Запит цінових пропозицій замовник: Найменування - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запит цінових пропозицій 1 98.78kb.
Запит цінових пропозицій Замовник Найменування: Санаторій «Чорномор’є» 1 94.93kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Державна установа... 2 421.98kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Державна установа... 1 288.23kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Акціонерна компанія... 1 48kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Державна установа... 1 206.82kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Національний заповідник... 1 235.01kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Любашівська центральна... 1 147.5kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Управління освіти... 1 51.32kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування. Брацлавський психоневрологічний... 1 126.09kb.
Запит цінових пропозицій Замовник: Найменування: Національний заповідник... 1 372kb.
Одеська залізниця 2 399.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Запит цінових пропозицій замовник: Найменування - сторінка №1/1


ЗАПИТ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

1. Замовник:

1.1. Найменування. Національний університет «Києво-Могилянська академія»
1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 16459396
1.3. Місцезнаходження. Україна, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, корп. № 3, кім. 105, індекс 04655
1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35229011004149 в ГУ ДКУ у м. Києві

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail). Шейко Тетяна Едуардівна, керівник відділу менеджменту з матеріально-технічного забезпечення та тендерних процедур, Україна, м. Київ, вул. Г.Сковороди, 2, корп. № 3, кім., 105, індекс 04655, тел. (044) 425-11-05, факс (044) 425-60-80, e-mail: econom@ukma.kiev.ua

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ). Національний університет «Києво-Могилянська академія», код ЄДРПОУ 16459396
2. Джерело фінансування закупівлі. державний бюджет
3. Адреса веб-порталу Міністерства економіки України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.
4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності).

5. Інформація про предмет закупівлі:
5.1. Найменування предмета закупівлі.
33.20.5. Прилад для вимірювання фізичних та хімічних величин (спектрометр).

5.2. Опис предмета закупівлі чи його частин (якщо замовник передбачає подання цінових пропозицій за частинами), в тому числі їх необхідні технічні та інші параметри. Інфрачервоний спектрометр з трансформацією Фурьє (Spectrum 65 або еквівалент). 1 одиниця.

5.3. Строк поставки товарів або надання послуг. IV квартал 2010р.

6. Основні умови договору. Відповідно до розділу 9

7. Строк дії цінових пропозицій. 120 днів
8. Подання цінових пропозицій:
8.1. Місце. Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, корпус № 3, кімната 102. Спосіб подання цінових пропозицій – особисто.
8.2. Строк. 25 жовтня 2010р. до 13.00 год.
9. Розкриття цінових пропозицій:
9.1. Місце. Україна, 04655, м. Київ, вул. Г. Сковороди, 2, корпус № 1, кімната 209.
9.2. Дата. 25 жовтня 2010р.
9.3. Час.
14.30 год.
10. Додаткова інформація.
телефони для отримання додаткової інформації (044) 425-11-05, (044) 425-60-80. Додатки 1-5.

Заступник голови комітету з

конкурсних торгів Л.І. Дяченко
Додаток № 1
ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ ЗАПИТУ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ


Збори учасників

Не плануються.

Валюта пропозиції

Валютою цінової пропозиції є національна валюта України – гривня.

Мова цінової пропозиції

Пропозиція та всі документи, що мають відношення до цінової пропозиції, виконуються українською мовою.

Оформлення пропозиції

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).1. Пропозиція подається у письмовій друкованій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника. Такі повноваження та повноваження на їх видачу зазначаються у письмовому дорученні, що подається у складі цінової пропозиції. Усі сторінки цінової пропозиції, які містять інформацію, повинні містити підпис уповноваженої посадової особи учасника та мастичну печатку* учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства), за винятком, нотаріально завірених документів та оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

2. Всі документи запиту цінової пропозиції прошиваються, нумеруються та скріплюються печаткою.

