Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській... 1 65.41kb.
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції... 1 44.66kb.
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній... 1 73.92kb.
X всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Молодь... 1 35.43kb.
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 1 12.13kb.
Запрошуємо вас взяти участь у IV регіональній науково-практичній... 1 52.16kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 37.85kb.
Листопада 2009 року 1 63.44kb.
Вельмишановний (а) Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній... 1 44.82kb.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Шановні колеги! 1 55.39kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чорноморський... 1 58.49kb.
Опис модуля Практична граматика (японська мова)” 1 14.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих - сторінка №1/1
ВЕЛЬМИШАНОВНІ ПАНОВЕ, МИ ПРОДОВЖУЄМО ТЕРМІН ПРИЙМАННЯ ЗАЯВОК ДО 15 ТРАВНЯ!!!

Міністерство освіти і науки України

Волинський національний університет імені Лесі Українки

Філологічний факультет

Кафедра теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

Шановні аспіранти, здобувачі, студенти та інші !
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців „Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи”, які відбудуться 17 – 19 червня 2009 року у Волинському національному університеті ім. Лесі Українки (м. Луцьк, с. Світязь).
ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Актуальні проблеми теорії та історії комунікації

 • Міжкультурна комунікація

 • Медіаосвіта

 • Терміни та поняття у теорії комунікацій

 • Реклама та зв’язки із громадськістю

 • Комунікативні дискурси

 • Медіавпливи на аудиторію

 • Особливості сучасного українського медіатексту

 • Комунікаційні технології в інформаційному просторі

 • Лінгвістичні аспекти інформаційного простору

 • Редагування та видавнича діяльність

 • Жанрова палітра сучасного медіадискурсу

 • Свобода слова і відповідальність в комунікаційному процесі


ТЕМАТИКА КРУГЛИХ СТОЛІВ:

 • Медіаосвіта: світовий та український досвід

 • Імідж УкраїниМова конференції: українська.
Для участі у конференції потрібно до 15 травня 2009 року надіслати анкету учасника (зразок подається) та публікацію за адресою: o_kosuk@ukr.net. Матеріали учасників, надіслані в оргкомітет конференції, будуть опубліковані у збірнику, затвердженому ВАК України.
Вимоги до оформлення статей:

Рукопис надсилається в електронному варіанті (3,5 (А:)) з файлом у режимі dok або rtf з примірником тексту. Текст має бути відредагований автором.

Назва статті друкується жирним шрифтом, над нею праворуч звичайними літерами (напівжирним курсивом) – ініціали та прізвище автора, його науковий статус. УДК статті проставляється ліворуч – навпроти ініціалів та прізвища автора. Безпосередньо під заголовком подаються: інформація про кафедру, на якій виконувалася робота (праворуч), анотації та ключові слова українською, англійською та російською мовами. В англійській та російській анотаціях потрібно вказати ініціали, прізвище та назву статті (див. зразок!). Для студентів, аспірантів і здобувачів обов’язковою є рекомендація наукового керівника.

Основний текст рукопису друкується через інтервал 1,5 без переносів. Розмір шрифту 14 Times New Roman. Поля ліворуч, зверху, знизу – 2 см.; праворуч – 1 см. Покликання в тексті (всередині тексту) оформлюються так: [1, с. 17]. Завершує публікацію література, яка подається в кінці статті за абеткою з дотриманням державного стандарту.

Вартість однієї сторінки статті в оригіналі – 15 грн.
Проїзд, харчування та перебування – коштом учасників (організаційний внесок – 50 гр.)

Наша адреса: 43025, м. Луцьк, проспект Волі, 13,

Волинський національний університет імені Лесі Українки,

вул. Винниченка, 30-а (філологічний факультет).

Косюк Оксана Михайлівна

т. (8- 03322) 48321; e-mail: o_kosuk@ukr.net Оргкомітет
Статті, оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Ім’я, прізвищеНавчальний закладСтатус

Службова адресаТел./факс

Е-пошта

Домашня адресаТел./моб. тел.

Назва публікаціїУчасть у роботі круглого столуПотреба у проживанні

Дата
За додатковою інформацією звертатися:

Завідувач кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики – канд. філ. н. Соколова Вікторія Альбертівна (р.тел. (803322) 4-83-21; доцент кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики – Косюк Оксана Михайлівна (м. тел. 80503398300).
Зразок оформлення матеріалів

УДК 070(438) С. І. Кравченко − кандидат філологічних наук, доцент кафедри теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики, докторант Волинського державного університету імені Лесі УкраїнкиПольська літературна преса міжвоєнної доби: хронологія, географія, особливості літературної комунікації

Роботу виконано на кафедрі теорії літератури, зарубіжної літератури та журналістики ВДУ ім. Лесі Українки

У статті охарактеризовано два етапи розвитку літературної преси у Польщі, розширення географічних меж її розповсюдження та поглиблення комунікативної ролі у суспільстві.Ключові слова: власне літературна преса, суспільно-літературні видання, літературні угруповання, масова культура.

Кравченко С. И. Польская литературная пресса межвоенного периода: хронология, география, особенности литературной коммуникации. В статье охарактерезированы два этапа развития литературной прессы в Польше, росширение георгафических пределов её распостронения и углубление коммуникативной роли в обществе.

Kravchenko S. I. Polish Literary Press at the Period Between Two World Wars: Chronology, Geography, Peculiarities of Literary Communication. The article is about two stages of development of literary press in Poland, about the increase of geographical bundary-lines, about it is prevalence and is about it’s deeper communicative role in society.

Key words: literary press, social-literary publishing, literary groups, mass culture.
Текст публікації
ЛітератураЗа новим держстандартом.