Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон україни про внесення змін до Закону України „Про страхування"... 10 2164.58kb.
Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" 35 8374.34kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України „Про страхування"... 7 2079.46kb.
Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про акціонерні... 1 85.67kb.
Закону Україну "Про внесення змін до Закону України "Про державну... 1 173.18kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про об’єднання... 1 27.23kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські... 1 280.32kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про радіочастотний... 1 108.37kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про стандартизацію» 1 55.14kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інститути... 1 167.11kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про молоко та... 1 218.76kb.
Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 7 1049.01kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України Про внесення змін до Закону України "Про страхування" - сторінка №1/1

Порівняльна таблиця до проекту Закону України

Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) та інших законодавчих актів України
Реєстраційний

9614

Автор(и):

Народні депутати України

(Друге читання)
Автори остаточної редакції:

Народні депутати України - члени Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політикиДата розгляду в комітеті:
Редакція, прийнята у першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в остаточній редакції
10.

Стаття 1. Визначення термінів


11.

1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:


15.

актуарій - фізична особа, яка внесена до реєстру актуаріїв у порядку, встановленому Уповноваженим органом, і провадить діяльність у сфері страхової та фінансової математики і статистики для визначення зобов'язань страховиків з метою забезпечення необхідного рівня їх платоспроможності та фінансової стабільності;актуарні розрахунки у сфері страхування – це розрахунки, що проводяться з використанням методів актуарної та фінансової математики, статистики при визначенні страхових тарифів, страхових та інших зобов'язань страховика, які пов’язані з договорами страхування, при розрахунку технічних резервів, а також інших встановлених законодавством вимог до платоспроможності страховика;

відповідальний актуарій - фізична або юридична особа, яка внесена до реєстру актуаріїв, що можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія (далі – реєстр актуаріїв), який веде Уповноважений орган, і визначена страховиком для виконання обов’язків відповідального актуарія відповідно до цього Закону;277.

Стаття 16. Істотні умови договору страхуванняСтаття 16. Істотні умови договору страхування

311.

5. Страхові тарифи обчислюються актуарно (математично) на підставі відповідної статистики настання страхових випадків, а за договорами за класами страхування життя - також з урахуванням величини інвестиційного доходу, яка повинна зазначатися в договорі страхування.(перенесено з редакційними змінами у термін “актуарні розрахунки”)

568.

Стаття 39. Державна реєстрація, внесення до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу страховика юридичною особою, що має намір провадити страхову діяльністьСтаття 39. Державна реєстрація, внесення до Державного реєстру фінансових установ та набуття статусу страховика юридичною особою, що має намір провадити страхову діяльність

570.

2. Уповноважений представник юридичної особи, що має намір набути статус страховика, після державної реєстрації подає Уповноваженому органові:

--Робоча група

Частину 2 статті 39 викласти у такій редакції:

«2. Уповноважений представник юридичної особи, що має намір набути статус страховика та отримати ліцензію на провадження страхової (перестрахової) діяльності (заявник), після державної реєстрації подає уповноваженому органові:»


Враховано

2. Уповноважений представник юридичної особи, що має намір набути статус страховика та отримати ліцензію на провадження страхової (перестрахової) діяльності (заявник), після державної реєстрації подає уповноваженому органові:

591.

9) порядок визначення технічних резервів;

--Робоча група

Пункт 9 частини 2 статті 39 викласти у такій редакції:

«10) порядок формування технічних резервів;»


Враховано

10) Положення про формування технічних резервів;

595.

13) відомості щодо керівників, головного бухгалтера та актуарія, в тому числі відповідності професійної придатності та ділової репутації таких осіб в обсягах та в порядку, встановлених цим Законом;

--Робоча група

Пункт 13 частини 2 статті 39 викласти у такій редакції:

«13) відомості щодо керівників, головного бухгалтера або особу, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, та актуарія, в тому числі відповідності професійної придатності та ділової репутації таких осіб в обсягах та в порядку, встановлених цим Законом;»


Враховано

13) відомості щодо керівників, головного бухгалтера або особу, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, та актуарія, в тому числі відповідності професійної придатності та ділової репутації таких осіб в обсягах та в порядку, встановлених цим Законом, а також щодо особи, що має виконувати обов’язки відповідального актуарія;

596.

