Умови публікації матеріалів: Бажаючим прийняти участь у конференції необхідно надіслати до 01. 05. 2013р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати в... 1 50.77kb.
До початку конференції 1 59.91kb.
Рішення про внесення доповіді до програми конференції до комітету... 1 70.17kb.
Рішення про включення представників вашого навчального закладу до... 1 71.72kb.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська. 1 34.3kb.
Умови подання заявок на участь у конкурсі Термін подання заявок 1 34.36kb.
Поле Берестецької битви 1 21.46kb.
Інформаційний лист науково-практичної конференції „Берестецька битва... 1 23.27kb.
Термін подачі матеріалів до 30 вересня 2013 р 1 35.67kb.
«Економіка підприємствА: теорія та практика» 1 79.81kb.
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Трансформації сучасної... 1 60.04kb.
«Сімферополем курсуватиме Тролейбус громадської активності» 1 22.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Умови публікації матеріалів: Бажаючим прийняти участь у конференції необхідно надіслати - сторінка №1/1
Умови публікації матеріалів:

Бажаючим прийняти участь у конференції необхідно надіслати до 01.05.2013р. заявку на участь у конференції, матеріали тез доповідей у паперовому та електронному варіантах, квитанцію про оплату за адресою:

Кафедра міжнародної економіки

(ауд. 4428)

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського

бул. Шевченка, 30

м. Донецьк – 83017, Україна

E-mail: interecon_konf@mail.ru


Платіжні реквізити:
Одержувач: Шипуліна Олена Сергіївна

Адреса: 83000 Донецьк

Головпоштамт До запитанняПризначення платежу: за участь у міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси». Обов’язково вказати прізвища авторів.

Контактний телефон для довідок:

050-861-91-11

к.е.н., доц. Горіна Ганна Олександрівна

За результатами роботи конференції будуть опубліковані тези доповідей учасників, які будуть розміщені на Інтернет сайті www.donduet.edu.uaМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Україна)

Рада молодих вчених ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського

Академія готельного менеджменту та харчування (Польща)

ЗАПРОШЕННЯ

ІV МІЖНАРОДНА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ

«Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси»

15-17 травня 2013 р.,

Донецьк

Вимоги до оформлення тез доповідей:

До друку приймаються тези доповідей учасників обсягом 2 сторінки формату А4, включаючи список використаної літератури за нижченаведеною схемою:

• праворуч у верхньому куточку сторінки слід вказати П.І.Б., ступінь і звання автора, нижче місце роботи чи навчання. Нижче посередині сторінки вказати назву доповіді жирним шрифтом Times New Roman 14 великими літерами. Нижче через один порожній рядок текст доповіді;

• текст друкується з дотриманням таких вимог: поля: 20 мм з усіх боків сторінки; Times New Roman, розмір – 14, відстань між рядками – 1 інтервал;

• після тексту наводиться використана література за формою, що відповідає вимогам ВАК України. Літературні джерела повинні бути пронумеровані відповідно з порядком посилання у тексті. Рукопис тез доповіді повинен бути ретельно відредагований.

Назва файлу публікації повинна містити прізвище автора (першого співавтора).


ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Іванова В.О., к.е.н., доц.

ДонНУЕТ, Донецьк
РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
Основний текст повинен мати такі необхідні елементи, як: постановка проблеми та її зв’язок з актуальними теоретичними або практичними завданнями, посилання на сучасні дослідження та публікації, виклад основного матеріалу дослідження, висновки

Література:

1. Олексин, І.І. Інтеграція стратегій управління продуктивністю та якістю обслуговування на підприємстві [Текст] / І.І Олексин // Науковий вісник НЛТУ України. – 2010. – Вип. 20.5. – С. 131-136.

2. Васильченко, В.А., Ткаченко, Т.І. Стратегічне управління [Текст] / В.А. Васильченко, Т.І., Ткаченко. – К.: ЦУЛ, 2008. – 396 c.Шановні науковці, молоді вчені, аспіранти, здобувачі!

Запрошуємо Вас прийняти участь у роботі

ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції

«Бізнес та умови його розвитку: національний та міжнародний дискурси»

Пріоритетні напрямки роботи конференції:

1. Теорія ринку та підприємництва

2. Національний досвід організації та управління в підприємництві

3. Міжнародний бізнес та міжнародний маркетинг

4. Інституційне та нормативно-правове забезпечення бізнесу

5. Фінансове забезпечення, облік та аудит у підприємництві

6. Інформаційні технології у бізнесі

7. Інноваційна складова бізнес-процесівРобочі мови конференції:

українська, російська, англійська.


Організаційний внесок:

Організаційний внесок за кожного учасника – 80 грн., що включає витрати на проведення конференції, друк збірника тез доповідей.Окремо сплачуються витрати на розсилку збірника - 10 грн.


ЗАЯВКА
на участь у конференції
«БІЗНЕС ТА УМОВИ ЙОГО РОЗВИТКУ: НАЦІОНАЛЬНИЙ ТА МІЖНАРОДНИЙ ДИСКУРСИ»
Прізвище

Ім’я

По-батькові

Науковий ступінь

Наукове звання

Посада

Організація (повна назва)

Адреса (з індексом)

Телефон

E-mail

Тема доповіді

Номер секції (вказати)