Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про роботу уаіб за 3 квартал 2011 року 1 152.22kb.
Звіт про роботу уаіб за 4 квартал 2009 року 1 154.48kb.
Виконання плану, тимчасового бюджету уаіб за 1-й квартал 2011 року 1 178.6kb.
Виконання плану та бюджету уаіб за ІІІ квартал 2006 року 1 175.88kb.
Виконання плану роботи і бюджету за 3-й квартал 2011 року 1 236.17kb.
Звіт про роботу уаіб за 2 квартал 2008 року Головною подією 2 кварталу... 1 141.37kb.
Рішенням Загальних зборів уаіб від 17 лютого 2012 року річний звіт... 1 345.75kb.
Виконання плану дохідної частини міського бюджету за І квартал 2009... 1 65.52kb.
Інформація про виконання доходної частини міського бюджету за 1 квартал... 1 243kb.
Звіт про роботу уаіб у 2012 році 3 391.37kb.
Рішення щодо ініціювання уаіб створення Спільної робочої групи об’єднань... 1 153.39kb.
Наказ №341 Про склад атестаційної комісії та проведення атестації... 1 105.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Виконання плану та бюджету уаіб за 1-й квартал 2012 року - сторінка №1/1


НОВИНИ


Української асоціації інвестиційного бізнесу 17.04.2012 р.

.2011 р.)


Відбулося засідання Ради УАІБ

12 квітня 2012 року відбулося чергове засідання Ради УАІБ. Члени Ради розглянули питання про виконання плану та бюджету УАІБ за 1-й квартал 2012 року та на підставі Звіту Ревізійної комісії схвалили їх.

Члени Ради обговорили та затвердили План роботи та бюджет Асоціації на 2-й квартал 2012 року.

На засіданні заслухано інформацію про хід підготовки до літньої науково-практичної конференції УАІБ, яку вирішено провести 14-17 червня 2012 року у Закарпатті, у туристичному комплексі «Воєводино».

Основними темами, які обговорюватимуться учасниками конференції, визначено концептуальні зміни та законодавчі новації у регулюванні фондового ринку та бізнесу з управління активами, ефективні стратегії компаній з управління активами у сучасних умовах, розвиток пенсійної реформи в Україні, запровадження нових вимог законодавства у практику діяльності КУА, вдосконалення відносин з регулятором та інвесторами через комунікаційну політику компаній та інші.

Рада прийняла рішення про виключення із членів Асоціації ТОВ АПФ «Україна-Сервіс» (Київ) та ТОВ КУА «Українська інвестиційна компанія» (Київ) на підставі наказів НКЦПФР у зв’язку з припиненням їх професійної діяльності.

Наступне засідання Ради відбудеться 17 травня 2012 року.

*****

Українська асоціація інвестиційного бізнесу підбила підсумки 2011 року та окреслила напрямки розвитку у 2012 році

Основні тренди вітчизняної індустрії інвестиційного бізнесу та перспективи її розвитку були проаналізовані 12 квітня 2012 року на прес-конференції Української асоціації інвестиційного бізнесу «Підсумки діяльності компаній з управління активами у 2011 році та очікування у 2012 році». Перед журналістами ділових засобів масової інформації виступили керівники УАІБ спільно з представниками НКЦПФР.

Як відзначив Головуючий Ради УАІБ Дмитро Леонов, розвиток індустрії інвестиційного бізнесу тісно пов’язаний з розвитком ринку цінних паперів та фінансового ринку в цілому. У 2011 році на фінансовому ринку, крім його грошового сегменту, спостерігалася значна волатильність. Це позначилося й на результатах діяльності з управління активами ІСІ та НПФ.

Серйозною проблемою залишається низький рівень захисту вкладників інвестиційних фондів, наголосив Д.Леонов. Кризові явища призвели до того, що у цілому ряді вітчизняних банків розпочався процес ліквідації, у частина банків «заморозила» депозитні вклади. Це негативно вплинуло на обсяги активи інвестиційних та пенсійних фондів, які розміщували кошти на депозитних рахунках таких банківських установ. Крім того, значною проблемою стала наявність акцій зазначених банків, які вважалися досить привабливими до кризи, у портфелях інституційних інвесторів.

Скориставшись правом, передбаченим чинним законодавством, ряд інвестиційних фондів з метою відновлення вартості активів, яка зменшилася у ході кризи, за рішенням Комісії продовжили термін своєї діяльності. Однак, ці терміни вже спливають, а зазначені проблеми з банківськими депозитами все ще не вирішені, що призводить до збитків інвесторів. Враховуючи це, УАІБ неодноразово виступала з пропозицією прирівняти банківські депозити інвестиційних фондів, у які вкладають кошти фізичні особи, до звичайних депозитів фізичних осіб з точки зору механізмів їх гарантування.

За словами Дмитра Леонова, баланс притоку та відтоку коштів з інститутів спільного інвестування за останні два роки виявився фактично нульовим. Обсяг коштів, які були торік вилучені інвесторами з ІСІ, дорівнював обсягу коштів, що надійшли в інвестфонди у 2010 р.

Незважаючи на кризові явища, кількість компаній з управління активами в Україні залишається умовно стабільною. При цьому у 2011 р. спостерігалося певне зростання кількості ІСІ та обсягів їхніх активів. Насамперед, зростання відбулося у інвестфондах, активи яких вкладені у довгострокові венчурні проекти. При цьому найбільш ефективно сьогодні працюють і демонструють позитивну доходність нові фонди, які були створені вже після фінансової кризи.

Певні проблеми, обумовлені кризовими явищами, спостерігалися на ринку недержавного пенсійного забезпечення. Адже підприємства, що є основними платниками внесків до НПФ на користь своїх працівників, також постраждали від кризи. Натомість, в цілому обсяги активів пенсійних фондів залишаються стабільним.

Перспективи індустрії інвестиційного бізнесу Головуючий Ради УАІБ пов’язує з роботою ІСІ з проблемними активами та їх участю у процедурах санації підприємств. Ще одним напрямком є розвиток венчурних фондів, які акумулюватимуть кошти заможних фізичних осіб з метою їх вкладання у довгострокові інвестиційні проекти. Крім того, ІСІ можуть стати альтернативним інструментом для вкладання коштів вітчизняних підприємств.

