Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 порядок - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 26 травня 2004 р. 1 33.88kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2009 р. 1 67.02kb.
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету... 1 50.07kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від № порядок 1 96.42kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17 грудня 2012 р. 1 105.63kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. 1 64.78kb.
Інформація про роботу в дпа україни місії наглядової ради з питань... 1 21.43kb.
Мовознавство 27 4868.47kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 86 порядок - сторінка №32/33

СПИСОК
товарів подвійного використання, що можуть бути використані у створенні хімічної зброї


 

 

 

 

Номер позиції 

Найменування 

Реєстраційний номер за КАС* 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

____________
* Міжнародний Список "Chemical Abstracts Service". 

  

ЧАСТИНА I 

  

  

  

ХІМІКАТИ 

  

  

  

РОЗДІЛ 1 

  

  

  

A. ТОКСИЧНІ ХІМІКАТИ 

  

  

I.1.1. 

O-Алкіл (C1O, включаючи циклоалкіл) -алкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) фторфосфонати,
наприклад, 

107-44-8 

2931 00 95 00 

зарін (GB):
O-ізопропілметилфторфосфонат 

  

  

зоман (GD):
O-пінаколілметилфторфосфонат 

96-64-0 

2931 00 95 00 

I.1.2. 

O-Алкіл (C1O, включаючи циклоалкіл) -N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr) амідоціанфосфати, наприклад,
табун (GA): O-етил-N,N-диметиламідоціанфосфат 

77-81-6 

2931 00 95 00 

I.1.3. 

0-Алкіл (H або C1O, включаючи циклоалкіл) -S[2-діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) аміноетил] алкіл (Me, Et, n-Pr або i-Pr)-тіолфосфонати і відповідні алкіловані або протоновані солі, наприклад, 

  

  

VX: 0-етил-S-(2-діізопропіламіноетил) -метилтіолфосфонат 

50782-69-9 

2931 00 95 00 

I.1.4. 

Сірчані іприти, наприклад, 

  

  

2-хлоретилхлорметилсульфід 

2625-76-5 

2930 90 70 90 

біс (2-хлоретил) сульфід 

505-60-2 

2930 90 70 90 

біс (2-хлоретилтіо) метан 

63869-13-6 

2930 90 70 90 

1, 2-біс (2-хлоретилтіо)-етан 

3563-36-8 

2930 90 70 90 

1, 3-біс (2-хлоретилтіо)-пропан 

63905-10-2 

2930 90 70 90 

1, 4-біс (2-хлоретилтіо)-бутан 

142868-93-7 

2930 90 70 90 

1, 5-біс (2-хлоретилтіо)-пентан 

142868-94-8 

2930 90 70 90 

біс (2-хлоретилтіометил)-ефір 

63918-90-1 

2930 90 70 90 

біс (2-хлоретилтіоетил)-ефір 

63918-89-8 

2930 90 70 90 

I.1.5. 

Люїзити, наприклад, 

  

  

люїзит 1: 2-хлорвінілди-хлорарсин 

541-25-3 

2931 00 95 90 

люїзит 2: ди (2-хлорвініл) хлорарсин 

40334-69-8 

2931 00 95 90 

люїзит 3: три (2-хлорвініл) арсин 

40334-70-1 

2931 00 95 90 

I.1.6. 

Азотисті іприти, наприклад, 

  

  

HN1: ди (2-хлоретил) етиламін 

538-07-8 

2921 19 80 00 

HN2: ди (2-хлоретил) метиламін 

51-75-2 

2921 19 80 00 

HN3: три (2-хлоретил) амін 

555-77-1 

2921 19 80 00 

I.1.7. 

Сакситоксин 

35523-89-8 

2942 00 00 00
3002 90 90 00 

I.1.8. 

Рицин 

9009-86-3 

2942 00 00 00
3002 90 90 00 

  

B. ПРЕКУРСОРИ 

  

  

I.1.9. 

Алкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr)-дифторфосфонати, наприклад, 

  

  

DF:метилдифторфосфонат (A4)* 

676-99-3 

2931 00 20 00 

____________
* Тут і далі у дужках буквою "A" та цифрами зазначений порядковий номер хімікату згідно із Списком хімікатів, наведеним у рекомендаціях "Австралійської групи" 

I.1.10. 

