Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Виконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року 1 178.6kb.
Виконання плану роботи за ІІІ квартал поточного року та надати до... 1 279.94kb.
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року 1 286.74kb.
Виконання плану дохідної частини міського бюджету за І квартал 2009... 1 65.52kb.
Виконання плану роботи дпа у Волинській області на IV квартал 2011... 4 984.54kb.
Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 1 квартал... 1 243kb.
Звіт про виконання плану роботи та бюджету за 4-й квартал 2010 і... 1 116.45kb.
Виконання плану роботи за ІV квартал 2012 року 1 307.95kb.
Рішення від 11 квітня 2013 року №48 Інформація про виконання міського... 1 59.81kb.
Про стан сплати податків, зборів та обов’язкових платежів до бюджету... 1 113.98kb.
Дослідження стратегії технічного обслуговування багатопроцесорної... 1 73.03kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року - сторінка №1/1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 17.10.2011 р.

.2011 р.)


Відбулося засідання Ради УАІБ

13 жовтня 2011 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. На засіданні заслухано та схвалено звіти Дирекції про виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року, а також розглянуто і затверджено план роботи та бюджет УАІБ на 4-й квартал 2011 року.

Рада затвердила рішення Дисциплінарного комітету УАІБ про виключення із членів УАІБ за порушення внутрішніх документів Асоціації ТОВ «УК «Аврора» (м.Київ), ТОВ «КУА «БУСТЕР» (м.Київ), ПАТ «КУА «Золотий лев» (м.Київ), ЗАТ «КУА «Кристал – фінанс» (м.Миколаїв), ТОВ «КУА та АПФ «РІТ» (м.Київ).

Зі складу членів УАІБ виключено також ТОВ «КУА «Тайгер Ессет Менеджмент» (м.Київ) у зв’язку припиненням професійної діяльності.

Рада УАІБ вирішила започаткувати пілотний проект щодо складання рейтингів ІСІ за їхньою спеціалізацією – окремо по фондах акцій та фондах облігацій. Даний проект буде реалізовуватися, починаючи з результатів діяльності ІСІ за 4-й квартал 2011 року.

На засіданні схвалено методику ренкінгування компаній з управління активами страхових компаній за результатами їхньої діяльності.

У зв’язку з ліквідацією КУА «Росан-капітал» та на підставі звернень компаній Західного регіону Регіональне представництво УАІБ переведене на ТОВ КУА «Актив» (м.Львів). Директором Регіонального представництва УАІБ у Західному регіоні призначено Гурського А.М.

Члени Ради УАІБ розглянули Методологію оцінки прозорості КУА, розроблену РА «Кредит-Рейтинг» та висловили ряд критичних зауважень до неї. Дирекції доручено направити до Рейтингового агентства відповідного листа.

Наступне засідання Ради заплановано на 17 листопада 2011 року.

*****


УАІБ вимагає суттєвого доопрацювання законопроекту

«Про саморегулювальні організації»

В Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) вважають, що проект закону України «Про саморегулювальні організації» (реєстраційний №9015 від 18.07.2011р.), внесений народним депутатом України Королевською Н.Ю., містить ряд суттєвих недоліків і потребує суттєвого доопрацювання з урахуванням норм чинного законодавства України та практики діяльності існуючих СРО.

У листі, направленому до Кабінету Міністрів України, УАІБ, яка має майже п’ятнадцятирічний практичний досвід у саморегулюванні, звертає увагу урядовців передовсім на те, що встановлення в законопроекті заборони на існування однієї СРО в певній галузі та заборони обов’язкового членства в СРО, з одного боку, а з іншого - визначення, що для отримання статусу СРО організація повинна мати не менше трьох членів, призведе до утворення великої кількості дрібних, «кишенькових» СРО, які не матимуть ані ресурсів, ані спроможності виконувати функції саморегулювання.

До того ж кожна з таких СРО може встановлювати різні правила та стандарти діяльності для своїх членів, що буде дезорієнтувати споживачів. Існування різних стандартів діяльності у певних галузях господарювання, таких як аудит, оціночні послуги, професійна діяльність на фондовому ринку, у сфері недержавного пенсійного забезпечення, на ринку кредитних послуг, просто недопустиме, бо суперечить нормам чинного законодавства України та міжнародній практиці.

У листі наголошується, що оскільки проект Закону є рамковим, і існують суттєві особливості підприємницької діяльності у різних сферах, законопроект взагалі не повинен і не може встановлювати обмеження щодо кількості як самих СРО, так і кількості їхніх учасників. Такі вимоги повинні встановлюватись спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах.

Недоопрацьованим, на думку експертів УАІБ, є також використання у законопроекті норм і визначень, які відсутні у чинному законодавстві України (напр. «організація професійного самоврядування»). Крім цього, розробка відповідних змін до законодавства навіть не передбачена у Прикінцевих положеннях законопроекту, що заздалегідь робить цю норму «мертвою».