14) копії відповідних сертифікатів керівників, головного бухгалтера та актуарія у випадках, передбачених законодавством;

--Робоча група

Пункт 14 частини 2 статті 39 викласти у такій редакції:

«14) копії відповідних сертифікатів керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, та актуарія у випадках, передбачених законодавством;»


Враховано

14) копії відповідних сертифікатів керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, та відповідального актуарія у випадках, передбачених законодавством;

658.

Стаття 43. Підстави для відмови у видачі ліцензії страховику

--Робоча група

Стаття 41. Відмова у внесенні інформації до державного реєстру та видачі ліцензії
Стаття 41. Відмова у внесенні інформації до державного реєстру та видачі ліцензії

659.

1. Підставами для відмови у видачі ліцензії страховику є:

--Робоча група

Абзац 1 частини 1 статті 43 викласти у такій редакції:

«1. Підставами для відмови у внесенні інформації до державного реєстру та видачі ліцензії заявнику є:


Враховано

1. Підставами для відмови у внесенні інформації до державного реєстру та видачі ліцензії заявнику є:

669.

10) професійні якості або ділова репутація керівників страховика або актуарія не відповідає вимогам цього Закону;

--Робоча група

Пункт 7 частини 1 статті 43 викласти у такій редакції:

«7) професійні якості або ділова репутація керівників страховика, головного бухгалтера або особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, не відповідає вимогам цього Закону;»


Враховано

7) професійні якості або ділова репутація керівників страховика, головного бухгалтера або особи, на яку покладено функцію ведення бухгалтерського обліку, не відповідає вимогам цього Закону;--Робоча група

Частину 1 статті 43 доповнити новим пунктом 8 такого змісту:«8) професійні якості відповідального актуарія не відповідають вимогам, встановленим Уповноваженим органом;»

Враховано

8) особа, що має виконувати обов’язки відповідального актуарія, не внесена до реєстру актуаріїв, який веде Уповноважений орган;

734.

Стаття 51. Ліцензування філії страховика-нерезидента


735.

1. За заявою відповідного страховика-нерезидента Уповноважений орган приймає рішення про видачу ліцензії на провадження страхової (перестрахової) діяльності через філію страховика-нерезидента на території України. Філії страховика-нерезидента видається ліцензія лише на ті класи страхування, які може здійснювати відповідний страховик-нерезидент на території країни реєстрації.


736.

2. У заяві зазначаються:


739.

3) імена та прізвища осіб, що є кандидатами на посади директора та заступників директора філії страховика-нерезидента, актуарія, особи, якій доручено ведення бухгалтерського обліку.3) імена та прізвища осіб, що є кандидатами на посади директора та заступників директора філії страховика-нерезидента, а також відомості щодо особи, що має виконувати обов’язки відповідального актуарія, та особи, якій доручено ведення бухгалтерського обліку.

740.

3. До заяви про видачу ліцензії філії страховика-нерезидента додаються:


749.

9) відомості щодо директора, заступників директора філії страховика-нерезидента, актуарія, в тому числі щодо відповідності професійної придатності та ділової репутації зазначених осіб вимогам законодавства, в установленому Уповноваженим органом порядку;9) відомості щодо директора, заступників директора філії страховика-нерезидента, актуарія, в тому числі щодо відповідності професійної придатності та ділової репутації зазначених осіб вимогам законодавства, в установленому Уповноваженим органом порядку;

797.

Стаття 56. Загальні вимоги до застосування системи управління та контролю страховикаСтаття 56. Загальні вимоги до застосування системи управління та контролю страховика

799.

