Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. №422 порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 травня 2004 р. 1 33.88kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. 1 52.9kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. 1 67.02kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок 1 96.42kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. 1 105.63kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. 1 64.78kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 1 127.92kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. 33 6911.84kb.
«Слово, що змінює серце…» 1 9.58kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2013 р. №422 порядок - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422

ПОРЯДОК
зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні


перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами
Державної інспекції з безпеки на наземному транспорті
та її територіальних органів

1. Зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів (далі — транспортний засіб), під час проведення рейдових перевірок здійснюється посадовою особою Укртрансінспекції або її територіального органу (далі — посадова особа) у форменому одязі за допомогою сигнального диска (жезла).

2. Посадові особи зобов’язані перед виходом на рейдову перевірку проходити відповідний інструктаж з урахуванням особливостей конкретного регіону, місцевості та направлення на перевірку. Для обліку інструктажів ведеться журнал за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку, на якому проставляються дати початку і закінчення його ведення.

Інструктаж проводить відповідальна особа Укртрансінспекції, керівник або заступник керівника її територіального органу.

3. Зупинення транспортного засобу здійснюється для проведення рейдової перевірки посадовою особою в будь-який час на маршруті руху.

4. Зупинення транспортного засобу здійснюється посадовою особою:

для перевірки дотримання вимог законодавства про автомобільний транспорт;

у разі виявлення нею таких порушень Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та/або Правил перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні:

- посадки (висадки) пасажирів у невстановлених місцях, порушення в розміщенні візуальної інформації на автобусах, перевезення пасажирів на міжобласних маршрутах без надання їм місць для сидіння, експлуатації таксі з порушенням вимог законодавства щодо облаштування, експлуатації транспортного засобу, що здійснює перевезення пасажирів та/або вантажів з явними ознаками технічної несправності;

- характеру руху транспортного засобу, що викликає підозру в спроможності водія керувати ним (різка зміна напрямку руху та (або) швидкісного режиму);

- відсутності номерних знаків на транспортному засобі, наявності даних, що свідчать про причетність транспортного засобу, водія, пасажирів до скоєння дорожньо-транспортної пригоди.

Водій транспортного засобу зобов’язаний надавати на час перевірки посадовій особі документи, на підставі яких здійснюється перевезення, виконувати вимоги посадової особи, передбачені Порядком здійснення державного контролю на автомобільному транспорті, та розпочинати рух лише з дозволу посадової особи. Перевірка одного транспортного засобу проводиться протягом не більше однієї години.

5. У разі коли під час проведення перевірки виявлено порушення законодавства про автомобільний транспорт, складається акт та/або протокол про адміністративне правопорушення.

6. У разі виявлення порушень правил перевезення великогабаритних, великовагових і небезпечних вантажів посадові особи складають акти за формою згідно з додатками 2 і 3 до цього Порядку та повідомляють відповідний підрозділ МВС про такі порушення.

7. Сигнал про зупинення транспортного засобу подається посадовою особою за допомогою сигнального диска (жезла), яким указується безпосередньо на транспортний засіб, який зупиняється, та на пропоноване місце зупинення з урахуванням заходів безпеки, дорожніх умов, інтенсивності руху, освітлення та видимості ділянки дороги відповідно до вимог пункту 15 Правил дорожнього руху.

8. Рух транспортного засобу дозволяється після закінчення перевірки посадовими особами.

9. Посадова особа у разі невиконання водієм транспортного засобу вимоги щодо зупинення повідомляє про це відповідний підрозділ МВС.

10. Під час звернення до водія посадова особа зобов’язана привітатися, назвати свою посаду і прізвище, пред’явити службове посвідчення, направлення на перевірку та повідомити про причину зупинення транспортного засобу.