Не вирішує законопроект №9015 і наявну в законодавстві України прогалину щодо організаційно-правової форми існування СРО та можливості участі в СРО одночасно фізичних та юридичних осіб. Створити СРО, яка об’єднує як фізичних, так і юридичних осіб, які здійснюють один вид професійної діяльності, у межах чинного законодавства неможливо. Без вирішення цього питання розвиток саморегулювання буде штучно стримуватись, оскільки вплив СРО щодо дотримання правил та стандартів професійної діяльності має розповсюджуватися як на юридичних, так і на фізичних осіб ( у тому числі сертифікованих співробітників юридичних осіб), зазначається у листі УАІБ.

У законопроекті значна увагу приділяється створенню компенсаційних фондів СРО, однак, жодна зі статей не торкається питання контролю за використанням коштів таких компенсаційних фондів, можливих напрямків інвестування цих коштів, відповідальності посадових осіб СРО за нецільове використання коштів компенсаційних фондів.

Залишається неврегульованим і питання податкового статусу внесків суб’єктів підприємницької діяльності до СРО, внесків до компенсаційного фонду, самих активів компенсаційного фонду та виплат з нього, оскільки відповідні норми відсутні у Податковому кодексі. Експерти УАІБ пропонують передбачити необхідність віднесення членами СРО таких внесків до складу їх витрат, як безпосередньо пов’язаних з основною діяльністю суб’єктів господарювання.

Недостатньо чітко визначені у законопроекті №9015 відносини між СРО та органами державної виконавчої влади. Зокрема, у тексті проекту Закону зустрічаються посилання на «уповноважений орган виконавчої влади» та «відповідний орган виконавчої влади», які мають виконувати передбачені Законом функції. Разом з тим, з тексту проекту не зрозуміло, хто і як визначає ці органи, яка між ними різниця тощо. Зважаючи на те, що СРО представляють професійну спільноту, найбільш актуальним для них є представництво інтересів їхніх учасників саме у профільному органі влади, підкреслюється у листі УАІБ.

*****
УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні

(відкриті, інтервальні, закриті фонди) за вересень 2011 року

Український ринок цінних паперів продовжив падіння у вересні.

Підвладний загальносвітовій низхідній тенденції, у перші десять днів місяця ринок зазнав значного зниження, основні індекси країни втратили більш як 12%. На наступну декаду ринок перейшов під вплив бічного тренду з незначними провалами. Потім знову рухався донизу і втратив майже 6%. Закінчився вересень невпевненим підйомом на рівні 3%. Загалом вітчизняний ринок цінних паперів втратив близько 18%.

Індекс українських акцій знизився на 17,27% з 1 743,82 до 1 442,73 пунктів. Лідерами обігу у вересні стали акції "Мотор Січі", обсяг торгів яких склав 252 515 351 грн.. На другому місці "Алчевський металургійний комбінат" - 203 911 935 грн., далі йде "Центренерго" - 199 457 327 грн. Частка зазначених цінних паперів в обороті склала 21,67%, 17,5% і 17,12% відповідно.

Індекс ФБ ПФТС протягом місяця зменшився на 131 пункт (-18,89%), з 693,32 пунктів до 562,32 пунктів. Найбільш активно на ФБ ПФТС у вересні торгувалися папери: у секторі акцій — Алчевського металургійного комбінату (288 угод), у секторі корпоративних облігацій — ТзОВ "РСП "Шувар" серія A (13 угод), у секторі ОВДП — Міністерства Фінансів України 82622 (18 угод). У секторі  інвестиційних сертифікатів — ТОВ "КУА "ІЗІ ЛАЙФ" (ПВІФ НВЗТ "ОМЕГА") (4 угоди), у секторі ЦП ІСІ — ВАТ ЗНКІФ "Синергія- 5," ЗНКІФ "Синергія- 4" та ЗНВКІФ Біотекінвест (по 2 угоди).

За даними УАІБ, ВЧА 40 відкритих ІСІ станом на 30.09.2011 р. склала 261,91 млн. грн. Зменшення чистих активів у 39-ти відкритих фондах, щодо яких наявні дані за попередній місяць, склало -13,83 млн. грн., -5,02%. Динаміка у вересні залишилася низхідною, проте стала менш стрімкою ніж у попередньому місяці - серпень (-28,36 млн. грн., -9,33%.).

Зміни були спричинені розширенням 4-х фондів із сукупним приростом ВЧА 1,29 млн. грн. і чистим притоком у 7-ми ІСІ, що залучили додатково 1,10 млн. грн.

35 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 15,12 млн. грн. і чистим відтоком у 22-х ІСІ, що втратили 7,44 млн. грн. інвестиційних коштів.

Сукупний чистий відтік у вересні склав -6,34 млн. грн. – від’ємний, хоча значно кращий у порівнянні з аналогічним показником серпня (-11,04 млн. грн.).