УАІБ та учасники ринку очікують на ухвалення у поточному році нової редакції Закону «Про інститути спільного інвестування», який вже прийнятий парламентом у першому читанні. Він, зокрема, дозволить розвивати спеціалізацію інвестфондів за класами активів та інвестиційними стратегіями, що допоможе структурувати ринок ІСІ для різних груп інвесторів й сприятиме його ефективному розвитку.

За словами Члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, регулятор досить щільно та ефективно співпрацює з УАІБ в усіх напрямках індустрії інвестиційного бізнесу, її нормативно-правового та законодавчого забезпечення. Стосується це й опрацювання нової редакції Закону «Про інститути спільного інвестування», і пілотного проекту щодо роботи ІСІ з проблемними активами тощо. Зараз Комісія розробляє зміни до ліцензійних умов провадження діяльності з управління активами, а також працює над уніфікацією процедур реєстрації цінних паперів.

Регулятор затвердив Концепцію формування системи пруденційного нагляду та системи ризик-менеджменту на фондовому ринку, яка також буде стосуватися й діяльності КУА та ІСІ.

Генеральний директор УАІБ Андрій Рибальченко зазначив, що упродовж минулого - на початку нинішнього року відбувалася серйозна законодавча та нормотворча робота щодо розвитку інститутів спільного інвестування та вирішення проблем у цій сфері. Одним з головних питань при цьому залишається захист інвесторів, які працюють на фондовому ринку, наголосив він.

Асоціації та учасникам ринку передовсім необхідно вирішити проблему щодо виконання емітентами облігацій своїх зобов’язань перед інвесторами та запровадити механізми запобігання дефолтам, вдосконалити відповідну законодавчу базу та судову практику. Водночас, доцільно проводити широку роз’яснювальну роботу про особливості функціонування фондового ринку та механізми випуску й обігу різних видів цінних паперів, спрямовану на підвищення рівня фінансової грамотності суспільства.*****

Підсумки діяльності компаній з управління активами у 2011 році

та очікування у 2012 році


У 2011 році ситуація на світових і вітчизняних фондових ринках складалася не дуже сприятливо для інвесторів, що не могло не вплинути на результати ринку спільного інвестування.

Проте, у процесі перманентного виходу з ринку ряду компаній та фондів і одночасної появи нових учасників, загальна кількість компаній з управління активами за 2011 рік практично не змінилася і склала 341 КУА. Кількість зареєстрованих ІСІ, за даними УАІБ, за рік зросла із 1226 до 1451, а таких, що досягли нормативу мінімального обсягу активів – із 1095 до 1125. При цьому істотно розширилися за рахунок нових учасників сектори венчурних ІСІ (до 867) та відкритих фондів (до 43).

У першому півріччі 2011 року фонди активно залучали нові інвестиції, а з другої половини року, внаслідок погіршення ситуації і прогнозу росту глобальних ринків, почався масштабний відтік капіталу, який посилювався до кінця року. Найбільше постраждали фонди акцій, хоча на тлі європейської боргової кризи втрачали інвесторів і фонди облігацій. Вкладення та вилучення інвесторами коштів із відкритих фондів було визначальним фактором динаміки чистих активів цього сектору у 2011 році, як і у 2010. Проте, якщо у 2010 році цей вплив був позитивним (+23.0 млн. грн.), то відтік капіталу за 2011 рік майже дорівнював його притоку у 2010 році та склав 24.5 млн. грн.

І все ж нарощення активів ринком ІСІ у 2011 році продовжувалося. Сукупні чисті активи усіх ІСІ впродовж року збільшилися із 94 741.3 до 112 691.1 млн. грн., головним чином – за рахунок венчурних фондів, приріст ВЧА яких склав 17 217.9 млн. грн. (+19.9%). Таким чином, їхня частка ринку розширилася до 92%.

Загалом, найбільшу частку коштів в ІСІ на кінець 2011 року, традиційно, мали українські підприємства. Проте у відкритих та інтервальних фондах серед інвесторів переважали фізичні особи-резиденти – відповідно, 50.4% та 49.4%. Наприкінці року проявилася нова тенденція – зросли вкладення українських юридичних осіб у відкриті фонди, фізичних осіб – у венчурні, а іноземних інвесторів – у закриті ІСІ.

Основною складовою активів невенчурних ІСІ у 2011 році залишалися цінні папери (60.3%), а ключовим фондовим інструментом, через який ці ІСІ здійснювали свої інвестиції, були акції (47.6%). Вагому частку у найліквідніших типах фондів мали грошові кошти на банківських рахунках, а також державні та корпоративні облігації.

На тлі провалу українських індексів, які торік опустилися до рівня кінця 2009 року, доходність ІСІ різко впала. Відкриті ІСІ показали за 2011 рік у середньому -21.5% (із результатами окремих фондів від -50.6% до +14.2%, 5 із 32-х мали додатню доходність), інтервальні ІСІ – -18.7% (від -49.8% до 16.7%, 10 із 36-ти із доходністю вище нуля), закриті ІСІ – -8.3% (від -92.2% до 148.3%, 47 із 128-ми із доходністю вище нуля).

Отже, хоча в Україні, як і у світі, публічні фонди із агресивними стратегіями у 2011 році зазнавали збитків і втрачали популярність серед інвесторів, проте були і консервативні фонди, які показали свою ефективність у збереженні вартості заощаджень вкладників у цей період, а деякі з них зуміли і примножити їх.

На ринку управління активами недержавних пенсійних фондів вперше з 2009 року скоротилася з 49 до 47 кількість КУА, що мали договори на управління. Зменшилася і чисельність недержавних пенсійних фондів на обслуговуванні КУА– із 93 до 85, у той час як вартість їхніх активів в управлінні зросла із 630.6 до 639.0 млн. грн. (+1.33%).

За результатами 2011 року найбільшим був сегмент відкритих НПФ, який хоча і звузився із 74 до 68 фондів, проте продемонстрував приріст активів в управлінні, зробивши основний внесок у зростання системи недержавного пенсійного забезпечення. На кінець 2011 року в управлінні КУА були активи 8 корпоративних НПФ, вартість яких за рік зросла на 3.5%, та 8 професійних НПФ, активи яких зменшилися на 1.1%.

У структурі інвестицій відкритих та корпоративних НПФ у 2011 році зросли кошти на банківських рахунках та вкладення у цінні папери. У професійних фондах ситуація була зворотною і зниження сукупної вартості активів відбулося здебільшого за рахунок скорочення вкладень у фондові інструменти.

Загальна статистика дає лише рамочну інформацію про стан вітчизняного інвестиційного бізнесу. Проте, незважаючи на загалом несприятливий рік, можна констатувати, що ринок управління активами з точки зору кількості учасників залишається умовно стабільним. Не зменшується й загальний обсяг активів ІСІ, інвестованих в економіку України. І хоча кризові явища подолані ще не всіма учасниками інвестиційного процесу, вітчизняна індустрія інвестиційного бізнесу продовжує розвиватися і у ній формуються нові тренди, які визначатимуть орієнтири її подальшого розвитку.

У 2012 році, з прийняттям нової редакції Закону про інститути спільного інвестування у зв’язку з можливістю спеціалізації інвестфондів за класами активів та інвестиційними стратегіями розшириться «лінійка» ІСІ. Це допоможе остаточно структуризувати ринок послуг ІСІ, орієнтованих на управління заощадженнями масового та індивідуального інвестора.

У сфері управління корпоративними фінансами очікується посилення ролі ІСІ в системах управління фінансових, промислових, а також фінансово-промислових груп, розвиток фондів-холдингів для середнього класу, концентрація в ІСІ корпоративної власності інвестора.

У сфері проектного інвестування можна передбачити фінансування через ІСІ приватних інвестиційних проектів та використання їх як фінансового механізму реалізації проектів державно-приватного партнерства. У сфері венчурного інвестування – розвиток фондів стрес-активів та розширення інвестиційної діяльності у сфері санації підприємств.

*****


УАІБ: Огляд діяльності публічних ІСІ в Україні

(відкриті, інтервальні, закриті фонди) за березень 2012 року

У березні український ринок цінних паперів продовжив низхідну динаміку.

Індекс українських акцій знизився на 3,54% з 1 474,12 до 1 421,93 пункту. Лідерами обігу в березні стали акції "Мотор Січ", обсяг торгів якими склав 100,40 млн. грн., На другому місці – папери "Центренерго" – 57,02 млн. грн., замикає трійку "Алчевський металургійний комбінат" – 42,02 млн. грн. Частка зазначених цінних паперів в обігу склала 23,09%, 13,11% і 9,66% відповідно.

Індекс ПФТС знизився на 3,47% з 550,75 до 531,64 пунктів.

За даними УАІБ, ВЧА 38 відкритих ІСІ станом на 31.03.2012 р. склала 185,96 млн. грн. У порівнянні з даними на кінець попереднього місяця, загальне зменшення чистих активів становило  9,35 млн. грн., -4,56%. Динаміка у березні залишилася низхідною і показник досяг дещо нижчої відмітки, ніж у лютому (-7,32 млн. грн., -3,44%).

Зміни були спричинені розширенням 8-ми фондів із сукупним приростом ВЧА 1,90 млн. грн. і чистим притоком у 5-ти ІСІ, що залучили додатково 1,36 млн. грн. 30 фондів показали негативну динаміку із сукупним зменшенням ВЧА на 11,25 млн. грн. і чистим відтоком у 25-ти ІСІ, що втратили 11,39 млн. грн. інвестиційних коштів.Сукупний чистий відтік у березні склав -10,03 млн. грн. – трохи нижчий результат, ніж у лютому ( 7,95 млн. грн.).

Основні зміни у чистих активах відкритих ІСІ у березні:Зростання:

«Райффайзен грошовий ринок» (+1,42 млн. грн., +11,33%) – показав чистий притік +1,3 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 899 сертифікатів (+10,27% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

«КІНТО-Класичний» (+0,34 млн. грн., +1,19%) – показав чистий відтік -0,16 млн. грн. у зв’язку з викупом 407 сертифікатів (-0,56%). Зростання активів, попри відтік інвестиційних коштів, було спричинене переоцінкою портфеля;

«Бонум Оптімум» (+0,06 млн.грн., +12,55%) – за рахунок підвищення вартості складових активів фонду, притоку/відтоку не зафіксовано;

позитивна переоцінка портфеля фонду компенсувала чистий відтік 29,48 тис. грн. внаслідок викупу 1 341 сертифіката (-0,28%) в обігу;

Зменшення:

«ОТП Класичний» (-6,48 млн. грн., -11,69%) – показав чистий відтік 6,91 млн. грн. у зв’язку з викупом 5 292 сертифікатів (-12,44%);

«СЕБ Фонд Облігаційний» (-1,35 млн. грн., -17,31%) – чистий відтік 1,41 млн. грн. через викуп 805 ІС (-18,06%);

«ОТП Фонд Акцій» (-0,77 млн. грн., -12,36%) – чистий відтік 0,65 млн. грн., -930 599 ІС (-10,47%) в обігу.

Список основних гравців сектору у березні не зазнав змін. Першість серед відкритих ІСІ за часткою ринку зайняв фонд «ОТП Класичний» (25,01% сукупної ВЧА, 48,99 млн. грн.), другу сходинку – фонд «КІНТО-Класичний» (14,96%, 29,29 млн. грн.). Третє місце посів «Цитаделе Український Збалансований фонд» (8,01%, 15,69 млн. грн.). Четверту позицію втримав фонд «Райффайзен грошовий ринок» (7,14%, 13,98 млн. грн.), залишивши «Цитаделе фонд Українських Облігацій» (5,27%, 10,32 млн. грн.) на п’ятому місці.

