Запит цінових пропозицій - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Запит цінових пропозицій - сторінка №1/1

ЗАПИТ
цінових пропозицій

1. Замовник:

1.1. Найменування: Відділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02142483

1.3. Місцезнаходження: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Радянська,10

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35410025006707 в УДК у Новомосковському районі

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Головенко Ірина Олександрівна, заступник головного бухгалтера, Заведенко Марія Іванівна, методист райво, (05693) 7-99-50, novraivo@mata.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ): Відділ освіти Новомосковської районної державної адміністрації, 02142483


2. Джерело фінансування закупівлі: місцевий бюджет.
3. Адреса веб - порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб - сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).
5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі: М'ясо свіже та заморожене, 15.11.1.

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри:

Лот №1 - Яловичина 1168,4 кг;

Лот №2 - Яловичина 1195,6 кг;
5.3. Строк поставки товарів або надання послуг: квітень-грудень 2011 року
6. Основні умови договору: З урахуванням розділу ІХ Закону.
7. Строк дії цінових пропозицій: 120 днів з дати розкриття цінових пропозицій.
8. Подання цінових пропозицій:

8.1. Місце: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Радянська,10, кабінет головного бухгалтера, особисто або поштою.

8.2. Строк: 23.03.2011р. до 9-00.
9. Розкриття цінових пропозицій:

9.1. Місце: 51200, Дніпропетровська область, м.Новомосковськ, вул.Радянська, 10, кабінет начальника райво.

9.2. Дата: 23.03.2011р.

9.3. Час: 11-00


10. Додаткова інформація: За отриманням додаткової інформації звертатись до посадових осіб замовника, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками за тел. (05693) 7-99-50.

Голова комітету з конкурсних торгів М.І. Заведенко

Додаток

до запиту цінових пропозиційДодаткова інформація

Кожен учасник має право подати тільки одну цінову пропозицію, яка не може бути в подальшому змінена. Цінова пропозиція подається у письмовій формі за підписом учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою, у запечатаному конверті.

На конверті повинно бути зазначено:

а) напис "Цінова пропозиція";

б) назва предмета закупівлi;

в) інформація про Замовника:

- назва;

- адреса.г) інформація про Учасника:

- повне найменування;

- ідентифікаційний код за ЄДРПОУ;

- адреса;

- номери контактних телефонів.

Цінова пропозиція подається учасником на фірмовому бланку за наступною формою:

Цінова пропозиція


на закупівлю товару М'ясо свіже та заморожене

ЛОТ № _______

Найменування товару

Кількість

в одиницях виміру

Ціна за одиницю, без ПДВ, грн.

Сума

без ПДВ, грн.

Всього без ПДВ, грн.
ПДВ, грн.
Загальна сума з ПДВ, грн.Ціна пропозиції, (загальна вартість закупівлі, з ПДВ), грн.:

(цифрами):(словами):


Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 днів з дня розкриття цінових пропозицій.

За умови акцепту нашої пропозиції, ми зобов’язуємося укласти в установлений термін Договір із Замовником з включенням до нього основних умов, наведених у запиті цінових пропозицій.

__________________________________________________ ____________________

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої особи Учасника (підпис) м. п.Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за договором, з урахуванням вартості доставки, розвантаження, оплати податків та інших обов’язкових зборів і платежів.

Учасникам дозволяється подавати цінові пропозиції щодо окремої частини предмета закупівлі (лота).

На кожну окрему частину предмета закупівлі (лот) кожен учасник має право подати тільки одну пропозицію.

Форма «ЦІНова пропозиція» заповнюється окремо на кожну частину предмета закупівлі (лот).

Учасник у складі цінової пропозиції подає документально підтверджену інформацію про відповідність кваліфікаційним критеріям, про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та інші документи, що підтверджують відповідність пропозиції учасника вимогам Замовника.
Інформація про відповідність учасників кваліфікаційним критеріям,

встановленим статтею 16 Закону

Кваліфікаційні критерії

Документи, які повинен подати учасник для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям

1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність в Учасника обладнання та матеріально-технічної бази, необхідних для виконання Договору про закупівлю.

