Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві - сторінка №1/1


Додаток до листа №1111-25/06 від 25.06.2013
Порівняльна таблиця до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» щодо страхування відповідальності управителя фонду фінансування будівництва»


Положення (норми) чинного нормативно-правового акта

Положення (норми) нормативно-правового акта із запропонованими змінами

Позиція Банку щодо запропонованих питань

Стаття 9. Укладання договору між управителем та забудовником


Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов'язується здійснювати фінансування будівництва цих об'єктів будівництва на умовах договору.

Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов'язково містити зобов'язання забудовника після закінчення будівництва передати об'єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ.
Управитель укладає із забудовником договір, за яким забудовник зобов'язується збудувати один або декілька об'єктів будівництва, ввести їх в експлуатацію в установленому законодавством порядку та передати об'єкти інвестування установникам цього фонду у строки та на умовах, визначених цим Законом, Правилами фонду та договором управління майном, а управитель зобов'язується здійснювати фінансування будівництва цих об'єктів будівництва на умовах договору.

Договір між забудовником та управителем ФФБ має обов'язково містити:

зобов'язання забудовника після закінчення будівництва передати об'єкти інвестування у власність довірителям ФФБ на умовах цього Закону та Правил ФФБ;відповідальність забудовника перед управителем ФФБ виду А за цільове використання коштів, за добудову об'єкта будівництва, за неможливість добудови об'єкта будівництва у разі недостатності залучених коштів та своєчасне введення об'єкта будівництва в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконання усіх необхідних робіт для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва незалежно від обсягу фінансування.

Стаття 11. Створення ФФБ


Для ФФБ виду А поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності визначає забудовник, при цьому він приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва та зобов'язаний своєчасно ввести його в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва незалежно від обсягу фінансування.

Для ФФБ виду Б:

забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва;

управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності та приймає на себе ризик щодо недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва.

При здійсненні управління ФФБ виду Б, для покриття ризику недостатності залучених коштів на спорудження об'єкта будівництва, управитель може укласти з визначеним ним страховиком договір страхування такого комерційного ризику.

Управитель може створити ФФБ виду Б лише за наявності відповідного дозволу на прийняття управителем на себе комерційних ризиків.

Дозвіл на прийняття управителем на себе комерційних ризиків, визначених цим Законом, надає відповідний орган, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя відповідно до розроблених ним нормативно-правових актів.Для ФФБ виду А:

забудовник визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, споживчі властивості об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху та комфортності;

забудовник несе відповідальність перед управителем, а управитель - перед довірителем за цільове використання коштів, за добудову об'єкта будівництва, за неможливість добудови об'єкта будівництва у разі недостатності залучених коштів та своєчасне введення об'єкта будівництва в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконання усіх необхідних робіт для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, при цьому забудовник несе відповідальність перед управителем незалежно від обсягу фінансування»;

Для ФФБ виду Б:

забудовник бере на себе зобов'язання дотримуватися вимог управителя щодо споживчих властивостей об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, здійснювати спорудження об'єктів будівництва без порушення графіків будівництва та відповідно до проектної документації і в межах загальної вартості будівництва, погодженої з управителем, та своєчасно ввести їх в експлуатацію і виконати усі необхідні роботи для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва, у разі виконання управителем графіка фінансування будівництва;

управитель визначає поточну ціну вимірної одиниці об'єкта будівництва, коефіцієнти поверху і комфортності, несе відповідальність перед довірителями за цільове використання коштів, за добудову об'єкта будівництва, за неможливість добудови об'єкта будівництва у разі недостатності залучених коштів та своєчасне введення забудовником об'єкта будівництва в експлуатацію відповідно до проектної документації і виконання забудовником усіх необхідних робіт для дотримання технічних характеристик об'єктів інвестування та об'єкта будівництва.

3) частини п'яту - сьому виключити.

Стаття 11-1

Відсутня

Стаття 11 - 1 Страхування відповідальності управителя.

Відповідальність управителя за збитки, що можуть бути завдані довірителям діями або бездіяльністю управителя та забудовника, підлягає страхуванню відповідно до цього Закону.

Збитки, завдані довірителю діями або бездіяльністю управителя та забудовника, - це втрати, яких зазнав довіритель у зв'язку з:

несвоєчасним введенням в експлуатацію об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування;

невідповідністю технічних характеристик об'єкта будівництва та/або об'єкта інвестування, а також обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя, умовам договору, вимогам державних стандартів, норм і правил;

невиконанням, неналежним або несвоєчасним виконання робіт на об'єкті будівництва та/або об'єкті інвестування, передбачених договором про участь у ФФБ;

відсутністю технічної документації (паспортів, сертифікатів, гарантійних документів) на обладнання, яке встановлюється на об'єкті інвестування для подальшої передачі у власність довірителя;

банкрутством управителя та недостатністю коштів на рахунку ФФБ для задоволення вимог довірителів до управителя;

невиконанням управителем зобов'язань за договором про участь у ФФБ.

Страхова сума, в межах якої страховик зобов'язаний провести страхові виплати довірителю, визначається вартістю зобов'язань довірителя щодо внесення коштів до ФФБ, яка розраховуються управителем відповідно до статті 15 цього Закону. Страхова виплата не може перевищувати суми внесених довірителем до ФФБ коштів та розміру непрямих збитків довірителя, якщо це передбачено договором страхування.Страховик, який здійснив страхову виплату довірителю, має право зворотної вимоги (регресу) до забудовника у розмірі виплаченого страхового відшкодування.".
Стаття 12. Підстави функціонування ФФБ


Правила ФФБ визначають вид ФФБ, процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя, відповідальність управителя і забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов'язань, порядок отримання довірителем страхового відшкодування у разі несвоєчасного введення об'єкта будівництва в експлуатацію, невиконання робіт, передбачених договором між управителем і забудовником та договором між управителем і установником фонду, або неналежного виконання таких робіт та інші умови функціонування ФФБ.


Правила ФФБ визначають вид ФФБ, процедуру створення ФФБ, порядок організації взаємовідносин забудовника, управителя та довірителів, порядок встановлення управління майном, умови, особливості та обмеження здійснення управління майном, напрями та порядок використання залучених коштів, порядок участі у фонді та відмови від участі в ньому, типи вимірних одиниць об'єктів інвестування, порядок та умови закріплення об'єкта інвестування за довірителем, розмір винагороди управителя, відповідальність управителя і забудовника за невиконання прийнятих на себе зобов'язань, порядок отримання довірителем страхового відшкодування за збитки, що можуть бути завдані довірителю діями або бездіяльністю управителя та забудовника та інші умови функціонування ФФБ.
Стаття 14. Порядок укладання договору про участь у ФФБ


Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу. Якщо довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують правомірність дій такого управителя ФОН. Якщо управитель ФОН та управитель ФФБ в системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки найменування такого ФОН. Укладання такого договору від імені довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, може бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з правом передоручення.

До договору про участь у ФФБ додаються:
правила ФФБ;
графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі;
стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті інвестування;
перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві;
стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території;
перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку.


Договір про участь у ФФБ укладається за умови надання особою визначених Правилами ФФБ документів, які ідентифікують цю особу. Якщо довіритель ФФБ - спільний інвестор ФОН, від імені та в інтересах якого діє управитель ФОН в системі ФОН-ФФБ, додатково мають бути надані належним чином засвідчені копії Правил ФОН та інвестиційної декларації ФОН, які підтверджують правомірність дій такого управителя ФОН. Якщо управитель ФОН та управитель ФФБ в системі ФОН-ФФБ є одна особа, то в договорі зазначається тільки найменування такого ФОН. Укладання такого договору від імені довірителів, які складають спільного інвестора ФОН, може бути доручено фізичній особі, яка діє від їх імені на підставі відповідної довіреності з правом передоручення.

Обов'язковою умовою кладення договору про участь у ФФБ є страхування управителем за рахунок власних коштів своєї відповідальності за збитки, що можуть бути завдані довірителям діями або бездіяльністю управителя та забудовника.

У зв'язку з цим частини третю - дев'яту вважати відповідно частинами четвертою - десятою.

До договору про участь у ФФБ додаються:


правила ФФБ;
графічне зображення схеми будівельного плану об'єкта інвестування з назвами та площами всіх його приміщень і зазначенням розміщення об'єкта інвестування на поверсі;
стислий перелік будівельних робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті інвестування;
перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителеві;
стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території;
перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку;
копія договору страхування управителем відповідальності управителя.
У зв'язку з цим абзаци восьмий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дев'ятим - дев'ятнадцятим.
Стаття 16. Фінансування будівництва з використанням отриманих в управління коштів

Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва.
Фінансування будівництва за рахунок коштів ФФБ виду А управитель здійснює за рахунок отриманих в управління коштів, за винятком оперативного резерву, в порядку, визначеному договором, у межах вартості будівництва. У разі якщо обсяг фактично залучених від довірителів коштів менший обсягу, визначеного графіком фінансування, забудовник здійснює будівництво за рахунок інших джерел і не звільняється від відповідальності за належне виконання зобов'язань перед управителем.