2. Система управління страховика повинна забезпечити баланс інтересів страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів, інших споживачів фінансових послуг страховика, акціонерів, інших заінтересованих осіб.2. Система управління страховика повинна забезпечити наявність внутрішніх правил та процедур стосовно прийняття страховиком рішень щодо його діяльності та здійснення ним контролю за дотриманням встановлених цим Законом вимог, зокрема, щодо:

1) системи управління ризиками;

2) внутрішнього контролю;

3) внутрішнього аудиту;

4) проведення актуарних розрахунків в разі їх використання страховиком та виконання обов’язків відповідальним актуарієм;

5) залучення третіх осіб для виконання частини страхової діяльності страховика (аутсорсінг).808.

Стаття 57. Наглядова рада страховика


813.

3. Тільки наглядова рада страховика:


817.

4) призначає та звільняє начальника та членів служби внутрішнього аудиту, відповідального актуарія;4) призначає та звільняє керівника та працівників начальника та членів служби внутрішнього аудиту, визначає відповідального актуарія;

1167.

Стаття 79. Передача страхового портфеля


1182.

4) відомості про технічні, в тому числі математичні, резерви, розраховані відповідно до вимог законодавства, за договорами страхування, які передаються в складі страхового портфеля, завірені аудитором та в разі передачі договорів страхування життя також актуарієм;4) відомості про технічні, в тому числі математичні, резерви, розраховані відповідно до вимог законодавства, за договорами страхування, які передаються в складі страхового портфеля, завірені аудитором та в разі передачі договорів страхування життя та інших договорів страхування, щодо яких розрахунок розміру технічних резервів здійснювався із застосуванням актуарних розрахунків, також відповідальним актуарієм;

1400.

Розділ VІІI. Актуарна діяльністьРозділ VІІI. Актуарна діяльність у сфері страхування

1401.

Стаття 97. АктуарійСтаття 97. Методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків

1402.

1. Будь-який страховик повинен мати у своєму штаті актуарія або укласти з актуарієм договір про надання послуг.1. При Уповноваженому органі діє Методична рада з актуарної діяльності у сфері страхування як дорадчий орган з питань методичного забезпечення проведення актуарних розрахунків у сфері страхування.

1403.

Повноваження актуаріїв визначаються цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу.2. Методична рада з актуарної діяльності у сфері страхування утворюється з представників Уповноваженого органу, об’єднань страховиків, об’єднань актуаріїв, науковців відповідного профілю, представників інших громадських та професійних організацій.

1404.

2. Уповноважений орган веде реєстр актуаріїв та видає відповідні свідоцтва. Порядок внесення інформації до реєстру актуаріїв установлюється Уповноваженим органом.3. Методична рада з актуарної діяльності у сфері страхування діє на підставі Положення про Методичну раду з актуарної діяльності у сфері страхування. Положення про Методичну раду з актуарної діяльності у сфері страхування та її персональний склад затверджуються Уповноваженим органом.

1405.

3. Рішення про внесення особи до реєстру актуаріїв (або виключення з реєстру) публікується в офіційних виданнях Уповноваженого органу.3. Рішення про внесення особи до реєстру актуаріїв (або виключення з реєстру) публікується в офіційних виданнях Уповноваженого органу.

1406.

Стаття 98. Відповідальний актуарійСтаття 98. Відповідальний актуарій

1407.

1. Відповідальний актуарій - актуарій, щодо діяльності та обов’язків якого Уповноваженим органом встановлюються додаткові вимоги.1. Будь-який страховик повинен визначити особу, що виконує обов’язки відповідального актуарія з числа осіб, які перебувають в реєстрі актуаріїв.

В разі виключення особи з реєстру актуаріїв, страховик повинен не пізніше 45 календарних днів провести її заміну на нову особу відповідального актуарія з дотриманням вимог законодавства.
1408.

