Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону України «Про державну службу» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про державну службу» 1 104.33kb.
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статей 15... 1 9.45kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 травня... 1 14.82kb.
Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про державну... 1 97.13kb.
Про застосування статті 13 Закону України "Про державну службу" 1 24.87kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 29. 11. 1 80.99kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України... 1 47.97kb.
Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 19 Закону... 1 10.79kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 лютого... 1 11.23kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 серпня 2011... 1 15.4kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання... 1 99.75kb.
Засідання двадцять шосте сесійний зал Верховної Ради України 7 1232.98kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону України «Про - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ХОТИНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
р о з п о р я д ж е н н Я
04.03.2013 № 101-р
Про проведення I туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статтею 29 Закону України «Про державну службу», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.09.07 № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»» та на виконання Методичних рекомендацій щодо організації підвищення кваліфікації державних службовців у рамках щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець», які затверджені наказом Нацдержслужби України від 15.02.2012 р. № 29:


1. Затвердити склад Організаційного комітету з проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (додаток 1).
2. Затвердити Положення про Організаційний комітет з проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (додаток 2).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Д. Дранчука.

Голова районної

державної адміністрації Ю.Юзва

Додаток 1

до розпорядження

районної державної адміністрації

__________ 2013 № _____

С К Л А Д

Організаційного комітету з проведення I туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»


Корнівський Олександр Григорович

перший заступник голови районної державної адміністрації, голова Організаційного комітету

Дранчук

Дмитро Васильовичкерівник апарату районної державної адміністрації, заступник голови Організаційного комітету

Годнюк

Анжела Василівнаначальник відділу організаційного забезпечення та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації, секретар Організаційного комітету

члени Організаційного комітету:

Скорик

Богдан Петровичначальник відділу ведення Державного реєстру виборців апарату районної державної адміністрації

Босий

Олександр Дмитровичзавідувач сектора правового забезпечення

апарату районної державної адміністраціїЖурик

Михайло Васильовичголовний редактор районної газети «Хотинські вісті» (за згодою)

Шевчук

Світлана Валентинівнаначальника відділу документообігу та контролю апарату районної державної адміністрації

Керівник апарату

районної державної адміністрації Д.Дранчук

Додаток 2

до розпорядження

районної державної адміністрації

__________ 2013 № _____


Положення

про Організаційний комітет з проведення І туру щорічного

Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»
Це Положення визначає загальний порядок діяльності Організаційного комітету з проведення І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» (далі - Організаційний комітет).


 1. Загальні положення

1.1. Організаційний комітет утворюється розпорядженням голови районної державної адміністрації.

1.2. Організаційний комітет очолює перший заступник (заступник) керівника державного органу. До його складу можуть входити представники структурних підрозділів державного органу, громадськості, засобів масової інформації, незалежні експерти.

1.3. Чисельність Організаційного комітету становить 5-7 осіб, у складі голови, заступника голови, секретаря та членів Організаційного комітету.

2. Правові засади діяльності Організаційного комітету

У своїй діяльності Організаційний комітет керується:

- постановою Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 року № 1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

- наказом Головного управління державної служби України від 12.11.2010 р. № 286 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

- зазначеним Положенням.

3. Організація роботи Організаційного комітету


  1. Засідання Організаційного комітету проводяться відповідно до плану.

  2. Засідання Організаційного комітету є правомірним, якщо в його роботі беруть участь не менш як дві третини від загальної кількості його складу.

  3. Рішення Організаційного комітету приймаються простою більшістю присутніх членів відкритим голосуванням.

  4. У випадку рівного розподілу голосів ,, за ” і ,, проти ” вирішальним є голос голови Організаційного комітету, або головуючого.

  5. За підсумками засідань Оргкомітет приймає протокольні рішення. Рішення Оргкомітету оскарженню з боку учасників конкурсу не підлягають.

4. Повноваження Організаційного комітету

4.1. На першому організаційному засіданні вирішується питання розподілу обов’язків серед членів та затвердження плану роботи.

4.2. Визначає мінімальний рівень фінансування для проведення І туру конкурсу.

4.3. Затверджує та оприлюднює порядок проведення І туру конкурсу з урахуванням вимог, визначених Порядком проведення конкурсу.

4.4. Здійснює організаційне забезпечення проведення І туру конкурсу.

4.5. Розглядає узагальнені підсумки проведення І туру конкурсу.

4.6. Узагальнює матеріали проведення І туру конкурсу та забезпечує їх передачу територіальному органу Головдержслужби України.

4.7. За підсумками туру шляхом відкритого голосування визначає переможців і лауреатів по кожній з номінацій.

4.8. В урочистій обстановці нагороджує переможців та лауреатів І туру Конкурсу.

4.9. Вносить пропозиції керівникам державних органів, у яких працюють переможці та лауреати І туру конкурсу, щодо форм їх заохочення.

4.10. Організовує роботу щодо висвітлення результатів туру в засобах масової інформації.

5. Повноваження голови Організаційного комітету


  1. Здійснює загальне керівництво Організаційним комітетом.

  2. Затверджує Положення про Організаційний комітет, план проведення його засідань, порядок проведення І туру конкурсу.

  3. У разі потреби вносить зміни до складу Організаційного комітету.

6. Повноваження заступника голови Організаційного комітету

  1. Заміщає голову Організаційного комітету у випадках його відсутності.

  2. Створює робочу групу, яка веде роз’яснювальну роботу щодо організації та проведення І туру конкурсу, організовує розробку методичних матеріалів з питань проведення І туру конкурсу, забезпечує узагальнення матеріалів та їх розміщення в засобах масової інформації.

7. Повноваження секретаря Організаційного комітету

  1. Здійснює організаційне забезпечення діяльності Організаційного комітету відповідно до зазначеного положення.

  2. Готує необхідні документи для розгляду на засіданнях Організаційного комітету.

  3. Запрошує керівництво та членів Організаційного комітету на чергове його засідання, інформує про виконання планів роботи Організаційного комітету, складає протоколи засідань, за необхідністю надсилає членам Організаційного комітету копії прийнятих рішень.

8. Повноваження членів Організаційного комітету

  1. Виконують повноваження відповідно до розподілу обов’язків між керівництвом та членами Організаційного комітету, беруть участь у його засіданнях.

  2. Беруть участь в організації та проведенні всіх етапів І туру конкурсу, визначають його переможців та лауреатів.

Керівник апарату

районної державної адміністрації Д.Дранчук
Додаток 3

до розпорядження районної

державної адміністрації

__________ 2013 № _____План

проведення засідань Організаційного комітету

І туру щорічного Всеукраїнського конкурсу

«Кращий державний службовець»


з/п

Найменування заходів

Термін розгляду

Відповідальні за виконання

Примітка

Перше засідання

1

1. Про постанову Кабінету Міністрів України від 19.09.2007. №1152 «Про проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець».

2. Про Положення про організаційний комітет.

3. Про план проведення засідань Оргкомітету.

4. Про розподіл обов’язків між головою, заступником голови, секретарем та членами Оргкомітету.

5. Про організацію роботи Оргкомітету в період підготовки до прийому документів.


до 12 березня

Корнівський О.Г.

Босий О.Д.

Годнюк А.В.
Друге засідання

2

1. Про затвердження Плану засідань Оргкомітету.

2. Розгляд документів, поданих претендентами щодо участі у Конкурсідо 20 березня

Корнівський О.Г.

Босий О.Д.

Годнюк А.В.

Третє засідання

3.

1. Про затвердження переліку тестових завдань, які стосуються функціональних повноважень державного органу, посадових обов’язків державного службовця

до 31 березня

Годнюк А.В.
Четверте засідання

4.

1. Про затвердження переліку завдань щодо складання ділового документу

до 05 квітня

Шевчук С.В.
П’яте засідання

5.

1. Про затвердження переліку завдань на визначення рівня володіння навичками роботи з персональним комп’ютером

до 10 квітня

Скорик Б.П.
Шосте засідання

6.

1. Розгляд матеріалів виконання конкурсних завдань.

2. Про підведення підсумків І туру Конкурсу та визначення переможців та лауреатів.

3. Про організацію направлення документів до Оргкомітету з проведення ІІ туру Конкурсу.

4. Про організацію відзначення учасників та переможців І туру, висвітлення в засобах масової інформаціїдо 30 квітня

Корнівський О.Г.

Босий О.Д.

Годнюк А.В.

Дранчук Д.В.

Скорик Б.П.

Журик М.В.

Шевчук С.В.
Керівник апаратурайонної державної адміністрації Д.Дранчук