Діапазон доходності відкритих фондів у березні був доволі широким і склав 16 відсоткових пунктів. Хоча варто відзначити, що, крім одного фонду – «Бонум Оптімум», який показав найвищу доходність (а минулого місяця - найнижчу), діапазон становить близько 5,5 в. п. – значно менше, ніж у лютому (20 в. п.). Коливання доходностей знаходилися в інтервалі від -3,60% до +12,55%(+2,04). Середня доходність була від’ємною і склала  0,22% ( 0,57%). Такий показник є трохи кращим, ніж у лютому -1,37% (-0,33%). 14 фондів продемонстрували позитивні результати, 24 фонди – негативні, при чому від’ємні показники дещо перевищували додатні.

Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «Бонум Оптімум» (+12,55%), «Цитаделе Український Збалансований фонд» (+2,04%), «КІНТО-Класичний» (+1,76%).

Найбільш негативну динаміку вартості вкладень показали скарбнички таких фондів: «УНІВЕР.УА/Ярослав Мудрий: Фонд Акцiй» (-3,60%), «Райффайзен Акції» (-3,14%), «АРТ Індексний» (-2,82%).

Загалом, показники свідчать про те, що сектор відкритих ІСІ у березні був підвладний низхідному тренду. Всі основні індикатори показали невтішні результати. За вартістю чистих активів, обсягом інвестованих коштів та середньою доходністю відкриті фонди впевнено занурилися у червону зону.

Огляд інтервальних ІСІ за березень включає 12 фондів, чисті активи яких на 31.03.2012 р., за даними УАІБ, дорівнюють 62,39 млн. грн. Відповідно до показників 8-ми фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 0,94 млн. грн. (2,16%). У порівнянні з лютим (-2,58 млн. грн., -4,87%) такий показник є набагато кращим.

4 ІСІ показали розширення з приростом ВЧА у розмірі 1,03 млн. грн. Чистий притік було зафіксовано лише у двох ІСІ, що залучили додатково 16,32 тис. грн. 4 фонди показали незначну низхідну динаміку з сукупним зменшенням ВЧА на 0,09 млн. грн., і чистим відтоком у 3-х ІСІ, що втратили 35,21 млн. грн. інвестиційних коштів.Сукупний чистий відтік у березні склав -18,89 тис. грн. – набагато кращий результат, ніж у лютому (-1,16 млн. грн.). Основні зміни у чистих активах інтервальних ІСІ у березні:

Зростання:

«Платинум» (+0,66 млн. грн., +3,60%) – показав чистий притік +10,09 тис. грн., завдяки додатковому розміщенню 36 сертифікатів (+0,06% кількості в обігу порівняно з початком місяця). Також зростання було спричинене підвищенням вартості інвестиційного портфеля фонду;

«Абсолют-Інвест» (+0,27 млн. грн., +2,21%) – за рахунок підвищення вартості складових активів фонду, притоку/відтоку не зафіксовано;

«УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+0,08 млн. грн., +8,37%) – показав чистий відтік -5,98 тис. грн., у зв’язку з викупом 6 сертифікатів ( 0,66%). Зростання активів, попри відтік інвестиційних коштів, було спричинене переоцінкою портфеля;Зменшення:

«Збалансований фонд «Паритет» (-0,04 млн. грн., -3,19%) – чистий відтік 27,13 тис. грн., -23 ІС (-2,01%) в обігу.

«ОТП Збалансований» (-0,23 тис. грн., -0,89%) – за рахунок зниження вартості складових активів фонду, притоку/відтоку не зафіксовано;

«Аурум» (-17,97 тис. грн., -14,55%) – показав чистий притік +6,24 тис. грн., завдяки додатковому розміщенню 116 сертифікатів (+0,21%). Незважаючи на притік інвестиційних коштів переоцінка портфеля призвела до від’ємного показника.Діапазон доходності інтервальних фондів у березні був доволі вузьким (10 в. п.) і коливався в межах від -1,20% до +9,09%. Середня доходність інтервальних фондів була додатною і склала 1,79%, що у порівнянні з попереднім місяцем ( 1,56%) є значно кращим результатом. 4 фонди показали позитивні результати, також 4 фонди продемонстрували негативні результати. Серед лідерів за доходністю варто відзначити фонди: «УНІВЕР.УА/Отаман: Фонд Перспективних Акцій» (+1,36%), «Платинум» (+3,54%), «Оптімум» (+2,53%). Найбільшого зменшення вартості вкладень зазнали фонди: «Збалансований фонд «Паритет» (-1,20%), «ОТП Збалансований» (-0,89%), «Аурум» (-0,79%).

Аналіз закритих ІСІ у березні включає 17 фондів, вартість чистих активів яких на 31.03.2012 склала 58,21 млн. грн. Відповідно до показників 17-ти фондів, щодо яких наявна інформація на кінець попереднього місяця, сукупна ВЧА збільшилася на 0,27 млн. грн., +0,47%. Такий результат є набагато нижчим, ніж у попередньому місяці +7,16 млн. грн., +14,10%.

Зміни були спричинені розширенням 5-ти фондів, що показали приріст ВЧА у розмірі 0,84 млн. грн., і незначним чистим притоком у двох ІСІ, що залучили додатково 0,11 млн. грн. 12 фондів показали негативну динаміку із сукупним зменшенням ВЧА на 0,56 млн. грн., чистий відтік не показав жоден ІСІ. Отже, сукупний чистий притік сектору закритих ІСІ був не значним і склав +0,11 млн. грн. – значно нижчий за аналогічний результат у лютому (+7,05 млн. грн.).

