Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закону України «Про інститути спільного інвестування 4 1161.54kb.
Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів... 1 186.57kb.
Положення про порядок прийняття рішень з питань, що належать до компетенції... 1 79.72kb.
Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення вартості... 1 153.37kb.
Рішення щодо проведення чергових Загальних звітно-виборних зборів... 1 195.06kb.
Гончарук Валентин вирішення завдання1 1 155.2kb.
Рішенням Ради уаіб від 18 січня 2008р. Головуючий Ради уаіб д. 1 177.23kb.
Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про акціонерні... 1 85.67kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про об’єднання... 1 27.23kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські... 1 280.32kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний... 1 108.37kb.
Ресурс показать описание 1 50.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування - сторінка №1/1
ЗВІТ

про роботу УАІБ за 4 квартал 2008 року
Головною подією 4 кварталу 2008 року для УАІБ стало прийняття ВРУ Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)».
Відповідно до Програми розвитку УАІБ, затвердженої Загальними Зборами УАІБ 22 березня 2007 року та Плану роботи УАІБ на 2008 рік, затвердженого Загальними зборами УАІБ 22 лютого 2008 року, у 4 кварталі 2008 року Асоціацією виконувались роботи за такими напрямками:
1.Підготовка компаній для отримання ліцензій на провадження діяльності з управління активами та створення ІСІ.

1.1. Протягом звітного періоду тривала робота по передліцензійній підготовці компаній для отримання ліцензії в ДКЦПФР. Подання до ДКЦПФР на отримання ліцензії отримали 5 нових КУА. Кількість членів Асоціації за 4 квартал збільшилась на 5 нових КУА та склала 410 компанії.

1.2. Також працівниками дирекції були опрацьовано 42 пакети документів КУА для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів відповідно до Порядку отримання компанією з управління активами в УАІБ Подання для реєстрації регламенту пайового інвестиційного фонду в ДКЦПФР.

1.3. Дирекцією УАІБ постійно здійснювалась робота по наданню учасникам Асоціації консультацій з питань управління активами, підготовки звітів, ведення бухгалтерського обліку тощо та методологічної допомоги компаніям – претендентам на вступ до УАІБ з питань створення КУА та фондів.

1.4. У звітному періоді Радою Асоціації було прийнято рішення, яким роз’яснюється порядок проведення співбесіди з керівниками компаній з управління активами, які мають намір отримати ліцензію на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів. Зокрема, передбачено отримання письмових відповідей керівників таких компаній на ситуативні завдання.
2. Моніторинг діяльності КУА .

2.1. У жовтні-листопаді 2008 року проведено збір та опрацювання звітних даних про діяльність КУА, ІСІ та НПФ відповідно до Положення про збір та обробку інформації за 3 квартал 2008 року.

2.2. Результати аналізу звітності КУА узагальнено в «Аналітичному огляді ринку ІСІ за 3 квартал 2008 року», який розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.3. Протягом звітного кварталу здійснювався щомісячний та щотижневий аналіз діяльності відкритих інститутів спільного інвестування. Всього за звітний період підготовлено 2 місячних та 12 тижневих аналітичних оглядів.

2.4. За результатами аналізу звітності КУА проведено ренкінгування КУА та ІСІ за 3 квартал 2008 року в розрізі типів фондів. Результати ренкінгування розміщено на сайті УАІБ та передано до ЗМІ.

2.5. Здійснювалося доопрацювання системи контролю за дотриманням учасниками УАІБ вимог діючого законодавства та внутрішніх норм і стандартів УАІБ.

2.6. Протягом звітного кварталу надавалися коментарі та статистичні дані про показники ринку ІСІ та діяльності КУА на запити компаній-учасників Асоціації та представників ЗМІ.

2.7. Відповідно до затверджених ДКЦПФР змін до Положення про збір та обробку інформації, яка надається до УАІБ компаніями з управління активами – учасниками Асоціації (Рішення ДКЦПФР від 21.05.2008 р. №554), здійснювався збір та публікація на сайті УАІБ щоденної інформації про відкриті ІСІ.

2.8. У звітному кварталі було розроблено Методику підготовки щомісячних та щотижневих аналітичних оглядів відкритих ІСІ, затверджену Рішенням Ради УАІБ від 23.10.2008 р., а також Методику аналізу причин зміни вартості чистих активів ІСІ, затверджену Рішенням Ради УАІБ від 20.11.2008 р.
3. Вдосконалення нормативно-правової бази діяльності КУА.

