Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. № - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р 1 285.1kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 1 127.92kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Із змінами, внесеними Постановою Кабінету Міністрів України від 10... 1 171.59kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. 1 105.63kb.
Положення про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення... 1 57.2kb.
Інформаційно-методичний аналіз процедури ліцензування будівельної... 1 32.89kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2012 р. 1 178.58kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 червня 2012 р. 11 1081.32kb.
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації... 1 16.27kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. № - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2012 р. №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок поставок і митного оформлення продукції за виробничою кооперацією підприємств і галузей держав-учасниць СНД, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 травня 1994 р.
№ 323:

в абзаці третьому пункту 3 слова „(операції з давальницькою сировиною тощо)” виключити;

пункт 8, 11 та абзац другий пункту 9 виключити.

2. У тексті Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 1998 року


№ 1388 (Офіційний вісник України, 1998, № 36, ст. 1327; 2012, № 13, ст. 467) слова «вантажна митна декларація» у всіх відмінках замінити словами «митна декларація» у відповідному відмінку.

3. У Правилах продажу товарів магазинами безмитної торгівлі, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003 р. № 1089 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 30, ст. 1533; 2010 р., № 100, ст. 3563):

1) пункти 3 та 4 викласти в такій редакції:

„3. Продаж товарів магазинами безмитної торгівлі здійснюється громадянам, які виїжджають за межі митної території України, а також пасажирам міжнародних рейсів, які виконуються повітряними та водними транспортними засобами комерційного призначення, що експлуатуються резидентами.

4. Магазини безмитної торгівлі здійснюють торгівлю всіма видами продовольчих і непродовольчих товарів, крім товарів, визначених в частині четвертій статті 420 Митного кодексу України.

У магазині безмитної торгівлі з товарами можуть проводитись прості складські операції, а також операції з підготовки товарів до продажу та транспортування, сортування, пакування, перепакування, маркування, навантаження, вивантаження, перевантаження та інші подібні операції. Операції, що проводяться з товарами, не повинні змінювати їх стан, задекларований митному органу (опис, первинна тара (упаковка) тощо).

Не дозволяється проводити з товарами, що реалізуються в магазині безмитної торгівлі операції, пов’язані зі зміною стану цих товарів (подрібнення, змішування, теплова обробка тощо)”;

2) пункт 15 виключити;

3) пункт 17 викласти в такій редакції:

„17. У неробочий час магазину безмитної торгівлі товари зберігаються в приміщеннях магазину з обов’язковим накладенням на зовнішні місця доступу до цього магазину митного забезпечення та пломб, печаток чи інших видів забезпечення утримувача магазина безмитної торгівлі з нанесеними на нього реквізитами цього утримувача”;

4) у тексті Правил слова „власник (керівник)”, „власник” в усіх відмінках замінити словом „утримувач” у відповідному відмінку.

4. Пункт 1 Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А., затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 р. № 1654 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3196), викласти в такій редакції:

„1. Цей Порядок визначає процедуру видачі книжок (карнетів) А.Т.А., що використовуються відповідно до Конвенції про тимчасове ввезення та Додатків A, B.1 – B.9 та D до неї, прийнятих 26 червня 1990 р. у м. Стамбулі (далі – Конвенція)”.

5. У Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р.


№ 1200 (Офіційний вісник України, 2009, № 87, ст. 2939; 2010, № 80, ст. 2826):

абзац перший пункту 34 викласти в такій редакції:

„34. У разі продажу транспортного засобу, що ввезений з-за кордону, разом з довідкою-рахунком суб’єкт господарювання видає споживачеві копію митної декларації (якщо митне оформлення транспортних засобів, їх складових частин, що мають ідентифікаційні номери, здійснювалось за електронною митною декларацією, – копію такої декларації на паперовому носії, засвідчену цим суб’єктом господарювання)”;

у пункті 45 слово «вантажних» виключити.

6. Абзац другий пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2009 р. № 1391 „Питання підвищення ефективності використання транзитного потенціалу України” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 101, ст. 3524) виключити.

