Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 травня 2004 р. 1 33.88kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. 1 67.02kb.
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету... 1 50.07kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок 1 96.42kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. 1 105.63kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. 1 64.78kb.
Інформація про роботу в дпа україни місії наглядової ради з питань... 1 21.43kb.
Мовознавство 27 4868.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 порядок - сторінка №1/33
 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 28 січня 2004 р. N 86 


ПОРЯДОК
здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання

Загальна частина


1. Цей Порядок визначає процедури здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання".

До товарів подвійного використання (далі - товари) належать:

товари, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки;

товари, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї;

товари, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї.

3. Міжнародна передача товарів може здійснюватися суб'єктом здійснення міжнародних передач товарів (далі - суб'єкт) або іноземним суб'єктом господарської діяльності (далі - іноземний суб'єкт) за наявності у нього відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтролю.

Дозвіл чи висновок Держекспортконтролю на право здійснення відповідної міжнародної передачі будь-якого виробу, обладнання чи матеріалу подвійного використання є підставою для передачі імпортеру (кінцевому споживачеві) комплекту технічної документації (технічних даних), необхідної для налагодження, експлуатації та використання такого товару за цільовим призначенням в обсягах, визначених цим дозволом чи висновком.

4. Товари, контроль за міжнародними передачами яких здійснюється відповідно до цього Порядку, зазначені у списках:

товарів, що можуть бути використані у створенні звичайних видів озброєнь, військової чи спеціальної техніки, згідно з додатком 1;

товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї, згідно з додатком 2;

товарів, що можуть бути використані у створенні ядерної зброї, згідно з додатком 3;

товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, згідно з додатком 4;

товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, згідно з додатком 5.

5. У разі переміщення товарів через митний кордон України їх митний контроль та митне оформлення здійснюються у порядку, встановленому законодавством.

Під час митного оформлення суб'єкт або іноземний суб'єкт разом з іншими документами, необхідними для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зобов'язаний відповідно до частини другої статті 264 Митного кодексу України надати на вимогу митного органу оригінал дозволу або висновку Держекспортконтролю.

Митне оформлення товарів здійснюється за умови надходження до Держмитслужби від Держекспортконтролю дозволів та висновків в електронній формі із застосуванням засобів електронного цифрового підпису і врахуванням положень пункту 7 розділу XXI Прикінцевих та перехідних положень Митного кодексу України.

(пункт 5 із змінами, внесеними згідно з постановою


 Кабінету Міністрів України від 01.10.2008 р. N 886,
 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 21.05.2012 р. N 453)

6. Експорт, імпорт, тимчасове вивезення, тимчасове ввезення товарів, які є матеріальними носіями інформації, віднесеної до державної таємниці, здійснюється з дотриманням вимог законодавства з питань охорони державної таємниці.

7. Не допускається експорт окремих товарів до держав, стосовно яких Радою Безпеки ООН установлено ембарго на їх експорт, а також у разі, коли за результатами експертизи в галузі державного експортного контролю є підстави вважати, що вони призначені для:

створення зброї масового знищення чи засобів її доставки;

використання у терористичних або інших протиправних цілях;

використання в діяльності, пов'язаній із створенням ядерних вибухових пристроїв, або в діяльності, пов'язаній з ядерним паливним циклом, яка не перебуває під гарантіями МАГАТЕ;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням хімічної зброї як засобу ведення війни;

використання в діяльності, пов'язаній з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) і токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї чи її складових частин.

8. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділах 1 і 2 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць Конвенції про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 1 частини першої додатка 4, допускається тільки до або з держав - учасниць зазначеної Конвенції у разі, коли вони використовуються у дослідницьких, медичних, фармацевтичних, а також захисних цілях, які безпосередньо пов'язані із захистом від токсичних хімікатів та хімічної зброї.

Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї, зазначених у розділі 2 частини першої додатка 4, допускається до або з держав, які не є учасницями зазначеної Конвенції, якщо йдеться про товари, що:

1) містять у своєму складі 1 відсоток або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 A;

2) містять у своєму складі 10 відсотків або менше хімікатів, зазначених у розділі 2 B;

3) визначені як продукція, розфасована для роздрібної торгівлі або для індивідуального використання.

(пункт 8 у редакції постанови Кабінету
 Міністрів України від 07.06.2006 р. N 809)

9. Експорт та тимчасове вивезення з України, імпорт та тимчасове ввезення в Україну товарів, зазначених у частині першій списку товарів, що можуть бути використані у створенні бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї, допускається тільки у разі, коли вони призначені для профілактичних, захисних та інших мирних цілей і не пов'язані з придбанням, створенням, накопиченням або застосуванням збудників захворювань (патогенів) та токсинів як бактеріологічної (біологічної) та токсинної зброї або складових частин такої зброї.

10. Експорт спеціально спроектованого обладнання, призначеного для виробництва товарів, зазначених у списку товарів, що можуть бути використані у створенні ракетної зброї (категорія I), як правило, не допускається, за винятком випадків, передбачених керівними принципами міжнародного режиму контролю за ракетними технологіями.

11. Відомості про експорт та імпорт окремих категорій товарів відповідно до міжнародних зобов'язань України Держекспортконтроль подає МЗС для інформування заінтересованих міжнародних організацій, членом яких є Україна.


Загальні вимоги до здійснення експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів


12. Для отримання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення чи реекспорту товарів суб'єкт надсилає Держекспортконтролю лист, до якого додаються:

заява за встановленою Мінекономрозвитку формою;

(абзац другий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з 
постановою Кабінету Міністрів України від 24.10.2012 р. N 1027)

абзац третій пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

абзац четвертий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

абзац п'ятий пункту 12 виключено

(згідно з постановою Кабінету
 Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

засвідчена копія документа про державну реєстрацію договору про трансфер технології (у разі надання дозволу на експорт технології, для трансферу якої встановлюється режим цільового субсидіювання згідно із статтею 22 Закону України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій");

(пункт 12 доповнено новим абзацом шостим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 692)

засвідчена копія свідоцтва про державну акредитацію (у разі надання дозволу на експорт технологій суб'єктами, які провадять посередницьку діяльність у сфері трансферу технологій).

