Закону України «Про металобрухт» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення від 17 квітня 2013 року №63 Про затвердження нового складу... 1 18.78kb.
Закону України «Про металобрухт» ( назва адміністративної послуги) 1 81.91kb.
Закону України «Про металобрухт» № з/п Етапи послуги 1 46.84kb.
Закону України «Про металобрухт» 1 15.27kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 20. 1 25.26kb.
Інформаційна карта №06-4 1 23.58kb.
Модельна форма технологічної картки адміністративної послуги 1 89.43kb.
Затверджено секретар міської ради М. М. Степаненко “26” березня 2013... 1 57.98kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації " Про створення комісії... 1 19.24kb.
Рішенням Кіровоградської міської ради від 17 лютого 2009 року №1740... 1 70.79kb.
Рішення 02. 08. 06 Охтирка Про затвердження технічної документації... 1 166.63kb.
Рішення (проект) м. Сокиряни Про надання дозволу на розміщення пункту... 1 11.21kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про металобрухт» - сторінка №1/1
сапрваавправ

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

Складання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»

(назва адміністративної послуги)

Новоселицька районна державна адміністрація

(Управляння економіки та розвитку інфраструктури)

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

  


Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1.

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

вул. Центральна, 37, м. Новоселиця, Новоселицький р-н, Чернівецька обл., 60300

2.

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок - четверг з 08.00 до 17.15 год., п’ятниця з 08.00 до 16.00. год.

перерва з 12.00 до 13.00 год.

3.

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сайт суб’єкта надання адміністративної послуги

тел. (03733) 20-9-76

 


Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4.

Закони України

Закон України «Про металобрухт» від 5 травня 1999 року №619-XIV, Розділ І, ст..4.

5.

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності» від 04.07.2001 року №756

6.

Акти центральних органів виконавчої влади

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання» від 03.11.2011 року №191, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15.12.2011 року №1437/20175;

- Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів» від 31.10.2011 року №183, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18.11.2011 року № 1321/20059.

7.

Акти місцевих органів виконавчої влади/ органів місцевого самоврядування

Розпорядження голови районної державної адміністрації «Про районну комісію з складання актів обстеження суб'єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю» від 10.03.2006 №116-р, зареєстроване в Новоселицькому районному управлінні юстиції 17 березня 2006 №03/179

Умови отримання адміністративної послуги

8.

Підстава для одержання адміністративної послуги

Обов'язковою умовою на отримання ліцензії з провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів є акт обстеження місцевими державними адміністраціями спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств на їх відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»

9.

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

1. Заява на бланку підприємства з відповідними реквізитами на їм’я голови райдержадміністрації про проведення обстеження промислового майданчику спеціалізованого підприємства чи спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи їх приймальних пунктів із зазначенням виду господарської діяльності, адреси провадження діяльності, телефону контактної особи;

2. Засвідчені печаткою підприємства копії реєстраційних документів:

2.1. виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

2.2. статутних документів;

2.3. довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби;

2.4. довідки про взяття юридичної особи на облік в органах статистики.

3. Засвідчена печаткою підприємства копія документу, що підтверджує право на використання земельної ділянки (виробничого приміщення) з викопіюванням.

4. Відомості про наявність земельної ділянки (виробничої площі), необхідної для провадження діяльності, відповідно до Додатка 4 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 № 183 та зареєстровані в Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за № 1321/20059.

5. Засвідчені печаткою підприємства копії паспортів:

5.1. брухтопереробного обладнання (для чорних та кольорових металів);

5.2. вантажопідйомного обладнання з підтвердженням його реєстрації (для чорних металів) та проведенням технічного огляду згідно з установленим порядком;

5.3. вагів з підтвердженням їх реєстрації та повірки згідно з установленим порядком;

5.4. вимірювального засобу, що забезпечує проведення радіаційного контролю з відміткою про проведення перевірки згідно з установленим порядком;

5.5. виробничого, технологічного обладнання (у тому числі печей) (для спеціалізованого металургійно-переробного підприємства).

6. Довідка щодо наявності у підприємства на праві власності, або договору закріплення за підприємством на праві господарського відання, або договору оренди майна зазначеного у п. 5. та тари або відсіків для відокремленого зберігання кольорового металобрухту відповідно до вимог ДСТУ 3211 (засвідчені печаткою підприємства копії договору закріплення за підприємством майна на праві господарського відання або договори оренди обладнання додаються).

7. Довідка щодо відсутності інших суб’єктів господарської діяльності, пов’язаної з металобрухтом на земельній ділянці (виробничій площі), яка буде використовуватись підприємством (видається підприємством-орендодавцем).

8. Довідка щодо наявності приміщення для зберігання металобрухту, із зазначенням її площі (для кольорових металів).

9. Засвідчена в установленому порядку копія акту перевірки Державної екологічної інспекції (з обов’язковою вказівкою адреси та виду господарської діяльності).

10. При отриманні акту обстеження для продовжені дії ліцензії надаються, копії документів, які підтверджують наявність у спеціалізованого підприємства фахівців з контролю за металобрухтом, проведення радіаційного, піротехнічного контролю (для чорних та кольорових металів).

10.

Порядок та спосіб подання документів, необхідних для отримання адміністративної послуги

Особисто

11.

Платність (безоплатність) надання адміністративної послуги

Безкоштовно 

12.

Строк надання адміністративної послуги

Протягом 15 календарних днів з дня подачі заяви 

13.

Перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги

1. подання документів, зазначених у пункті 9, з порушенням вимог щодо комплектності;

2. невідповідності поданих документів чинному законодавству України;

3. невідповідність одержувача Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності з заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів;

4. звернення з питань, які не належать до компетенції адміністративного органу.

14.

Результат надання адміністративної послуги

1. лист-відповідь з обґрунтуванням причин відмови;

2. акт обстеження спеціалізованого підприємства чи спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи їх приймальних пунктів щодо відповідності або не відповідності їх вимогам Закону України «Про металобрухт» за формою, встановленою наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження форм актів обстеження суб'єктів господарювання» від 03.11.2011 року №191.

15.

Способи отримання відповіді (результату)

Особисто

16.

Примітка

 

Начальник управління економіки

та розвитку інфраструктури

райдержадміністрації ПІДПИС Л.Істратій

сапрваавправ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова районної державної адміністрації

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА

процесу адміністративної послуги:

 Складання акту обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт»

(назва адміністративної послуги)

  
Етапи процесу

Відповідальний

Дія

Задіяні відділи

Термін виконання

1.

Реєстрація заяви

головний спеціаліст

Виконує

відділ документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації

у день подання

2.

Розгляд заяви

Голова РДА

Погоджує
Протягом одного дня

3.

Розгляд заяви та поданого переліку документів районною комісію з складання актів обстеження суб'єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю

Голова комісії

Розгляд відповідність поданих документів визначеним вимогам

- Районна комісія з складання актів обстеження суб'єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю

- Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністраціїПротягом п’яти днів

4.

Проведення, з виїздом на місце розташування промислового майданчику, обстеження спеціалізованого підприємства чи спеціалізованого металургійного переробного підприємства чи їх приймальних пунктів на відповідність вимогам Закону України «Про металобрухт» та Ліцензійним умовам

Голова комісії

Обстеження

Районна комісія з складання актів обстеження суб'єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю


Протягом двох днів

5.

Прийняття рішення про видачу адміністративної послуги або про відмову у її наданні (Акт обстеження, лист-відповідь з обґрунтуванням причин відмови)

Голова комісії

Виконує

- Районна комісія з складання актів обстеження суб'єктів господарювання, що займаються операціями з металобрухтом та контролем за їх діяльністю

- Управління економіки та розвитку інфраструктури райдержадміністраціїПротягом шести днів

Начальник управління економіки

та розвитку інфраструктури

райдержадміністрації ПІДПИС Л.Істраті