Серед найпомітніших змін у чистих активах закритих ІСІ у березні:

Зростання:

«Преміум-фонд Енергія» (+0,46 млн. грн., +7,52%), «Преміум-фонд Металургія-Машинобудування» (+19,43 тис. грн., +0,31%) – виключно завдяки позитивній переоцінці складових активів фондів;

«Синергія Бонд» (+0,33 млн. грн., +1,92%) – показав незначний чистий притік у розмірі +11,76 тис. грн., завдяки додатковому одному сертифікату (+0,07% кількості в обігу порівняно з початком місяця);

Зменшення:

«Магістр - фонд енергетики» (-0,14 млн. грн., -5,70%), «Індекс Української Біржі» ( 0,09 млн. грн., -3,15%) – нульовий чистий відтік;

«Перший золотий» (-0,12 млн. грн., -3,92%) – показав чистий притік +0,10 млн. грн., завдяки додатковому розміщенню 116 сертифікатів (+0,21%). Незважаючи на притік інвестиційних коштів, переоцінка портфеля призвела до зменшення вартості чистих активів.

Діапазон доходності закритих фондів у березні був не дуже широким і коливався в інтервалі від -7,22% до 7,52% (14,5 в. п.), лютий – 22 в. п. Середня доходність сектору закритих фондів залишилася в червоній зоні (-1,12%), хоча такий результат є дещо кращим у порівнянні з минулим місяцем (-1,45%).

5 фондів продемонстрували позитивні результати і 12 – негативні. Найкращі результати за доходністю показали фонди: «Преміум-фонд Енергія» (+7,52%), «Синергія Бонд» (+1,85%), «Магістр-фонд дохідний» (+1,34%). Найбільшому впливу низхідної тенденції зміни вартості вкладень піддалися фонди: «Перший золотий» (-7,22%), «Магістр - фонд енергетики» (-5,70%), «IТТ-Капiтал II» (-3,47%).Детальніша інформація на сайті УАІБ: www.uaib.com.ua.

*****


Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» рекомендовано до другого читання

Законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери», який було розроблено НКЦПФР, рекомендовано до другого читання Комітетом Верховної Ради з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики, повідомляє прес-служба Комісії.

Як зауважив Uолова НКЦПФР Дмитро Тевелєв, основна мета цього документу – підвищити ефективність функціонування фондового ринку. Передусім, йдеться про біржову діяльність, емісію та обіг цінних паперів, діяльність торговців цінними паперами тощо. Крім того, проект закону передбачає урегулювання питань, що стосуються реклами на фондовому ринку. Законопроект містить визначення «регульованого фондового ринку», методи протидії маніпуляційним схемам щодо купівлі та продажу цінних паперів, а також норми щодо пруденційного нагляду за професійними учасниками фондового ринку та дотримання ними пруденційних нормативів.
*****
Президент України підписав закон «Про особливості продажу

пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків,

у капіталізації яких взяла участь держава»

Президент України підписав закон «Про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків, у капіталізації яких взяла участь держава» (№4524-VI). Документ передбачає особливості продажу корпоративних прав держави у статутних капіталах банків, у капіталізації яких вона взяла участь відповідно до закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

Зокрема, у ньому визначається об’єкт та суб’єкти продажу банків, інші учасники цього процесу, порядок та спосіб продажу банків, особливості окремих етапів цього процесу, а також врегульовуються фінансові та договірні відносини у цій сфері. Законопроект передбачає застосування відкритого та конкурентного способу реалізації пакетів акцій банків, який має дозволити досягти найвищої ціни продажу.
*****
НКЦПФР вдосконалює систему освіти на фондовому ринку

НКЦПФР визначила Український інститут розвитку фондового ринку (УІРФР) Київського Національного економічного університету ім. В. Гетьмана своїм навчально-методичним центром, а також - регіональні атестаційні центри з питань фондового ринку, повідомляє прес-служба Комісії

За словами члена ДКЦПФР Олега Мозгового, Комісія співпрацює з УІРФР з 1997 року - спочатку як з навчально-атестаційним центром, а з листопада 2000 року - і як з навчально-методичним центром регулятора. У співпраці з вищим навчальним закладом регулятор постійно розробляє типові програми навчання фахівців фондового ринку, систематично оновлює тести для складання кваліфікаційних іспитів, організовує стажування викладачів, готує методичні посібники та підручники з питань фондового ринку та корпоративного управління тощо. Багато співробітників Комісії, в тому числі, й керівників, є випускниками Українського інституту розвитку фондового ринку.

Крім того, з метою упорядкування роботи щодо атестації фахівців з питань фондового ринку НКЦПФР визначила Львівський інститут менеджменту, Одеський національний економічний університет та Харківський центр науково-технічної та економічної інформації регіональними постійно діючими атестаційними центрами з питань фондового ринку та затвердила склад екзаменаційних комісій, що функціонуватимуть на базі цих закладів.

Олег Мозговий відзначив, що Комісія здійснює планомірні кроки з удосконалення фондового ринку в цілому, і не може залишити осторонь такий важливий напрям, як підготовка і сертифікація фахівців. Надалі регулятор планує підвищити вимоги до методологічної бази і якості підготовки фахівців фондового ринку, а також вдосконалити систему атестації, зробити її більш об’єктивною та прозорою.

*****
Комісія схвалила проект Положення про провадження

внутрішнього аудиту профучасників

НКЦПФР схвалила проект Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, повідомляє прес-служба Комісії. Цей документ був розроблений на підставі законів «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» з метою регламентування порядку і особливостей створення та організації роботи підрозділу або посадової особи, що провадить внутрішній контроль у професійних учасниках фондового ринку.

Як зазначив директор контрольно-правового департаменту НКЦПФР Олег Мисюра, у ході підготовки документу регулятором були враховані усі побажання профучасників. У результаті роботи над документом Комісія отримала збірник рекомендацій щодо провадження внутрішнього контролю у цих компаніях.