0-Алкіл (H або C1O, включаючи циклоалкіл)-0-[2-діалкіл(Me, Et, n-Pr чи i-Pr)- аміноетил]алкіл(Me, Et, n-Pr або i-Pr) фосфоніти і відповідні алкіловані та протоновані солі, наприклад,
QL: 0-етил-0-(2 діізопропіламіноетил) метилфосфоніт (A29) 

57856-11-8 

2931 00 95 90 

I.1.11. 

Хлорзарін: O-ізопропілметил-хлорфосфонат 

1445-76-7 

2931 00 95 90 

I.1.12. 

Хлорзоман: O-пінаколілметил-хлорфосфонат 

7040-57-5 

2931 00 95 90 

  

РОЗДІЛ 2 

  

  

  

A. ТОКСИЧНІ ХІМІКАТИ 

  

  

I.2.1. 

Амітон: 0,0-діетил-S-(2-діетиламіноетил)тіолфосфат і відповідні алкіловані та протоновані солі 

78-53-5 

2920 10 00 00 

I.2.2. 

PFIB: 1,1,3,3,3-пентафтор-2-трифторметил-1-пропен 

382-21-8 

2903 30 10 00 

I.2.3. 

BZ: 3-хінуклідинілбензилат 

6581-06-2 

2933 39 95 00 

  

B. ПРЕКУРСОРИ 

  

  

I.2.4. 

Хімікати, крім хімікатів, включених до Розділу 1, що містять атом фосфору, з яким зв'язана одна метильна, етильна або пропільна (нормальна чи ізо) група, але не інші атоми вуглецю, в тому числі: 

  

  

метилдифторфосфоніт (A36); 

753-59-3 

2931 00 95 90 

етилдифторфосфоніт (A35); 

430-78-4 

2931 00 95 90 

метилдихлорфосфоніт (A26); 

676-83-5 

2931 00 95 90 

етилдихлорфосфоніт (A21); 

1498-40-4 

2931 00 95 90 

діетил (метил) фосфоніт (A33); 

15715-41-0 

2931 00 95 90 

етилдифторфосфонат (A23); 

753-98-0 

2931 00 95 90 

метилдихлорфосфонат (A5); 

676-97-1 

2931 00 95 90 

етилдихлорфосфонат (A22); 

1066-50-8 

2931 00 95 90 

диметил (метил) фосфонат (A3); 

756-79-6 

2931 00 95 90 

диметил (етил) фосфонат (A34); 

6163-75-3 

2931 00 95 90 

діетил (етил) фосфонат (A17) 

78-38-6 

2931 00 95 90 

Виняток: 

O-етил-S-феніл (етил) дитіофосфонат 

944-22-9 

2931 00 95 90 

I.2.5. 

N,N-Діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) амідодигалогенофосфати 

  

  

I.2.6. 

Діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr)-N,N-діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) амідофосфати, наприклад, діетил-N,N-диметиламідофосфат (A18) 

2404-03-7 

2931 00 95 90 

I.2.7. 

Трихлористий миш'як (A31) 

7784-34-1 

2812 10 99 00 

I.2.8. 

Бензилова кислота: 2,2-дифеніл-2-оксіоцтова кислота (A32) 

76-93-7 

2918 19 99 90 

I.2.9. 

Метилбензилат (A25) 

76-89-1 

2918 19 99 90 

I.2.10. 

3-Хінуклідинол (A13) 

1619-34-7 

2933 39 95 00 

I.2.11. 

3-Хінуклідинон (A37) 

3731-38-2 

2933 39 95 00 

I.2.12. 

2-[N,N-Діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) аміно]етилхлориди і відповідні протоновані солі, наприклад, 

  

  

2-діізопропіламіноетилхлорид (A11) 

96-79-7 

2921 19 80 00 

2-діізопропіламіноетилхлорид хлоргідрат (A54) 

4261-68-1 

2921 19 80 00 

I.2.13. 

2-[N,N-Діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) аміно]етаноли і відповідні протоновані солі, наприклад, 

  

  

2-діізопропіламіноетанол (A27) 

96-80-0 

2922 11 00 00 

Виняток: 

2-диметиламіноетанол і відповідні протоновані солі 

108-01-0 

2922 11 00 00 

I.2.14. 

2-[N,N-Діалкіл (Me, Et, n-Pr чи i-Pr) аміно]етантіоли і відповідні протоновані солі, наприклад,
2-діізопропіламіноетантіол (A12) 

5842-07-09 

2930 90 70 90 

I.2.15. 

Тіодигліколь: ди (2-гідроксиетил) сульфід (A1) 

111-48-8 

2930 90 20 00 

I.2.16. 

