Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. №20 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 1 127.92kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р 1 285.1kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. 1 32.31kb.
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету... 1 50.07kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. 33 6911.84kb.
Кабінет міністрів україни постанова 4 671.23kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2013 р. 1 41.28kb.
Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення... 1 57.2kb.
Рішення за наслідками розгляду звіту Голови Правління Товариства. 1 38.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. №20 - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 11 січня 2005 р. № 20
(Із змінами, внесеними
згідно з Постановами КМ

№ 1236 від 21.12.2005,

№ 21 від 16.01.2006,

№ 306 від 15.03.2006,

№ 1 від 10.01.2007,

№ 176 від 07.02.2007,

№ 264 від 21.02.2007,

№ 11 від 16.01.2008,

№ 19 від 14.01.2009)
(Установити, що перерахування у 2009 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам для надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот, пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян здійснюється відповідно до Порядку, затвердженого цією Постановою, згідно з Постановою КМ № 19 від 14.01.2009)

Порядок
перерахування в 2009 році деяких субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг, субсидій та компенсацій1. Цей Порядок визначає механізм перерахування у 2009 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам відповідно до статті 39 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні, та за рахунок надходжень до спеціального фонду державного бюджету, визначених пунктами 41, 42 і 43 статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік", та додаткових податкових зобов'язань, які виникають у результаті виконання статті 6 зазначеного Закону на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплати електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян за рахунок надходження до загального фонду державного бюджету рентної плати за природний газ та газовий конденсат, що видобуваються в Україні (далі - субвенція).

2. Державне казначейство перераховує суми субвенцій на рахунки бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя, відкриті в органах Державного казначейства, згідно з розписом державного бюджету в межах зобов'язань місцевих бюджетів за видатками, зазначеними в пункті 1 цього Порядку, які підтверджуються заявками Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

Форма і порядок подання заявок встановлюється Державним казначейством.

3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації розподіляють перераховану відповідно до пункту 2 цього Порядку субвенцію між бюджетами районів і міст обласного значення згідно із загальними плановими обсягами субвенцій, визначених бюджетам районів і міст обласного значення у рішеннях про затвердження бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів і бюджетів мм. Києва та Севастополя.

4. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації можуть приймати рішення про централізоване перерахування субвенцій, отриманих згідно з цим Порядком, без розподілу їх між бюджетами районів і міст обласного значення пропорційно за видами послуг, за згодою відповідних місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Управління Державного казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі на підставі платіжних доручень Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій перераховують зазначені кошти на рахунки районних бюджетів і бюджетів міст обласного значення, відкриті в органах Державного казначейства.

5. Райдержадміністрації та виконавчі органи рад міст обласного значення розподіляють отримані субвенції між головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів відповідно до бюджетної класифікації видатків у межах їх фактичної заборгованості перед постачальниками ресурсів (товарів, послуг) пропорційно або диференційовано за видами послуг.

6. Органи Державного казначейства на підставі платіжних доручень головних розпорядників коштів місцевих бюджетів перераховують кошти на рахунки постачальників ресурсів (товарів, послуг).

7. Для проведення розрахунків відповідно до цього Порядку всі учасники відкривають рахунки в органах Державного казначейства, крім енергопостачальних компаній, державного підприємства "Енергоринок", які проводять розрахунки за спожиту електроенергію через поточні рахунки із спеціальним режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

Розрахункове обслуговування цих рахунків здійснюється на умовах, визначених договором, що укладається між органами Державного казначейства та суб'єктами підприємницької діяльності.

(Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ № 264 від 21.02.2007)

8. У разі проведення розрахунків за спожиту електроенергію кошти перераховуються на поточні рахунки із спеціальним режимом використання енергопостачальних компаній, відкриті в уповноваженому банку, для подальшого спрямування їх через поточні рахунки із спеціальним режимом використання державним підприємством "Енергоринок" на рахунки виробників електроенергії, які поставляють її на оптовий ринок електроенергії, з наступним перерахуванням цих коштів на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу.

(Абзац другий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 306 від 15.03.2006)

Порядок проведення розрахунків за природний газ, теплопостачання і електроенергію визначається Мінпаливенерго, НАК "Нафтогаз України" і Державним казначейством.

(Абзац четвертий пункту 8 виключено на підставі Постанови КМ № 264 від 21.02.2007)

9. Усі учасники розрахунків, що проводяться згідно з цим Порядком, у графі "Призначення платежу" платіжних доручень додатково зазначають: "Стаття 39".

(Абзац другий пункту 9 виключено на підставі Постанови КМ № 264 від 21.02.2007)

10. Порядок відкриття рахунків в органах Державного казначейства учасникам розрахунків, які проводяться згідно з цим Порядком, а також відображення здійснених операцій у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності про виконання державного та місцевих бюджетів установлюється Державним казначейством.

11. Алгоритм розподілу коштів за спожиту електроенергію, які надходять під час проведення розрахунків відповідно до цього Порядку, встановлює НКРЕ.

12. Передбачені в абзаці першому пункту 8 цього Порядку розрахунки проводяться за згодою сторін на підставі актів звіряння та спільних протокольних рішень, підписаних усіма учасниками цих розрахунків.

У разі відсутності у суб'єктів підприємницької діяльності, які є постачальниками та транспортувальниками природного газу, можливості взяти участь у проведенні розрахунків за спожиту електроенергію відповідно до абзацу першого пункту 8 цього Порядку перерахування субвенцій здійснюється в межах надходжень до загального фонду державного бюджету рентної плати за газовий конденсат, що видобувається в Україні, яка надійшла у попередньому місяці, а у разі, коли обсяг таких надходжень недостатній, - за рахунок загального фонду державного бюджету згідно з рішенням Мінфіну.

Відповідно до зазначеного механізму перерахування субвенцій здійснюється за рахунок рентної плати, яка надходить до загального фонду державного бюджету за газовий конденсат, що видобувається в Україні, а у разі, коли обсяг таких надходжень недостатній, - за рахунок загального фонду державного бюджету згідно з рішенням Мінфіну. Учасники таких розрахунків у графі "Призначення платежу" платіжних доручень додатково зазначають "Стаття 39 "Електроенергія".13. У разі перерахування субвенції із спеціального фонду державного бюджету розрахунки проводяться шляхом залучення коштів з єдиного казначейського рахунка у порядку, встановленому Державним казначейством за погодженням з Мінфіном.