7. У Порядку застосування спеціальних спрощень, що надаються уповноваженому економічному оператору, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 447 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1542):

доповнити пункт 5 новим абзацом такого змісту:

«Оператор видає перевізнику письмове повідомлення підтвердження доставки оператору товарів, митних і товаросупровідних документів зда формою згідно з додатком до цього Порядку»;

пункт 7 викласти в такій редакції:

„7. Взаємовідносини оператора з митним органом визначаються погодженою керівником митного органу та оператором процедурою, з дотриманням вимог частини п’ятої статті 12 Митного кодексу України”;

доповнити Порядок додатком такого змісту:
„Додаток

до Порядку

Форма

Підтвердження доставки товарів
уповноваженому економічному оператору


(зазначаються відомості про уповноваженого економічного оператора (далі – оператор): для юридичних осіб – найменування, зазначене в ЄДРПОУ, та код за ЄДРПОУ; для фізичних осіб –  підприємців – прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відповідну відмітку в паспорті))


Сертифікат №______________________________

(зазначається № сертифіката оператора)


підтверджує, що товари, оформлені за МД, або пропущені за попередньою МД, або ввезені на митну територію України на підставі іншого документа, що відповідно до законодавства може використовуватись замість МД (зазначити потрібне)__________________________________

(зазначається номер відповідного документа)

доставлені на об’єкт оператора за адресою:

________________________________________________________________

(зазначається адреса об’єкта)


Місце прибуття ___________________________

(зазначається код місця прибуття)
Місце для відбитка печатки оператора______________________________

( зазначається дата доставки товарів на об’єкт оператора)


_________________________

_______________________

(підпис уповноваженої особи оператора)

П.І.Б уповноваженої особи

”.

8. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 р. № 450 „Питання, пов’язані із застосуванням митних декларацій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1545):

1) вступну частину постанови після слів „Митного кодексу України” доповнити словами і цифрами такого змісту „та підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195, пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України”;

2) у Положенні про митні декларації, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 3:

в абзаці третьому слово „поміщення” замінити словом „переміщення”;

доповнити абзац п’ятий після слів „безмитної торгівлі” словами „переробки на митній території України, переробки за межами митної території України”;

абзац другий підпункту 1 пункту 6 замінити новими абзацами такого змісту:

„надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

або надходження на адресу декларанта (крім громадянина) в одній депеші від одного відправника товарів, що відповідно до Митного та Податкового кодексів України є об’єктами оподаткування митним платежами”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

абзац другий підпункту 1 пункту 7 замінити новими абзацами такого змісту:

„ надходження на адресу декларанта підакцизних товарів;

або у разі надходження на адресу декларанта (крім громадянина) товарів, що відповідно до Митного та Податкового кодексів України є об’єктами оподаткування митним платежами”.

У зв’язку з цим абзаци третій – п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим – шостим;

в абзаці другому пункту 8 слово „Порядку” замінити словом „Положення”;

пункт 15 після слів „автоматизованої системи митного оформлення” доповнити словами такого змісту „яка входить до складу Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України, що функціонує відповідно до положення, яке затверджується Мінфіном”;

у пункті 20:

доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:

„За бажанням декларанта або уповноваженої ним особи одна митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа може бути заповнена на кілька партій товарів, ввезених на митну територію України від одного відправника на адресу одного одержувача на підставі одного зовнішньоекономічного договору (контракту) або іншого документа, що використовується в міжнародній практиці замість зовнішньоекономічного договору (контракту), що поміщуються у визначений митний режим та одночасно пред’являються митному органу, яким здійснюється їх митне оформлення, та за наявності можливості заповнення відповідно до встановленого порядку спільних для всіх задекларованих товарів граф митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа”. У зв’язку з цим абзаци другий – четвертий уважати відповідно абзацами третім – п’ятим;

в абзаці третьому слова „не впливає на ставки митних платежів” замінити словами „не призводить до віднесення товарів до таких, що не є об’єктом оподаткування митними платежами”;

у пункті 21:

абзац перший після слів „трубопровідним транспортом або лініями електропередачі,” доповнити словом „припасів,”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„Подана митному органу періодична митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову декларацію відповідно до частини четвертої статті 260 Митного кодексу України”;

абзац четвертий пункту 24 після слів „лініями електропередачі” доповнити словами „та періодичні друковані видання”;

пункт 29 доповнити новими абзацами такого змісту:

„Якщо в рамках процедур митного контролю та оформлення товарів, ввезених на митну територію України, або товарів, що вивозяться за межі митної території України, за поданою митною декларацією на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу відбиралися проби (зразки) товарів, за бажанням декларанта або уповноваженої ним особи декларування таких товарів може бути здійснено з використанням тимчасової митної декларації. Випуск таких товарів до одержання результатів відповідних досліджень (аналізів, експертиз) може бути здійснений митним органом відповідно до частини третьої статті 260 та частини двадцять першої статті 356 Митного кодексу України.

