Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 587 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від... 1 24.05kb.
Положення про Аграрний фонд 543-00- редакція від 06. 07. 2005 затверджено... 1 50.22kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р 1 285.1kb.
Закону України «Про теплопостачання» 1 10.65kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у... 1 46.88kb.
Начальнику Управління житлового господарства Ященко Віри Іванівни... 1 26.49kb.
Кабінет міністрів україни постанова 4 671.23kb.
Розпорядження від 23 грудня 2011 р. №587 смт Срібне Про план роботи... 1 139.55kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. N 587 - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 15 липня 2005 р. N 587
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 квітня 2007 р. N 613) 


ПОРЯДОК
справляння збору та використання коштів на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства


(У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами "Міністерство аграрної політики та продовольства" у відповідному відмінку згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2011 року N 96)

1. Цей Порядок визначає механізм справляння збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства (далі - збір) та використання коштів, що надійшли від справляння такого збору до спеціального фонду державного бюджету у порядку та розмірі, встановлених Законом України "Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства".

11. Платники збору самостійно обчислюють його суму, яку зазначають у розрахунку суми збору за формою, встановленою центральним органом державної податкової служби.

Платники збору подають щомісяця протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного місяця, зазначений розрахунок органові державної податкової служби за місцем перебування на податковому обліку. Суму збору, зазначену в розрахунку, платник збору зобов'язаний сплатити протягом десяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання розрахунку.

(Порядок доповнено пунктом 11 згідно з постановою


 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

2. Контроль за правильністю обчислення збору, повнотою та своєчасністю його сплати до державного бюджету здійснюють органи державної податкової служби відповідно до законодавства.

За несвоєчасну сплату збору справляється пеня та застосовуються штрафні санкції відповідно до Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами".

3. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету від збору (далі - бюджетні кошти), спрямовуються за:

(абзац перший пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

бюджетною програмою 2801350 "Закладення молодих садів, виноградників та ягідників і нагляд за ними" - 85 відсотків, з яких на розвиток виноградарства - 60 відсотків і садівництва - 40 відсотків;

(абзац другий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843,
 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 96)

бюджетною програмою 2801510 "Державна підтримка розвитку хмелярства" - 15 відсотків.

(абзац третій пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

До п'яти відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, спрямовуються на фінансування витрат з проведення науково-технічних досліджень та здійснення розробок у зазначених галузях, а також на фінансування витрат, пов'язаних із зміцненням матеріально-технічної бази галузевих наукових закладів та їх дослідних господарств, у порядку, визначеному Міністерством аграрної політики та продовольства.

(абзац четвертий пункту 3 у редакції постанови
 Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1250)

До 25 відсотків бюджетних коштів, передбачених на розвиток виноградарства і садівництва, може спрямовуватися на компенсацію витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників з регульованим газовим середовищем.

(пункт 3 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

4. Бюджетні кошти надаються суб'єктам господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, які займаються виноградарством, садівництвом і хмелярством (далі - суб'єкти господарювання), крім суб'єктів господарювання, яких визнано банкрутами, проти яких порушено справу про банкрутство, для компенсації здійснених у поточному бюджетному році витрат (без урахування сум податку на додану вартість) з проведення проектних робіт, підготовки ґрунту та посадки, догляду за молодими насадженнями, спорудження шпалери і краплинного зрошення, придбання садивного матеріалу у виробників, внесених до Державного реєстру виробників насіння і садивного матеріалу, або у будь-яких суб'єктів господарювання за наявності сертифіката походження на такий садивний матеріал у виноградарстві та садівництві, підвісних матеріалів і засобів захисту рослин для хмелярства, відповідно до затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів витрат на 1 гектар, що визначаються залежно від зон закладення насаджень, схем посадок, а також з урахуванням витрат з виконання відповідних робіт.

(абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. N 953)

Бюджетні кошти, передбачені на розвиток галузей, спрямовуються також на компенсацію пов'язаних з доглядом за молодими багаторічними насадженнями, які постраждали від несприятливих природних умов, витрат, розрахованих відповідно до затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів.

