Запит цінових пропозицій - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Запит цінових пропозицій - сторінка №1/1

ЗАПИТ
цінових пропозицій


1. Замовник:

1.1. НайменуванняУкраїнське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта»

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ21560045

1.3. МісцезнаходженняУкраїна, 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 22.
1.4. Реєстраційний рахунок замовника.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Начальник цеху механізації Дирекції оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта» Бєлозьоров Юрій Іванович, вул. Петрозаводська, 2, м. Київ, поштовий індекс 03999, кімн. 5, тел.: (044) 247-87-35, тел./факс: (044) 289-66-88. chaliy@dopp.kiev.ua
1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Українське державне підприємство поштового зв'язку "Укрпошта", код за ЄДРПОУ - 21560045.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти підприємства.
3. Адреса веб-порталу Уповноваженого органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності):
5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: продукти нафтоперероблення рідкі (уайт-спірит, мастила, масла) код державного класифікатора ДК 016-97 – 23.20.1

5.2.Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

Продукти нафтоперероблення рідкі (уайт-спірит, мастила, масла) повинні відповідати таким вимогам


№ п/п

Повне найменування предмета закупівлі

К-ть од.

1

Уайт - спірит

100 л

2

масло трансформаторне ТКП

20 л

3

масло И20А

200 л

4

мастило нігрол

50 кг

5

мастило графітне в упаковці по 0.4 кг

6 шт

6

мастило кримнійорганічне в упаковці по 0.8 кг

6 шт

7

масло LO-33 (редуктор ліфту OTIC)

30 л

8

Масло " MOBIL" густина 32

45 л

У разі наявності в даному документі посилань на конкретні торговельну марку чи фірму, патент або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз "або еквівалент".

У разі, якщо учасник пропонує поставку продуктів нафтоперероблення рідких, що є еквівалентом, то потрібно надати сертифікат якості продукції завірений печаткою фірми, котрий має необхідні технічні данні.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: березень-грудень 2011р.
6. Основні умови договору:

Відповідно до р. IX Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. № 2289 – VI .
7. Строк дії цінових пропозицій.

120 календарних днів з дати розкриття цінових пропозицій
8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місцем. Київ, вул. Петрозаводська, 2, кімн. 516, поштовий індекс 03999, Дирекція оброблення та перевезення пошти УДППЗ «Укрпошта»,
8.2 Спосіб подання: Особисто або поштою.
8.3. Строк

«25» березня 2011 р. до 09 год. 30 хв.
9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місцем. Київ, вул. Петрозаводська, 2, кімн. 312 (технічний клас), поштовий індекс 03999

9.2. Дата«25» березня 2011 р.

9.3. Час


14 год. 00 хв.
10. Додаткова інформація.

Більш детальна інформація у документації конкурсних торгів.


Довідки щодо технічних параметрів предмету закупівлі за тел: (044) 247-87-35.


В.о. голови комітету з конкурсних торгів І.Г. Дударенко

Додаток № 1

до запиту цінових пропозицій
Кваліфікаційні вимоги до учасників


Вимога

Підтвердження відповідності

Кваліфікаційні дані, які відповідають таким критеріям:

 • Наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

 • Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

 • Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

 • Наявність фінансової спроможності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами)

Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів)

 • довідка ДПІ про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов'язкових платежів), передбачених законодавством України з терміном видачі не більше десяти днів до дати розкриття цінових пропозицій
Провадження учасником підприємницької діяльності відповідно до положень його статуту

 • копія свідоцтва про державну реєстрацію учасника;

 • копія Статуту підприємства;

 • копія довідки про внесення до ЄДРПОУ, де фігурують зареєстровані види діяльності (за наявності).

Документи, які має надати учасник

Відповідно до вимог, визначених в ст.16, ст.17, ст.36, ст.40 Закону та положень цього запиту, Учасник подає пропозицію з додаванням відповідних документів складених за реєстром (додаток №5) в наступному порядку: 1. Реєстр документів – оригінал.

 2. Пропозиція – оригінал.

 3. Документ про повноваження особи, що засвідчує пропозицію та інші документи (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, інше) - завірена учасником копія наказу, протоколу засідання засновників, виписки з документів, що посвідчують повноваження згідно Статуту, іншого установчого документу.

 4. Основні умови договору (або проект договору) - Додаток №3 – оригінал.

 5. Свідоцтво про державну реєстрацію - копія завірена учасником.

 6. Довідка ЄДРПОУ (окрім фізичних осіб) - копія завірена учасником.

 7. Свідоцтво платника податку на додану вартість чи єдиного податку (окрім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності, осіб, звільнених від оподаткування згідно чинного законодавства України) - копія завірена учасником.

 8. Статут або інший установчий документ - копія завірена учасником (крім фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності).

 9. Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) - копія завірена підписом учасника та печаткою (за її наявності).

 10. Паспорт (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності) - копія завірена підписом учасника та печаткою (за її наявності).

 11. Довідка про взяття на облік платника податків - копія завірена учасником.

 12. Довідка Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки про те що учасник не є банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура - оригінал або копія завірена нотаріально (не більше 10 днів давнини).

 13. Довідка з податкової інспекції про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів) - оригінал або копія завірена нотаріально (не більше 10 днів давнини).

 14. Довідка про наявність обладнання та матеріально-технічної бази – оригінал.

