Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру... 1 49.19kb.
Запит про видачу витягу з Єдиного державного реєстру фізичних осіб... 1 40.46kb.
Про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та... 1 78.63kb.
Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб... 1 45.2kb.
Картка адміністративної послуги видача довідки з Єдиного державного... 1 79.34kb.
Картка адміністративної послуги видача виписки з Єдиного державного... 1 79.18kb.
Картка адміністративної послуги видача довідки з Єдиного державного... 1 79.84kb.
Запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних... 1 126.66kb.
Картка адміністративної послуги видача виписки з Єдиного державного... 1 49.99kb.
Картка адміністративної послуги видача виписки з Єдиного державного... 5 1114.3kb.
Адміністративної послуги №1 Надання виписки із Єдиного державного... 1 125.73kb.
Постанова іменем україни 1 4 червня 2013 року м. Київ 1 73.49kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних - сторінка №1/1
ЗАПИТ

про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

    Державному реєстратору виконавчого

комітету Вугледарської міської ради  

                               


   Запитувач _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________ (найменування юридичної особи  або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця)


      Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" прошу видати довідку про наявність або відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців інформації щодо

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ (ідентифікаційний код, найменування, місцезнаходження юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання фізичної особи -підприємця)

про проведення реєстраційних дій щодо фізичної особи - підприємця (необхідне відмітити):


  1. Державна реєстрація фізичної особи - підприємця.

  2. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  3. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за її рішенням.

  4. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з її смертю.

  5. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з оголошенням її померлою.

  6. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  7. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця за судовим рішенням, що не пов'язано з банкрутством фізичної особи - підприємця.

  8. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо визнання фізичної особи - підприємця банкрутом.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо судового рішення про припинення провадження у справі про банкрутство.

  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про відміну державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця.

  11. Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця у зв'язку з визнанням її безвісно відсутньою.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця.
або про проведення реєстраційних дій щодо юридичної особи (необхідне відмітити):
  1. Державна реєстрація новоутвореної юридичної особи.

  2. Державна реєстрація змін до установчих документів.

  3. Скасування державної реєстрації змін до установчих документів.

  4. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про рішення засновників щодо припинення юридичної особи.

  5. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її ліквідації.

  6. Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу або перетворення.

  7. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов'язане з банкрутством.

  8. Державна реєстрація припинення на підставі судового рішення, що не пов'язане з банкрутством.

  9. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про порушення провадження справи про банкрутство юридичної особи.

  10. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення про припинення провадження справи про банкрутство юридичної особи.

  11. Державна реєстрація припинення за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом.

  12. Унесення до Єдиного державного реєстру запису про судове рішення щодо відміни державної реєстрації припинення юридичної особи.

  13. Унесення запису до Єдиного державного реєстру про судове рішення щодо припинення юридичної особи, що пов'язане з банкрутством.

  14. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті злиття або поділу.

  15. Державна реєстрація юридичної особи, утвореної в результаті приєднання або перетворення.

  16. Унесення до Єдиного державного реєстру запису щодо рішення про виділ.

 
телефон ______________________                                       факс ______________________

   
 "__" ___________ 20 року


     ______________                        ________________________

              (підпис)                                                       (прізвище та ініціали)


Довідку (необхідне відмітити):
  

видати на руки 


  

надіслати поштою на адресу: 

країна: 

  

поштовий індекс: 


  

область: 

  

район: 

  

місто/село 

  

вулиця,

будинок