_____________________


Додаток 1
до Порядку

ЖУРНАЛ
обліку проведення інструктажів перед виходом


посадової особи Укртрансінспекції на рейдову перевірку


Поряд-ковий номер

Дата прове-дення інст-рукта-жу

Прізвище, ім’я та по батькові, посада особи, яку інструктують

Номер направлення на проведення перевірки

Прізвище,
ім’я та
по батькові, посада відповідальної особи, яка проводить інструктаж

Підписи

Примітка

особи, яка проводить інструктаж

особа, яку інструктують

_____________________


Додаток 2
до Порядку

АКТ №______


про перевищення транспортним засобом
нормативних габаритних параметрів

____ ________20__ року

1. Габаритно-ваговий контроль проводиться _______________________

_________________________________________________________________

2. Місце проведення габаритно-вагового контролю _________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Автомобіль (тягач):


_________________________________________________________________

(найменування, марка)

_________________________________________________________________

(модель)


_________________________________________________________________

(реєстраційний номер)

4. Причіп (напівпричіп):
_________________________________________________________________

(найменування, марка)

_________________________________________________________________

(модель)


_________________________________________________________________

(реєстраційний номер)

5. Суб’єкт, що перевіряється:

_________________________________________________________________

(повне найменування із зазначенням прізвища,

_________________________________________________________________

імені та по батькові водія транспортного засобу)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(юридична адреса)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місце проживання)

_________________________________________________________________
Номер телефону: ______________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи) ___________________________________________________

6. Найменування та вид вантажу, в тому числі небезпечного,________

_________________________________________________________________

7. Маршрут руху із зазначенням пройденої відстані дорогами загального користування, кілометрів _________________________________

8. Габаритні параметри, метрів:довжина

ширина

висота

допустима_________

допустима__________

допустима__________

фактична__________

фактична___________

фактична________________________________________

(підпис посадової особи, що


здійснює габаритно-ваговий контроль)


_____________________________

(посада, прізвище та ініціали)_____________________________

(підпис водія транспортного засобу)
_____________________________

(прізвище та ініціали)

_____________________


Додаток 3
до Порядку

АКТ № _______


про перевищення транспортним засобом
нормативних вагових параметрів

____ ________ 20__ року

1. Габаритно-ваговий контроль проводиться _______________________

_________________________________________________________________

2. Місце проведення габаритно-вагового контролю _________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

3. Автомобіль (тягач):


_________________________________________________________________

(найменування, марка)

_________________________________________________________________

(модель)


_________________________________________________________________

(реєстраційний номер)

4. Причіп (напівпричіп):
_________________________________________________________________

(найменування, марка)

_________________________________________________________________

(модель)


_________________________________________________________________

(реєстраційний номер)

5. Суб’єкт, що перевіряється:

_________________________________________________________________

(повне найменування із зазначенням прізвища,

_________________________________________________________________

імені та по батькові водія транспортного засобу)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(юридична адреса)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

(місце проживання)

_________________________________________________________________

Номер телефону: ______________________________________________

Ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (ідентифікаційний номер фізичної особи) ___________________________________________________

6. Найменування та вид вантажу, в тому числі небезпечного, _______

_________________________________________________________________

7. Маршрут руху із зазначенням пройденої відстані дорогами загального користування, кілометрів _________________________________

8. Повна маса, тонн:

нормативно допустима ________________________________________;

фактична ____________________________________________________

9. Відстані між осями, метрів | | | | | | | | | | | | | | | |

10. Осьові навантаження, тонн:

нормативно допустиме__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/

фактичне __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/_____________________________

(підпис посадової особи, що


здійснює габаритно-ваговий контроль)


_____________________________

(посада, прізвище та ініціали)_____________________________

(підпис водія транспортного засобу)
_____________________________

(прізвище та ініціали)


_____________________


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку здійснення державного


контролю на автомобільному транспорті

1. У пункті 1 слова “наявністю відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням ними ліцензійних умов, а також процедуру здійснення державного нагляду за забезпеченням такими суб’єктами господарювання безпеки автомобільних перевезень” замінити словами “виконанням умов перевезень, визначених дозволом на перевезення на міжобласних автобусних маршрутах, вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення, дотриманням габаритно-вагових параметрів, наявністю дозвільних документів на виконання перевезень та відповідністю виду перевезень, відповідних ліцензій і ліцензійних карток, виконанням суб’єктами господарювання ліцензійних умов, внесенням перевізниками-нерезидентами платежів за проїзд автомобільними дорогами, а також диспетчерського контролю за роботою автомобільних перевізників”.