Таким чином, сектор відкритих ІСІ показав значну від’ємну динаміку залучення інвестиційних коштів на тлі активного зниження вартості чистих активів.

Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у вересні:

Зростання:

«ОТП Класичний» (+1,25 млн. грн., +1,53%) – показав чистий притік 0,56 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 447 сертифікатів (+0,68% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+17,67 тис. грн., +1,42%) – нульовий чистий притік;

«Тройка Діалог Облігації» (+11,22 тис.грн., +0,87%) – нульовий чистий притік.Зменшення:

«Парекс Український Збалансований фонд» (-2,35 млн. грн., -11,47%) – чистий відтік -1,00 млн. грн. у зв’язку з викупом 82 798 сертифікатів (-5,23%);

«Райффайзен грошовий ринок» (-2,28 млн. грн., -12,88%) - чистий відтік -2,38 млн. грн. через викуп 1 751 сертифіката (-13,40%);

«ПІФ «СЕБ фонд облігаційний» (-2,18 млн. грн., -11,31%) - показав чистий відтік -1,12 млн. грн. через викуп 2 179 сертифікатів (-14,75%).Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку в вересні зайняв фонд «ОТП Класичний» (31,79% сукупної ВЧА, 83,04 млн. грн.), другу сходинку - фонд «КІНТО-Класичний» (11,77%, 30,76 млн. грн.). Третє місце посів «Парекс Український Збалансований фонд» (6,93%, 18,11 млн. грн.). На четвертій позиції закріпився «ПІФ «СЕБ фонд облігацій» (6,93%, 17,09 млн. грн.), випереджаючи фонд «Райффайзен грошовий ринок» (6,54%, 15,39 млн. грн.), який, відповідно, замикає Топ-5.

Серед основних змін варто відзначити, що лідер ринку відкритих ІСІ за обсягом ВЧА в управлінні - фонд «ОТП Класичний» посилив свої позиції і збільшив відрив. На десяту позицію за обсягом активів у секторі відкритих ІСІ вийшов фонд «ОТП Фонд Акцій», змістивши фонд «ВСІ» на одну сходинку вниз.Діапазон доходності відкритих фондів у вересні був широким і коливався в інтервалі від -13,52% до +1,42% (15 відсоткових пунктів). Середня доходність була від’ємною і склала -4,89%. Такий показник є майже вдвічі кращим за відповідний показник серпня (-9,73%). 7 фондів продемонстрували позитивні результати, 32 фонди - негативні, при чому від’ємні показники значно перевищували додатні.

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: ПІФ «УНIВЕР.УА/Михайло Грушевський: Фонд Державних Паперiв» (+1,42%), «Альтус-Депозит» (+1,04%), «Тройка Діалог Облігації» (+0,87%).

Найбільш негативну динаміку зміни вартості вкладень показали: «Райффайзен Акції»

(-13,52%), «Аргентум» (-11,15%), «Софіївський» (-10,87%).

Загалом показники свідчать про те, що вересень для сектору відкритих ІСІ виявився не дуже вдалим. Загальний рух ринку донизу спричинив як зменшення вартості чистих активів, так і вихід значної частини інвесторів з фондів. Це не могло не позначитися на доходності інвестиційних фондів. Але низхідна динаміка помітно уповільнюється у порівнянні з попереднім місяцем, що свідчить про можливе наближення позитиву у секторі.

Огляд інтервальних ІСІ за вересень включає 17 фондів, чисті активи яких на 30.09.2011 р., за даними УАІБ, дорівнюють 78,27 млн. грн. Відповідно до показників 11-ти фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 3,05 млн. грн. (-4,89%). У порівнянні з серпнем (-8,99 млн. грн., -12,36%.) динаміка хоча і залишилася низхідною, проте значно уповільнилася.

Жоден ІСІ не показав розширення. Чистий притік було зафіксовано у 3-х ІСІ, що залучили додатково 0,46 млн. грн.

11 фондів показали низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 3,05 млн. грн. і чистим відтоком у 2-х ІСІ, що втратили 0,03 млн. грн. інвестиційних коштів.

Сукупний чистий притік у вересні склав +0,44 млн. грн. – значно кращий результат, ніж серпневий (-1,58 млн. грн.).

Таким чином, динаміка сектору інтервальних ІСІ у серпні була різноспрямованою – притік інвестицій на тлі зменшення ВЧА.Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у вересні:

Зменшення:

«Платинум» (-1,58 млн. грн., -7,88%) – показав чистий притік +0,43 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 1 613 сертифікатів (+2,36%);

«Абсолют-Інвест» (-0,41 млн. грн., -2,79%) – нульовий чистий відтік;

«Аурум» (-0,39 тис. грн., -10,76%) – показав чистий притік +13,13 тис. грн. завдяки додатковому розміщенню 230 сертифікатів (+0,41%).Діапазон доходності інтервальних фондів у вересні був не дуже широким і коливався в інтервалі від -11,12% до -0,32% (11 в.п.). Середня доходність інтервальних фондів залишилася від’ємною і у вересні склала -5,32%, що у порівнянні з серпнем (-11,58%) свідчить про значне уповільнення низхідної динаміки.