2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

2.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, про наявність в Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід необхідних для виконання Договору про закупівлю.

3. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

3.1. Інформація про виконання аналогічних договорів на протязі 2010 р.: інформаційна довідка, складена у довільній формі про виконання аналогічних договорів (назва, адреса, телефон установи, назва предмета закупівлі, строк виконання договору).

4. Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за 2010р.*

4.2. Копія звіту про фінансові результати за 2010р.*

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2010р.*

4.4. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами станом на 07.03.2011р. або більш пізню дату.
* У разі якщо учасник відповідно до норм чинного законодавства не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності та зазначає інформацію про законодавчі підстави для їх ведення.

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику

в участі у процедурі закупівлі на підставі частин 1 та 2 статті 17 Закону


Підстава для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

Документи, які повинен подати учасник для підтвердження відсутності підстави для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі

1. Фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

1.1. Оригінал, або нотаріально завірена копія довідки, наданої відповідним управлінням МВС України, про те, що учасника не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на 07.03.2011р. або більш пізню дату.

2. Службова (посадова) особа учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку

2.1. Оригінал, або нотаріально завірена копія довідки, наданої відповідним управлінням МВС України, про те, що службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якого не знято або не погашено у встановленому законом порядку станом на 07.03.2011р. або більш пізню дату.

3. Учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю

3.1. Довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про Учасника:

а) реквізити (адреса - юридична та фактична, електронна пошта, телефон, факс);

б) керівництво (посада, прізвище, ім'я, по батькові, телефон для контактів);

в) форма власності та юридичний статус, організаційно-правова форма.

3.2. Оригінал або нотаріально завірена копія доручення (довіреності) на право укладання Договору про закупівлю (у разі, якщо Договір про закупівлю підписується не керівником Учасника - юридичної особи).

3.3. Копія свідоцтва про державну реєстрацію.

3.4. Копія довідки ЄДРПОУ.

3.5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

3.6. Копію паспорту (для фізичних осіб).

3.7. Копія свідоцтва Державної податкової адміністрації (інспекції) про реєстрацію платника податків.4. Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

4.1. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки від регіонального управління з питань банкрутства або агентства з питань банкрутства по місцю реєстрації підприємства про те, що проти підприємства не було порушено провадження у справі про банкрутство станом на 07.03.2011р. або більш пізню дату.

5. Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів)

5.1. Оригінал довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по обов'язковим платежам до бюджету дійсну на 23.03.2011р. або більш пізню дату.

6. Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

6.1. Копія статуту або іншого установчого документу.
Інші документи, що підтверджують відповідність пропозиції учасника вимогам Замовника


1. Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо продукції, яка пропонується Учасником.

2. Копія дозволу районної СЕС на поставку продуктів харчування в шкільні заклади, виданого у 2011 році.

3. Копія санітарного паспорту на транспортні засоби.

Примітки:

а) усі документи (за винятком оригіналів, виданих іншими установами) повинні бути завірені підписом керівника або уповноваженої особи та власною печаткою організації-учасника, а для фізичної особи – власним підписом;

б) документи, що не передбачені законодавством для учасників - фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних;

в) Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Основні умови договору про закупівлю

Предмет договору:Учасник зобов’язується у 2011 році поставити у школи Новомосковського району Дніпропетровської області згідно з переліком, який є невід’ємною частиною цього Договору, м'ясо свіже та заморожене, в подальшому – товар, а Замовник прийняти та оплатити такий товар.

Найменування та кількість товарів:

яловичина заморожена -_________кг, відповідно до специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

Обсяги закупівлі товару можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. Якість товару:

Учасник повинен поставити у школи Новомосковського району Дніпропетровської області товар, якість якого відповідає умовам відповідних державних стандартів або технічним умовам виробника.