3. Документи запиту цінової пропозиції опечатуються в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток мастичної печатки учасника (крім підприємців, що здійснюють діяльність без печатки згідно чинного законодавства) та на якому повинно бути зазначено:


 • не відкривати до 14.30 год. 25 жовтня 2010 р.;

 • адресу та назву замовника;

 • адресу та назву учасника, код ЄДРПОУ, номери телефонів;

 • назву предмета закупівлі.

4. Якщо конверт, що містить цінову пропозицію, не оформлений, не запечатаний або не промаркований у відповідності з вищенаведеними вимогами, Замовник не несе відповідальності за передчасне розкриття конверта, його втрату або запізнення.

5. Кожний учасник має право подати лише одну цінову пропозицію.

6. Учасник подає цінову пропозицію, щодо всього предмету закупівлі, визначеного у технічному завданні до запиту цінових пропозицій.


Пропозиції, що запізнилися

Цінові пропозиції, отримані Замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються Учаснику, що їх подав.

Розкриття цінових пропозицій

До розкриття цінових пропозицій запрошуються всі Учасники, що подали свої пропозиції.

Оцінка та порівняння цінових пропозицій

1. Після розкриття цінових пропозицій починається їх оцінка та визначення переможця.

2. Під час оцінки Замовником цінових пропозицій використовуються критерії та методика зазначена у Додатку 4.

3. Про результати проведення процедури запиту цінових пропозицій Замовник інформує усіх Учасників протягом п’яти днів від дня розкриття цінових пропозицій.


Телефон для довідок

(044) 425-11-05, (044) 425-60-80


Додаток № 2
КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

(перелік документів, які вимагаються для підтвердження відповідності

пропозицій Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника)


 1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності).

 2. Копія довідки ЄДРПОУ, завірена мастичною печаткою* Учасника (для юридичних осіб).

 3. Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, завірена мастичною печаткою* (для фізичних осіб).

 4. Копія паспорту, завірена мастичною печаткою* (для фізичних осіб).

 5. Свідоцтво платника податків, завірене мастичною печаткою* (для юридичних осіб).

 6. Свідоцтво про сплату єдиного податку, завірене мастичною печаткою* (для фізичних осіб).

 7. Витяг зі Статуту стосовно видів діяльності.

 8. Сертифікати походження та якості.

 9. Відомості про компанію у формі довідки (довільна форма, коротка презентація).

 10. Довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами.

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).


Додаток № 3
Форма листа «Пропозиція» подається у вигляді, наведеному нижче,

Учасник не повинен відступати від даної форми

ФОРМА ЛИСТА «ПРОПОЗИЦІЯ»

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку)

Ми, (назва Учасника),________________________________________________надаємо

свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю приладу для вимірювання фізичних та хімічних величин (спектрометр) згідно з вимогами запиту цінових пропозицій Замовника конкурсних торгів.

Вивчивши запит цінових пропозицій Замовника конкурсних торгів та технічне завдання на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги Замовника та Договору на умовах, зазначених у запиті цінових пропозицій:

Загальна вартість наших цінових пропозиції складає:
____________________________________________________________________________грн.

1.Ваш запит цінових пропозицій разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) до її акцепту мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120
календарних днів з дня розкриття цінових пропозицій, встановленого Вами. Наша
пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до
закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі цінові


пропозиції згідно з умовами запиту цінових пропозицій, та розуміємо, що Ви не обмежені
у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із


Замовником не раніше ніж через п’ять робочих днів від дня публікації в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт цінової пропозиції, але не пізніше ніж через чотирнадцять днів від дня визначення переможця.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника, завірені мастичною печаткою*

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).Додаток № 4
КРИТЕРІЇ ТА МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЦІНОВИХ ПРОПОЗИЦІЙ

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснюється на основі єдиного критерію – ЦІНА


Методика розрахунків: метод рангування.
Найбільш економічно вигідною є пропозиція з найменшою ціною серед невідхилених цінових пропозицій.
У випадку однакового значення рангу (ціни), переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшість голосів за участю в голосуванні не менше двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має Голова комітету з конкурсних торгів.