3.1. Протягом листопада - грудня 2008 року експерти Асоціації обговорювали проект «Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування». Підготовлені за результатами обговорення зауваження та пропозиції були направлені до ДКЦПФР.

3.2. У грудні 2008 року відбулись три засідання робочої групи з обговорення зауважень та пропозицій до «Положення про порядок визначення чистої вартості активів недержавного пенсійного фонду (відкритого, корпоративного, професійного)». За результатами засідань Дирекцією УАІБ до ДКЦПФР направлено лист з пропозиціями та зауваженнями до Положення.

3.3. У грудні 2008 року шляхом застосування електронної пошти було проведено обговорення зауважень та пропозицій до проекту «Положення про порядок подання інформації компанією з управління активами про результати діяльності інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)». За результатами обговорення Дирекцією УАІБ до ДКЦПФР направлено лист з пропозиціями та зауваженнями до Положення.

3.4. У грудні 2008 року до проекту „Положення про порядок визначення вартості чистих активів інститутів спільного інвестування (пайових та корпоративних інвестиційних фондів)” Дирекцією УАІБ до ДКЦПФР було направлено лист з пропозицією визначити Рішенням ДКЦПФР дату набрання чинності нової редакції Положення з 01.04.2009 року. Ця пропозиція врахована ДКЦПФР.

3.5. Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.


4. Розробка перспективного законодавства

4.1 Підготовлено листи до Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України та Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України щодо пріоритетних актів законодавства та законопроектів, прийняття яких сприятиме швидкому розвитку фондового ринку.

4.2. Протягом звітного періоду проводився моніторинг та експертиза нових проектів законодавчих актів, які стосуються діяльності на фондовому ринку, управління активами, недержавних пенсійних фондів, розвитку ринку ІСІ, тощо. Узагальнена інформація постійно розміщувалась на сайті УАІБ.
Взаємодія УАІБ з органами державної виконавчої влади в рамках запобігання негативного впливу світової фінансової кризи на ринок спільного інвестування.

Асоціація активно формувала пропозиції до пакету антикризових заходів для врегулювання ситуації на фінансовому та фондовому ринках, що мають сприяти зниженню ризиків інвестування та стимулюватимуть подальший розвиток спільного інвестування, зокрема:

- запит на ДКЦПФР від 03.1108 237 щодо питання встановлення процедури подовження строку діяльності ІСІ закритого типу за умови залишення без змін обсягу прав за цінними паперами такого ІСІ, умов розміщення та кількості цінних паперів такого ІСІ. Пропозиції Асоціації враховані, проект рішення ДКЦПФР оприлюднене на офіційному сайті Комісії;

- запит до НБУ від 27.10.08 № 232, до Держфінпослуг № 231 від 24.10.08 та до ДКЦПФР №224 від 16.10.08 щодо внесення змін до постанови НБУ № 319 від 11.10.08 якими передбачити зобов‘язання комерційних банків щодо повернення коштів з банківських депозитів на вимогу ІСІ відкритого та інтервального типів для здійснення виплат, які пов‘язані з виконанням зобов‘язань відповідного інвестиційного фонду щодо обов‘язкового викупу власних цінних паперів на вимогу інвестора у випадках, передбачених законодавством; НПФ для здійснення виплат, які пов‘язані з виконанням зобов‘язань відповідного НДПФ щодо здійснення пенсійних виплат та переведення пенсійних накопичень учасників пенсійного фонду; здійснення перерахування коштів за прийнятими платіжними дорученнями клієнтів банку на виконання їх зобов‘язань за біржовими угодами, укладеними на умовах «поставка проти платежу» в день отримання такого платіжного доручення. Пропозиції Асоціації враховані у роз’ясненні НБУ до Постанови №319 від 11.10.08р.;

- пропозиції для Ради інвесторів при КМУ щодо пріоритетних актів законодавства та законопроектів, прийняття яких сприятиме швидкому розвитку фондового ринку, залученню коштів допомогосподарств в інвестиційні процеси, акумуляції внутрішніх ресурсів для інвестицій в реальний сектор , впорядкування процедур реєстрації прав власності на нерухоме майно, впорядкування діяльності бірж та депозитаріїв, запровадження стандартів управління в практиці землекористування, заходів, направлених на подальший розвиток пенсійної реформи, зокрема НПЗ та запровадження накопичувальної системи загальнообов‘язкового пенсійного страхування;