Пінаколіловий спирт: 3,3-диметилбутан-2-ол (A28) 

464-07-3 

2905 14 90 00 

I.2.17. 

Пінаколін (A39) 

75-97-8 

2901 29 80 00 

I.2.18. 

3-Гідрокси-1-метилпіперидин (A1O) 

3554-74-3 

2933 51 90 90 

I.2.19. 

Метилфосфонова кислота (A55) 

993-13-5 

2931 00 95 90 

I.2.20. 

Діетилметилфосфонат (A56) 

683-08-9 

2931 00 95 90 

I.2.21. 

Діхлорид N,N-діметиламінофосфорилу (A57) 

677-43-0 

2931 00 95 90 

I.2.22. 

O,O-діетил, фосфоротіонат (A60) 

2465-65-8 

2920 10 00 00 

I.2.23. 

O,O-діетил, фосфородитіонат (A61) 

298-06-6 

2920 10 00 00 

I.2.24. 

Діхлорид метилфосфонотіону (A63) 

676-98-2 

2931 00 95 90

  

РОЗДІЛ 3 

  

  

  

A. ТОКСИЧНІ ХІМІКАТИ 

  

  

I.3.1. 

Фосген: дихлорангідрид вугільної кислоти 

75-44-5 

2812 10 94 00 

I.3.2. 

Хлорціан 

506-77-4 

2851 00 50 00 

I.3.3. 

Ціанистий водень 

74-90-8 

2811 19 20 00 

I.3.4. 

Хлорпікрин: трихлорнітрометан 

76-06-2 

2904 90 40 00 

  

B. ПРЕКУРСОРИ 

  

  

I.3.5. 

Хлорокис фосфору (A2) 

10025-87-3 

2812 10 11 00 

I.3.6. 

Трихлористий фосфор (A7) 

7719-12-2 

2812 10 15 00 

I.3.7. 

П'ятихлористий фосфор (A33) 

10026-13-8 

2812 10 18 00 

I.3.8. 

Пентасульфід фосфору (A47) 

1314-80-3 

2813 90 10 00 

I.3.9. 

Триметилфосфіт (A8) 

121-45-9 

2920 90 30 00 

I.3.10. 

Триетилфосфіт (A30) 

122-52-1 

2920 90 40 00 

I.3.11. 

Диметилфосфіт (A6) 

868-85-9 

2920 90 20 00 

I.3.12. 

Діетилфосфіт (A19) 

762-04-9 

2920 90 50 00 

I.3.13. 

Однохлориста сірка (A51) 

10025-67-9 

2812 10 91 00 

I.3.14. 

Двохлориста сірка (A52) 

10545-99-0 

2812 10 93 00 

I.3.15. 

Хлористий тіоніл (A9) 

7719-09-7 

2812 10 95 00 

I.3.16. 

Диметиламін (A16) 

124-40-3 

2921 11 10 10 

I.3.17. 

Диметиламін хлоргідрат (A20) 

506-59-2 

2921 11 90 00 

I.3.18. 

Діізопропіламін (A48) 

108-18-9 

2921 19 80 00 

I.3.19. 

Етилдіетаноламін (A59) 

139-87-7 

2922 19 10 00

I.3.20. 

Метилдіетаноламін 

105-59-9 

2922 12 20 00 

I.3.21. 

Триетаноламін (A46) 

102-71-6 

2922 13 10 00 

I.3.22. 

Триетаноламін хлоргідрат (A53) 

637-39-8 

2922 13 90 00 

I.3.23. 

2-Діетиламіноетанол (A49) 

100-37-8 

2922 11 00 00 

I.3.24. 

Етиленхлоргідрин: 2-хлоретанол (A15) 

107-07-3 

2905 50 10 10 

I.3.25. 

Фтористий водень (A24) 

7664-39-3 

2811 11 00 00 

I.3.26. 

Солі фтористоводневої кислоти: 

  

  

фторид натрію (A44); 

1333-83-1 

2826 11 00 00 

фторид калію (A14); 

7789-23-3 

2826 19 00 00 

біфторид натрію (A43); 

7681-49-4 

2826 11 00 00 

біфторид калію (A41); 

7789-29-9 

2829 19 00 00 

біфторид амонію (A42) 

1341-49-7 

2826 11 00 00 

I.3.27. 

Солі ціанистоводневої кислоти: 

  

  

ціанід натрію (A45); 

143-33-9 

2837 11 00 00 

ціанід калію (A40) 

151-50-8 

2837 19 00 00 

I.3.28. 