Додаток № 5
ОСНОВНІ УМОВИ ДОГОВОРУ

м. Київ «___» ___________ 20___ р.


Національний університет «Києво-Могилянська академія», що є неприбутковою організацією в особі віце-президента з економіки та фінансів Дяченко Людмили Іванівни, яка діє на підставі Статуту та Довіреності №   01/1688 від 25.12.2009, (далі – Замовник), з однієї сторони, та ____________________________________________________________

(найменування Учасника)

, в особі ________________________________________________________, що діє на підставі(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________, (далі - Учасник) з іншої сторони, а разом - Сторони, уклали(найменування документа, номер, дата та ін.

необхідні реквізити)

цей Договір про таке (далі – Договір):


I. Предмет Договору

1.1. Учасник зобов‘язується у 20__ році поставити Замовникові Товар, зазначений в Специфікації (специфікація містить найменування, асортимент, гарантійний термін, одиницю виміру, кількість, ціну за одиницю товару з ПДВ, загальну вартість з ПДВ), а Замовник - прийняти і оплатити такий Товар.

1.2. Найменування (номенклатура, асортимент) Товару ______________ прописати

Кількість Товару - ______________________________ прописати

1.3. Обсяги закупівлі Товару може бути зменшено залежно від реального фінансування видатків.

II. Якість товару

2.1.Учасник повинен передати (поставити) Замовнику Товар, якість якого відповідає наступним умовам:

2.1.1. асортимент, кількість, комплектність поставленого Товару відповідає Специфікації, яка є невід’ємною частиною цього Договору.

2.1.2. якість Товару відповідає технічними вимогами, які пред‘являються до такого Товару відповідно до встановлених стандартів, технічних умов, правил, іншої технічної документації, яка встановлює вимоги до їх якості;

2.1.3. якість поставленого Товару підтверджується Учасником передбаченими чинним законодавством України належними товаросупровідними документами, сертифікатами, копії яких надаються Учасником Замовнику разом із поставленим Товаром.

2.2. Гарантійний термін на Товар – згідно із Специфікацією.

2.3. Протягом гарантійного терміну у разі виявлення Замовником недоліків, не застережених Учасником, або фальсифікації Товару Учасник зобов‘язаний на вимогу за вибором Замовника протягом 5 (п‘яти) робочих днів з моменту отримання звернення Замовника:


 • безоплатно, за свій рахунок усунути недоліки Товару або відшкодувати здійснені Замовником витрати, на їх виправлення;

 • замінити Товар на Товар належної якості або аналогічний Товар або на такий самий Товар іншої моделі з відповідним перерахунком та поверненням коштів на рахунок Замовника у разі зменшення ціни, при цьому збільшення ціни на Товар не допускається;

 • зменшити ціну на поставлений Товар, та повернути решту коштів Замовнику;

 • на вимогу Замовника розірвати Договір, повернути на рахунок Замовника кошти за поставлений Товар та відшкодувати збитки, які були завдані Замовнику.

2.4. Усі витрати, пов‘язані із заміною Товару неналежної якості (транспортні витрати та ін.) несе Учасник.

2.5. Гарантії Учасника не поширюються на випадки недодержання правил використання (зберігання) Товару Замовником.


III. Ціна договору

3.1. Ціна цього Договору становить __________________________________________,


(вказати цифрами та словами)

у тому числі: ________________________________________________________________


(ціна Договору визначається з урахуванням Закону України "Про податок на додану вартість")

3.2. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

3.3. Ціна цього Договору не може бути збільшена.

3.4. Ціна на Товар за цим Договором визначена з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на транспортування, розвантаження та усіх інших витрат.