(пункт 12 доповнено новим абзацом сьомим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 р. N 692,
 у зв'язку з цим абзаци шостий - сімнадцятий вважати
 відповідно абзацами восьмим - дев'ятнадцятим)

У разі подання суб'єктом заяви про надання відповідного відкритого або генерального дозволу чи висновку документи, передбачені абзацами другим і п'ятим пункту 15, а також абзацами другим і третім пункту 25 цього Порядку, до листа не додаються, а подаються Держекспортконтролю разом із зазначеним у пункті 31 цього Порядку звітом суб'єкта про використання дозволу чи висновку.

(абзац восьмий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р. N 24)

У разі коли суб'єкт або іноземний суб'єкт, який здійснює імпорт товарів, є посередником, разом із зазначеними у цьому пункті документами до листа додається оригінал документа, оформлений чи підтверджений уповноваженим державним органом держави призначення товарів, у якому кінцевий споживач підтверджує право такого суб'єкта на постачання йому товарів. Якщо участь посередника у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) щодо постачання товарів кінцевому споживачеві визначена у поданому разом із заявою сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі, оформленому чи підтвердженому уповноваженим державним органом держави призначення товарів, зазначений документ може не додаватися.

Якщо постачання товарів кінцевому споживачеві здійснюється через посередників, до листа додаються оригінали документів, які містять зобов'язання кожного посередника щодо передачі товару іншому посереднику або кінцевому споживачеві, визначеному в сертифікаті кінцевого споживача, імпортному сертифікаті або іншому документі.

З метою прийняття обґрунтованого рішення щодо можливості надання відповідного дозволу чи висновку Держекспортконтроль може вимагати від суб'єкта надання додаткових відомостей або документів.

Строк розгляду заяви суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право здійснення відповідної міжнародної передачі товарів, якщо його надання не потребує додаткового міжвідомчого узгодження, встановлюється з дня надходження всіх необхідних документів:

до 25 днів - щодо експорту (реекспорту) та тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів;

до 10 днів - щодо імпорту та транзиту товарів, а також тимчасового вивезення або тимчасового ввезення товарів у випадках, передбачених пунктами 19, 20, 26 і 27 цього Порядку.

До строку розгляду заяви не зараховується час, необхідний для отримання від суб'єкта додаткових відомостей або документів.

Якщо додаткові відомості або документи не надійшли протягом двох місяців, заява вважається відхиленою і розгляду не підлягає.

Розгляд заяв суб'єктів щодо експорту товарів до держав, стосовно яких встановлено часткове ембарго або обмеження на експорт таких товарів, виходячи з міжнародних зобов'язань України чи інтересів національної безпеки, здійснюється із залученням в установленому порядку Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю.

(пункт 12 доповнено новим абзацом сімнадцятим згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 р. N 464,
у зв'язку з цим абзаци сімнадцятий - дев'ятнадцятий
 вважати відповідно абзацами вісімнадцятим - двадцятим)

У разі потреби з ініціативи Держекспортконтролю або згідно із зверненням суб'єкта строк розгляду заяви може бути продовжений рішенням Голови Держекспортконтролю.

У разі потреби в додатковому міжвідомчому узгодженні (перевірка кінцевого споживача чи посередника, отримання інформації про можливе відхилення від заявленого кінцевого використання товарів, проведення консультацій з відповідними органами держав - учасниць міжнародних режимів експортного контролю) міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки протягом 15 днів після отримання відповідного запиту надають висновок про можливість здійснення міжнародної передачі. Якщо надання висновку потребує терміну, що перевищує 15 днів, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади та Служба зовнішньої розвідки письмово повідомляють про це Держекспортконтроль із зазначенням підстав для продовження терміну та визначають додатковий термін для надання висновку, який не може перевищувати 15 днів. У такому разі загальний термін розгляду заяв з урахуванням міжвідомчого узгодження не повинен перевищувати 90 днів. 

(пункт 12 доповнено новим абзацом дев'ятнадцятим згідно з


 постановою Кабінету Міністрів України від 15.12.2005 р. N 1209,
 у зв'язку з цим абзац дев'ятнадцятий вважати абзацом двадцятим,
 абзац дев'ятнадцятий пункту 12 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2006 р. N 726)

Документи, що подаються Держекспортконтролю, мають бути складені державною мовою. До документів, складених іноземною мовою, обов'язково додається їх засвідчений в установленому порядку переклад на українську мову.

13. Заява суб'єкта про надання дозволу чи висновку на право експорту, тимчасового вивезення, імпорту, тимчасового ввезення та реекспорту товарів залишається без розгляду у разі, коли:

вона подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;

документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог цього Порядку.

Про залишення заяви про надання дозволу чи висновку без розгляду або у разі прийняття рішення про відмову в його наданні Держекспортконтроль письмово повідомляє суб'єкта та центральний орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить цей суб'єкт, протягом трьох днів після прийняття відповідного рішення з обґрунтуванням причин.

14. Заява і документи, які суб'єкт подає Держекспортконтролю для отримання дозволу чи висновку, повинні містити повну та достовірну інформацію про суб'єктів, що беруть участь у здійсненні зазначеної у заяві міжнародної передачі товарів, про товари та порядок їх міжнародної передачі, про кінцеве використання цих товарів, а також гарантії щодо їх використання виключно у заявлених цілях.наступна сторінка >>