- пропозиції щодо заходів по вдосконаленню функціонування фондового ринку України, спрямованих на захист інтересів інвесторів ІСІ та НПФ, направлені як матеріали для засідання РНБОУ «Про захист внутрішнього ринку України та заходи щодо підвищення ефективності його захисту»;

- пропозиції КМУ щодо включення експертів Асоціації до складу робочих груп з вивчення чинного законодавства у будівельній галузі та з питань землі та нерухомості. На виконання доручення КМУ Міністерством регіонального розвитку та будівництва України експертів УАІБ було включено до відповідних робочих груп.
Асоціація приймала активну участь в розробці змін до нормативно-правових актів ДКЦПФР, направлених на покращення роботи КУА в умовах кризи, а саме:

- зміни до Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом приватної пропозиції;

- зміни до Положення про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом приватної пропозиції;

- зміни до Положення про порядок розрахунків з акціонерами корпоративного інвестиційного фонду при розміщенні акцій шляхом прилюдної пропозиції ;

- зміни до Положення про порядок розрахунків з учасниками пайового інвестиційного фонду при розміщенні інвестиційних сертифікатів шляхом прилюдної пропозиції;

- Положення про порядок скасування реєстрації випуску (випусків) інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду в новій редакції;

- зміни до Положення про реєстрацію регламенту інститутів спільного інвестування та ведення Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску акцій з метою здійснення діяльності зі спільного інвестування корпоративного інвестиційного фонду;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх приватному розміщенні;

- зміни до Положення про порядок реєстрації випуску інвестиційних сертифікатів пайового інвестиційного фонду при їх розміщенні шляхом прилюдної пропозиції.


5. Організація роботи секцій.

5.1.Секція управління активами публічних фондів.


5.1.1. 16 грудня відбулося засідання секції, в рамках якої було представлено результати дослідження інформаційної активності публічних КУА у І-му півріччі 2008 року, здійснене на замовлення УАІБ інформаційно-консалтинговою компанією «КомІнформ». Учасники засідання обговорили методику та результати дослідження, покликаного привернути увагу компаній до теми їх репутації. У дослідженні проаналізовано кількісні і якісні показники медіа-політики компаній, а також визначено еквівалент вартості їхнього інформаційного резонансу. Результати дослідження компанії зможуть використовувати для оперативного внесення коректив в інформаційну політику, з урахуванням спрямованості на різні репутаційні групи, а також для глибшого оцінювання ефективності як власної медіа активності, так і ринку спільного інвестування загалом.
5.2.Секція управління активами венчурних фондів.

5.2.1. Протягом звітного кварталу здійснювався постійний моніторинг проектів законів та нормативних актів щодо діяльності венчурних фондів, питань фінансування будівництва та земельних відносин.

5.2.2. 5 листопада 2008 р. було проведено засідання Секції, на якому обговорювались питання вироблення рекомендацій для КУА венчурних фондів у зв’язку з фінансовою кризою та зростанням ризиків невиконання зобов’язань забудовниками.

У межах роботи Секції проводилося обговорення законопроектів, які стосуються діяльності з управління активами венчурних фондів. Підготовлено, опубліковано та направлено до відповідних установ офіційну позицію УАІБ щодо таких документів:  • «Про венчурну діяльність в інноваційній сфері»

  • «Про венчурні інноваційні фонди»

5.2.3. У звітному кварталі здійснювалась робота з вивчення та адаптації стандартів Європейської асоціації венчурного капіталу (EVCA) до українського законодавства та економічного середовища. На основі стандарту EVCA «Рекомендації з питань звітності» (Reporting Guidelines) розроблено проект Рекомендацій з питань розкриття інформації для інвесторів венчурних фондів, який буде направлено для подальшого розгляду та обговорення членам Секції.
5.3. Секція керуючих пенсійними активами та адміністраторів пенсійних фондів.

5.3.1. У грудні 2008 року представники Асоціації приймали участь у «круглому столі», організованому Держфінпослуг за підтримки Проекту «Розвиток ринків капіталу», щодо ходу впровадження пенсійної реформи в Україні та фінансових питань діяльності недержавних пенсійних фондів.

5.3.2. Експерти УАІБ прийняли участь у «круглому столі», проведеному Проектом USAID "Розвиток ринків капіталу" з питань розробки нових інструментів на ринку цінних паперів, у які НПФ зможуть вкладати свої активи.
5.4. Секція бухгалтерського обліку, оподаткування, звітності та аудиту.