2. На посаду відповідального актуарія призначається особа, рівень освіти якої відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Уповноваженим органом (має відповідні документи), і яка має досвід роботи на посаді актуарія в Україні не менше ніж три роки та бездоганну ділову репутацію, а також є членом професійного об’єднання актуаріїв.2. Уповноважений орган веде реєстр актуаріїв та видає відповідні свідоцтва.

Порядок внесення інформації до реєстру актуаріїв та вимоги, яким мають відповідати особи для внесення до цього реєстру, встановлюються Уповноваженим органом.

3. Рішення про внесення особи до реєстру актуаріїв (або виключення з реєстру) публікується в офіційних виданнях Уповноваженого органу та оприлюднюється Уповноваженим органом на своїй офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4. Перелік та інші відомості, передбачені реєстром актуаріїв, про осіб, що перебувають в реєстрі актуаріїв, а також найменування страховиків, в яких вони виконують обов’язки відповідального актуарія, оприлюднюються Уповноваженим органом на своїй офіційній веб-сторінці в мережі Інтернет протягом 10 робочих днів після прийняття відповідного рішення.
1409.

3. Відповідальний актуарій страховика не може одночасно займати посаду голови правління (виконавчого органу), головного фінансового директора та головного бухгалтера цього страховика.53. Відповідальний актуарій страховика не може одночасно займати посаду голови правління (виконавчого органу), головного фінансового директора та головного бухгалтера цього страховика.

1410.

4. Наглядова рада страховика призначає відповідального актуарія. Відомості про призначення (або зміни у призначенні) відповідального актуарія подаються для погодження у письмовій формі Уповноваженому органу не пізніше трьох робочих днів з дати призначення. У разі звільнення відповідального актуарія страховик повинен повідомити про це Уповноважений орган та призначити іншого відповідального актуарія не пізніше 30 календарних днів з дати звільнення.64. Наглядова рада страховика подає призначає відповідального актуарія. Ввідомості про визначеного нею призначення (або зміни у призначенні) відповідального актуарія подаються для погодження у письмовій формі Уповноваженому органу не пізніше 10 трьох робочих днів з дати такого випризначення. У разі, якщо особа припиняє виконувати обов’язки звільнення відповідального актуарія, страховик повинен повідомити про це Уповноважений орган та випризначити іншого відповідального актуарія не пізніше 4530 календарних днів з дати такого припиненнязвільнення.

1411.

Уповноважений орган має право не погоджувати призначення відповідального актуарія. Уповноважений орган може ініціювати звільнення відповідального актуарія з посади з відповідним обґрунтуванням.Уповноважений орган має право не погоджувати призначення відповідального актуарія. Уповноважений орган може ініціювати звільнення відповідального актуарія з посади з відповідним обґрунтуванням.


1412.

Якщо наглядова рада страховика порушує обов'язок щодо призначення відповідального актуарія, то Уповноважений орган має право призначити відповідального актуарія на строк, що не перевищує шести місяців.Якщо наглядова рада страховика порушує обов'язок щодо випризначення відповідального актуарія, то Уповноважений орган має право призначити визначити за рахунок страховика відповідального актуарія на строк, що не перевищує шести місяців з визначенням умов оплати праці в порядку, встановленому Уповноваженим органом.


1413.

5. До обов'язків відповідального актуарія належить:75. До обов'язків відповідального актуарія належить засвідчення Положення про формування технічних резервів, проведення оцінювання та надання висновків щодо:

1414.

підтвердження адекватності розміру страхових тарифів і премій;належного виконання актуарних розрахунків;

адекватності (економічної доцільності, обгрунтованості) функціонування запровадженої страховиком системи управління ризиками в частині, що стосується управління ризиками, прийнятими на страхування ;

розрахунку технічних резервів відповідно до вимог статті 115 цього Закону;

невизначеності щодо припущень, що використовуються при розрахунку технічних резервів;

контролю за дотриманням обмежень щодо даних (їх якості та/або обсягу), встановлених для кожного з методів, що використовуються страховиком при розрахунку технічних резервів;

адекватності (економічної доцільності, обгрунтованості) застосування для розрахунку технічних резервів спрощених методів відповідно до вимог статті 115 цього Закону, в разі, якщо якість та/або обсяг даних щодо страхових випадків не дозволяє або не потребує застосовувати методи актуарної та фінансової математики і статистики;

дотримання при розрахунку технічних резервів вимог щодо розподілу компонентів договорів страхування (перестрахування), що відносяться до різних сегментів ризиків;

припущень, що використовувалися при розрахунку технічних резервів та порівняння їх з фактичними даними за відповідні періоди;1415.

