель і споруд, що визначаються як житлові та господарські, а тому безоплатна приватизація земельної ділянки, на яких вони розміщені не відповідає вимогам Закону.
Крім цього, рішення сесії Чернівецької міської ради, яким Білецькій М.М., Желик В.Г. та Альботі М.Т. надано безоплатно у власність земельні ділянки по вул. Московської Олімпіади, 3-Д, 3-І та 3-Д м. Чернівці суперечить та не відповідає Генеральному плану забудови м. Чернівці, оскільки розміщення житлових будинків у зоні громадських установ ним не передбачено.
Ознайомившись із доводами прокурора, проаналізувавши законодавство, що регулює зазначені правовідносини, вважаємо, що протест підлягає задоволенню.
Відповідно до статей 19, 21, 22, 64 Конституції України, статей 25, 26, 59, 73 Закону України, статей 12, 21 Закону України «Про прокуратуру», статей 24, 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Чернівецька міська рада
В И Р І Ш И Л А:


  1. Задовольнити протести прокурора м. Чернівців від 03.03.2011р. №87/564 вих.11, №87/565 вих.11 на пункти 2.14, 2.15, 2.16 рішення 58 сесії міської ради V скликання від 14.10.2010р. № 1455 та на пункти 51, 52, 53 рішення 2 сесії (ІІІ пленарне засідання) міської ради VІ скликання від 25.01.2011р. № 33 щодо надання дозволу та затвердження проектів відведення по зміні цільового призначення земельних ділянок на вул.М.Олімпіади, 3-І, вул.М.Олімпіади, 3-Д, вул. М.Олімпіади, 3-К».
  1. Скасувати пункти 2.14, 2.15, 2.16 рішення 58 сесії міської ради V скликання від 14.10.2010р. № 1455 та пункти 51, 52, 53 рішення 2 сесії (ІІІ пленарне засідання) міської ради VІ скликання від 25.01.2011р. № 33.
  1. Рішення набирає чинності з моменту його прийняття та підлягає опублікуванню в газеті «Чернівці» і розміщенню на офіційному веб-порталі міської ради у мережі Інтернет.


4. Організацію виконання цього рішення покласти на директора департаменту містобудівного комплексу та земельних відносин міської ради Юрчака А.П. та в.о. начальника юридичного управління міської ради Шибу О.М.
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань земельних відносин, архітектури та будівництва.

Секретар Чернівецької міської ради В.Михайлішин