Тимчасова митна декларація підтверджує взяття декларантом або уповноваженою ним особою зобов’язання подати митному органу додаткову декларацію відповідно до частини першої статті 260 Митного кодексу України”;

назву розділу „Підтвердження відомостей про експорт товарів за межі митної території України” та пункти 30-32 викласти в такій редакції:

Порядок підтвердження відомостей про вивезення товарів за межі митної території України у випадках, встановлених Податковим кодексом України

30. Підтвердження вивезення товарів за межі митної території України здійснюється при поміщенні товарів у митні режими, визначені підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України.

Вивезення товарів за межі митної території України підтверджується оформленою у формі електронного документа чи на паперовому носії митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, або додатковою декларацією, а у випадках, визначених підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, також повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України згідно з пунктами 31 та 32 цього Положення.

Якщо митне оформлення товарів здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, додаткової декларації), відповідно до пункту 200.8 статті 200 Податкового кодексу України така електронна митна декларація, а у випадках, визначених підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, також повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, надаються на центральному рівні Держмитслужбою органу ДПС в узгоджених ними форматах за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем у порядку, встановленому пунктом 32 цього Положення.

31. Для підтвердження вивезення товарів за митною декларацією на паперовому носії у випадках, передбачених підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, декларант, який здійснив операцію з вивезення товарів, або уповноважена ним особа звертається до митного органу, яким оформлено відповідну митну декларацію, із заявою довільної форми, до якої додається оригінал митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа (аркуші з позначенням «3/8» форми МД-2 та у разі використання інших відповідних аркушів цієї митної декларації (доповнення форми МД-6, додаткові аркуші форми МД-3 або специфікація форми МД-8 та аркуші коригування)).

Кількість митних декларацій, щодо яких подається заява, не обмежується.

Заява реєструється митним органом у встановленому законодавством порядку.

Посадова особа митного органу за допомогою Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України перевіряє наявність внесеної посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України інформації про пропуск задекларованих у цій митній декларації товарів за межі митної території України.

У разі наявності такої інформації на зворотному боці аркуша з позначенням «3/8» відповідної митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа посадовою особою митного органу робиться запис «Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в повному обсязі» або «Задекларовані в цій митній декларації товари вивезено за межі митної території України в обсязі (зазначається обсяг)» та проставляється дата фактичного вивезення. Такий запис засвідчується підписом та особистою номерною печаткою посадової особи. Оформлена митна декларація повертається декларанту або уповноваженій ним особі.

На аркушах однієї митної декларації на паперовому носії може бути зроблено кілька записів щодо підтвердження фактичного вивезення товарів за межі митної території України з урахуванням дат фактичного вивезення задекларованих у цій декларації товарів.

32. Якщо митне оформлення товарів у митні режими, визначені підпунктом 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, здійснювалося з використанням електронної митної декларації (митної декларації, заповненої у звичайному порядку, тимчасової митної декларації, періодичної митної декларації, додаткової декларації), не пізніше наступного робочого дня після завершення її оформлення така декларація, засвідчена електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка оформила митну декларацію, передається на центральному рівні Держмитслужбою органу ДПС.

Якщо товари декларуються в митні режими, передбачені підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, за електронною митною декларацією, заповненою у звичайному порядку, без попереднього оформлення періодичної або тимчасової митної декларації, не пізніше наступного робочого дня після внесення посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України інформації про фактичне вивезення товарів за межі митної території України, Держмитслужбою ДПС на центральному рівні передається засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи повідомлення про фактичне вивезення товарів за межі митної території України за цією митною декларацією із зазначенням, зокрема, номера митної декларації, номера товару в митній декларації, кількості товарів, вивезених за межі митної території України, та дати їх фактичного вивезення.

Якщо товари декларуються в митні режими, передбачені підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, із застосуванням періодичної або тимчасової митної декларації у формі електронного документа чи на паперовому носії, після оформлення електронної додаткової декларації на товари, вивезені за межі митної території України на підставі періодичної або тимчасової митної декларації, здійснюється автоматизоване прикріплення внесеної до Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу в пункті пропуску через державний кордон України інформації про фактичне вивезення товарів за межі митної території України за цією періодичною або тимчасовою митною декларацією.

Відповідна електронна додаткова декларація, засвідчена електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, яка її оформила, разом із засвідченим електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи повідомленням про фактичне вивезення товарів за межі митної території України із застосуванням періодичної або тимчасової митної декларації із зазначенням, зокрема, номера додаткової декларації, номера товару в додатковій декларації, кількості товарів, вивезених за межі митної території України, та дати їх фактичного вивезення, не пізніше наступного робочого дня після оформлення додаткової декларації надсилається на центральному рівні Держмитслужбою органу ДПС.

Якщо оформлення електронної додаткової декларації на товари, оформлені із застосуванням періодичної або тимчасової митної декларації, здійснюється до вивезення задекларованих у цій додатковій декларації товарів, повідомлення про фактичне вивезення таких товарів за межі митної території України направляється Держмитслужбою органу ДПС України згідно з абзацом другим цього пункту.

Засвідчене електронним цифровим підписом відповідальної посадової особи повідомлення про фактичне вивезення товарів у випадках, передбачених підпунктами «а» та «б» підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 Податкового кодексу України, також надається Держмитслужбою у визначені цим пунктом строки декларанту або уповноваженій ним особі.”;

абзац третій пункту 33 після слів „на зміну” доповнити словами „або відкликання”;

абзац п’ятий пункту 34 доповнити словами такого змісту „(крім випадків, коли після проведення вказаних митних формальностей порушень митних правил не виявлено)”;

у пункті 37:

доповнити абзац другий після слова „подання” словами „з метою продовження строку тимчасового ввезення товарів з частковим звільненням від оподаткування митними платежами а також”;

в абзацах четвертому, дев’ятому слова „Єдиної автоматизованої системи” в усіх відмінках замінити словами „Єдиної автоматизованої інформаційної системи” у відповідному відмінку;

доповнити пункт після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:

„необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій митній декларацій на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов’язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою митною декларацією;”.

У зв’язку з цим абзаци восьмий, дев’ятий вважати відповідно абзацами дев’ятим, десятим;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„Якщо при вивезенні товарів, що відправляються залізничним транспортом (зокрема, в митному режимі транзиту при перевантаженні чи заміні активного транспортного засобу на залізничний транспорт або поміщенні товарів у митний режим транзиту не в пункті пропуску через митний кордон України), відомості про номер залізничного вагона, платформи, яким (якими) відправлені товари, та залізничні накладні не зазначались у митній декларації у зв’язку з відсутністю інформації, такі відомості подаються декларантом або уповноваженою ним особою митному органу, зокрема, з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій, не пiзнiше нiж через двi доби з дати прийняття товарiв до перевезення за формою реєстру згідно з додатком 2”;

доповнити абзац другий пункту 40 після слів „Єдиної автоматизованої” словом „інформаційної”;

абзац другий пункту 42 замінити двома новими абзацами такого змісту:

„ Якщо, товари перебувають в зоні діяльності іншого митного органу ніж митний орган, яким оформлена відповідна митна декларація, за результатами застосування системи управляння ризиками, митний орган, яким оформлена митна декларація, може прийняти рішення про проведення огляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення.

У разі прийняття такого рішення про це невідкладно повідомляється митний орган за місцезнаходженням товарів для проведення огляду. Копія акта про проведення огляду направляється засобами електронного зв’язку митному органу, яким оформлена відповідна митна декларація ”;

доповнити пункт 44 новим абзацом такого змісту:

„Не допускається також визнання недійсною митної декларації якщо частина або всі товари, транспортні засоби комерційного призначення, що в ній задекларовані, після оформлення такої декларації видані з-під митного контролю”.

9. У затверджених постановою Кабінету Міністрів від 21 травня 2012 р. № 451 „Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 40, ст. 1546):

1) Типовій технологічній схемі пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними:

у другому реченні абзацу першого пункту 11 слова „судновій ролі” замінити словами „генеральній декларації”;

2) Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон:

пункт 8 після слів „транспортних засобів і товарів” доповнити словами „у пунктах пропуску через державний кордон”;

3) Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю водних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон:

у пункті 16:

абзац третій після слів „громадянам-резидентам і” доповнити словами „тимчасово ввозяться на митну територію України чи”;

у тексті пункту слова „вантажної митної декларації” замінити словами „митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа”;

в абзаці чотирнадцятому слова „крім договору перевезення” виключити;

пункт 32 виключити;

4) Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю залізничних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон:

пункт 26 після слів „примірники митної декларації” доповнити словами „у разі подання її на паперовому носії”;

5) Типовій технологічній схемі здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон:

абзац п’ятий пункту 4 викласти в такій редакції:

„склад – склад магазину безмитної торгівлі, склад митного органу, що розміщені на території пункту пропуску, а також склад тимчасового зберігання та митний склад, розташовані на території аеропорту, у межах якого є пункти пропуску через державний кордон України”;

в абзаці першому пункту 11 слова „вантажної митної декларації” замінити словами „митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа”;

пункт 26 виключити.___________________