5.4.1. У листопаді 2008 року відбулося засідання Секції «Бухгалтерський облік, оподаткування, звітність та аудит», на якому обговорювались проблемні питання оподаткування діяльності КУА, ІСІ, НПФ. На засіданні також було проведено обговорення питань застосування Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ.

5.4.2. Проведено доопрацювання Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних операцій ІСІ з урахуванням змін до нормативно – правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку.

5.5. Секція управління активами інституційних інвесторів (страхових компаній)

5.5.1. Проекти змін до Закону України „Про страхування”, Правил формування, обліку та розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими ніж страхування життя (затверджених Розпорядженням Держфінпослуг за №3104 від 17.12.2004 року), Положення про особливості здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів (затверджених рішенням ДКЦПФР №1227 від 02.11.2006 року) та проект договору про управління активами страхових компаній направлені електронною поштою членам секції для ознайомлення та надання зауважень.


5.6. Секція розвитку програмного забезпечення КУА

5.6.1. Протягом кварталу здійснювалося вдосконалення структури та дизайну сайту УАІБ, спрощення навігації в межах сайту.

Розширено функціональність сайту, зокрема, шляхом:


  • запровадження інтерактивного довідника ІСІ, удосконалення довідника КУА;

  • запровадження флеш-таблиці зі щоденною інформацією про відкриті фонди.

5.6.2. Протягом звітного періоду провадилось доопрацювання програми надання звітності до ДКЦПФР UrKuaX_X.mdb з урахуванням змін до ряду нормативно – правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку та змін до Наказу ДКЦПФР „Щодо вимог Положення про порядок подання інформації КУА про результати діяльності ІСІ та про порядок надання адміністративних даних особою, що здійснює управління активами НПФ”.
6. Діяльність Регіональних представництв УАІБ

Регіональні представництва УАІБ у звітному кварталі проводили консультації для новостворюваних КУА.

Рішенням Ради УАІБ від 18 грудня базовою компанією Регіонального представництва УАІБ в м.Харкові визначене ТОВ «Фондова компанія «ІНВЕСТА» (м.Харків). Директором Регіонального представництва УАІБ в м.Харкові призначено Юрія Івановича Животченка.
7. Навчання та підвищення кваліфікації

7.1. Підписано Угоду про співпрацю між УАІБ та Київським національним університетом імені В.Гетьмана, якою, зокрема, передбачено спільне проведення наукових досліджень з актуальних проблем функціонування фондового ринку, реалізація освітніх програм, підготовка фахівців для фінансового ринку за рекомендаціями УАІБ та компаній - членів Асоціації підвищення кваліфікації та наукового рівня спеціалістів УАІБ, здійснення їхньої підготовки та перепідготовки, організація проходження практики студентів в КУА, а також сприяння працевлаштуванню випускників.

7.2. Завершився перший період практики студентів КНЕУ в компаніях та УАІБ. З 1 жовтня до 1 грудня 2008 р. 33 студенти - магістранти Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана проходили практику у 13 КУА, а також в Дирекції УАІБ. За кожним студентом закріплено керівника практики від компанії, узгоджено теми їхніх дипломних робіт. Наступний період практики розпочнеться у лютому і триватиме до травня 2009 року.

7.3. У листопаді проведено семінар «Актуальні питання складання звітності щодо діяльності компаній з управління активами та інститутів спільного інвестування». Навчання пройшли фахівці понад 30 КУА.

7.4. У другому кварталі УАІБ проведено низку семінарів «Бухгалтерський облік діяльності інститутів спільного інвестування». Навчання пройшли близько 60 фахівців КУА.
8. Розвиток корпоративного середовища та інституцій фондового ринку.

8.1. Представники УАІБ брали участь в засіданнях:

- Консультативно-експертної Ради ДКЦПФР;

- Громадської Ради при Державному агентстві з інвестицій та інновацій;

- Робочої групи Ради інвесторів при Кабінеті Міністрів України з питань корпоративного управління;

- Робочої групи з підготовки матеріалів для засідання РНБО щодо фінансового ринку;

- наради в ДКЦПФР щодо заходів по стабілізації фондового ринку України.
9. Організаційна робота

9.1. Протягом звітного періоду було проведено три планових засідання Ради УАІБ. На засіданнях Ради розглядалися питання щодо вступу в Асоціацію нових компаній та виключення зі складу членів УАІБ, вдосконалення внутрішніх документів Асоціації, визначення напрямків роботи та формування секцій Асоціації, вирішувались організаційні питання діяльності органів УАІБ.