Положення визначає вимоги щодо принципів діяльності служби внутрішнього аудиту, її організаційної структури, завдань та функцій, а також вимоги до проведення внутрішнього контролю і оформлення результатів перевірки. Крім того, Положення передбачає відповідальність особи, яка здійснює аудит, а також провадження контролю зі сторони НКЦПФР. Положення вже направлено до профільних міністерств та відомств для погодження.*****
НКЦПФР визначила уповноважені рейтингові агентства

НКЦПФР затвердила результати конкурсу з визначення уповноважених рейтингових агентств, повідомляє прес-служба Комісії. Зокрема, регулятор надав статус уповноважених рейтингових агентств, які мають визначати обов’язкові за законом рейтингові оцінки емітентів та цінних паперів, ТОВ «Українське кредитно-рейтингове агентство», ТОВ «Стандарт Рейтинг» та ТОВ «Кредит Рейтинг».*****
Профучасникам фондового ринку дозволять працювати за межами України

НКЦПФР схвалила проект рішення «Про затвердження Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України», повідомляє прес-служба Комісії. За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, Комісія робить перший крок до регламентування створення вітчизняними фондовими компаніями (брокерами, інвестиційними фондами, торговцями цінних паперів) своїх філій за кордоном. Таке відкриття представництв сприятиме розширенню бази інвесторів, а також інтеграції вітчизняного ринку цінних паперів та зарубіжних ринків.

Порядком, зокрема, передбачаються умови, за яких регулятор надаватиме профучаснику погодження на створення відокремленого підрозділу за межами України. Серед них, наприклад, беззбитковість компанії протягом останнього звітного року, а також можливість забезпечення функціонування підрозділу, тобто наявність кваліфікованих спеціалістів тощо. Крім того, нормативний акт визначає порядок подання та перелік документів, які потрібні для отримання такого погодження, інші технічні вимоги з боку Комісії та особливості припинення діяльності профучасника за межами України. Найближчим часом документ буде оприлюднено на сайті Комісії.

*****
НКЦПФР роз’яснила порядок застосування вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів

НКЦПФР затвердила роз’яснення «Про порядок застосування вимог до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики), повідомляє прес-служба Комісії. Роз’ясненням уточнюється, що аудиторські висновки, які подаються до Комісії при розкритті інформації емітентами цінних паперів (крім емітентів облігацій місцевої позики) повинні бути складені відповідно до Вимог до аудиторського висновку, затверджених рішенням Комісії від 29.09.2011 №1360.

Як зазначив директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максим Лібанов, враховуючи те, що існують два положення, які зачіпають різні аспекти розкриття такої інформації, регулятор вирішив розробити документ, що уточнює, згідно з якими саме вимогами подається річний звіт до Комісії. Це рішення стане у нагоді тим аудиторам та аудиторським компаніям, що працюють з емітентами.

Нагадаємо, що у вересні минулого року Комісія визначила вимоги до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів, згідно з якими аудиторський висновок не тільки надає можливість впевнитися, що фінансова звітність компанії відображає достовірну та точну інформацію за попередній рік, але й зобов’язує аудитора висловити свою думку щодо можливості безперервної діяльності підприємства через 12 місяців.*****

Схвалена Концепція доступу іноземних емітентів

на вітчизняний фондовий ринок

НКЦПФР схвалила проект Концепції доступу на український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, активи яких розташовані в Україні, повідомляє прес-служба Комісії. За словами члена НКЦПФР Олексія Петрашка, тема обігу цінних паперів іноземних емітентів на вітчизняному ринку сьогодні є досить актуальною у зв’язку із наявністю великої зацікавленості з боку операторів ринку та самих емітентів. Враховуючи це, Комісія ще восени минулого року розробила Положення про допуск цінних паперів іноземних емітентів до обігу на території України - базовий документ у цій галузі, який активно обговорювався з громадськістю та іншими регуляторами. Наступним кроком у цьому напрямку стала розробка спільно з учасниками ринку Концепції, яка доповнить вже існуючі напрацювання Комісії.

Документ охоплює питання, пов’язані із доступом на український фондовий ринок фінансових інструментів іноземних емітентів, переважаюча питома частка активів яких знаходиться в Україні. Причому Україна є основною країною, де такі компанії ведуть свій бізнес.

Концепція передбачає комплексну реалізацію заходів, спрямованих на активізацію публічного ринку акцій та фондового ринку в цілому. Вона має сприяти залученню на ринок внутрішніх та іноземних інвесторів й диверсифікації їхніх активів, вирішенню проблеми дефіциту в Україні цінних паперів з високими інвестиційними характеристиками, адекватному ціноутворенню на цінні папери. На думку розробників документу, все це стимулюватиме побудову більш ефективного вітчизняного фондового ринку з інфраструктурою, що відповідала б кращим міжнародним практикам.

В цілому, реалізація заходів, передбачених Концепцією, має позитивно вплинути на розвиток національного фондового ринку через покращення кількісних і якісних характеристик інструментарію біржової торгівлі, розширення можливостей для інвестування в Україну, модернізацію інфраструктури ринку.

*****
НКЦПФР змінить Положення про функціонування фондових бірж

НКЦПФР схвалила проект Положення про функціонування фондових бірж, повідомляє прес-служба Комісії. За словами члена НКЦПФР Олексія Тарасенка, сьогодні основним документом, що регулює діяльність бірж, є Положення про функціонування фондових бірж, затверджене Комісією ще у 2006 році. За цей час чимало змінилося у діяльності фондового ринку та потребах організаторів торгівлі. Враховуючи існуючі реалії, Комісія планує внести чимало змін до нормативного акта. Регулятор отримав побажання від усіх зацікавлених бірж України і максимально врахував їх при розробці документа.

Варто зазначити, що це комплексні зміни, які неодноразово обговорювалися з учасниками ринку. Новий документ визначає вимоги до лістингу цінних паперів іноземних емітентів, вимоги до електронної торгової системи. Також Положенням буде впроваджено поняття біржового фондового індексу. Особлива увага у новому документі приділена питанням цінової нестабільності та маніпуляцій на ринку цінних паперів. В Комісії вважають, що це зменшить ризики для інвесторів, що працюють на біржах.

*****
Індекс ПФТС у березні 2012 року знизився на 3,47%

У березні 2012 року загальна кількість угод на Фондовій Біржі ПФТС становила 1,83 тис. (при обсязі торгів 7,5 млрд. грн.), повідомляє сайт біржі. Обсяг угод з ОВДП дорівнював 6,15 млрд. грн., з корпоративними облігаціями - 1,26 млрд. грн., з акціями - 77,68 млн. грн., з цінними паперами ІСІ - 3,1 млн. грн., з муніципальними облігаціями - 0,13 млн. грн.