підтвердження розрахунку нормативного запасу платоспроможності та розміру регулятивного капіталу;того, щоб розрахунок мінімального, нормативного та наявного розміру регулятивного капіталу здійснювався відповідно до вимог статті 114 цього Закону;

1416.

підтвердження методів формування технічних резервів;дотримання інших вимог щодо розрахунку технічних резервів та регулятивного капіталу, встановлених Уповноваженим органом;

1417.

визначення адекватності активів страховика;адекватності (економічної доцільності, обгрунтованості) прийнятої страховиком програми перестрахування в частині, що стосується управління ризиками, прийнятими на страхування;

1418.

подання рекомендацій щодо адекватності оцінки ризиків, інвестиційної політики, статистичних висновків;результатів стрес-тестування для технічних резервів та регулятивного капіталу страховика відповідно до вимог законодавства та забезпечення проведення такого стрес-тестування.

1419.

стрес-тестування фінансового стану страховика.За результатами проведеного оцінювання відповідальний актуарій не рідше, ніж раз на рік подає наглядовій раді та правлінню страховика письмові звіти та рекомендації з питань, зазначених у цій частині.

До обов’язків відповідального актуарія належить також виконання обов’язків, передбачених частинами 8 та 10 цієї статті.1420.

6. Відповідальний актуарій складає обов'язковий щорічний актуарний86. Відповідальний актуарій складає обов'язковий щорічний актуарний звіт, вимоги до змісту і порядку подання якого встановлюються Уповноваженим органом.

1421.

звіт, вимоги до змісту і порядку подання якого встановлюються Уповноваженим органом.


1422.

Актуарний звіт є невід'ємною частиною річної фінансової звітності страховика, яка подається Уповноваженому органу.Актуарний звіт є невід'ємною частиною річної фінансової звітності страховика, яка подається Уповноваженому органу.

1423.

7. Страховик на вимогу відповідального актуарія зобов'язаний подати усі наявні документи і відомості, необхідні відповідальному актуарію для виконання та підготовки обов'язкових актуарних розрахунків і звітів. Відповідальний актуарій не несе відповідальності за повноту і достовірність документів і відомостей, поданих страховиком.97. Страховик на вимогу відповідального актуарія зобов'язаний надати усі наявні документи і відомості, необхідні відповідальному актуарію для виконання обов’язків, передбачених частинами 75 та 86 цієї статті.

Страховик несе відповідальність за повноту і достовірність інформації в документах і відомостях, наданих ним відповідальному актуарію.1424.

Відповідальний актуарій інформує правління та наглядову раду страховика про виявлення під час виконання своїх завдань, передбачених частиною четвертою цієї статті, фактів, що свідчать про скоєння злочину або порушення законодавства.108. Відповідальний актуарій інформує правління та наглядову раду страховика про виявлення під час виконання ним обов’язків, передбачених частиною 7п’ятою цієї статті, фактів, що свідчать про скоєння злочину або порушення законодавства у сфері страхування.

1425.

8. Відповідальний актуарій повідомляє страховика протягом тридцяти днів після інформування правління та наглядової ради відповідного страховика про виявлення фактів, зазначених у частині сьомій цієї статті.8. Відповідальний актуарій повідомляє страховика протягом тридцяти днів після інформування правління та наглядової ради відповідного страховика про виявлення фактів, зазначених у частині сьомій цієї статті.

1426.