(пункт 4 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. N 1250,
 у зв'язку з цим абзаци другий - четвертий
 вважати відповідно абзацами третім - п'ятим)

Бюджетні кошти надаються в межах затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів суб'єктам господарювання - виробникам столових сортів винограду та плодів також для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильника з регульованим газовим середовищем ємністю від 500 тонн для зберігання вирощеної ними продукції (далі - холодильники), після введення його в експлуатацію.

(пункт 4 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843,
у зв'язку з цим абзаци третій - п'ятий вважати
 відповідно абзацами четвертим - шостим)

Бюджетні кошти, передбачені на розвиток хмелярства, спрямовуються для компенсації суб'єктам господарювання витрат з придбання техніки, необхідної для забезпечення технологічного процесу в хмелярстві (в тому числі імпортного виробництва, яка не виробляється в Україні: хмелекомбайни, хмелесушилки, підрізчики кореневищ хмелю, зривники стебел хмелю), проведення ремонту, реконструкції спеціальних хмелярських знарядь, механізмів та обладнання відповідно до визначених Міністерством аграрної політики та продовольства переліків, витрат з догляду за продуктивними насадженнями, з урахуванням їх наявних площ, середньої врожайності та обсягу виробленої і реалізованої продукції хмелярства за поточний та два попередні роки (для новостворених підприємств ураховується середня врожайність по Україні за два попередніх роки) з якісними показниками, визначеними відповідно до ДСТУ 4097.2-2002 "Хміль гіркий. Частина 2. Хміль-сирець гіркий спресований. Технічні умови.", ДСТУ 4098.2-2002 "Хміль ароматичний. Частина 2. Хміль-сирець ароматичний спресований. Технічні умови." та ДСТУ 4099-2002 "Хміль. Правила відбирання проб та методи випробування.".

(абзац четвертий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

У разі коли продукція не відповідає вимогам, визначеним ДСТУ, компенсація витрат з догляду за продуктивними насадженнями не здійснюється.

Під витратами, які підлягають компенсації, слід розуміти вартість робіт та послуг, зазначених у цьому пункті, та вартість придбаних матеріальних цінностей за умови їх використання для виконання таких робіт.

5. Для розгляду заяв про компенсацію та документів, поданих суб'єктами господарювання, вирішення інших питань щодо виплати компенсації за рахунок бюджетних коштів Міністерство аграрної політики та продовольства утворює комісію в установленому ним порядку. Комісії із зазначених питань утворюють також Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, обласні, районні, Севастопольська міська держадміністрації, до їх складу обов'язково входять представники відповідно Міністерства аграрної політики Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового розвитку обласних, управлінь агропромислового розвитку районних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій, відповідних фінансових органів, органів Державної фінансової інспекції і представників відповідних громадських організацій з правом дорадчого голосу.

(абзац перший пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 96)

Районні комісії та комісія, утворена Севастопольською міською держадміністрацією, проводять виїзні перевірки для підтвердження фактичних обсягів робіт, виконаних відповідними суб'єктами господарювання.

Комісія, утворена Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласні комісії проводять перевірки суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, а у разі потреби - суб'єктів господарювання, які провадять діяльність у районах.

Комісії, що утворені Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, та обласні комісії проводять виїзні перевірки для підтвердження факту завершення суб'єктом господарювання будівництва холодильника та введення його в експлуатацію.

