Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “діпромісто” тернівк а дніпропетровської області генеральний план - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Настанова про 1 331.94kb.
Склад та зміст містобудівної документації на державному та регіональному... 5 762.32kb.
1. Прогноз правових, економічних і екологічних наслідків в проекті... 1 43.19kb.
Харків основні положення 5 884.63kb.
Генеральний план пояснювальна записка 5 837.15kb.
Про що зараз мріє Зеновій Щепановський? 1 30.23kb.
Особливості я-концепції осіб юнацького віку з порушенням слуху дніпропетровський... 1 28.56kb.
Правила використання і забудови території м. Рівного Зміст Призначення... 3 416.56kb.
Партнери та спонсори фестивалю: Генеральний медіа-партнер: Інтер... 1 27.42kb.
Генеральний план міста Миколаєва, затверджений рішенням Миколаївської... 1 193.53kb.
Міністерство охорони здоров’я україни український науково-дослідний... 1 245.73kb.
Звіт про роботу регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський»... 1 208.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Український державний науково-дослідний інститут проектування міст “діпромісто” тернівк - сторінка №1/25


МІНІСТЕРСТВО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТА БУДІВНИЦТВА УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ПРОЕКТУВАННЯ МІСТ “ДІПРОМІСТО”
Т Е Р Н І В К А

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН (КОРИГУВАННЯ)

ТА РОЗРОБКА ПРАВИЛ ЗАБУДОВИ МІСТА

ТОМ 1

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ПЛАН

(КОРИГУВАННЯ)
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Договір № 577-01-2006

Від 7 грудня 2006 р.

Директор Ю. Білоконь

Начальник АПУ В. Токар


Начальник АПМ-3 В. Ісаков

ГАП Г. АйліковаКиїв - 2008 р.

ЗМІСТ

ВСТУП 5

1. ПОЛОЖЕННЯ МІСТА В СИСТЕМІ РОЗСЕЛЕННЯ 82.КОРОТКА ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 8

3. ПРИРОДНІ УМОВИ ТА ІНЖЕНЕРНО – БУДІВЕЛЬНА ОЦІНКА 9

3.1. ПРИРОДНІ УМОВИ 9

3.1.1. МІСЦЕПОЛОЖЕННЯ, РЕЛЬЄФ. 9

3.1.3.КЛІМАТ 10

3.1.4. ГРУНТИ. 11

3.1.5. ГЕОЛОГІЧНА БУДОВА 11

3.1.6. ГІДРОГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ. 13

3.2. ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНІ УМОВИ. 14

3.3. ВИСНОВОК. 16

4. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА 16

4.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУЧАСНОГО СТАНУ МІСТА 16

4.2. НАСЕЛЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ДЕМОГРАФІЧНОЇ СИТУАЦІЇ 20

4.3. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС МІСТА 21

4.3.2.БУДІВНИЦТВО 23

4.3.5.ОСВІТА 23

4.3.6.ОРГАНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ. 24

4.3.7. ПІДПРИЄМНИЦТВО. 24

4.3.8. РИНОК ПРАЦІ. 24

4.4. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 24

4.5. ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ ОБСЛУГОВУВАННЯ 25

4.6. ІСНУЮЧИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ 295. АНАЛІЗ РЕАЛІЗАЦІЇ ДІЮЧОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНУ 30

5.1.НАСЕЛЕННЯ 30

5.2. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 30

5.3. ГОСПОДАРСЬКИЙ КОМПЛЕКС МІСТА 31

5.4. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА 32

5.5. ІНЖЕНЕРНА ІНФРАСТРУКТУРА 336. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІСТА. 35

6.1. ЗАГАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ РОЗВИТКУ МІСТА НА ПЕРСПЕКТИВУ 35