Стаття 99. Відповідальність актуаріяСтаття 99. Відповідальність за неналежне виконання актуарних розрахунків та обовязків відповідального актуарія

1427.

1.Актуарій несе персональну відповідальність за неналежне виконання посвідчених ним актуарних розрахунків та підготовку актуарних звітів.1. Страховик несе відповідальність згідно з законом за неналежне виконання актуарних розрахунків (містять суттєві помилки). Помилки визнаються суттєвими в порядку, встановленому Уповноваженим органом.

Відповідальний актуарій несе відповідальність згідно з законом за невиконання обов’язків, передбачених частинами 7, 8 та 10 статті 98 цього Закону.
1428.

2.Уповноважений орган має право застосувати заходи впливу до актуарія (попередження, зупинення дії свідоцтва на строк до одного року, анулювання свідоцтва) на підставі:2.Уповноважений орган має право застосувати заходи впливу до відповідального актуарія (попередження, зупинення дії свідоцтва на строк до одного року, анулювання свідоцтва) на підставі:

1429.

виявлення фактів неодноразового проведення актуарних розрахунків низької якості;виявлення фактів неодноразового невиконання відповідальним актуарієм протягом останніх 12 календарних місяців обов’язків, передбачених частинами 57, 68 та 108 статті 98 цього Закону;

1430.

провадження актуарної діяльності із систематичним порушенням вимог законодавства;провадження актуарної діяльності із систематичним порушенням вимог законодавства;

1431.

розголошення або передачі третім особам (крім Уповноваженого органу) конфіденційної інформації, отриманої в ході проведення актуарних розрахунків;розголошення або передачі третім особам (крім Уповноваженого органу) конфіденційної інформації, отриманої в ході проведення актуарних розрахунків виконання обов’язків, передбачених частинами 75, 68 та 108 статті 98 цього Закону;

1432.

невиконання вимог частин сьомої і восьмої статті 98 цього Закону або несвоєчасного інформування Уповноваженого органу;невиконання вимог частини 10восьмої статті 98 цього Закону або несвоєчасного інформування Уповноваженого органу;

1433.

вироку суду про притягнення особи, яка проводить актуарні розрахунки, до кримінальної відповідальності за скоєння злочину у сфері господарської діяльності.вироку суду про притягнення особи, яка є відповідальним актуарієм проводить актуарні розрахунки, до кримінальної відповідальності за скоєння злочину у сфері господарської діяльності.

1434.

Стаття 100. Професійне об'єднання актуаріїв
АСБ – статтю Про професійне обєднання актуаріїв виключити, як таку, що протирічить законодавству та дублює норми діючого законодавства.
В ст.5 Учасники страхового ринку п.4 “актуарії” замінити на відповідальні актуарії

Стаття 100. Професійні об'єднання осіб, що здійснюють актуарну діяльність у сфері страхуванняактуаріїв

1435.

1.Актуарії мають право об'єднуватися в громадські організації за професійною ознакою для координації своєї діяльності, виконання спільних програм та забезпечення захисту інтересів своїх членів, якщо таке об'єднання не суперечить законодавству.Особи, що здійснюють акруарну діяльність у сфері страхування Актуарії мають право об'єднуватися в громадські організації за професійною ознакою для координації своєї діяльності, виконання спільних програм та забезпечення захисту інтересів своїх членів, якщо такіе об'єднання не суперечаить законодавству.

1436.

Об'єднання актуаріїв діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції актуаріїв, і набуває статусу юридичної особи після його державної реєстрації.Об'єднання актуаріїв діє на підставі статуту, який затверджується рішенням конференції актуаріїв, і набуває статусу юридичної особи після його державної реєстрації.

1437.

2. За рішенням Уповноваженого органу одному з професійних об'єднань актуаріїв може бути надано статус саморегулівної організації актуаріїв.2. За рішенням Уповноваженого органу одному з професійних об'єднань актуаріїв може бути надано статус саморегулівної організації актуаріїв.

1438.

Статут та внутрішні положення саморегулівної організації актуаріїв у частині виконання функцій з регулювання актуарної діяльності, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з таким органом. Уповноважений орган проводить моніторинг виконання делегованих ним саморегулівній організації актуаріїв функцій і в разі потреби має право припиняти або відкликати відповідні повноваження та позбавити об'єднання актуаріїв статусу саморегулівної організації”.Статут та внутрішні положення саморегулівної організації актуаріїв у частині виконання функцій з регулювання актуарної діяльності, делегованих Уповноваженим органом, підлягають погодженню з таким органом. Уповноважений орган проводить моніторинг виконання делегованих ним саморегулівній організації актуаріїв функцій і в разі потреби має право припиняти або відкликати відповідні повноваження та позбавити об'єднання актуаріїв статусу саморегулівної організації”.

1448.

Стаття 102. Повноваження Уповноваженого органуСтаття 102. Повноваження Уповноваженого органу

1449.

1. Уповноважений орган у межах своєї компетенції:1. Уповноважений орган у межах своєї компетенції:

1460.

11) встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть проводити актуарні розрахунки, видає їм відповідні свідоцтва та здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків; веде реєстр актуаріїв;

--Робоча група

«8) встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть проводити актуарні розрахунки, видає їм відповідні свідоцтва та здійснює методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків; веде реєстр актуаріїв;»

Враховано

8) встановлює кваліфікаційні на інші вимоги до осіб, які можуть виконувати обов’язки відповідального актуаріяпроводити актуарні розрахунки, видає їм відповідні свідоцтва, та здійснює методичне забезпечення проведення актуарних розрахунків та встановлює порядок визнання помилок суттєвими при проведенні таких розрахунків; веде реєстр актуаріїв;

1477.

28) у разі порушення законодавства про страхування вживає заходів впливу та накладає адміністративні стягнення відповідно до закону, приймає рішення про виключення страховиків з Державного реєстру фінансових установ, страхових або перестрахових брокерів з реєстру страхових та перестрахових брокерів, актуаріїв - з реєстру актуаріїв і аудиторів - з реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ;

--Робоча група

«26) у разі порушення законодавства у сфері страхування вживає заходи впливу та накладає адміністративні стягнення відповідно до закону, приймає рішення про виключення страховиків з Державного реєстру фінансових установ, страхових брокерів з реєстру страхових брокерів, актуаріїв – з реєстру актуаріїв і аудиторів — з реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки страховиків

Враховано

26) у разі порушення законодавства у сфері страхування вживає заходи впливу та накладає адміністративні стягнення відповідно до закону, приймає рішення про виключення страховиків з Державного реєстру фінансових установ, страхових брокерів з реєстру страхових брокерів, актуаріїв – з реєстру актуаріїв і аудиторів — з реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки страховиків;

1502.

Стаття 106. Порушення законодавства про страхування

--Робоча група

«Стаття 106. Порушення законодавства у сфері страхування»
Враховано

Стаття 106. Порушення законодавства у сфері страхування

1503.

1. Порушеннями законодавства про страхування є:

--Робоча група

«1. Порушеннями законодавства у сфері страхування є:»Враховано

1. Порушеннями законодавства у сфері страхування є:

1536.

33) проведення актуарних розрахунків низької якості;28) проведення актуарних розрахунків, які містять суттєві помилки та/або ненадання зауважень за результатами оцінювання таких актуарних розрахунків, засвідчення Положення про формування технічних резервів, яке містить суттєві помилки;


1537.

34) проведення актуарної діяльності із порушенням вимог законодавства;29) проведення відповідальним актуаріємної діяльності із порушенням вимог законодавства у сфері страхування;

1538.

35) розголошення або передачі третім особам (крім Уповноваженого органу) конфіденційної інформації, отриманої в ході проведення актуарних розрахунків;30) розголошення або передача третім особам (крім Уповноваженого органу) конфіденційної інформації, отриманої в ході проведення актуарних розрахунків виконання обов’язків відповідального актуарія;

1685.

Стаття 115. Технічні резервиСтаття 115. Технічні резерви

1688.

Положення про формування технічних резервів підлягає реєстрації в Уповноваженому органі при видачі ліцензії на право здійснення відповідного класу страхування. Якщо страховик запроваджує нове положення про формування технічних резервів або вносить зміни та/або доповнення до чинного, він повинен подати для реєстрації Уповноваженому органові нову редакцію положення про формування технічних резервів, зміни та/або доповнення до нього.

Положення про формування технічних резервів, а також всі зміни та/або доповнення до нього мають відповідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу щодо порядку формування технічних резервів, бути засвідчені актуарієм, який відповідає вимогам законодавства та затверджені страховиком.»
Положення про формування технічних резервів, а також всі зміни та/або доповнення до нього мають відповідати вимогам, встановленим цим Законом та нормативно-правовими актами Уповноваженого органу щодо порядку формування технічних резервів, бути засвідчені відповідальним актуарієм, який відповідає вимогам законодавства та затверджені страховиком.

1830.

Розділ XІІI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


1931.

Стаття 115. Технічні резервиСтаття 115. Технічні резерви

1946.

4. Величина технічних резервів, зазначених в пунктах 4-6 частини третьої цієї статті, збільшується повністю або частково на суму доходів від розміщення коштів таких резервів, з урахуванням умов договорів страхування та відповідних математичних формул розрахунку технічних резервів. Положення засвідчується актуарієм, який відповідає вимогам законодавства.4. Величина технічних резервів, зазначених в пунктах 4-6 частини третьої цієї статті, збільшується повністю або частково на суму доходів від розміщення коштів таких резервів, з урахуванням умов договорів страхування та відповідних математичних формул розрахунку технічних резервів. Положення засвідчується актуарієм, який відповідає вимогам законодавства.

1947.

5. Розрахунок технічних резервів здійснюється страховиком на підставі затвердженого положення про формування технічних резервів, що розробляється страховиком відповідно до правил формування технічних резервів, установлених Уповноваженим органом.5. Розрахунок технічних резервів здійснюється страховиком на підставі затвердженого Пположення про формування технічних резервів, що розробляється страховиком відповідно до правил формування технічних резервів, установлених Уповноваженим органом. Положення засвідчується відповідальним актуарієм.

1949.

7. Розрахунок математичних резервів страховика за договорами, які належать до галузі страхування життя, проводиться виключно актуарієм.

--Робоча група

У пункті 4 розділу Прикінцеві та перехідні положення (щодо тимчасового застосування статі 115) частину 7 викласти у такій редакції:

«7. Розрахунок математичних резервів страховика за договорами, які належать до страхування життя, проводиться виключно актуарієм.»


Враховано

7. Розрахунок математичних резервів страховика за договорами, які належать до страхування життя, проводиться страховиком та оцінюється відповідальним актуаріємвиключно актуарієм.--Робоча група

У пункті 4 розділу Прикінцеві та перехідні положення (щодо тимчасового застосування статі 115) після частини 7 доповнити пунктом 8 такого змісту:«8. Розрахунок розміру технічних резервів за класами страхування іншого, ніж страхування життя, з використанням актуарних розрахунків здійснюється страховиком із залученням актуарія для виконання таких розрахунків.»

Враховано

8. Розрахунок розміру технічних резервів за класами страхування іншого, ніж страхування життя, з використанням актуарних розрахунків здійснюється страховиком та оцінюється відповідальним актуарієміз залученням актуарія для виконання таких розрахунків.

1830.

Розділ XІІI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ


10. Особи, що внесені до реєстру актуаріїв до набрання чинності цим Законом, вважаються такими, що відповідають вимогам для внесення до реєстру актуаріїв, що можуть виконувати обов’язки відповідального актуарія, який веде Уповноважений орган відповідно до цього Закону.
Дата печати 12/03/2013 12:59:00