(пункт 5 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843,
у зв'язку з цим абзаци четвертий - дев'ятий вважати
 відповідно абзацами п'ятим - десятим)

Для отримання компенсації суб'єкти господарювання подають районним комісіям та комісії, утвореній Севастопольською міською держадміністрацією:

один раз на рік - акти інвентаризації виноградників, садів, ягідників та хмільників, технологічні карти та кошториси на виконання робіт; документи, які дають право на користування земельною ділянкою (державні акти на право власності та постійного користування земельною ділянкою, договори щодо відчуження земельної ділянки, свідоцтво про право на спадщину і договір оренди землі, що зареєстровані в установленому порядку); проектно-кошторисну документацію на створення виноградників та плодово-ягідних насаджень, хмільників, затверджену Міністерством аграрної політики та продовольства; бізнес-план діяльності, яка провадиться у хмелярстві; річний звіт про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік;

(абзац шостий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з


 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

щомісяця - заяву про компенсацію; акт про фактичний обсяг виконаних робіт та витрат; реєстри витрат з виконання робіт разом із завіреними копіями первинних бухгалтерських документів, видані органами державної податкової служби та Пенсійного фонду України довідки про заборгованість з податкових зобов'язань та платежів до зазначеного фонду, у тому числі із строком виконання більш як півроку до дати їх видачі; довідку про відсутність (наявність) заборгованості перед місцевим бюджетом з податку з доходів фізичних осіб, підписану керівником та скріплену печаткою суб'єкта господарювання.

(абзац сьомий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763,
від 23.07.2009 р. N 843)

Крім того, суб'єкти господарювання подають письмове зобов'язання повернути до бюджету у місячний строк бюджетні кошти у разі встановлення контролюючими органами факту їх незаконного одержання та/або нецільового використання (у разі неповернення коштів у зазначений строк нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення). При цьому в разі встановлення зазначеного факту припиняється надання суб'єкту господарювання будь-яких бюджетних коштів протягом поточного та трьох наступних бюджетних періодів.

(абзац восьмий пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановами Кабінету Міністрів України від 27.08.2008 р. N 763,
від 23.07.2009 р. N 843)

Суб'єкти господарювання, що провадять діяльність у містах республіканського та обласного значення, подають зазначені документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

Документи приймаються до 1 грудня, а у разі закладення молодих насаджень у грудні - до 15 грудня поточного року.

Суб'єкт господарювання для отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильника, подає утвореній Міністерством аграрної політики та продовольства комісії:

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

до 1 липня - проектно-кошторисну документацію на будівництво холодильника, затверджену згідно із законодавством та погоджену з Міністерством аграрної політики та продовольства; клопотання комісії, що утворена Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласної комісії щодо включення суб'єкта господарювання до переліку суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників, у межах затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів таких витрат з відповідним обґрунтуванням; звіт про результати фінансово-господарської діяльності за попередній рік; договори про проведення будівельних робіт, постачання та монтування відповідного обладнання; за встановленими Міністерством аграрної політики та продовольства формами акти інвентаризації виноградників та садів і погоджену з органами статистики довідку про валове виробництво винограду та плодів за останніх три роки;

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

до 1 серпня, 1 жовтня, 1 грудня - інформацію про хід будівництва холодильника, а в разі його завершення відповідний звіт, що затверджений на підставі результатів виїзної перевірки, проведеної комісією, що утворена Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, або обласною комісією, за встановленою Міністерством аграрної політики та продовольства формою; первинні бухгалтерські документи, що підтверджують відповідні витрати суб'єкта господарювання.

(пункт 5 доповнено абзацом згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

6. На підставі поданих відповідно до пункту 5 цього Порядку документів та результатів виїзних перевірок комісії, утворені Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні комісії визначають попередні обсяги компенсації для кожного суб'єкта господарювання з урахуванням фактичних витрат та нормативів витрат на 1 гектар, під час розрахунку яких застосовується коефіцієнт повноти виконання робіт, що визначається як відношення фактично здійснених витрат з виконання таких робіт до затвердженого нормативу витрат.

Районні комісії, утворені для вирішення питання надання бюджетних коштів на розвиток виноградарства і садівництва, щомісяця до 10 числа наступного періоду подають підтвердні документи комісії, утвореній Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, та обласним комісіям.

Комісії, утворені Міністерством аграрної політики Автономної Республіки Крим, Севастопольською міською держадміністрацією, обласні та районні комісії подають Міністерству аграрної політики та продовольства щомісяця до 15 числа наступного періоду зведену відомість фактичних витрат та попередніх обсягів компенсації з підтвердними документами.

