Запит цінових пропозицій - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Запит цінових пропозицій - сторінка №1/1

Запит цінових пропозицій

Перший воєнізований гірничорятувальний загін (Замовник) має намір здійснити закупівлю наступного товару за державні кошти, направляємо на Вашу адресу запит цінових пропозицій№№

п/п


Найменування товару

Одиниця виміру

Кількість
ЛОТ №11

Маски панорамні типу 3SR

Шт.

24
ЛОТ №21

Ножиці хірургічні

Шт.

5

2

Скальпель

Шт.

11

3

Язикотримач

Шт.

19ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


Форма надання цінових пропозицій :


№№ з/п


Найменування товару


Одиниця виміру


Кількість


Ціна за одиницю

з ПДВ, .грн.
Загальна ціна

з ПДВ, грн.
Замовник:

Перший воєнізований гірничорятувальний загін.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00159456

Місцезнаходження: Донецька обл., м.Горлівка, пр..Ленина, буд.219, 84637Реєстраціонний рахунок замовника: 35230011001183 ГУ ДКУ у Донецькій обл., МФО 834016.
1.1. Посадова особа замовника, відповідальна за проведення закупівлі (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв’язку, e-mail): Березовський Петро Вікторович – Перший заступник командира 1ВГРЗ, м.Горлівка, пр..Леніна, 219, тел.(06242)2-30-16, факс (06242)2-7141, 1vgso @ vgso.ditek.dn.ua

1.2. Головний розпорядник коштів або орган, до сфери управління якого належить замовник (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ)Міністерство енергетики та вугільної промисловості .Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33833561.
2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України.
3.Адреса веб-порталу Уповноваженного органу, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4.Адреса веб-сайту, на якому, замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (разі наявності): vgso.gorlovka.net
5.Інформація про предмет закупівлі: 33.10.16.900 Апарати кисневодихальні та респіратори, газові маски; апаратура медична різна (ЛОТ №1 панорамні маски типу 3SR або їх еквіваленти, ЛОТ № 2 медичний інструментарій)

5.1. Найменування предмета закупівлі:

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
ЛОТ № 1
Панорамна маска типу 3 SR (або еквівалент)
Товар, що є предметом закупівлі, повинен відповідати усім обов’язковим вимогам ДСТУ 12.4.041-89 та підтверджуватися діючим на момент проведення конкурсних торгів сертифікатом відповідності (оригінал або завірена копія).
Скло маски повинно бути вироблено з полісульфону. Матеріал, з якого вироблено тіло маски – гума.
Обов’язкова наявність переговорного пристрою та склоочисника.
Товар, що є предметом закупівлі, повинен супроводжуватися кресленням місця приєднання до ізолювального регенеративного респіратора Р-30.

ЛОТ № 2
Медичний інструментарій.
Ножиці хірургічні.
Ножиці повинні бути з одним гострим та з одним тупим кінцями, прямі, загальною довжиною 170 мм. Виготовлені з нержавіючої сталі та не втрачати своїх якостей після багатократної стерилізації.


Скальпель
Скальпель брюшистий – призначений для пошарового розділення м’яких тканин. Є предметом з медичної сталі, загальна довжина 150 мм, довжина робочої поверхні – 40 мм. Має плавно зігнуту округлу ріжучу кромку і майже пряму ручку. Повинен витримувати багатократну стерилізацію.
Язикотримач
Він є хірургічним затиском. Прямі бранши з круглими кільцями для пальців на кінцях фіксуються замком-кремальєрою. Робоча частина має потовщення у вигляді плоских клець, що мають зарубки-ялиночку. Інструмент повинен зберігати свої якості після багатократної стерилізаціїі.
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: серпень.2011 року.
6. Основні умови договору: відповідно до ст.41 Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010р. №2289-VI:
1. Предмет договору :

ЛОТ №1 Маски панорамні типу 3SR або еквіваленти,

ЛОТ №2 медицинський інструментарій (Ножиці хірургічні, скальпель, язикотримач)

2.Кількість товарів:

ЛОТ №1 Маски панорамні типу 3SR або еквіваленти – 24 шт. ,

ЛОТ №2 медицинський інструментарій (Ножиці хірургічні 5шт., скальпель – 11шт., язикотримач – 19шт.)

3. Порядок здійснення оплати: 15 банківських днів з моменту постачання.

4. Ціна договору:

5. Термін та місце поставки товару: серпень 2011 року за адресою Донецька обл. м. Горлівка, пр. Леніна, буд. 219, 84637.

6. Строк дії договору: з моменту підписання до 31.12.2011 року.

7. Права та обов’язки сторін:

Замовник зобов’язаний своєчасно у повному обсязі сплачувати за поставлений товар, приймати поставлений товар згідно накладної;

замовник має право достроково розірвати договір у разі невиконання зобов’язань учасником, повідомивши про це його устрок за 20 днів;

контролювати поставку товару у строки, встановлені договором.