3.5. Ціна на Товар встановлюється в національній валюті України – гривні.
IV. Порядок здійснення оплати

4.1. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту поставки Товару в асортименті та за кількістю, визначеними у Специфікації до цього Договору, на підставі виставленого Учасником рахунка-фактури.

У разі відсутності на розрахунковому рахунку Замовника (як установи, що фінансується за рахунок коштів державного бюджету) коштів, що призначені на такі цілі, Замовник зобов’язується провести оплату поставленого Учасником Товару протягом 14 (чотирнадцяти) днів з моменту надходження на рахунок Замовника коштів, призначених на такі цілі. Така затримка не вважається порушенням з боку Замовника.

Оплата здійснюється шляхом перерахування Замовником коштів на розрахунковий рахунок Учасника.

4.2. До рахунка-фактури Учасником додається: видаткова накладна, що оформлена згідно з вимогами законодавства України, підписана уповноваженою особою Учасника та скріплена мастичною печаткою Учасника. – за необхідності вказати інше
V. Поставка товару

5.1. Поставка та передача Товару здійснюється Учасником протягом ___ (_____ прописом) календарних днів з дати підписання цього Договору.

5.2. Учасник здійснює поставку Товару у місце поставки: м. Київ, вул. Сковороди, 2, склад Замовника, на умовах DDP (Інкотермс, 2000).

5.3. Датою поставки Товару є дата, коли Товар був переданий у власність Замовника у місці поставки. Ця дата вказується у видаткових накладних на отримання Товару.

5.4. Зобов‘язання Учасника щодо поставки Товару вважаються виконаними у повному обсязі з моменту передачі Товару згідно з цим Договором у власність Замовника у місці поставки.

5.5. Передача документів, пов’язаних із закупівлею Товару здійснюється Учасником у місці поставки (каб. 3-102 або 3-105).

5.6. Приймання-передача Товару по кількості проводиться відповідно до товаросупровідних документів, по якості – відповідно до документів, що засвідчують його якість. Приймання-передача Товару здійснюється уповноваженим представником Замовника, який діє на підставі оригіналу довіреності встановленого зразка на отримання товарно-матеріальних цінностей.

5.7. Учасник зобов‘язаний передати Товар Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру Товару, забезпечує цілісність Товару та збереження його якості під час перевезення.

5.8. На упаковці Товару повинно бути нанесено найменування, загальна кількість пакувальної одиниці, розміри пакувальної одиниці.
VI. Права та обов'язки сторін

6.1. Замовник зобов‘язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплатити за поставлений Товар;

6.1.2. Прийняти поставлений Товар згідно з видатковою накладною.


6.2. Замовник має право:

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов‘язань Учасником, повідомивши про це Учасника у строк 3 (три) робочі дні.

6.2.2. Контролювати поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.2.3. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору.

6.3. Учасник зобов‘язаний:

6.3.1. Забезпечити поставку Товару у строки, встановлені цим Договором.

6.3.2. Забезпечити поставку Товару, якість та кількість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору.


6.4. Учасник має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримати плату за поставлений Товар.

6.4.2. На дострокову поставку Товару за письмовим погодженням Замовника без додаткової винагороди з боку Замовника.

6.4.3. У разі невиконання зобов‘язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 3 (три) календарні дні.


VII. Відповідальність сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов‘язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

7.2. У разі затримки поставки Товару Учасник зобов‘язаний сплатити Замовнику пеню у розмірі 0,1% вартості Товару з яких допущено прострочення виконання за кожен день прострочення, а за прострочення понад 30 (тридцять) днів додатково сплатити штраф у розмірі 7% вказаної вартості. У разі поставки товарів неналежної якості (комплектності) Учасник зобов‘язаний сплатити Замовнику штраф у розмірі 20% вартості неякісних (некомплектних) Товарів.