Підтвердження належної якості та безпеки харчових продуктів здійснюється Учасником шляхом надання з кожною поставкою товару ветеринарного свідоцтва, висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи та якісного посвідчення.Порядок здійснення оплати:

Всі розрахунки за Договором проводяться у гривні.

Розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після пред'явлення Учасником рахунка на оплату товару або після підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.

До рахунка додаються накладні на товар та вся супровідна документація на кожну партію товару згідно вимог діючого законодавства.

Ціна договору:

Ціна цього Договору становить ____________________________________________________,

(цифрами та словами)

у тому числі:__________________________________________________________________.  (ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість") 

Ціна договору визначається з урахуванням вартості доставки, розвантаження, оплати податків та інших обов’язкових зборів і платежів.

Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.Термін та місце поставки товарів:

Строк (термін) поставки товару: квітень - грудень 2011 року згідно заявок Замовника.

Місце поставки товарів: учасник торгів повинен забезпечити доставку та розвантаження товару за адресами шкіл Новомосковського району Дніпропетровської області, перелік яких є невід’ємною частиною Договору.

Строк дії договору:

Цей Договір набирає чинності з дня підписання його сторонами і діє до 31 грудня 2011 року. Цей Договір укладається і підписується у 2 примірниках, що мають однакову юридичну силу. 

Права та обов'язки сторін:

Замовник зобов'язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

- приймати поставлені товари згідно з актом приймання-передачі товарів.

Замовник має право:


 • негайно повідомити Учасника про всі претензії, що виникають при поставці товару (до якості, номенклатури, кількості або порушення строків поставки) та вимагати від Учасника заміни неякісного товару та повного усунення таких порушень;

 • перевіряти та проводити випробування товарів з метою підтвердження їх якості, повідомивши Учасника в письмовій формі про повноваження будь-яких представників, запрошених для цієї мети;

 • якщо товари, що перевіряються або випробовуються не відповідають нормативним документам, Замовник має право від них відмовитися, а Учасник повинен замінити відхилений товар, або усунути всі порушення іншим, погодженим з Замовником способом;

 • достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов'язань Учасником, повідомивши про це його у строк 10 днів;

 • зменшувати обсяг закупівлі товару та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору.

Учасник зобов'язаний:

 • забезпечити поставку товару у строки, встановлені цим Договором;

 • виконати розвантаження товару;

 • забезпечити поставку товару, якість якого відповідає вимогам відповідних державних стандартів та/або технічним умовам виробника;

 • учасник повинен з кожною партією товару надати якісне посвідчення, ветеринарне свідоцтво та висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар, що поставляється за Договором та всю супровідну документацію згідно вимог діючого законодавства;

 • у разі виникнення у Замовника претензій щодо поставки товару (до якості, номенклатури, кількості або порушення строків поставки) Учасник зобов’язаний замінити неякісний товар та повністю усунути такі порушення;

 • виконувати поставку товару відповідним транспортом згідно з нормами ДСанПІН;

 • мати санітарні паспорти та довідки про санітарну обробку на транспортні засоби, якими доставляється товар, водій та експедитор повинні мати санітарні книжки.

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

- у разі невиконання зобов'язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 10 днів.

Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов'язань за Договором Учасник сплачує Замовнику штрафні санкції (пеню) у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми непоставленого товару за кожний день затримки, що діяла на період сплати пені.
ОПИС ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ
ЛОТ№1

Найменування

Кількість

Умови поставки

яловичина заморожена І категорії

1168,4 кг

згідно заявок Замовника

Місце поставки

з/п

Назва школи

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Адреса

1

Видвиженівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51232 с.Видвиженець, вул.Шкільна,6

2

Гнатівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51236 с.Гнатівка, вул.Леніна, 64

3

Голубівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51230, с.Голубівка, вул.Леніна, 176

4

Голубівська ЗОШ І-ІІ ступенів

51230 с.Голубівка, вул.Цвєткова,47

5

Губиниська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

51250 смт.Губиниха, вул.Берегового,19

6

Губиниська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

51250 смт.Губиниха, вул.Шевченко,3

7

Панасівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51225 с.Панасівка, вул.Гагаріна,14