Жоден фонд не продемонстрував позитивних результатів, 11 фондів - негативні.

Найбільш стійкими до низхідної тенденції ринку виявилися фонди: «Конкорд Перспектива» (-0,32%), «ТАСК Український Капітал» (-1,75%), «Абсолют-Інвест»

(-2,79%). Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «Аурум» (-11,12%), «Платинум» (-10,01%), «ФЕНІКС - класичний» (-8,60%).

Аналіз закритих ІСІ у вересні включає 19 фондів, вартість чистих активів яких на кінець місяця склала 74,53 млн. грн. Відповідно до показників 16-ти з цих фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА зменшилася на 6,20 млн. грн. (-8,66%).

Зміни були спричинені розширенням одного фонду, що показав приріст ВЧА у розмірі 0,11 млн. грн. і незначним чистим притоком у 3-х ІСІ одному ІСІ, що залучив додатково 0,60 млн. грн.15 фондів показали негативну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 6,31 млн. грн., чистим відтік не показав жоден ІСІ.

Сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ у вересні склав +0,60 млн. грн. – набагато кращий результат у порівнянні з аналогічним показником серпня (+0,13 млн. грн.). Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у вересні:

Зростання:

«Індекс Української Біржі» (+0,11 млн. грн., +5,04%) – показав чистий притік +0,52 млн. грн. завдяки додатковому розміщенню 9 427 сертифікатів (+25,69%);

Чистий притік також показали фонди: «Прем'єр фонд Індекс Фоїл 40 Україна» +0,08 млн. грн. (+8,83%) та «ОТП Динамічний» +1,84 тис. грн. (+0,09%).

Зменшення:

«Преміум - фонд» (-1,67 млн. грн., -10,61%), «Гетьман» (-1,11 млн. грн., -12,02%), «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (-0,80 млн. грн., -11,38%) – нульовий чистий відтік.Діапазон доходності закритих фондів у вересні був доволі широким і коливався в інтервалі від -17,21% до -1,91% (15 в.п.).

Середня доходність фондів була різко від’ємною і склала -9,49%, майже аналогічний результат було зафіксовано минулого місяця – серпень (-9,95%). Такий показник є набагато гіршим за майже нульовий результат у липні. Жоден фонд не продемонстрував позитивних результатів, 16 – негативні. Найкращий результат за доходністю показав фонд «Перший інвестиційний фонд нерухомості» (-1,91%). Негативну динаміку зміни вартості вкладень очолили фонди: «IТТ-Фiнанс» (-17,21%) «Індекс Української Біржі» (-16,43%), «Прем'єр фонд Індекс Фоїл 40 Україна» (-15,57%).

Вже другий місяць поспіль ринок спільного інвестування продовжує зазнавати тяжких випробувань. І хоча результати діяльності ІСІ в цілому негативні, вони значно кращі вересневих показників вітчизняного ринку цінних паперів. Варто також відзначити загальне уповільнення низхідної тенденції на ринку спільного інвестування.

Детальніша інформація на сайті УАІБ: www.uaib.com.ua.

*****

Відновлено обіг цінних паперів групи компаній «Донецьксталь»

13 жовтня 2011 ДКЦПФР скасувала своє рішення від 20 травня 2011 року щодо зупинки клірингу та укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів ряду емітентів. Це стосується, зокрема ПАТ «Шахтоуправління «Покровське», ПАТ «Донецький електротехнічний завод», ЗАТ «Макіївкокс», ПАТ «Макіївський коксохімічний завод», ПАТ «Ясинівський коксохімічний завод», ЗАТ «Донецьксталь», ПАТ «Донецький металургійний завод» та інших.

Рішення скасовано на підставі постанов Донецького окружного адміністративного суду (від 21.06.2011 року та 1.09.2011 р.), а також з урахуванням необхідності запобіганню можливих негативних наслідків для інтересів інвесторів.

Українська асоціація інвестиційного бізнесу, яка 7 жовтня 2011 року звернулася до ДКЦПФР з цього приводу, вважає рішення регулятора позитивним кроком в інтересах інвесторів.

Акції зазначених емітентів на даний час знаходяться у портфелях багатьох інститутів спільного інвестування, а зупинка їхнього обігу негативно впливала на діяльність публічних інвестиційних фондів, які зобов’язані не тільки щоденно переоцінювати акції у своїх портфелях, але й щоденно здійснювати викуп цінних паперів ІСІ у інвесторів таких фондів.

*****
ДКЦПФР оприлюднила доопрацьований проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування(пайові та корпоративні інвестиційні фонди)»

ДКЦПФР на своєму офіційному сайті оприлюднила доопрацьований проект закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)». Метою розробки документа є зосередження норм щодо порядку створення, функціонування та ліквідації корпоративних інвестиційних фондів, а також механізму здійснення корпоративного управління в таких фондах у зазначеному законі.

Враховуючи фактичне існування інвестиційних фондів, орієнтованих на певний вид активів (фонди акцій, фонди облігацій, фонди державних цінних паперів, фонди грошового ринку, індексні фонди, фонди банківських металів), пропонується на законодавчому рівні визначити класифікацію таких фондів, яка відповідає сучасному розвитку сфери спільного інвестування.

*****
Регулятор підвищить вимоги до емітентів цінних паперів

ДКЦПФР розробила проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення вимог до емітентів цінних паперів», повідомляє прес-служба Комісії. Його основне завдання - вдосконалення якості вітчизняних цінних паперів, протидія поширенню так званих «сміттєвих» паперів і, як наслідок, підвищення інвестиційної привабливості українського фондового ринку.

Як зазначив начальник управління аналітичного забезпечення ДКЦПФР Максим Лібанов, серед основних новацій, передбачених законопроектом, - удосконалення та деталізація повноважень Комісії зі встановлення ознак фіктивності емітента цінних паперів або похідних (деривативів), а також опис процедури боротьби регулятора з такими емітентами - зупинення обігу цінних паперів та похідних, скасовування реєстрації випуску його цінних паперів, і, окрім того, можливість судового позиву, у випадку, якщо емітент не здійснив заходи із виправлення ситуації.

Також, згідно із документом, при реєстрації проспекту емісії регулятор матиме право здійснювати перевірку достовірності даних, наданих емітентом. У Комісії з’явиться компетенція вимагати проведення додаткової аудиторської перевірки і незалежної оцінки майна, а також отримання додаткової рейтингової оцінки емітента, але лише у тих випадках, коли у регулятора виникатимуть сумніви щодо достовірності відомостей, які містяться у документах, що подаються емітентом для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів.

Інші новації стосуються посадових осіб емітента. Так, документом передбачено, що в структурі компанії-емітента цінних паперів має бути бухгалтер чи бухгалтерська служба. Крім того, законопроектом підвищені вимоги до емісії облігацій. Із прийняттям закону, надавати забезпечення за випуском облігацій підприємств зможе тільки юридична особа. До того ж, розмір забезпечення буде обмежений розміром власного капіталу такої юридичної особи, і цим особам необхідно буде розкривати інформацію про себе та свою діяльність у порядку та строки, встановлені для емітентів.

В даний момент проект закону обговорюється з міністерствами та відомствами, після чого його буде внесено на погодження до Кабінету Міністрів України та до парламенту.*****

ДКЦПФР презентує законопроект

«Про систему депозитарного обліку цінних паперів»

ДКЦПФР підготувала та внесла на погодження Кабінету міністрів проект закону «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» з метою виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки Президента України.

Як зазначив Голова ДКЦПФР Дмитро Тевелєв, даний документ спрямований на створення розвиненої та прозорої депозитарної системи України, здатної забезпечити обслуговування операцій з цінними паперами, враховуючи усі інтеграційні процеси фінансових ринків як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Серед основних завдань, які покликаний вирішити закон, - створення централізованої депозитарної системи в Україні, уніфікація принципів та порядку здійснення діяльності учасниками депозитарної системи та взаємодії між ними. Документ усуває існуючі недоліки в системі обліку прав власності на цінні папери, вводить чіткі і прозорі механізми здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами, вирішує коло корпоративних конфліктів, пов’язаних з веденням реєстру власників іменних цінних паперів.

Проект закону встановлює виняткові повноваження Центрального депозитарію, чіткі та прозорі умови здійснення діяльності в депозитарній системі України, зокрема, передбачає порядок складання реєстру власників іменних цінних паперів, усуваючи проблему чинної редакції закону «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» щодо можливості існування «подвійного реєстру».

Крім того, документ передбачає встановлює правові засади здійснення клірингової діяльності, описує вимоги до клірингових установ, правила клірингу та механізми зниження ризиків невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань, що виникли за договорами, укладеними на фондовій біржі.

Таким чином, за словами пана Тевелєва, проект закону «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» усуне існуючі прогалини законодавства України у сфері обліку прав власності на цінні папери, а також запровадить чіткі і прозорі механізми здійснення розрахунків по операціях з цінними паперами. Цей документ можна розглядати як один із кроків на шляху інноваційного розвитку фінансового сектора економіки. Його прийняття цього законопроекту буде сприяти суттєвому підвищенню інвестиційної привабливості як фондового ринку України в цілому, так і окремих його сегментів зокрема.Для довідки: законопроект «Про систему депозитарного обліку цінних паперів» було розроблено спільними зусиллями регулятора та робочої групи при ДКЦПФР, до якої увійшли представники вітчизняних депозитаріїв (НДУ та ВДЦП), саморегулівних організацій (ПАРД, АУФТ) та міжнародних організацій (проект USAID / Finrep), учасники ринку («Українська біржа», біржа «ПФТС» та провідні зберігачі цінних паперів).

*****
«Українська біржа» стала членом Міжнародної асоціації бірж країн СНД

«Українська біржа» стала членом Міжнародної асоціації бірж країн СНД, повідомляє сайт Біржі. Таке рішення було прийнято на загальних зборах Асоціації, яке відбулося у Єревані (Вірменія) на початку жовтня 2011 року.

Як зазначається у повідомленні, до Міжнародної асоціації бірж країн СНД входять провідні фондові та товарні біржі країн СНД. Біржі країн СНД функціонують практично в тих же умовах, що і українські біржі, і в своєму розвитку стикаються з аналогічними проблемами, тому що членство «Української біржі» у цій Асоціації сприятиме обміну досвідом із зарубіжними колегами та налагодженню відносин з біржовим співтовариством.

Для довідки: Міжнародна асоціація бірж країн СНД (МАБ СНД) була заснована в Москві в квітні 2000 року з метою координації зусиль щодо розвитку організованих фінансових ринків відповідно до міжнародних стандартів. До МАБ СНД входить 20 організацій з 10 країн Співдружності (з України - ФБ ПФТС, НДУ, УМВБ, ТБ КМВБ) , що відіграють ключову роль в обслуговуванні взаємного фінансового обороту, операцій з валютою, державними і корпоративними цінними паперами.
*****
В Україні спостерігається зростання попиту на іпотечні кредити ДІУ

За інформацією голови правління Державної іпотечної установи Віктора Миргородського, враховуючи нестачу довгострокового дешевого ресурсу на ринку іпотечного кредитування та збільшення кількості заявок від банків-партнерів, ДІУ, починаючи з ІІІ кварталу поточного року, відновила активні операції з надання фінансового ресурсу банкам для видачі іпотечних кредитів громадянам на пільгових умовах, метою яких є придбання громадянами України окремого житла, повідомляє прес-служба ДІУ.

Придбання окремого житла може бути здійснено не тільки в об’єктах, завершення будівництва яких здійснюється за підтримки ДІУ, а й в інших будинках, уже введених в експлуатацію.

ДІУ надає банкам фінансовий ресурс за ставкою 11% річних і рекомендує їм кредитувати населення за ставкою не вище 15% річних у гривні, строком від 5 до 30 років.

За державної підтримки за декілька місяців 2011 року ДІУ придбала у банків-партнерів близько 120 іпотечних кредитів на вторинному ринку на суму близько 60 млн. грн., 60% з яких придбано за останні два місяці.

Станом на 10.10.2011 р. за Програмою ДІУ видають іпотечні кредити 27 банків (на початку 2011 року їх кількість складала дорівнювала чотирьом). Це такі банки як, «Хрещатик», «Фінанси та кредит», «Кредитпромбанк», «Терра-банк», «Меркурій», та інші.

До кінця 2011 року ДІУ готова спрямувати до 500 млн. грн. на надання пільгових іпотечних кредитів. У 2012 році цей показник планується збільшити до 2,8 млрд. грн.
*****
На світовому ринку IPO в III кварталі 2011 року

спостерігалося різке зниження рівня ділової активності

Згідно з даними огляду світових ринків IPO за III квартал поточного року (Q3 2011 Global IPO Update), підготовленого компанією Ernst&Young, у липні-вересні на міжнародних ринках було здійснено 284 угоди ІРО на загальну суму $28,5 млрд., що значно менше показників II кварталу 2011 року - 383 угоди на суму $65,6 млрд. При цьому середній розмір угоди на багатьох ринках скоротився у порівнянні з попереднім кварталом - з $171 млн. до $100 млн.

За даними аналітичного агентства Dealogic, в III кварталі 2011 року 22 операції IPO були відкладені, а 49 відкликано у порівнянні відповідно з 20 та 76 ІРО в попередньому кварталі. Основною причиною такої ситуації стала волатильність ринку. Незважаючи на це, у звітному періоді 9 з 10 угод IPO на світовому ринку були здійснені за цінами в межах або вище заявленого діапазону (при аналізі враховувалися угоди з вільним ціноутворенням й вартістю більш ніж $50 млн.).

Лідерство на світовому ринку публічних розміщень у липні-вересні поточного року зберегли країни Азії. Однак темпи зростання ринку у цьому регіоні знижуються.

У III кварталі 2011 року азіатські емітенти здійснили 138 угод ІРО на загальну суму $13,5 млрд., що дорівнює 47% обсягу світового ринку. Проте такий результат виявився для азіатських компаній найгіршим, починаючи з II кварталу 2009 року. Крім того у звітний період значно погіршилися у порівнянні із попереднім кварталом показники європейських та північноамериканських емітентів.