6.2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МІСТА 35

6.3. ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПРОГНОЗ 36

6.3.1.СЦЕНАРІЇ ДЕМОГРАФІЧНОГО ПРОГНОЗУ 36

Прогноз смертності та очікуваної тривалості життя 37

6.3.2. ПРИЙНЯТИЙ ВАРІАНТ 42

6.4.ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ 44

6.4.1.ПРОМИСЛОВІСТЬ 44

6.4.2. МАЛІ ПІДПРИЄМСТВА. 44

6.4.3. ПІДПРИЄМСТВА ТА УСТАНОВИ НЕВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ. 45

6.5. ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЬБИЩНОЇ ЄМНОСТІ МІСТА 46

6.5.1.ЗАГАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СЕЛЬБИЩНОЇ ЄМНОСТІ МІСТА 46

6.5.2.АНАЛІЗ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 46

6.6. ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА. ЖИТЛОВИЙ ФОНД 51

6.6.1.ОБСЯГИ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА 51

6.6.2.ЖИТЛОВИЙ ФОНД 54

6.7.РОЗСЕЛЕННЯ НАСЕЛЕННЯ 58

6.7.1.РОЗСЕЛЕННЯ В ІСНУЮЧОМУ ЖИТЛОВОМУ ФОНДІ 58

Отже, виходячи з підрахунків сельбищної ємності міста, в місті на І чергу є можливість розселити – 29,5 тис. осіб, на розрахунковий період 30,0 тис. осіб, та 32,0 тисяч осіб на містобудівний прогноз. 60

7. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЇ ТЕРИТОРІЇ 61

7.1. ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ РОЗВИТОК МІСТА 61

7.2. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ТЕРИТОРІЇ 61

7.3. ПЛАНУВАЛЬНА СТРУКТУРА 62

7.4. АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВА ОРГАНІЗАЦІЯ 63

8. ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАСЕЛЕННЯ ТА ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. 63

8.1.НАСЕЛЕННЯ. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ. 63

8.2.ТРУДОВІ РЕСУРСИ. ЗАЙНЯТІСТЬ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ. 64

9. РОЗРАХУНОК УСТАНОВ ТА ПІДПРИЄМСТВ ОБСЛУГОВУВАННЯ 67

10.ОЗЕЛЕНЕНІ ТЕРИТОРІЇ 73

11. ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ 75

12.ТРАНСПОРТ 76

12.І. ІСНУЮЧИЙ СТАН 76

12.1.1. ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ 76

Автомобільні дороги, автомобільний транспорт 76

12.1.2 МАГІСТРАЛЬНА ВУЛИЧНА МЕРЕЖА 77

12.1.3.ВНУТРІШНЬОМІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 78

12.2. ПРОЕКТНІ РІШЕННЯ 78

12.2.1. ЗОВНІШНІЙ ТРАНСПОРТ 78

12.2.3. ВНУТРІШНЬОМІСЬКІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ 79

13. ІНЖЕНЕРНЕ ОБЛАДНАННЯ ТЕРИТОРІЇ 80

13.1.ВОДОПОСТАЧАННЯ. 80

13.2.ВОДОВІДВЕДЕННЯ. 82

13.3.САНІТАРНЕ ОЧИЩЕННЯ 85

13.4.ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. 86

13.5 ГАЗОПОСТАЧАННЯ. 89

13.6.ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 93

13.7. МЕРЕЖІ ЗВ’ЯЗКУ 96

13.7.1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 96

13.7.2. ТЕЛЕФОННИЙ ЗВ’ЯЗОК 96

Існуючий стан 96

На даний час в м. Тернівка існує телефонна станція типу «Дніпро», ємністю 5000 номерів, яка розташована по вул. Харківська, 24. Приміщення допускає збільшення ємності АТC до 20000 номерів. Телефонна мережа по місту повітряно – кабельна та розбита на шафні райони. 96

На даний час в місті працюють оператори мобільного зв’язку “Київстар GSM”, „МТС”. 96

Проектне рішення 96

Згідно з таблицею навантаження передбачається встановити на кінець 1 черги 16010 телефонних апаратів, а на розрахунковий період 17860 телефонних апаратів. 96

