Вельмишановний - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформаційний лист-запрошення Вельмишановний (а) ! Землевпорядний... 1 39.51kb.
Вельмишановний пане Президент України, Вельмишановний Вікторе Андрійовичу! 1 43.7kb.
Вельмишановний (а) 1 46.3kb.
Міністру закордонних справ України п. Л. Кожарі Вельмишановний Леоніде... 1 36.11kb.
Вельмишановний колего! 1 294.83kb.
Голові Верховної Ради України п. В. Литвину Вельмишановний Володимире... 1 14.98kb.
П. Б. Колеснікову Вельмишановний Борисе Вікторовичу! На виконання... 1 20.05kb.
Орієнтований матеріал до заходів вступна бесіда : «Відкриття клубу... 3 404.3kb.
М. Київ Вельмишановний Вікторе Андрійовичу 1 51.64kb.
Відкритий лист президентові України В. Ф. Януковичу вельмишановний... 1 47.11kb.
Прем’єр-міністру України п. М. Азарову Вельмишановний Миколо Яновичу! 1 19.4kb.
Правила прийому до української військово-медичної академії у 2012... 1 325.38kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Вельмишановний - сторінка №1/1
ВЕЛЬМИШАНОВНИЙ_______________________________________________________

Маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції “Актуальні питання теорії і практики медицини катастроф і медичного забезпечення ЗС України на сучасному етапі”, яка відбудеться 23-24 травня 2006 року на базі конгрес-центру Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського.

Мета конференції – вивчення можливостей адаптації вітчизняних вимог до організації та технології надання медичної допомоги цивільному населенню та військовослужбовцям у сучасних воєнних конфліктах до рівня кращих світових стандартів.

Одночасно з 22 по 26 травня 2006 р. на базі конгрес-центру викладачі УВМА проведуть виїзний цикл тематичного вдосконалення для науково-педагогічних працівників кафедр медицини катастроф і військової медицини з • організації медичного забезпечення,

 • оперативно-тактичної підготовки,

 • військової токсикології, радіології і медичного захисту

 • медицини катастроф.

Після проведення циклу тематичного удосконалення науково-педагогічні працівники отримають посвідчення про підвищення кваліфікації.

У вільний від роботи час учасників очікує розважальна екскурсійна програма.


З повагою, організаційний комітетНАУКОВА ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ:


 • Досвід впровадження сучасних вітчизняних технологій організації та надання медичної допомоги цивільному населенню та військовослужбовцям у сучасних умовах.

 • Ознайомлення з концептуальними положеннями організації медичного забезпечення багатонаціонального миротворчого контингенту під час воєнних конфліктів.

 • Вивчення проблеми стандартизації та можливих напрямків удосконалення організації надання медичної допомоги в системі лікувально-евакуаційного забезпечення цивільного населення та військ (на прикладі стандартів медичного забезпечення НАТО).

 • Удосконалення навчальних програм та організації контролю якості знань в системі підготовки офіцерів медичної служби запасу з військово-медичних дисциплін.


ФОРМИ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • усна доповідь

 • тільки публікація

 • стендова доповідь

 • вільний слухач


ФОРМА ПУБЛІКАЦІЇ:

Матеріали доповідей Ви можете опублікувати на сторінках збірника наукових праць.
Вимоги до публікації:

1. До друку приймаються 2 примірники тез доповідей, обсягом 2 сторінки, набраних у текстовому редакторі Microsoft Word 97-2000 на папері з форматом А4 і полями: верхнє і нижнє – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1 см. Параметри форматування: розмір шрифта – 14 пт, відстань між рядками – півтора інтервала.

2. Структура тез наступна: УДК, назва роботи великими літерами, ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, текст.

3. У тексті на початку коротко викласти постановку проблеми, виділити невирішені її частини, яким присвячена робота; сформулювати мету. Далі викласти шляхи досягнення поставленої мети, коротко обґрунтувати їх. У закінченні сформулювати висновки і перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

4. Тези підписуються всіма авторами і візуються науковим керівником.

5. До тексту додається дискета 3,5 з двома копіями тексту у форматі .rtf.

6. Вартість публікації – 20 грн. за 1 стор.

За бажанням доповідь можна опублікувати як статтю на сторінках журналу "Військова медицина України".Анкету учасника, два примірники тез, дискету з електронним варіантом тез, квитанції про сплату вартості публікації (рахунок – див. на звороті) до 1 квітня 2006 року надішліть, будь-ласка, на адресу оргкомітету:

Відділ організації наукових форумів

Медичний університет

Майдан Волі, 1

м. Тернопіль 46001

Статтю, оформлену відповідно до вимог редакції журналу "Військова медицина України", надсилайте до 1 квітня 2006 року на адресу редакції з поміткою (Матеріали доповіді конференції):

Українська військово-медична академія

вул. Курська 13-а

м. Київ-49

03049