Індекс ПФТС протягом березня знизився на 3,47% з 550,75 до 531,64 пункту, а з початку року - на 0,52% з 534,43 до 531,64 пункту.

За станом на 30 березня 2012 року у Біржовому списку ПФТС перебувало 1 079 цінних паперів, з них, 504 акції, 317 корпоративних облігацій, 111 цінних паперів ІСІ, 134 ОВДП та 13 муніципальних облігацій. До першого рівня лістингу було включено 134 цінних папери, а до другого - 198, інші перебували у списку позалістингових цінних паперів.*****
У березні 2012 року на ФБ «Перспектива» було укладено

та виконано 2,43 тис. договорів на суму 5,05 млрд. грн.

У березні 2012 року на ФБ «Перспектива» було укладено та виконано 2,43 тис. договорів на суму 5,05 млрд. грн., повідомляє сайт біржі. При цьому обсяг торгів ОВДП становив 2,91 млрд. грн., акціями - 1,4 млрд. грн., інвестиційними сертифікатами - 458,51 млн. грн., корпоративними облігаціями - 251,59 млн. грн., деривативами - 20,63 млн. грн.

За станом на 30 березня 2012 року кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів у Біржовому списку ФБ «Перспектива» дорівнювала 198. З них, 34 цінних паперів перебувало у першому рівні лістингу, 29 - у другому рівні лістингу та 135 - у списку позалістингових цінних паперів. При цьому структура біржового списку Біржі була такою: 101 акцій; 33 ОВДП; 15 інвестиційних сертифікатів; 44 корпоративних облігацій; 4 опціонних сертифікати; одна муніципальна облігація.


*****
Індекс українських акцій у березні 2012 року знизився на 3,54%

Згідно з даними «Української біржі» у березні 2012 року на ній було укладено 159,74 тис. угод на загальну суму 2,64 млрд. грн. При цьому обсяг угод з цінними паперами становив 1,45 млрд. грн., а їхня кількість - 58,67 тис. На строковому ринку «Української біржі» у березні було укладено 101,08 тис. угод на загальну суму 1,87 млрд. грн.

Індекс українських акцій протягом місяця знизився на 3,54% з 1 474,12 до 1 421,93 пункти, а з початку року - на 2,53% з 1 458,87 до 1 421,93 пункти.

*****

В Україні з’являться десять індустріальних парків

За повідомленням Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами в рамках Національного проекту «Індустріальні парки» передбачається спорудження десяти пілотних промислових майданчиків, на яких буде підготовлена інженерно-технічна інфраструктура. Головною метою створення індустріальних парків є залучення інвестиційних ресурсів у вітчизняну економіку, розвиток виробничого та експортного потенціалу України. Для успішної реалізації зазначених планів також передбачається внесення змін до Податкового кодексу, які створять для інвесторів і керуючих компаній індустріальних парків певні пільгові умови.

Світова практика показує, що 1 га території індустріальних парків це від $1 млн. до $5 млн. інвестицій та від 20 до 50 нових робочих місць. За даними експертів, на створення індустріальних парків в Україні необхідно від 7 до 10 тис. га, що складає не більше 0,00017% земельних ресурсів нашої країни.

*****
Міністерство фінансів у березні 2012 року здійснило розміщення ОВДП

на суму 6,5 млрд. грн. , $254,9 млн. та 205,2 млн. євро

У березні 2012 року Міністерство фінансів здійснило розміщення облігацій внутрішньої державної позики в національній валюті на суму 6,5 млрд. грн. (з початку року - на суму 10,6 млрд. грн.), в іноземній валюті - на суму $254,9 млн. (з початку року - на суму $534,4 млн.) та 205,2 млн. євро (у березні розміщувалися уперше), повідомляє сайт НБУ. Середньозважена дохідність за ОВДП у національній валюті під час первинного розміщення становила 13,56% річних (з початку року - 13,64%), в іноземній валюті: у доларах - 9,29% річних (з початку року - 9,28%); у євро - 4,8%.

У березні Міністерство фінансів також здійснило випуск ОВДП для збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України» на загальну суму 6 млрд. грн. з доходністю 9,45%-9,95% річних.

Погашення та сплата доходу за ОВДП у березні здійснювалися своєчасно і в повному обсязі, який в цілому дорівнював 13,1 млрд. грн., у тому числі основний борг - 9,2 млрд. грн., сплата доходу - 3,9 млрл. грн.

За станом на початок квітня 2012 року загальний обсяг ОВДП за сумою основного боргу, які знаходилися у обігу, дорівнював 171,44 млрд. грн. З них, облігації обсягом 86,66 млрд. грн. перебували у власності НБУ, обсягом 66,08 млрд. грн. - у власності банків, обсягом 4,03 млрд. грн. - у власності нерезидентів, обсягом 14,67 млрд. грн. - у власності інших структур.

*****
За минулий тиждень Індекс ПФТС знизився на 2,04 пункту,

а Індекс українських акцій - на 7,51 пункту
Індекс та обсяги торгів на ПФТС за 13.04.2012 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

ПФТС

355 145 045,6

530,46


Індекс українських акцій та обсяги торгів на «Українській біржі»

за 13.04.2012 р.

Обсяг торгів,

грн.

Індекс

українських акцій

113 726 911

1 401,76


*****
У 2011 році в економіку України було вкладено

259,93 млрд. грн. капітальних інвестицій

Згідно з інформацією Державної служби статистики в 2011 році в економіку України було вкладено 259,93 млрд. грн. капітальних інвестицій. Як і раніше, переважну частку в їх структурі становили інвестиції в матеріальні активи (96,4%), з них інвестиції в основний капітал дорівнювали 80,5%, а на капітальний ремонт - 9%. Капітальні інвестиції в нематеріальні активи становили 3,6% від їх загального обсягу.