 15. Довідка про наявність працівників відповідної кваліфікації – оригінал.

 16. Довідка про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів – оригінал.

 17. Баланс за останній квартал (або півріччя) - копія завірена учасником.

 18. Звіт про фінансові результати за останній квартал (або півріччя) - копія завірена учасником.

 19. Звіт про рух грошових коштів за останній рік - копія завірена учасником.

 20. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами – оригінал.

 21. Опис запропонованого товару з обов’язковим зазначенням назви виробника (повинен надати у формі пояснювальної записки) – оригінал.

 22. Документи, що підтверджують якість товару (сертифікат відповідності українських систем сертифікації або висновок санітарно-епідеміологічної експертизи на пропонований товар чинний на дату розкриття) - копія завірена учасником.

 23. Технічна документація з зазначенням гарантійного терміну експлуатації товару - оригінал або копія завірена учасником.

 24. Ліцензія або інший дозвільний документ (в разі, якщо така діяльність ліцензується) - копія завірена учасником..

 25. Інші документи, які Учасник додає до пропозиції.

У випадках, коли в запиті наявна вимога Замовника щодо надання копії документу завіреної Учасником – це означає, що має бути надана копія, з зазначенням надпису «З оригіналом згідно» та посвідчена підписом уповноваженої особи Учасника та відбитком печатки (якщо учасник здійснює діяльність за наявності печатки).

У всіх інших випадках Замовник вимагає надання оригіналу або нотаріально посвідченої копії відповідного документу.
Документи, що не передбачені законодавством для учасників або учасників попередньої кваліфікації - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.
Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

Додаток № 2

до запиту цінових пропозицій
ФОРМА ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ НА УЧАСТЬ У ПРОЦЕДУРІ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Після вивчення документації на виконання зазначеного вище ми, уповноважені на підписання Договору про закупівлю, маємо можливість та згодні виконати зазначене, як це буде обумовлено Замовником у разі акцепту нашої пропозиції.

Ми зобов'язуємося виконувати свої зобов’язання відповідно до визначених нами умов та ціни пропозиції (з урахуванням витрат, податків і зборів, необхідних платежів, що сплачуються або мають бути сплачені


№ п/п

Найменування частини предмета закупівлі

К-ть од.

Ціна за од., грн.

без ПДВ


Загальна вартість, грн.

без ПДВ


ПДВ, грн.

Загальна вартість, грн.

з ПДВ

Загальна ціна пропозиції, грн. з ПДВ (цифрами та прописом) - ______________________
2. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов’язання виконати всі умови, передбачені нашою пропозицією.

3. Ми згодні дотримуватися умов своєї пропозиції протягом дії договору. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

4. До того часу, поки між нами не буде підписано Договору про закупівлю, буде діяти ця Цінова пропозиція та Основні умови Договору про закупівлю.

(дата)

(Підпис уповноваженої особи, завірений печаткою (за наявності)

Додаток № 3

до запиту цінових пропозицій

ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО ЗАКУПІВЛЮ

Предмет Договору – Продукти нафтоперероблення рідкі (уайт-спірит, мастила, масла) (далі - Продукція). 1. Строк поставки – впродовж 15 календарних днів з моменту подання замовлення.

 2. Умови та порядок розрахунків: оплата за поставлену продукцію здійснюється впродовж 30 календарних днів з моменту отримання кожної окремої партії Продукції, на підставі належно оформлених первинних документів (відповідної накладної та податкової накладної).

 3. Місце поставки: поставки Продукції здійснюється за рахунок Замовника шляхом само вивозу із складу постачальника.

 4. Кількість Продукції може бути зменшена Покупцем, у зв’язку з фінансовими та виробничими можливостями та потребами Покупця та залежно від реального фінансування видатків.

 5. Постачальник несе усі ризики щодо втрати чи пошкодження товару до передачі його Покупцю.

 6. Відповідальність сторін:

 • за порушення строків поставки Продукції з Продавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості невчасно поставленої Продукції за кожен день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вказаної вартості;

 • за порушення умов зобов'язання щодо якості (комплектності) Продукції стягується штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісної (некомплектної) Продукції.

Ми згодні з тим, що зазначені умови будуть включені до Договору про закупівлю.

..............................................................

(підпис)

...............................................................

(посада)


...............................................................М. П.
Додаток № 4

до запиту цінових пропозицій
1.Зразок оформлення конверту, у якому подається цінова пропозиція


Не відкривати до 14 год. 00 хв. 25 березня 2011 р.


Найменування учасника

Код за ЄДРПОУ

Адреса (місцезнаходження)

Телефон


ЦІНОВА пропозиція
Продукти нафтоперероблення рідкі (уайт-спірит, мастила, масла)

Українське державне підприємство

поштового зв’язку «Укрпошта»

Дирекція оброблення та перевезення пошти

вул. Петрозаводська, 2, м. Київ,

поштовий індекс 03999

Додаток №5

до запиту цінових пропозицій


РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ,

наданих у складі пропозиції конкурсних торгів**з/п


Найменування документу

№ сторінки

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені печаткою*.


Примітки:

**Реєстр документів, наданих у складі пропозиції конкурсних торгів подається на бланку Учасника (у випадку, якщо Учасник такий бланк має).

 • Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством