Закону України Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Закон україни "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну... 1 35.56kb.
Закон україни про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну... 1 28.89kb.
Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну... 1 88.02kb.
Правила виписування рецептів на ветеринарні препарати (далі – Правила) 1 148.55kb.
Про затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) 1 14.69kb.
Закону України «Про ветеринарну медицину» 1 32.17kb.
Про затвердження Змін до Порядку видачі ветеринарних документів На... 1 71.41kb.
Наказ №264. Про затвердження Переліку хвороб, які підлягають повідомленню... 1 65.75kb.
Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про акціонерні... 1 85.67kb.
Наказ № Про затвердження Інструкції з ветеринарно-санітарної оцінки... 1 91.27kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про об’єднання... 1 27.23kb.
Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю... 1 59.85kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Закону України Про внесення змін до Закону України "Про ветеринарну медицину" - сторінка №1/1


ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ

до проекту Закону України Про внесення змін до Закону України

"Про ветеринарну медицину"


Зміст положення (норми) чинного законодавства


Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 1. Визначення основних термінів.

абзац тридцятий виключити.

Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини (далі – Департамент) – орган державного управління, що здійснює функції адміністрації ветеринарної медицини України


виключити
Стаття 1. Визначення основних термінів.

доповнити статтю 1 новим абзацом:

"Компетентний орган з питань ветеринарної медицини України – центральний орган виконавчої влади у галузі ветеринарної медицини та у сферах карантину рослин, охорони прав на сорти рослин, що здійснює функції ветеринарної адміністрації України, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики;"


Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину.

частина перша

Законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону та інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.


Стаття 2. Законодавство про ветеринарну медицину.

частина перша

Законодавство про ветеринарну медицину складається з Конституції України, цього Закону, Закону України "Про безпечність та якість харчових продуктів" та інших нормативно-правових актів, виданих відповідно до них.


Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.

1. Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини є урядовим органом державного управління, який діє у складі центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики і реалізує державну політику в галузі ветеринарної медицини.Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.

1. "Компетентний орган з питань ветеринарної медицини України є центральним органом виконавчої влади у галузі ветеринарної медицини та у сферах карантину рослин, охорони прав на сорти рослин, що здійснює функції ветеринарної адміністрації і реалізує державну політику в галузі ветеринарної медицини, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через керівника центрального органу виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства. "Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.

4. Голова Департаменту, його заступники та начальники управлінь Державного департаменту ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини, на яких покладено здійснення функцій державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду, одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками.Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.

4." Керівник компетентного органу з питань ветеринарної медицини України, його заступник, керівники структурних підрозділів на яких покладено здійснення функцій державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду одночасно є за посадою відповідно Головним державним інспектором ветеринарної медицини України та його заступниками.";

.

Стаття 7. Державні органи ветеринарної медицини та їх посадові особи.

частину восьму доповнити новим підпунктом 20) такого змісту:20) вирішення інших питань в галузі ветеринарної медицини відповідно до закону.


Стаття 32. Видача відповідних ветеринарних документів

частина 3

1) управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення, районах;


Стаття 32. Видача відповідних ветеринарних документів

частина 31) головних управлінь ветеринарної медицини в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, управлінь ветеринарної медицини в містах обласного значення, районах;


Стаття 37. Обов’язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу.

10) на вимогу державних інспекторів ветеринарної медицини або уповноваженого лікаря ветеринарної медицини надавати зразки неїстівних продуктів тваринного походження для проведення відповідних досліджень.Стаття 37. Обов’язки осіб, які утримують тварин чи беруть участь у їх обігу.

10) на вимогу державних інспекторів ветеринарної медицини або уповноваженого лікаря ветеринарної медицини надавати зразки неїстівних продуктів тваринного походження патолого-біологічного матеріалу, кормів, кормових добавок, преміксів для проведення відповідних досліджень
Стаття 41. Створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій.

8. Рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та власниками товарів.Стаття 41. Створення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій.

8. Рішення Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Кабінеті Міністрів України та місцевих державних надзвичайних протиепізоотичних комісій є обов’язковими для виконання центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та власниками товарів і потужностей (об'єктів).
У тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики", "Департамент" та "Державний департамент ветеринарної медицини з державною інспекцією ветеринарної медицини", "Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні України та транспорті" у всіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань аграрної політики та продовольства", "Компетентний орган з питань ветеринарної медицини України", "Регіональна служба державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті" у відповідних відмінках.Перший заступник Голови
В.М. Горжеєв


"____" ________________ 2010 р.