Відрахування учнів із навчального закладу - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу... 1 90.89kb.
З в І т денного загальноосвітнього навчального закладу на початок... 3 346.3kb.
Початок навчального року в Славутському ліцеї-інтернаті для учнів... 1 18.77kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 360.55kb.
Підготовк а загальноосвітнього навчального закладу до нового навчального... 1 335.43kb.
Положення «Про організацію навчального процесу у вищих навчальних... 1 62.08kb.
Організаційні рішення Початок навчального року як для педагогічних... 1 145.42kb.
Наказ №244 Про надання статусу експериментального дошкільного навчального... 1 56.91kb.
Форма № н 04 (повне найменування вищого навчального закладу) 1 137.27kb.
Л. М. Борщик паспор т бібліотеки загальноосвітнього навчального закладу 1 131.51kb.
Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Типові... 4 772.61kb.
Інформаційне повідомлення 1 56.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Відрахування учнів із навчального закладу - сторінка №1/1
ВІДРАХУВАННЯ УЧНІВ ІЗ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

У разі потреби учень (вихованець) може перейти упродовж будь-якого року навчання до іншого навчального закладу. Переведення учнів (вихованців) до іншого загальноосвітнього навчального закладу здійснюється за наявності особових справ учнів (вихованців) встановленого Міністерством освіти і науки України зразка.

У разі вибуття учня упродовж поточного навчального року з населеного пункту


 • на тимчасове навчання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують запрошення чи направлення учня на навчання;

 • на постійне місце проживання за кордон – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) за кордон;

 • до іншого населеного пункту з реєстрацією – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та разом із заявою документи, що підтверджують виїзд дитини (підлітка) до іншого населеного пункту (копія довідки із ЖЕД про зняття з квартирного обліку або копія сторінки паспорта батьків із штампом про виписку);

 • до іншого населеного пункту без реєстрації – у загальноосвітньому навчальному закладі повинна бути відповідна заява батьків або осіб, які їх замінюють, із зазначенням причини вибуття та упродовж місяця з дня відрахування дитини (підлітка) довідку, що підтверджує навчання в закладі освіти іншого населеного пункту.

Кожен випадок розглядається керівником закладу індивідуально. Заява батьків про відрахування учня повинна містити максимально точну інформацію про місце подальшого проживання та навчання дитини (підлітка). За нормативність переходу учня з одного навчального закладу до іншого несуть солідарну відповідальність керівники обох закладів освіти.

У разі переходу учня упродовж поточного навчального року до іншого навчального закладу в межах населеного пункту подаються такі документи: • заява батьків або осіб, які їх замінюють, про перехід дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (із зазначенням причини);

 • довідка від навчального закладу в межах міста, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований».

Упродовж 10 днів після отримання довідки від навчального закладу, до якого учень буде зарахований, із записом «буде зарахований», секретар закладу, із якого відбулося відрахування учня, зв’язується за телефоном із адміністрацією закладу (в межах міста), до якого, за довідкою, повинен був прибути учень і на довідці цього закладу записує реквізити наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого закладу освіти. Якщо після 10 днів з часу отримання довідки учень не приступив до навчання в іншому закладі освіти, керівник закладу освіти, із якого вибув учень із залученням класного керівника вживає заходів з метою повернення дитини (підлітка) на навчання та в окремих випадках до притягнення батьків до відповідальності.

Якщо учень вибуває за межі області, то закладом, з якого він вибув, надсилається лист з повідомленням у школу, в якій навчається дитина, і отримується довідка з записом «навчається».


Зразок наказу про відрахування

НАКАЗ

__.__.2010 №___


Про відрахування із складу учнів ____ класу

_______ _________ ___________П.І.Б

На виконання ст. 35 Закону України «Про освіту», ст.ст. 6, 18 Закону України «Про загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 646 «Про затвердження Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», ст.ст. 19, 20, 21, 22, 26 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 № 964, п. 2.5., 2.7. «Примірного статуту загальноосвітнього навчального закладу», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.04.2002 № 2841 та на підставі заяви батьків _______П.І.Б.____(або осіб, які їх замінюють), про відрахування дитини (підлітка) до іншого навчального закладу (додається), довідки від __.__.____ № ___ ________________ (назва закладу)__________________________, з позначенням реквізитів наказу про зарахування дитини (підлітка) до іншого закладу освіти (додається).

НАКАЗУЮ:


 1. Відрахувати _____П.І.Б.____ із складу учнів _____ класу у зв’язку з вибуттям до _______ (назва закладу)_________________________.

 2. Секретарю школи _____П.І.Б.____:

  1. Внести зміни до алфавітної книги за відповідною літерою;

  2. Видати особову справу учня батькам, або особам, які їх замінюють;

  3. Викреслити прізвище учня із списку класу, що знаходиться в папці з особовими справами, зазначивши реквізити даного наказу.

Термін (дата цього наказу)

 1. Класному керівникові _____П.І.Б.____:

  1. На сторінках класного журналу навпроти прізвища вибулого учня зробити запис: «вибув», а на сторінці «Відомості про учнів» зробити запис «вибув, наказ від __.__.200_.№ ___-у», вказавши реквізити даного наказу;

  2. Передати оновлений список учнів класу до медичного кабінету школи.

Термін (дата цього наказу)

 1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор


____________________

З наказом ознайомлені:

Секретар школи _____П.І.Б.____

Класний керівник _____П.І.Б.____1 У даному місці слід вказувати конкретну статтю статуту загальноосвітнього навчального закладу.