Серед світових фондових майданчиків перша позиція на ринку ІРО у ІІІ кварталі поточного року належала китайській фондової біржі Shenzhen Stock Exchange, де було здійснено 56 угод ІРО на загальну суму $5,5 млрд. До трійки лідерів також увійшли Spanish Exchanges (Іспанія) та Shanghai Stock Exchange (Китай).

У галузевому розрізі перші три місця, як і в попередньому кварталі, за обсягом залучених коштів посіли фінансовий сектор ($6,8 млрд. в ході 16 угод), сировинна галузь ($5,8 млрд. в ході 72 угод) та промисловість ($4,3 млрд. в ході 48 угод). Незважаючи на сталий розвиток зазначених секторів, у майбутньому експерти очікують на значну кількість угод IPO компаній з пайовою участю фондів прямих інвестицій в секторі високих технологій.

Згідно з інформацією компанії PricewaterhouseCoopers у ІІІ кварталі 2011 року на європейському ринку ІРО спостерігалося зниження кількості та обсягів первинних публічних розміщень у порівнянні із попереднім кварталом. Так, у звітному періоді було здійснено 121 ІРО, у результаті яких залучено 9,38 млрд. євро (нагадаємо, що в ІІ кварталі 2011 року було укладено 135 угод ІРО на суму 13,38 млрд. євро).

Лідерами за обсягом залучених коштів серед фондових майданчиків Європи у ІІІ кварталі були Spanish Exchanges (Іспанія) - 6,08 млрд. євро, Warsaw Stock Exchange (Польща) - 1,46 млрд. євро та London Stock Exchange (Великобританія) - 1,17 млрд. євро.

У свою чергу, перші три місця за кількістю розміщень посіли Warsaw Stock Exchange - 61 ІРО, London Stock Exchange - 29 ІРО та міжнародна група NYSE Euronext - 8 ІРО.

Найкрупнішими за обсягами залучених коштів У липні-вересні 2011 року на європейських ринках були розміщення компаній Bankia SA (Іспанія) - 3,09 млрд. євро, Dia (Іспанія) - 2,38 млрд. євро та JSW Group (Польща) - 1,35 млрд. євро. Ці три компанії у цілому залучили у ході ІРО 6,38 млрд. євро, що становить більше 70% усіх коштів, залучених у ІІІ кварталі на європейському ринку публічних розміщень.

У звітному періоді найбільша активність щодо укладання угод ІРО, як і в попередніх кварталах, спостерігалася в секторі промислових товарів та послуг (26 ІРО). До галузей-лідерів за кількістю угод також належали технологічний сектор (12 ІРО) та нафтогазова промисловість (9 ІРО). По вісім розміщень здійснили компанії з сектору інвестиційного бізнесу та вугільної промисловості, а сім - із сектору фармацевтики та біотехнологій.

Аналізуючи перспективи розвитку світового ринку публічних розміщень, міжнародні експерти зазначають, що з підвищенням активності на національних та світових ринках IPO азіатський регіон збереже за собою світову пальму першості.

На європейському ринку IPO домінуючі позиції залишаться за державними підприємствами. При цьому для пожвавлення ринку урядам необхідно негайно вжити заходів, спрямованих на зниження ринкової волатильності та відновлення довіри інвесторів.

На думку експертів, результати ІІІ кварталу свідчать про сильний вплив боргової кризи в США та країнах Єврозони на ринок IPO і на довіру як емітентів, так і інвесторів. Однак, стабілізація ринку викличе величезну хвилю первинних публічних розміщень. Сьогодні існує багато компаній (близько 3 тис.), що прагнуть здійснити публічне розміщення своїх акцій. Вони, як і раніше, розглядають IPO як засіб залучення капіталу і в очікуванні покращення кон’юнктури ринку продовжують підготовку до публічного розміщення.

Нестабільність світової економіки вплинула на активність угод IPO й на ринках країн СНД. Ряд первинних публічних розміщень був відкладений, створивши справжню чергу з емітентів, готових вийти на біржу, як тільки на ринках знову запанує впевненість.

Інвестори охоче вкладають кошти в динамічно зростаючі ринки. Враховуючи це, компанії з країн СНД можуть скористатися наданою відстрочкою для підготовки до IPO та збільшення своєї оціночної вартості до моменту, коли кон’юнктура на ринку знову стане сприятливою.

Поки триває період турбулентності на ринках, експерти рекомендують емітентам сконцентруватися на внутрішній реструктуризації, а також звернути увагу на альтернативні джерела інвестицій, які в меншій мірі залежать від стану фінансових ринків.