7. Комісія, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства, розглядає інформацію про попередні обсяги компенсації, подану відповідними комісіями, та визначає остаточний обсяг компенсації, що затверджується Міністерством, у розрізі кожного суб'єкта господарювання із застосуванням знижувального коефіцієнта, який обчислюється на відповідний період, з урахуванням узагальнених попередніх обсягів компенсації. У разі виникнення розбіжностей у визначенні обсягів компенсації між суб'єктами господарювання та відповідними комісіями остаточне рішення приймає утворена Міністерством аграрної політики та продовольства комісія.

(абзац перший пункту 7 із змінами, внесеними згідно з


 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

На підставі поданої до 1 липня суб'єктами господарювання інформації про хід будівництва холодильників, за наявності передбачених пунктом 5 цього Порядку документів та з урахуванням можливостей виробництва стандартної продукції, що закладається на зберігання відповідним суб'єктом господарювання, утворена Міністерством аграрної політики та продовольства комісія складає перелік суб'єктів господарювання, які мають право на отримання компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників, у межах затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства нормативів таких витрат з визначенням гранично допустимого обсягу компенсації, що затверджується Міністерством і розміщується на офіційному веб-сайті.

(пункт 7 доповнено новим абзацом другим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

Після надходження від суб'єктів господарювання інформації про завершення будівництва холодильників утворена Міністерством аграрної політики та продовольства комісія за результатами розгляду такої інформації здійснює розподіл бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників, але не більше гранично допустимого обсягу. Зазначений розподіл бюджетних коштів затверджується Міністерством аграрної політики та продовольства.

(пункт 7 доповнено новим абзацом третім згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

У разі незавершення будівництва холодильника до 1 грудня суб'єктом господарювання, що включений до зазначеного переліку у поточному бюджетному році, його витрати не компенсуються. За умови подання не пізніше ніж 1 грудня наступного бюджетного року звіту про завершення будівництва холодильника витрати суб'єкта господарювання компенсуються в зазначеному бюджетному році.

(пункт 7 доповнено новим абзацом четвертим згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843,
у зв'язку з цим абзац другий вважати абзацом п'ятим)

На підставі затверджених Міністерством аграрної політики та продовольства остаточних обсягів компенсації та розподілу бюджетних коштів між суб'єктами господарювання для компенсації витрат, пов'язаних з будівництвом холодильників, Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних, управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської, управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій здійснюють видатки з виплати компенсації шляхом перерахування відповідних коштів із свого реєстраційного рахунка на поточні рахунки суб'єктів господарювання, відкриті в установах банків. Підставою для перерахування коштів є платіжне доручення та рішення про здійснення компенсації, підписане відповідальними особами.

(абзац п'ятий пункту 7 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 23.07.2009 р. N 843)

8. Інформація про спрямування бюджетних коштів оприлюднюється на офіційному веб-сайті Міністерства аграрної політики та продовольства.

9. Суб'єкти господарювання у двотижневий строк після надходження бюджетних коштів подають управлінням агропромислового розвитку районних або управлінням промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій звіт про їх використання.

Управління агропромислового розвитку районних держадміністрацій у п'ятиденний строк узагальнюють зазначені у звітах відомості та подають їх Міністерству аграрної політики Автономної Республіки Крим та головним управлінням агропромислового розвитку обласних держадміністрацій.

Міністерство аграрної політики Автономної Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку обласних та управління промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської міської держадміністрацій подають у п'ятиденний строк Міністерству аграрної політики та продовольства узагальнену інформацію для підготовки щоквартального звіту про стан виконання результативних показників, передбачених паспортами бюджетних програм, та подання його Мінфіну до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.

10. Складення та подання звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

(пункт 10 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 07.02.2011 р. N 96)

(Порядок у редакції постанови Кабінету


 Міністрів України від 04.04.2007 р. N 613)