Структура інвестицій за джерелами фінансування була такою: власні кошти підприємств та організацій - 54%; кредити банків та інші позики - 17,9%; кошти Державного бюджету - 7,5%; кошти населення на індивідуальне житлове будівництво - 7,2%; кошти іноземних інвесторів - 3,1%; кошти місцевих бюджетів - 2,9%; кошти населення на будівництво власних квартир - 2,2%; інші джерела фінансування - 5,2%.


*****
Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами в Україні

у січні-лютому 2012 року становило $1 852,5 млн.

За січень-лютий 2012 року експорт товарів з України склав $10 292,2 млн., а імпорт в Україну - $12 144,7 млн., повідомляє Державна служба статистики. Порівняно з відповідним періодом 2011 року експорт збільшився на 10,2%, імпорт - на 5,9%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило $1 852,5 млн. (за січень-лютий 2011 року від’ємне сальдо дорівнювало $2 125 млн.). Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 0,85 (за січень-лютий 2011 року - 0,81).

Зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 187 країн світу. Обсяги експорту товарів до країн СНД становили 37,6% від загального обсягу експорту, Азії - 28%, Європи - 23,1%, Африки - 8%, Америки - 3,1%.

Імпорт з країн СНД становив 48,9% від загального обсягу, Європи - 28,8%, Азії - 15,4%, Америки - 5,7%, Африки - 0,9%, Австралії і Океанії - 0,3%.


*****
У березні 2012 року грошова маса в Україні збільшилася на 1,3%,

а монетарна база - на 1,3%

Згідно з даними Національного банку, у березні поточного року відбулося зростання залишків у національній валюті, як за залученими банківською системою депозитами, так і за наданими нею кредитами. Протягом місяця загальний обсяг банківських депозитів збільшився на 1,5% (з початку року - на 1,7%) до 497,3 млрд. грн. за рахунок збільшення їх гривневої складової (на 4% до 288,6 млрд. грн.).

Обсяг депозитів фізичних осіб за березень збільшився на 1,6% (з початку року - на 6,4%) до 327,1 млрд. грн. У прирості вкладів домінувало зростання депозитів у національній валюті, обсяг яких збільшився за місяць на 2,9% (з початку року - на 8,8%). Обсяг депозитів в іноземній валюті зріс на 0,2% (з початку року - на 3,8%).

Поряд із цим, відновилося зростання залишків на депозитних рахунках юридичних осіб, які за місяць збільшилися на 1,4% (з початку року зменшилися на 6,3%) до 170,2 млрд. грн. Це було обумовлено приростом на 5,7% коштів у національній валюті (з початку року вони зменшилися на 5,2%). Водночас обсяг депозитів юридичних осіб в іноземній валюті зменшився на 6,8% (з початку року - на 8,6%).

Зростання коштів на депозитних рахунках сприяло збільшенню грошової маси, обсяг якої у березні збільшився на 1,3% (з початку року - на 0,4%) до 688,4 млрд. грн. Обсяг монетарної бази у березні зріс на 2% (з початку року зменшився на 2,8%) до 233,1 млрд. грн. Це відбулося як за рахунок збільшення на 15,4% обсягу коррахунків банків до 19,0 млрд. грн. (з початку року він зменшився на 13,5%), так і готівки поза банками - на 0,8% до 187,9 млрд. грн. (з початку року її обсяг зменшився на 2,5%).

У березні обсяг обов’язкових резервів, що сформований відповідно до встановлених нормативів, становив 15,2 млрд. грн., із яких на окремий рахунок у Національному банку було перераховано 8 млрд. грн. Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках у НБУ впродовж березня збільшився на 21,6% до 5,7 млрд. грн.

Обсяг рефінансування банків Національним банком у березні становив 5,1 млрд. грн. (з початку року - 10,5 млрд. грн.). Середньозважена процентна ставка за цими операціями дорівнювала 8,75% річних (з початку року - 8,94%). Водночас обсяг мобілізаційних операцій становив 1,7 млрд. грн. (з початку року - 1,8 млрд. грн.), а їх середньозважена процентна ставка - 1,99% (з початку року - 2,11%).

У березні обсяг придбаних Національним банком на відкритому ринку державних облігацій становив за номінальною вартістю 1,95 млрд. грн. (з початку року - 4 млрд. грн.). Операції з продажу НБУ державних облігацій України протягом місяця не проводилися. Також у березні Національним банком України не здійснювалися операції з купівлі (продажу) державних облігацій через механізм двостороннього котирування. Водночас за наведеними операціями з початку року ним було придбано державних облігацій на суму 1,6 млрд. грн. та продано - на суму 1,25 млрд. грн. (за номінальною вартістю).

Розширення ресурсної бази банків сприяло збільшенню їх кредитної підтримки економіки. Загальний обсяг кредитних вкладень у березні збільшився на 0,2% (з початку року зменшився на 0,2%) до 792 млрд. грн. Це відбулося завдяки зростанню на 1,2% кредитів у національній валюті (з початку року вони збільшилися на 0,5% - до 472,6 млрд. грн.).

Залишки за кредитами в національній валюті, наданими фізичним особам, у березні збільшилися на 1% (з початку року - на 2,6%), а юридичним особам - на 1,2% (з початку року - на 0,1%). Натомість залишки за кредитами, наданими в іноземній валюті, зменшилися і за місяць, і з початку року на 1,2%. Це, головним чином, відбулося за рахунок зниження залишків за кредитами, наданими фізичним особам, оскільки залишки за кредитами, наданими суб’єктам господарювання, за місяць майже не змінилися.Протягом березня відбулося зниження відсоткових ставок за пасивними операціями банків. Так середньозважена вартість їх депозитів зменшилася в національній валюті до 9,74% (з 10,52% у лютому), а в іноземній - до 4,98% (з 6,14% у лютому). Середньозважена вартість кредитів у національній валюті становила 15,87% річних (у лютому - 15,33%), в іноземній валюті - 7,64% (у лютому - 8,07%). На міжбанківському кредитному ринку середньозважена вартість коштів знизилася до 4,25% (з 6,17% у лютому).
Підготовлено за матеріалами сайтів Інтернет-агентств та власною інформацією