2. У пункті 4:

1) в абзаці першому слова “шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок” замінити словами “у форменому одязі, які мають відповідне службове посвідчення, направлення на перевірку, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку, шляхом проведення планових, позапланових та рейдових перевірок (перевірок на дорозі)”;

2) доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

“Положення про формений одяг, службове посвідчення, сигнальний диск (жезл) та індивідуальну печатку посадової особи та працівника Укртрансінспекції затверджує Мінінфраструктури.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.

3. Пункти 5 і 7 викласти у такій редакції:

“5. Планова і позапланова перевірки проводяться за місцезнаходженням суб’єкта господарювання та/або місцем провадження господарської діяльності.”;

“7. Планова перевірка проводиться комплексно не частіше одного разу на рік. Позапланова перевірка проводиться на підставі заяви (повідомлення у письмовій формі) про порушення суб’єктом господарювання вимог законодавства про автомобільний транспорт.”.

4. У пункті 8:

1) в абзаці першому слова “за місцезнаходженням обов’язково перевіряється” замінити словами “перевіряється виключно”;

2) абзац п’ятнадцятий після слова “кілометрів” доповнити словами і цифрами “, або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,”;

3) абзац вісімнадцятий викласти у такій редакції:

“дотримання суб’єктами господарювання Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, інших законодавчих та нормативно-правових актів.”.

5. Пункт 9 викласти у такій редакції:

“9. Перед проведенням планової або позапланової перевірки суб’єкта господарювання керівник органу державного контролю видає наказ про проведення перевірки, підписує та скріплює печаткою органу державного контролю направлення на перевірку, яке оформляється за формою згідно з додатком 1.

У наказі про проведення перевірки суб’єкта господарювання обов’язково зазначаються найменування суб’єкта господарювання, підстави проведення перевірки, дати її початку та закінчення, а також прізвища, імена та по батькові посадових осіб органу державного контролю, які проводитимуть перевірку.

Направлення на планову або позапланову перевірку реєструється в журналі обліку, який зберігається в органі державного контролю.”.

6. Пункт 11 після слів “більше кілометрів” доповнити словами і цифрами “або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів,”.

7. В абзаці першому пункту 13 слова “територіальним управлінням Укртрансінспекції” замінити словами “та затверджується наказом Укртрансінспекції або її територіального органу”, а після слова “перевезень,” доповнити словами “перевірки дотримання умов перевезень, визначених дозволом (договором) на перевезення,”.

8. Пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Рейдова перевірка транспортних засобів проводиться в будь-який час на окремо визначених ділянках дороги, маршрутах руху, автовокзалах, автостанціях, автобусних зупинках, місцях посадки та висадки пасажирів, стоянках таксі і транспортних засобів, місцях навантаження та розвантаження вантажних автомобілів, місцях здійснення габаритно-вагового контролю, під час виїзду з підприємств та місць стоянки, на інших об’єктах, що використовуються суб’єктами господарювання для забезпечення діяльності автомобільного транспорту.”.

9. У пункті 15:

1) абзац перший після слова “перевіряється” доповнити словом “виключно”;

2) абзац четвертий викласти у такій редакції:

“додержання водієм вимог Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР) (далі — Європейська угода);”;

3) абзац десятий після слова “кілометрів” доповнити словами і цифрами “або перевезення організованих груп дітей за маршрутом, який виходить за межі населеного пункту та має протяжність понад 250 кілометрів”;

4) абзац одинадцятий після слів “Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні” доповнити словами “, інших нормативно-правових актів”.