Сульфід натрію (A50) 

1313-82-2 

2830 10 00 00 

I.3.29. 

Фосфіт триізопропілу (A58) 

116-17-6 

2920 90 85 00 

I.3.30. 

Гексафлуоросилікат натрію (A62) 

16893-85-9 

2826 20 00 00 Номер позиції 

Найменування 

Код товару згідно з УКТЗЕД 

  

ЧАСТИНА II 

  

  

ОБЛАДНАННЯ 

  

II.1. 

Виробничі потужності, установки та обладнання 

  

II.1.1. 

Виробничі потужності, які можуть бути використані для виробництва хімічної зброї або хімікатів, зазначених у частині I цього Списку 

  

II.1.2. 

Реакційні посудини, реактори та змішувачі: 

  

II.1.2.1. 

реакційні посудини або реактори із змішувачами або без них, які мають загальний внутрішній об'єм більше ніж 0,1 м3 (100 л) і менше ніж 20 м3 (20000 л) та в яких усі поверхні, що перебувають у контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
срібло або матеріали, плаковані сріблом; 

7310 10 00 00
8419 89 98 00
8479 82 00 00 

II.1.2.2. 

змішувачі, спеціально спроектовані (призначені) для використання в реакційних посудинах або реакторах, зазначених у позиції II.1.2.1, та в яких усі поверхні, що перебувають у контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
срібло або матеріали, плаковані сріблом 

8479 82 00 00
8479 90 92 00
8479 90 97 00 

II.1.3. 

Ємності для зберігання, контейнери або нагромаджувані, які мають загальний внутрішній об'єм більше ніж 0,1 м3 (100 л) та в яких усі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
срібло або матеріали, плаковані сріблом 

7309 00 30 00
7310 10 00 00
7311 00 91 00
8609 00 90 00 

II.1.4. 

Теплообмінники або конденсатори, які мають площу поверхні теплообміну менш як 20 м2 і в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
графіт;
срібло або матеріали, плаковані сріблом 

8419 50 90 00 

II.1.5. 

Дистиляційні або абсорбційні колони, які мають внутрішній діаметр більш як 0,1 м та в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фтор полімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
графіт;
срібло або матеріали, плаковані сріблом 

8419 40 00 00 

II.1.6. 

Опоряджувальне (наливне) обладнання, яке має дистанційне керування та в якому всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків 

8422 30 00 00 

II.1.7. 

Вентилі багаторазового ущільнення з отвором для виявлення течі, вентилі з ущільненням сильфонного типу, зворотні (стопорні) вентилі або мембранні вентилі, в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття) 

8481 80 79 00
8481 80 87 00
8481 80 99 00 

II.1.8. 

Багатоцільові комунікації (подвійні та багатостінні труби) типу "труба в трубі", які мають отвір для виявлення течі та в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
графіт;
срібло або матеріали, плаковані сріблом 

8419 90 80 00 

II.1.9. 

Насоси герметичні з багаторазовим ущільненням, з магнітним приводом, сильфонний або діафрагмовий; насоси з максимальною продуктивністю більш як 0,6 м3/год. або вакуумні насоси з максимальною продуктивністю більш як 5 м3/год. (при температурі 0° C тиску 101,30 кПа), в яких всі поверхні, що перебувають в контакті з хімікатами, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
титан або титанові сплави;
тантал або танталові сплави;
цирконій або сплави цирконію;
фторполімери;
скло або скляне облицювання (в тому числі склоподібне або емалеве покриття);
графіт;
кераміка;
феросилікон 

8413 81 90 00
8414 10 30 00
8414 10 50 00
8414 10 80 00 

II.1.10. 

Печі для спалювання, призначені для знищення бойових отруйних речовин, контрольованих хімікатів або хімічного спорядження, обладнані спеціально сконструйованими системами подання відходів і спеціальними вантажно-розвантажувальними механізмами з середньою температурою в камері згоряння більше ніж 1000° C, в яких усі поверхні в системі подання відходів, що вступають в контакт з продуктами відходів, виготовлені з одного або кількох зазначених нижче корозійностійких матеріалів або облицьовані ними:
нікель або сплави із вмістом нікелю вагою більш як 40 відсотків;
сплави із вмістом нікелю вагою більш як 25 відсотків і вмістом хрому вагою більш як 20 відсотків;
кераміка 

8417 80 80 00
8514 20 90 00
8514 30 99 00 

II.2. 