8

Михайлівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51240 с.Михайлівка, вул.Леніна,1

9

Перещепинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

51220 м.Перещепино, вул.Калініна,5

10

Перещепинська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

51220 м.Перещепино, вул.Комсомольська,1

11

Спаська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51263 с.Спаське, вул.Козинця,74б

12

Х-Губиниська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51264 с.Хуторо-Губиниха, вул..Леніна,5

13

Малокозирщанський НВК «Школа – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів

51220 с.Мала Козирщина, вул.Ломоносова,2

14

Керносівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51226 с.Керносівка, вул.Кірова,20

15

Королівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51256 с.Королівка, вул.Рахівнича

16

Левенцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51241 с.Левенцівка, вул.Леніна, 72

17

Миколаївська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51254 с.Миколаївка , вул.Шкільна,1


ЛОТ№2

Найменування

Кількість

Умови поставки

яловичина заморожена І категорії

1195,6 кг

згідно заявок Замовника


Місце поставки

з/п

Назва школи

Новомосковської районної ради Дніпропетровської області

Адреса

1

Василівський НВК «школа – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів

51273, с.Василівка, вул..Радянська,2

2

Вільненський НВК «школа – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів

52260 с.Вільне, вул.Леніна,1

3

Гвардійська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51270, смтГвардійське, вул.Ювілейна, 12

4

Знаменівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

51281 с.Знаменівка, вул. Українська, 217

5

Знаменівська ЗОШ І-ІІІ ступенів №2

51280 с.Знаменівка, вул.Жукова,5

6

Новостепанівський НВК «школа – дошкільний навчальний заклад» І-ІІІ ступенів

51234 с.Новостепанівка, вул. Ім.Мороза,50

7

Орлівщинська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51215 с.Орлівщина, вул.Куйбишева,18

8

Орлівщинська ЗОШ І-ІІ ступенів

51215 с.Орлівщина, вул.Комінтерна, 57

9

Піщанська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51283 с.Піщанка, вул.Леніна,1

10

Попасненська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51242 с.Попасне, вул.Садова,1

11

Черкаська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51272 смт.Черкаське

12

Андріївська ЗОШ І-ІІ ступенів

51274 с.Андріївка, вул.Кооперативна,60

13

Всесвятська ЗОШ І-ІІ ступенів

51275 с.Всесвятське, вул..Центральна.2

14

Єв-Миколаївська ЗОШ І-ІІ ступенів

51253 с.Євецько-Миколаївка, вул.Гагаріна,1

15

Ів-Михайлівський НВК «школа – дошкільний навчальний заклад» І-ІІ ступенів

51253 с.Івано-Михайлівка, вул.Леніна,12

16

Капітанівська ЗОШ І-ІІ ступенів

51243 с.Надеждівка, вул.Центральна,1

17

Новоселівська ЗОШ І-ІІ ступенів

51284 с.Новоселівка, вул.Шкільна,1

18

Ягідненська ЗОШ І-ІІ ступенів

51286 с.Ягідне, вул.Шкільна,1

19

Соколівська ЗОШ І-ІІ ступенів

51285 с.Соколово, вул.Шкільна, 21

20

Хащівська ЗОШ І-ІІІ ступенів

51262 с.Хащове, вул.Калініченка,1


Загальні вимоги по ЛОТУ №1 та №2:

 1. Поставка повинна виконуватись транспортом згідно з нормами ДСанПІН, який має санітарний паспорт та пройшов санітарну обробку. Водій та експедитор повинні мати санітарну книжку.

 2. Постачальник разом з продукцією повинен надати якісне посвідчення, ветеринарне свідоцтво, висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, накладну на товар та всю супровідну документацію на кожну партію товару згідно вимог діючого законодавства.

 3. Розвантаження здійснює Постачальник.

Голова комітету з конкурсних торгів М.І. Заведенко