Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми доказування у кримінальному - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції... 1 42.61kb.
Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 1 12.13kb.
Шановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній... 1 73.92kb.
X всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Молодь... 1 35.43kb.
Повідомлення шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській... 1 65.41kb.
Вельмишановний (а) Запрошуємо Вас взяти участь у науково-практичній... 1 44.82kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка 1 37.85kb.
Класичний приватний університет (м. Запоріжжя) Шановні колеги! 1 55.39kb.
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІІ міжнародної... 1 40.75kb.
Інформаційний лист Вельмишановні колеги, запрошуємо Вас до участі... 1 157.11kb.
Iiі міжнародна науково-практична конференція 19 березня 2015 р. 1 53.9kb.
В. П. Іванчук психологічна готовність до здійснення 1 10.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції - сторінка №1/1


Національний університет

«Одеська юридична академія»


Всеукраїнська науково-практична

Інтернет-конференція

«Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні»

27 листопада 2013 року

м. Одеса

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні», яка відбудеться27 листопада 2013 року в Національному університеті «Одеська юридична академія»
Тематичні напрямки конференції:

- новели доказового права за КПК України 2012 р.;

- теоретичні засади визначення поняття доказів та їх джерел;

- допустимість доказів за КПК України 2012 р.;

- проблеми визначення ролі слідчого судді у доказуванні;

- проблеми визначення ролі суду у доказуванні;

- особливості використання у судовому розгляді доказів, отриманих у досудовому провадженні;

- суб'єкти збирання доказів за КПК України 2012 р.;

- розподіл обов'язку та тягаря доказування у кримінальному провадженні;

- засоби збирання та перевірки доказів за КПК України 2012 р.;

- використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні;

- використання результатів оперативно-розшукової діяльності у доказуванні;

- особливості використання показань у доказуванні;

- інститут альтернативної експертизи у кримінальному процесуальному законодавстві;

- використання спеціальних знань у доказуванні;

- особливості доказування у окремих стадіях кримінального провадження;

- особливості доказування у особливих порядках кримінального провадження;

- особливості доказування при здійсненні міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні;

- використання інноваційних засобів доказування у кримінальному провадженні.
Робочі мови конференції:


  • українська; російська; англійська.


Форма участі у конференції – заочна.
Для участі у конференції необхідно до 25 жовтня 2013 року надіслати на електронну адресу організаторів (criminal_process@onua.edu.ua) заявку (див. форму) та тези доповіді. Учасники без наукового ступеня повинні надіслати також рецензію наукового керівника.

У разі прийняття по електронній пошті заявки і тез доповіді буде надісланий електронною поштою відповідний лист.


До початку конференції буде виданий збірник матеріалів. Публікація тез доповідей у збірнику безкоштовна.
Вимоги до електронного варіанту доповіді та заявки на участь

  • назва файлів та тема повідомлення повинна відповідати прізвищу та імені учасника конференції (наприклад, Іваненко Петро Семенович заявка, Іваненко Петро Семенович тези);

  • текст виконаний в Microsoft Word 6.0 і вище для Windows, файл з розширенням *.doc, *.docx;

Вимоги до оформлення доповіді

  • текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;

  • обсяг – до 6 стор. книжкового формату А4;

  • посилання на джерело робити у тексті в круглих дужках;

  • список джерел після тексту не подається;

  • поля: верхнє, нижнє, праве – 15 мм, ліве – 20 мм;

  • шрифт – Times New Roman. Кегль-14;

  • інтервал між рядками – 1,5

Тези друкуються в авторській редакції.

Зразок оформлення тез доповіді
Миколаєв В.В.

Національний університет «Одеська юридична академія»,

доцент кафедри кримінального процесу, кандидат юридичних наук, доцент
ПРИНЦИПИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ

Засадами кримінального процесу можуть бути не будь-які, довільно вибрані погляди на форми й методи судочинства, а лише ті, що відповідають соціально-економічним умовам розвитку суспільства (Ульянова Л.Т. Принципы уголовного процесса. – М., 1997. - с. 58). …[далі текст доповіді].
Зразок заявки
Заявка

на участь у Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Актуальні проблеми доказування у кримінальному провадженні»

Прізвище
Ім’я
По батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Тема доповіді
Тематичний напрямок
Координати для контакту:

Індекс, адреса
Ел. адреса
Телефон

За додатковою інформацією звертайтеся:

кафедра кримінального процесу Національного університету «Одеська юридична академія»,Мурзановська Аліна Владиславівна,

тел. (050) 3927782Стоянов Микола Михайлович,

тел. (050) 3919121Гловюк Ірина Василівна,

тел. (067) 9343310