Учасник зобов’язаний забезпечити поставку товару у строки, встановлені договором, якість товару повинна відповідати умовам договору.

Учасник має право своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлений товар;

у разі невиконання зобов’язань замовником учасник має право достроково розірвати договір, повідомивши про це замовника у строк за 20 днів.

8. Зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів: обсяг поставки може бути зменшений залежно від реального обсягу фінансування видатків.

9. Відповідальність сторін.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

У разі невиконання або неналежного виконання зобов’язань при закупівлі товару за бюджетні кошти учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % від вартості товару за кожен день неналежного виконання цих зобов’язань.

За постачання неякісного товару учасник сплачує замовнику штраф у розмірі 20 % від вартості такого товару та безкоштовно замінює його на якісний у строк не більше 20 днів.


10. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів.
11. Подання цінових пропозицій:

11.1. Місце: 84637, м.Горлівка-37, пр.Леніна, 219 1ВГРЗ, Кабінет першого заступника командира загону.

11.2. Строк: Цінові пропозиції надаються у письмовій формі, за підписом уповноваженої особи у запечатаному конверті на українській мові у термін до 09 годин 00 хвилин 08.08.2011 року.

11.3. Розкриття цінових пропозицій:

12.1.Місце: 84637, м.Горлівка-37, пр.Леніна, 219 1ВГРЗ. Кабінет першого заступника командира загону.

12.2.Дата: 08.08.2011 року.

12.3.Час: 10.00
13. Додаткова інформація:Для отримання додаткової інформації звертатися по телефону (06242)2-30-16, телефакс (06242) 2-71-41 або за адресою м.Горлівка-37, пр.Леніна, 219, 84637.

13.1. Кваліфікаційні вимоги до учасників, встановлені ст.16, 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель», відповідність якім підтверджується письмово:

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ ВИМАГАЮТЬСЯ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОПОЗИЦІЇ УЧАСНИКА КВАЛІФІКАЦІЙНИМ ТА ІНШИМ ВИМОГАМ ЗАМОВНИКА:

1.Копія Статуту або іншого установчого документу.

2. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про підприємство:

реквізити (адреса – юридична та фактична, телефон, факс, телефон для контактів);

керівництво (посада, ім’я, по батькові, телефон для контактів) – для юридичних осіб;

форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма (для юридичних осіб).

3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності).

4. Копія довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

5. Копія свідоцтва про реєстрацію платника ПДВ (якщо учасник є платником ПДВ).

6. Документ, який підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів (виписка з протоколу засновників, наказ про призначення, довіреність, доручення або інший документ).

7. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

8. Копія паспорту (для фізичних осіб).

9. Довідка складена у довільній формі про наявність матеріально-технічної бази та обладнання необхідного для здійснення постачання товару та наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

10. Копії аналогічних договорів на поставку аналогічного товару .

11. Документи які підтверджують фінансову спроможність учасника (копію балансу за 2 квартал 2011 р, копію звіту про фінансові результати за 2 квартал 2011 р., з відміткою про прийняття до органу Держкомстату, якщо надання до цього органу передбачено чинним законодавством,).

12. Документи що підтверджують фінансову спроможність учасника – суб’єкта малого підприємництва (копію балансу Ф№1 за 2010 рік, копію звіту про фінансові результати Ф№2 за 2010 рік, з відміткою про прийняття до органу Держкомстату.

13. Довідка установи банку про наявність рахунка та про заборгованість за кредитами, дійсну на момент розкриття пропозицій.

14.Оригінал або завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцією у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

15. Орігінал або завірена копія довідки про відсутність заборгованості, сплати внесків до пенсійного фонду України дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

16. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства Міністерства економічного розвитку та торгівлі України або його територіальні органи про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, що до яких порушено провадження у справі про банкрутство, дійсну на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

17.Довідку від органів внутрішних справ України, що учасника (фізичної особи) не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не було знято або не погашено у встановленому законом порядку, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

18.Довідку від органів внутрішніх справ України щодо службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не було знято або не погашено у встановленому законом порядку, дійсну на момент розкриття пропозицій конкурсних торгів.

19. Копії або оригінали сертифікатів відповідності ДСТУ на кожне найменування товарів.

20. До ЛОТУ №1 інструкція, яка повинна супроводжуватися кресленням місця приєднання до ізолювального регенеративного респіратора Р-30.


14. Замовник відхиляє цінові пропозиції, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеними у запиті, або з підстав, зазначених у статті 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель».
15. Замовник відміняє процедуру запиту цінових пропозицій, у разі якщо вони не відповідають вимогам замовника, зазначеними у запиті, або з підстав, зазначених у статті 30 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

16. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою у запечатаному конверті. Усі сторінки цінової пропозиції учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки.

Голова комітету

З конкурсних торгів 1ВГРЗ Березовський П.В.