9.2. Шляхом опитування було проведено 49 засідання Ради УАІБ, на яких вирішувались питання прийому до складу членів УАІБ нових компаній та видачі Подання для реєстрації регламентів пайових інвестиційних фондів.

10. Інформаційна підтримка діяльності УАІБ

10.1. Ключовою подією звітного періоду стала п’ята спеціалізована виставка кредитів, інвестиційних фондів та страхування «Гроші Експо 2008», яка проходила з 30 жовтня по 2 листопада у Києві. В рамках підготовки до неї було розроблено та надруковано «візитівки» з інформацією для інвесторів про сайт УАІБ. Вони активно поширювалися на стенді Асоціації разом з Пам’ятками для інвесторів та іншими інформаційними матеріалами. В інформаційному каталозі виставки було розміщено привітальне слово-звернення Головуючого Ради УАІБ до учасників та гостей виставки.

10.2. 31 жовтня УАІБ організувала і провела спеціальний захід - каскадну презентацію для відвідувачів виставки "Гроші ЕКСПО 2008" та представників ЗМІ на тему: "Світова фінансова криза: виклики та висновки для вітчизняних інвестиційних та пенсійних фондів". Професійному управлінню активами як основі захисту заощаджень в умовах кризи присвятив свій виступ Головуючий Ради УАІБ Д.Леонов, про вплив фінансової кризи на систему недержавного пенсійного забезпечення розповів Голова Ради НАПФА А.Рибальченко. Активну участь у презентації взяли компанії з управління активами - "КІНТО", "Фоїл Ессет Менеджмент Юкрейн", "АРТ-КАПІТАЛ Менеджмент", "Конкорд Ессет Менеджмент", "Южный фондовый магазин". Темами їхніх виступів стали історія світових фінансових криз ХVIII - XXI століть, особливості та природа фондового ринку. Йшлося про унікальність поточної ситуації для формування масового внутрішнього інвестора, про важливість фінансового консультування, аналізувалися найхарактерніші помилки інвестування, яких припускаються інвестори.

Представники Асоціації також взяли участь і виступили 30 жовтня на прес-конференції з нагоди відкриття виставки. Аналізуючи причини і наслідки фінансової кризи, в.о. Генерального директора О.Трипольська наголосила на важливості збереження довіри українських інвесторів до інвестиційних та недержавних пенсійних фондів, зокрема через послідовне інформування та фахові поради щодо їхньої поведінки у періоди випробувань.

10.3. З метою привернення уваги компаній до теми репутації було організовано дослідження щодо впливу інформаційної політики КУА на репутацію. На замовлення Асоціації його здійснила інформаційно-консалтингова компанія «КомІнформ», Дослідження охопило 1-е півріччя 2008 року і складалося з 3-х основних блоків. Спершу визначалися статистичні параметри інформаційного резонансу – загальна кількість згадувань у різних типах і видах ЗМІ. З майже 90 КУА з прилюдною пропозицією було відібрано 17, статистика згадувань яких у ЗМІ свідчить про цілеспрямоване формування ними інформаційної політики. У другому блоці визначалися такі якісні параметри резонансу, як коефіцієнти лояльності медіа, подієвості, впливовості, ступінь кореляції між кількістю згадувань і якістю медіа-політики компаній. 3-й блок присвячено вартісному еквіваленту медіа присутності компаній у ЗМІ, а також ступеню кореляції між кількістю згадувань, якістю медіа політики і вартісним еквівалентом резонансу. З дослідженням було ознайомлено через розсилки та розміщення на сайті УАІБ всі зацікавлені КУА.

10.4. Новаціям, які очікують ринок спільного інвестування з прийняттям Верховною Радою Закону «Про внесення змін до Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» було присвячено прес-брифінг в Українській асоціації інвестиційного бізнесу, який відбувся 24 грудня. З роз’ясненням основних положень нового закону виступили Головуючий Ради Д.Леонов та в.о. Генерального директора УАІБ О.Трипольська. Журналістам також було представлено попередні результати діяльності КУА у 2008 році.

10.5. Розвивалася співпраця із засобами масової інформації. Інформаційні матеріали, численні коментарі та інтерв’ю керівників та експертів Асоціації стосувалися впливу кризи на економіку України, інвестиційний бізнес та недержавне пенсійне забезпечення, особлива увага приділялася пропозиціям УАІБ щодо антикризових заходів, значенню для розвитку інвестиційного бізнесу прийняття змін до закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» та закону України «Про акціонерні товариства». Особливий резонанс у ЗМІ викликала тема шахрайства та недобросовісної діяльності установ, які залучали кошти громадян без відповідних ліцензій. Асоціація виступила одним з ключових спікерів щодо роз’яснення громадянам ознак недобросовісних компаній та наслідків, до яких може призвести співпраця з ними.

Представники Асоціації взяли участь у роботі експертної групи піар-служб провідних компаній, яку ініціювала Комунікаційна група ESG. Зустріч була присвячена з’ясуванню можливостей формування серед українських користувачів фінансових послуг обізнаності про інститути спільного інвестування. Зокрема йшлося про співпрацю у розвитку спеціального проекту на відео-порталі www.ubr.ua, де планується розміщувати коментарі, інтерв’ю, прогнози експертів щодо розвитку фондового ринку та інвестиційного бізнесу.

Продовжувалася співпраця з «Экономическими известиями», «Україною бізнес» щодо представлення на сторінках цих видань результатів діяльності відкритих інвестиційних фондів. У звітному періоді у рубриці «Індикатори» такі дані почала розміщувати також газета «Дело». Активно використовували у своїх матеріалах коментарі, аналітичні та інформаційні матеріали УАІБ також «Деловая столица», «Цінні папери України», «Експерт», «Власть денег», «Личный счет», «Деньги.ua», «Коммерсант Украины», «Чистая прибыль», «Газета 24», Перший діловий канал, телеканал UBС, УТ-1, 5-й канал, Інтерфакс, УНІАН, Українські новини, INVESTFUNDS, Укрінформ та інші ЗМІ.

10.6. Світова фінансова криза внесла корективи у плани діяльності УАІБ у четвертому кварталі. Зважаючи на невтішні результати діяльності ІСІ, було прийнято рішення про відміну на негативному тлі семінарів для журналістів Дніпропетровської та Запорізької областей, не відбулися: виставка «Investfunds Expo – 2008: Інструменти фондового ринку для населення» у Харкові, IV щорічна конференція «Управління фінансовими активами: колективне інвестування», співорганізатором або інформаційним спонсором яких виступала Асоціація.

10.7. 9-11 жовтня у Дніпропетровську відбулася виставка «Investfunds Expo – 2008: Інструменти фондового ринку для населення», на якій Асоціацію представляло Регіональне представництво УАІБ у Дніпропетровську.

10.8. Впродовж кварталу розвивалися партнерські стосунки. УАІБ підписала Меморандум про наміри щодо взаємного співробітництва у галузі сприяння розвитку саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні. Асоціація виступила інформаційним партнером ІІ Українського конгресу учасників ринку акцій-08, ІІІ Форуму злиття та поглинання в Україні, Другого міжнародного інвестиційного форуму «Seed Forum Kyiv», конференції «Підтримка іноземних інвестицій в Польщі. Можливості та обмеження у придбанні іноземцями нерухомості в Польщі», видання АРІФРУ «Інфраструктура ринку цінних паперів України 2008: Компанії з управління активами, Інститути спільного інвестування», семінарів та інших заходів НАПФА, Міжнародного інституту бізнесу, Київської бізнес-школи при КІІМ. Представники УАІБ взяли участь у засіданнях Антикризової громадської ради, що проходили під егідою УСПП та новоствореної Української асоціації зв’язків з інвесторами.

10.9. Асоціація готувала і поширювала серед своїх членів, ЗМІ, партнерів фінансово-економічні огляди та новини. Протягом звітного періоду підготовлено і розіслано 13 випусків.

10.10. Регулярно готувалися інформаційні повідомлення про головні події та поточну діяльність Асоціації, що оприлюднювалися на Інтернет-сайті УАІБ та були розіслані у засоби масової інформації.10.11. Тривала роботу з розвитку та інформаційного наповнення українського та англомовного веб-сайту УАІБ, здійснювався моніторинг ЗМІ, продовжувався інформаційний та банерний обмін між Асоціацією, компаніями-членами УАІБ, а також партнерськими організаціями.
В.о. Генерального директора УАІБ О.Трипольська