Розрахунок зроблено з урахуванням 100% телефонізації житлового фонду. При розрахунку прийнято: 96

Отже, ємність існуючої АТС на кінець 1 черги та на розрахунковий період потрібно збільшити до 20000 номерів, що дозволяє будівля АТС. 96

Телефонна мережа передбачається кабельною в телефонній каналізації і будується по одноступеневій шафовій системі. 96

13.7.3.ПРОВОДОВЕ МОВЛЕННЯ 96

На даний час в м. Тернівки існує радіовузол типу „Дніпро”, потужністю 1,5 кВт до якого підключено 200 радіоточок. 96

Радіовузол розташовано в приміщенні АТС по вул. Харківська, 24. 96

Проектне рішення 96

13.7.4.ТЕЛЕБАЧЕННЯ 97

Існуючий стан 97

Проектні рішення 97

Головні станції в проектуємих багатоквартирних забудовах необхідно розташовувати на верхніх поверхах висотних будинків. Приміщення з головними станціями повинні бути обладнані засобами охоронної сигналізації, а в садибних забудовах рекомендується передбачити локальні системи ефірного телебачення з встановленням антен на кожному будинку. 9714.ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ ТЕРИТОРІЇ 98

14.1ГІДРОТЕХНІЧНІ ЗАХОДИ 98

14.1.1. ІСНУЮЧИЙ СТАН 98

14.2. СХЕМА ДОЩОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ 10515.ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 106

(ЕКОЛОГО-МІСТОБУДІВНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ). 106

15.1.ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН 106Планувальні обмеження. 108

15.2. ЗАХОДИ ПО ОХОРОНІ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА. 11616. ІСНУЮЧИЙ ТА ПРОЕКТНИЙ РОЗПОДІЛ ТЕРИТОРІЇ. 119

ПЕРСПЕКТИВНА МЕЖА МІСТА 119

17. ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ 125ВСТУП

Робота „м. Тернівка Дніпропетровської області. Генеральний план (коригування) та розробка правил забудови міста” виконана УДНДІПМ „Діпромісто” на замовлення Виконавчого комітету Тернівської міської ради ( договір № 577-01-2006 від 7 грудня 2006 р.).

Проект виконано відповідно до Законів України “Про планування і забудову територій”, “Про основи містобудування”, “Про Генеральну схему планування території України”, нормативно-правових актів та нормативно-методичних положень Державного Комітету України з будівництва та архітектури.

Представлена робота складається з двох частин.

Частина 1 (том І) – містить графічні та текстові матеріали коригування генерального плану.

Частина 2 (том ІІ) – містить графічні (план зонування) та текстові матеріали (проект „Правил забудови міста Тернівка”), а також додатки – витяги із законів, нормативної та правової літератури.

В даному томі роботи (том І) „Генеральний план (коригування)” визначаються перспективи розвитку міста:

- перспективна чисельність населення, об’єми та структура нового житлового будівництва;

- території для розвитку будівництва, промисловості та комунально-складських об’єктів;

- обґрунтовується доцільність зміни межі міста;

- визначаються пріоритетні напрямки розвитку міста, його перспективна планувальна структура та функціональне зонування;

- загальний стан довкілля, фактори, що його формують, надаються містобудівні пропозиції щодо поліпшення санітарно-гігієнічного та екологічного стану;

- визначаються території, що мають певні обмеження при їх використанні (природоохоронні, санітарно-гігієнічні, інженерно-будівельні та інші);

- надаються пропозиції щодо вдосконалення транспортної та інженерної інфраструктури.

В другій частині роботи «Правила забудови міста» на основі відкоригованого генерального плану міста надаються пропозиції по зонуванню території міста з визначенням переважних та допустимих видів забудови та приводиться проект «Правил забудови міста Тернівка», в яких наводяться процедурні питання та встановлюються режими використання та містобудівного освоєння території міста.

При виконанні роботи були використані такі матеріали:

1.Генеральний план м. Тернівка, розроблений в 1971 році Украинским государственным институтом проектирования городов „Гипроград”, м. Київ.