10. У пункті 16:

1) у першому реченні слова “відповідно до завдання на перевірку” виключити;

2) друге речення після слова “Укртрансінспекція” доповнити словами “, та використання спеціального обладнання, призначеного для перевірки дотримання водіями Європейської угоди, здійснення габаритно-вагового контролю”.

11. Абзац другий пункту 17 після слів “Правил дорожнього руху” доповнити словами “та Порядку зупинення транспортного засобу, що здійснює автомобільні перевезення пасажирів та вантажів, посадовими особами Укртрансінспекції”.

12. Пункт 18 виключити.

13. Пункт 19 викласти у такій редакції:

“19. Рейдова перевірка проводиться у строк, зазначений у направленні на перевірку.”.

14. Абзац другий пункту 21 після слів “ставить свій підпис” доповнити словами “, а у разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставить відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі наявності)”.

15. У пункті 23 слово “вибіркової” виключити.

16. Пункт 25 доповнити абзацом такого змісту:

“У разі виявлення вчиненого іноземним перевізником порушення посадова особа складає відповідний акт та приймає постанову про застосування адміністративно-господарського штрафу, а інформацію про виявлені порушення та адміністративно-господарський штраф надсилає центральному органові виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи.”.

17. Абзац другий пункту 38 після слів “(у разі його наявності)” доповнити словами “, а в разі проведення перевірки виконання Європейської угоди ставити відповідний відбиток печатки на реєстраційному листку режиму праці та відпочинку водіїв (у разі його наявності)”.

18. У тексті Порядку слово “завдання” в усіх відмінках замінити словом “направлення” у відповідному відмінку, слова “фінансова санкція” в усіх відмінках і формах числа — словами “адміністративно-господарський штраф” у відповідному відмінку і числі.

19. У додатках до Порядку:

1) у додатку 1 слово “вибіркової,” виключити;

2) у додатках 1—3 слово “завдання” замінити словом “направлення”;

3) додаток 5 викласти в такій редакції:

“Додаток 5
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 20 травня 2013 р. № 422)

______________________________________________________________

(найменування органу державного контролю)

ПОСТАНОВА


про застосування адміністративно-господарського штрафу
№ ______

___ __________ 20__ р.

Я, ___________________________________________________________

(прізвище та ініціали, посада)

_________________________________________________________________,

розглянувши справу про порушення законодавства про автомобільний транспорт ________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання,

_________________________________________________________________

прізвище та ініціали фізичної особи — суб’єкта господарювання)

місцезнаходження _________________________________________________

код згідно з ЄДРПОУ ______________________________________________

банківські реквізити _______________________________________________

свідоцтво про державну реєстрацію __________________________________

(номер, ким і коли видане)

ліцензія _________________________________________________________,

(серія, номер, ким і коли видана)

ураховуючи те, що ________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, прізвище

_________________________________________________________________

та ініціали фізичної особи — суб’єкта господарювання, час і місце вчинення порушення)

допущено ________________________________________________________,

(порушення законодавства про автомобільний транспорт)


відповідальність за яке передбачена __________________________________

_________________________________________________________________,

постановляю:

стягнути з ________________________________________________________

(найменування суб’єкта господарювання, прізвище та ініціали фізичної

_________________________________________________________________

особи — суб’єкта господарювання)

адміністративно-господарський штраф у сумі _________ гривень.

Зазначені кошти сплатити на рахунок номер ______________________

_________________________________________________________________

Дата набрання законної (юридичної) сили ____ ____________20__р.

Строк пред’явлення до виконання ____ _______________ 20__р.
____________________

(посада)


______________

(підпис)


_________________________

(ініціали та прізвище)МП”.

________________