7.3. За наявності претензій Замовника до комплектності чи якості Товару Учасник зобов‘язаний здійснити допоставку комплектного та якісного Товару протягом 7 (семи) календарних днів з дати отримання претензії Замовника. Допоставка Товару не звільняє Учасника від сплати неустойки, передбаченої цим договором.

7.4. У разі затримки поставки Товару Учасником строком більше ніж на 30 (тридцять) календарних днів та/або поставки Товару, що не відповідає умовам цього Договору, Специфікації, Замовник має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку.

7.5. Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від виконання зобов‘язань за цим договором.


VIII. Обставини непереборної сили

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов‘язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія,


катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов‘язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 3 робочих днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Торгово-промисловою палатою України тощо.

8.4. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 60 календарних днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.


IX. Вирішення спорів

9.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов‘язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

9.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю та у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

X. Строк дії договору

10.1. Цей Договір набирає чинності з моменту укладення його Сторонами і діє до ___________, але у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

Договір може бути достроково розірваний у разі:

- за взаємною згодою сторін;

- у разі невиконання однією із сторін взятих на себе зобов‘язань за цим Договором;

- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

10.2. Цей Договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

XI. Інші умови11.1. Зміни, доповнення до Договору здійснюються шляхом укладення додаткового Договору уповноваженими представниками обох Сторін.

11.2. Жодна із Сторін не має права передавати права та обов‘язки за цим договором третій особі без отримання попередньої письмової згоди іншої Сторони.


XII. Додатки до договору

12.1. Невід‘ємною частинами Усі Додатки до Договору є його, набувають чинності з моменту укладення їх Сторонами та діють протягом строку дії цього Договору.


Місцезнаходження та банківські реквізити сторін


Замовник 

Учасник 

Національний університет__________________

«Києво-Могилянська академія»______________
(найменування) 

_________________________________________
(найменування/П. І. Б) 

ЄДРПОУ 16459396________________________
(ідентифікаційний код) 

_________________________________________
(ідентифікаційний код/ідентифікаційний номер) 

04655, м.Київ, вул. Г.Сковороди, 2___________
(місцезнаходження) 

_________________________________________
(місцезнаходження/місце проживання) 

(044) _425-11-05_______________________
(телефон) 

_________________________________________
(телефон) 

(044) _425-60-80_______________________
(телефакс) 

_________________________________________
(телефакс) 

р/р 35229011004149 в ГУ ДКУ в м.Києві______

МФО 820019______________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)
Віце-президент з економіки та фінансів
________________________Л.І.Дяченко
М. П. 

_________________________________________
(рахунок у Державному казначействі або у банку)
______________________ (посада)
___________________________________/___________
М. П. 


ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

для закупівлі аналітичного приладу

«Інфрачервоний спектрометр з трансформацією Фурьє (Spectrum 65 або еквівалент)»

Мета: ІЧ-Фурьє спектрометр використовується для якісного та кількісного аналізу твердих, рідких, газоподібних проб та плівок для контролю якості зразків за ІЧ спектрами.ІЧ-Фурьє спектрометр, Spectrum 65 або еквівалент, повинен відповідати таким технічним характеристикам:


 • Принцип дії: однопроменевий скануючий інтерферометр Dynascan або еквівалент, вільний від динамічних помилок;

 • Оптика: герметична, захищена від вібрацій;

 • Поділювач променю: Ge/KBr;

 • Джерело: стабілізоване за температурою з повітряним охолодженням;

 • Детектор: не вимагає термостабілізації, лінійний на всьому температурному діапазоні експлуатації приладу;

 • Спектральний діапазон: 8300 – 350 ;

 • Роздільна здатність: краще за 0.5 ;

 • Співвідношення Сигнал/Шум: краще, ніж 25000:1 (RMS, 5 с сканування, роздільна здатність повинна дорівнювати або бути краще ніж 4 );

 • Наявність можливостей використання приставок;

 • Наявність системи контролю інтерферометра при скануванні;

 • Наявність системи повірки та комплекту повірки