Слід зазначити, що після фінансової кризи 2008 року переважна кількість IPO українських компаній відбулися на Warsaw Stock Exchange. На думку експертів, WSE продовжить лідирувати за кількістю розміщень українських компаній і в майбутньому, однак очікується розширення географії українських ІРО. Дуже цікавою для вітчизняних емітентів може бути біржа Deutsche Börse (Німеччина), яка до кінця поточного року об’єднається з NYSE (США). В результаті утвориться найбільша біржа світу з найбільш широким доступом інвесторів та обсягом капіталу. До того ж, на німецькому майданчику спостерігається значний інтерес до українських активів.
*****
Фондові біржі країн БРІКС створили альянс

Фондові біржі ринків, що розвиваються, БРІКС (Бразилія, Росія, Індія, Китай і ПАР) оголосили про створення альянсу для залучення міжнародних інвесторів та підвищення ліквідності майданчиків.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на сайті Московської міжбанківської валютної біржі (ММВБ), про це було оголошено на 51-х щорічних загальних зборах Всесвітньої федерації бірж (WFE) в Йоганнесбурзі.

До альянсу увійшли бразильська фондова біржа BM&F BOVESPA, російська біржа ММВБ (знаходиться в процесі інтеграції з Групою РТС), Корпорація бірж і клірингових організацій Гонконгу HKEx (Китай) і Фондова біржа Йоганнесбургу JSE (ПАР). Національна фондова біржа Індії (NSE) і Бомбейська фондова біржа (Індія) також підписали листи підтримки і мають намір долучитися до альянсу після завершення виконання усіх формальних вимог до його учасників.

На першому етапі роботи альянсу біржі почнуть здійснювати крос-лістинг похідних фінансових інструментів на свої фондові індекси. Крос-лістинг планується ввести до червня 2012 року.

На другому етапі біржі-члени альянсу планують спільну роботу щодо розробки нових продуктів для крос-лістингу на відповідних біржах. Передбачається, що продукти, які будуть створені на другому етапі також проходитимуть крос-лістинг і торгуватимуться в місцевих валютах. Такі продукти дозволять інвесторам отримати зручний вихід на інші ринки, що розвиваються.

Третій етап роботи альянсу включатиме подальший розвиток нових продуктів та розробку послуг. Наприклад, створення комбінованих спільних продуктів, які сприятимуть збільшенню ліквідності усіх ринків БРІКС і розумінню локальними інвесторами інших ринків.

Для довідки: за даними Всесвітньої федерації бірж (WFE), сукупна ринкова капіталізація компаній, чиї акції торгуються на шести біржових майданчиках БРІКС, перевищує $9 трлн., а загальна кількість емітентів - 9,5 тис. компаній. За даними Futures Industry Association, за перше півріччя 2011 року на частку цих шести бірж припало 18% світового обсягу торгів біржовими похідними фінансовими інструментами.
*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС зріс на 2,16 пункту,

а Індекс українських акцій знизився на 3,4 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 14.10.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

18 136 931,76

517,44


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 14.10.2011 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

16 539 394

1 332,25


*****
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні

у січні-серпні 2011 року становило $8 105,1 млн.

У січні-серпні 2011 року експорт товарів з України склав $43 977,2 млн., імпорт в Україну - $52 082,3 млн. Порівняно з січнем-серпнем 2010 року експорт збільшився на 39,4%, імпорт - на 44,6%. Від’ємне сальдо становило $8 105,1 млн. (у січні-серпні 2010 року від’ємне сальдо дорівнювало $4 467,1 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,84 (за січень-серпень 2010 року - 0,88).

Зовнішньоторговельні операції проводились з партнерами із 217 країн світу. Обсяги експорту до країн СНД становили 38,1% від загального обсягу експорту, Європи - 28,7% (у тому числі до країн Європейського Союзу - 28%), Азії - 24,9%, Африки - 4,1%, Америки - 4%.

Імпорт з країн СНД становив 45,9% від загального обсягу, Європи - 32,1% (у тому числі з країн Європейського Союзу - 30,6%), Азії - 15,6%, Америки - 4,9%, Африки - 1,2%, Австралії і Океанії - 0,2%.*****
Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування у січні-серпні 2011 року дорівнював 64,82 млрд. грн.

Згідно з даними Державної служби статистики у січні-серпні 2011 року в Україні прибуток отримали 58,9% підприємств, а збиток - 41,1%. Фінансовий результат підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування дорівнював 64,82 млрд. грн.

Найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у сільському господарстві, мисливстві та лісовому господарстві, у сферах фінансової діяльності та освіти, а збиткових - у сфері надання комунальних та індивідуальних послуг діяльності, у сфері культури та спорту, у будівництві, у сфері обслуговування та ремонту.

Частка прибуткових підприємств у промисловості у січні-серпні 2011 року дорівнювала 56,4%, а збиткових - 43,6%. При цьому найбільше прибуткових підприємств було зафіксовано у виробництві шкіри та виробів із шкіри, у хімічному виробництві, виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування, а збиткових - у виробництві та розподіли електроенергії, газу та води, у добуванні паливно-енергетичних корисних копалин, у виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції.


Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією