Закону України «Про регулювання містобудівної документації», Закону України «Про рекламу» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення № від " " жовтня 2011р сесія м. Хмільник ради скликання 1 15.88kb.
Рішення від 27 вересня 2012 року №391 Про спорудження пам ятника... 1 17.94kb.
Про затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво... 1 114.57kb.
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та ч. 1 261.3kb.
Положення про містобудівний кадастр; Типове положення про Службу... 1 388.51kb.
Рішення від 30 березня 2012 року №1079 Про затвердження Програми... 1 96.89kb.
Рішення №181 від " 26 " травня 2011р. 10 сесія м. Хмільник ради 6... 1 19.01kb.
Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» 1 139.43kb.
Україна хмільницька міська рада вінницької області рішення № від... 1 15.82kb.
Про регулювання містобудівної діяльності 1 339.11kb.
Рішення від 29. 09. 2011 №13 9 / VI про затвердження Програми розроблення... 1 77.2kb.
Підвищення роздільної здатності по дальності в радіолокації на основі... 1 56.84kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про регулювання містобудівної документації», Закону України «Про - сторінка №1/5


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Чернігівської міської ради

« » ______________ 2011 року

( ___ сесія 6 скликання)


Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова

Тимчасовий порядок використання території м. Чернігова (далі - Тимчасовий порядок) встановлено на підставі Закону України «Про регулювання містобудівної документації», Закону України «Про рекламу» та інших нормативно-правових актів у сфері містобудування та архітектури; державних будівельних норм, правил і стандартів.Частина 1. Загальні положення
Розділ 1.1. Мета та завданняТимчасовий порядок діє на території міста Чернігова до затвердження змін та доповнень до Генерального плану розвитку м. Чернігова (далі – Генеральний план міста) з планом зонування території міста або оновленого плану зонування території міста (далі – План зонування), як окремої містобудівної документації,

Тимчасовий порядок це нормативно-правовий акт, який встановлює порядок планування, забудови та іншого використання окремих земельних ділянок; перелік усіх допустимих умов і обмежень забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок у межах зон, визначених Планом зонування; порядок переведення житлових приміщень у нежитлові в багатоквартирних будинках, проведення робіт з реконструкції, переобладнання, розширення, реставрації та введення їх в експлуатацію; правила розміщення зовнішньої реклами на території міста.

Головною метою запровадження Тимчасового порядку є забезпечення подальшої ефективної реалізації Генерального плану міста; регулювання планування і забудови територій міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів; раціонального використання території міста; вирішення архітектурно-містобудівних завдань щодо комплексної забудови міста; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою та землекористуванням; збереження історичного обличчя міста та його культурної спадщини.

Основними завданнями Тимчасового порядку є встановлення:

- порядку планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

- основних вимог та обмежень щодо забудови та іншого використання територій міста;

- порядку переведення житлових приміщень у нежитлові в багатоквартирних будинках, проведення робіт з реконструкції, переобладнання, розширення, реставрації та введення їх в експлуатацію;

- правил розміщення зовнішньої реклами на території міста;

- вирішення інших питань містобудівної діяльності відповідно до чинного законодавства.

Тимчасовий порядок прийнятий Чернігівською міською радою (далі - радою) в межах наданих їй повноважень і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на території міста Чернігова органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, посадовими особами, а також юридичними та фізичними особами - суб’єктами містобудування при здійсненні ними містобудівної діяльності.

Особи, які порушують вимоги Тимчасового порядку, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Пропозиції по удосконаленню Тимчасового порядку приймаються рішенням міської ради у порядку, визначеному в розділі 1.3. цих Правил.Розділ 1.2. Структура Тимчасового порядкуТимчасовий порядок складається з текстової частини та графічної частини.

Текстова частина Тимчасового порядку включає:

- загальні положення, у яких, зокрема, визначаються мета, завдання, основні терміни, структура;

- порядок планування, забудови та іншого використання територій і окремих земельних ділянок;

- основні вимоги щодо забудови та благоустрою міста, планувальні, історико-культурні, природоохоронні обмеження щодо використання окремих територій;

- характеристику різних типів зон і поєднань видів дозволеного використання та обмежень забудови та іншого використання земельних ділянок в цих зонах;

- порядок переведення житлових приміщень у нежитлові в багатоквартирних будинках, проведення робіт з реконструкції, переобладнання, розширення, реставрації та введення їх в експлуатацію;

- правила розміщення зовнішньої реклами на території міста.

- порядок здійснення інвестиційної та містобудівної діяльності, пов'язаної з новим будівництвом, реконструкцією, реставрацією, капітальним ремонтом об'єктів містобудування та/або будівництва, виконання замовником (інвестором) передпроектних робіт для виділення земельних ділянок для містобудівних потреб, зміни цільового призначення земельних ділянок та надання містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок.
Графічна частина Тимчасового порядку включає:
- План зонування територій міста;

- План дії обмежень по умовам охорони культурної спадщини;

- План дії обмежень по екологічним умовам;

- План рекламно-інформаційне зонування території міста.


Розділ 1.3. Порядок внесення змін та доповнень до Тимчасового порядкуЗміни та доповнення до Тимчасового порядку вносяться за поданням управління архітектури та містобудування міської ради і затверджуються міською радою.

Окремі розділи Тимчасового порядку та зміни і доповнення до Тимчасового порядку розробляються і погоджуються в порядку, визначеному законодавством, та затверджуються рішеннями ради.   Розділ 1.4. Основні терміни та поняття.

Автостоянка - спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками визначеними Правилами дорожнього руху, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 10.10.2001 року № 1306, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову;

архітектурне рішення - авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду й інтер'єру об'єкта архітектури, а також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на всіх стадіях проектування і зафіксований у будь-якій формі;

будівництво - нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення підприємств;

генеральний план міста - містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території міста;

детальний план території - містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території;

житлове приміщення - приміщення, яке належить до житлового комплексу (будинку), що відноситься до житлового фонду і є складовою квартири як самостійного об’єкта цивільно-правових відносин;

замовник - фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку, подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;

земельна ділянка - частина земельної поверхні з установленими межами, певним місцем розташування, з визначеними щодо неї правами;

зони охорони пам’ятки - встановлювані навколо пам’ятки охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару, в межах яких діє спеціальний режим їх використання;

інвестиційна діяльність - сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держав щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування;

інвестори - суб'єкти інвестиційної діяльності, які приймають рішення про

вкладення власних, позичкових і залучених майнових та інтелектуальних цінностей в об'єкти інвестування;

історичний ареал - частина території м. Чернігова, що зберегла об’єкти культурної спадщини і пов’язані з ними розпланування та форму забудови, які походять з попередніх періодів розвитку, типові для певних культур або періодів розвитку;

капітальний ремонт будівлі - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або поліпшенням експлуатаційних показників будівель і споруд, із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій, інженерного обладнання та обладнання протипожежного захисту без зміни будівельних габаритів об’єкта, функціонального призначення та його техніко-економічних показників;

мала архітектурна форма - невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів;

містобудування (містобудівна діяльність) - це цілеспрямована діяльність державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об’єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об’єктів містобудування, спорудження інших об’єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об’єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури;

містобудівна документація - затверджені текстові та графічні матеріали з питань регулювання планування, забудови та іншого використання територій;

містобудівні умови та обмеження забудови земельної ділянки (далі - містобудівні умови та обмеження) - документ, що містить комплекс планувальних та архітектурних вимог до проектування і будівництва щодо поверховості та щільності забудови земельної ділянки, відступів будинків і споруд від червоних ліній, меж земельної ділянки, її благоустрою та озеленення, інші вимоги до об'єктів будівництва, встановлені законодавством та містобудівною документацією;

нежиле приміщення - приміщення, яке належить до житлового (нежитлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об’єктом цивільно-правових відносин;

нове будівництво - будівництво комплексу об’єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, а також філій і окремих виробництв, що здійснюється на вільних або звільнених від забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей або надання послуг, які після введення в експлуатацію будуть знаходитись на самостійному балансі;

об'єкт будівництва - будинки, будівлі, споруди будь-якого призначення, їх комплекси, лінійні об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури;

об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти (об'єкти підводної культурної та археологічної спадщини), інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;

об'єкт містобудування - комплекси об'єктів будівництва, об'єднаних спільною планувальною структурою, об'ємно-просторовим рішенням, інженерно-транспортною інфраструктурою в межах населеного пункту, його функціональної зони (сельбищної, промислової, центру, курортної, рекреаційної тощо), планувального, житлового району, мікрорайону (кварталу), приміської зони;

пам’ятка культурної спадщини - об'єкт культурної спадщини, який занесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України;

перепланування (переобладнання) квартир, нежилих приміщень - ремонтно-будівельні роботи, що провадяться за відповідними проектами із зміною фізичних параметрів цих приміщень, знесенням або перенесенням внутрішніх легких некапітальних перегородок, улаштуванням нових елементів і деталей, прорізів без втручання у зовнішні стіни, міжповерхові перекриття та інші несучі конструкції житлового будинку з метою поліпшення благоустрою квартири, її експлуатаційних теплотехнічних та інших показників без обмеження інтересів інших громадян, які проживають у цьому будинку;

план зонування території (зонінг) - містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон;

проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил;

погодження проекту - процедура встановлення відповідності проектних рішень вихідним даним на проектування;

проектна документація - затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва;

проектні роботи - роботи, які пов'язані зі створенням проектної документації для будівництва;
реабілітація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо відновлення культурних та функціональних властивостей об'єктів культурної спадщини;

реконструкція - перебудова існуючих об’єктів виробничого та цивільного призначення, пов’язана з удосконаленням виробництва, підвищенням його техніко-економічного рівня та якості вироблюваної продукції, поліпшенням умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміною основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри;

реставрація - сукупність науково обґрунтованих заходів щодо укріплення (консервації) фізичного стану, розкриття найбільш характерних ознак, відновлення втрачених або пошкоджених елементів об'єктів культурної спадщини із забезпеченням збереження їхньої автентичності;

санітарно-захисна зона - зона, що відокремлює промислові, складські, комунальні об’єкти від території житлової та громадської забудови. Ширина СЗЗ залежить від ступеня санітарної шкідливості об’єкту і може становити від 50 до 3000 метрів;

територія - частина земної поверхні з повітряним простором та розташованими під нею надрами у визначених межах (кордонах), що має певне географічне положення, природні та створені в результаті діяльності людей умови і ресурси;

тимчасова споруда торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності (далі - тимчасова споруда для здійснення підприємницької діяльності) - одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту. Вона може мати закрите приміщення для тимчасового перебування людей (павільйон площею не більше 30 квадратних метрів по зовнішньому контуру) або не мати такого приміщення;

фасад будинку, споруди - зовнішня частина будинку, споруди з усіма елементами від по крівлі до вимощення; за орієнтуванням фасади поділяються на головний, боковий, дворовий;

червоні лінії - визначені в містобудівній документації щодо пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які розділяють території забудови та території іншого призначення.

наступна сторінка >>