Системи та датчики контролю токсичних газів 

  

II.2.1. 

Системи контролю токсичних газів, включаючи датчики, спроектовані для безперервного функціонування та придатні для виявлення агентів хімічної зброї, або хімікатів, зазначених у частині I цього Списку, або органічних сполук, що містять фосфор, сірку, фтор або хлор з концентраціями 0,3 мг/м3 або менше 

9027 10 10 90
9027 10 90 10
9027 90 90 90 

II.2.2. 

Системи контролю токсичних газів, включаючи датчики, спроектовані для виявлення фосфорорганічних сполук за допомогою препаратів групи холін естераз 

9027 10 10 90
9027 10 90 10
9027 90 90 90 

Примітки. 

1. Експортний контроль не поширюється на обладнання, спеціально призначене для використання з цивільною метою (для виробництва харчових продуктів, перероблення целюлози та виробництва паперу, водоочищення) та яке за своїми конструктивними особливостями не придатне для зберігання, перероблення, виробництва або пропуску потоку бойових отруйних речовин або будь-яких контрольованих хімікатів, зазначених у частині I цього Списку.
2. Експорт (передача, обмін) будь-якого неконтрольованого обладнання, яке містить один або кілька контрольованих компонентів, зазначених у частині II цього Списку, коли компонент або компоненти, що контролюються, є частиною цього обладнання і можуть бути практично вилучені або використані для інших цілей, підлягає експортному контролю згідно з порядком, установленим для обладнання, яке є таким компонентом. 

  

ЧАСТИНА III 

  

  

ТЕХНОЛОГІЇ 

  

III.1. 

Технології у будь-якому вигляді, що можуть бути використані для розроблення, виробництва або використання хімікатів та обладнання, включені до частин I та II цього Списку 

  

Визначення: 

"Технологія" (в цьому Списку) - спеціальна інформація в будь-якому вигляді (за винятком інформації, опублікованої у відкритій пресі), яка потрібна для розроблення, виробництва і використання матеріалів та обладнання, зазначених у частинах I та II цього Списку.
Ця інформація може мати форму "технічних даних" або "технічної допомоги":
1. "Технічні дані" можуть бути надані в таких формах:
проекти;
плани;
креслення та їх копії;
схеми;
діаграми;
моделі;
формули;
технічні проекти та специфікації;
посібники та інструкції (опис або запис на магнітних дисках, стрічках та постійних запам'ятовувальних пристроях - ПЗП).
2. "Технічна допомога" може мати такі форми:
інструкції;
заходи щодо підвищення кваліфікації;
навчання;
практичне освоєння методів роботи;
надання консультацій

Це визначення "технології" не поширюється на "загальнодоступну технологію" або "фундаментальні наукові дослідження"

"Загальнодоступна технологія" означає технологію, на подальше поширення якої не накладено ніякі обмеження. (Обмеження авторського права не вилучають технологію з категорії загальнодоступної)

"Фундаментальні наукові дослідження" означають експериментальні або теоретичні роботи, що проводяться головним чином з метою одержання нових знань про фундаментальні принципи явищ та фактів, що спостерігаються, а не для досягнення певної практичної мети

"Розроблення" включає всі стадії робіт досерійного "виробництва", такі як:
прикладні дослідження;
науково-дослідні роботи;
дослідно-конструкторські роботи,
а також:
проектування;
проектні дослідження;
аналіз проектних варіантів;
розроблення концепцій проектування;
складання та випробування прототипів (дослідних зразків);
схеми дослідного виробництва;
технічна документація;
процес передачі технічної документації у виробництво визначення проектного вигляду
компонувальна схема;
макетування

"Виробництво" включає всі стадії виробництва, такі як:


відпрацювання виробничого процесу;
виготовлення;
складання;
контроль за виробництвом;
випробування;
заходи щодо забезпечення якості

"Використання" включає експлуатацію, установлення (в тому числі, монтаж на місці), технічне обслуговування та поточний ремонт (перевірку), ремонт, капітальний ремонт або відновлення Примітка. 

Дозвіл експорту будь-якого предмету, включеного до Списку, означає також дозвіл експорту тому ж кінцевому споживачеві мінімуму технології, що необхідний для монтажу, експлуатації, обслуговування та ремонту цього предмета. 

(додаток 4 із змінами, внесеними згідно з постановою
 Кабінету Міністрів України від 13.04.2005 р. N 274)

 


Додаток 5
до Порядку
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 5 квітня 2012 р. N 282)
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>