2.Концепція розвитку м. Тернівка, розроблена в 1993 році Інститутом Урбаністики, м. Київ.

3.Проектно-планувальна документація по забудові окремих містобудівних утворень.

4.Інші документи та матеріали, надані Відділом містобудування та архітектури і іншими відділами Тернівського міськвиконкому.

5.Матеріали, надані обласними та районними інстанціями.

В якості вихідних даних для коригування генплану приймалися:

- дані Дніпропетровського обласного управління статистики про розвиток господарського комплексу міста, наявність житлового фонду, установ та підприємств обслуговування, розвиток інженерно-транспортної інфраструктури і таке інше;

- дані анкетувань підприємств, організацій та установ міста;

- пропозиції органів міського самоврядування та окремих служб міста щодо соціально-економічного та територіального розвитку міста.

Коригування генерального плану виконано у відповідності до вимог Державних будівельних норм України ДБН Б. 1-3-97 „Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження генеральних планів міських населених пунктів”, Київ. 1988 р. та ДБН 360-92** „Містобудування. Планування та забудова міських і сільських поселень”, Київ 2002 рік.

Термін дії генерального плану – 20 років (розрахунковий період генплану 2026 рік). Крім того, в проекті окремо виділяється перша черга будівництва – 2016 рік р. та містобудівний прогноз- орієнтовно -50 років, без прив’язки до конкретної дати.

При розробці правил забудови використовувався довідник „Регулювання використання і забудови населених пунктів”, розроблений спільно українськими та американськими фахівцями (Київ, 1996р.), „Методичний посібник з розробки та впровадження Правил використання та забудови населених пунктів” (Київ, 1998р.), „Типові місцеві правила забудови населеного пункту” розроблені Українською академією архітектури на замовлення Держбуду України, матеріали Правил землекористування та забудови міст Черкаси, Миколаєва, Чернігова, Сміли, Конотопу, Комсомольська, Полтави, Новгорода, Самари, Хабаровська, Казані та ін..Робота виконана авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні № 3 (начальник Ісаков В.А.) за участю інженерно-планувального відділу (начальник к.т.н. Шаповалов Е.В.), відділу ГІС-технологій (начальник к.е.н. Палеха Ю.М.).Головний архітектор проекту

Г. Айлікова

Архітектурно-планувальна частина

Провідний архітектор

Г. Тугай

Архітектор

К. Кошева

Архітектор

Р.Васильченко

Архітектор

Г.Астаулова

Архітектор

С. Вільчинська

Архітектор

Ю.Толмачова

Техніко-економічна частина

Начальник групи

Г. Нестеренко

Інженер

О. Сивак

Інженер

О. Золотаревич

Інженерно-транспортна частина

Транспортне забезпечення

Головний фахівець

Б. Скоробогатов

Керівник групи

Л. Ємець

Інженер

Я. Талаш

Природно-ресурсний потенціал, охорона навколишнього середовища

Головний фахівець

В. Муха

Провідний інженер

О. Марущак

Водопостачання, каналізація, санітарне очищення

Начальник групи

В. Ліговська

Інженер

Д. Гончаров

Електропостачання

В.о. начальника групи

І.Соболєв

Інженер

А.Малюк

Теплопостачання, газопостачання

Провідний інженер

Л. Прокопенко

Інженер

М. Лопатюк

Інженерна підготовка та захист території

Головний фахівець

Л.Безкоровайна

Начальник групи

О. Геращенко

Інженер

Л. Святненко

Інженер

Н.Душина

Комп’ютерне забезпечення

Головний фахівець

В. Янчук

Аналіз сучасного стану та прогноз чисельності та статево-вікового складу населення міста Тернівка виконаний авторським колективом інституту демографії та соціальних досліджень НАН України у складі:Завідуючий відділом

міграційних досліджень, к.е.н.


О. Позняк
Старший науковий співробітник відділу демографічного прогнозування, к.е.н.

П. Шевчук

наступна сторінка >>