Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня 2005 р. 1 127.92kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 р. 1 90.52kb.
Про затвердження Порядку здійснення державного контролю на автомобільному... 5 270.54kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2012 р. 1 173.19kb.
Постанова від 9 березня 2006 р. N 268 Київ Про упорядкування структури... 28 1654.84kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 квітня 1998 р. 1 76.47kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 січня 2005 р. 1 56.7kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2013 р. 16 2860.57kb.
Про затвердження Порядку використання 1 84.23kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2002 р. 1 144.54kb.
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2010 р. 1 35.63kb.
У кожному завданні оберіть правильну відповідь. Матеріалознавство... 1 175.19kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р - сторінка №1/1

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 102 


ПОРЯДОК
ввезення на митну територію України суб'єктами космічної діяльності - резидентами товарів у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки без сплати ввізного мита


(У тексті Порядку слово "НКАУ" замінено словом "ДКА" згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 року N 49)

1. Цей Порядок визначає механізм ввезення на митну територію України суб'єктами космічної діяльності - резидентами (далі - суб'єкти) у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки товарів (включаючи агрегати, системи та їх комплектувальні вироби для космічних комплексів, космічних ракет-носіїв, космічних апаратів та наземних сегментів космічних систем) без сплати ввізного мита до 1 січня 2015 року (далі - товари).

2. Ввезення суб'єктами на митну територію України товарів здійснюється в установленому законодавством порядку з урахуванням їх обсягів, затверджених Кабінетом Міністрів України.

ДКА у разі потреби готує та подає Кабінетові Міністрів України пропозиції щодо зміни зазначених обсягів товарів.

3. Договори (контракти) на поставку товарів, укладені суб'єктами з іноземними суб'єктами господарювання, підлягають реєстрації в ДКА відповідно до Положення про порядок надання дозволів суб'єктам космічної діяльності на проведення переговорів з іноземними суб'єктами господарської діяльності щодо дослідження і використання космічного простору, виробництва і експлуатації космічної техніки та укладення договорів купівлі-продажу космічної техніки і технологій, реєстрації договорів, предметом яких є космічна діяльність, укладених суб'єктами підприємницької діяльності України з іноземними суб'єктами господарської діяльності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 1998 р. N 798 "Про заходи державного регулювання космічної діяльності" (Офіційний вісник України, 1998 р., N 22, ст. 810).

4. Суб'єкти подають щомісяця до 10 числа наступного періоду митному органові, що здійснив митне оформлення товарів (далі - митний орган), погоджений з ДКА звіт про використання їх за призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 15 числа наступного періоду Агентству та органові державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта (далі - податковий орган).

Форма звіту затверджується Держмитслужбою за погодженням з ДПС.

(абзац другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 49)

5. Митні та податкові органи, представництво генерального замовника ДКА здійснюють в установленому порядку контроль за ввезенням та використанням ввезених суб'єктами на митну територію України товарів за призначенням.

Відчуження таких товарів третім особам, крім відчуження у складі космічної техніки, створеної (виготовленої) на момент затвердження обсягів товарів, вважається використанням товарів не за призначенням.

У разі виявлення факту використання товарів не за призначенням митні та податкові органи вживають заходів, передбачених пунктом 123.2 статті 123 Податкового кодексу України, та щодо стягнення несплачених сум ввізного мита в порядку та розмірах, передбачених законодавством.

(абзац третій пункту 5 із змінами, внесеними згідно з
 постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 р. N 1241)

 


Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 3 лютого 2010 р. N 102 


ОБСЯГИ
товарів, які ввозяться на митну територію України суб'єктами космічної діяльності - резидентами у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів (угод) України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки без сплати ввізного мита та податку на додану вартість до 1 січня 2015 року


Код згідно з УКТЗЕД 

Найменування товару 

Одиниця виміру 

Кількість 

Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М. К. Янгеля", м. Дніпропетровськ 

3703 

Фотопапір, картон і текстильні матеріали, сенсибілізовані, неекспоновані: 

  

  

  

діазопапір марки Б КорС-12 ТУ 5454-001-11758846-01 форматом 878 х 40 м 

рулонів 

6000 

4901 

Друковані книги, книжки, брошури, листівки та аналогічні друковані матеріали, зброшуровані або у вигляді окремих аркушів: 

  

  

науково-технічні звіти: 

штук - Проведення експериментальних досліджень в аеродинамічних трубах і на газодинамічних стендах для визначення аеродинамічних і газодинамічних характеристик моделей ракети-носія космічного призначення "Циклон-4 (брошура); 

  

  

- Дослідження навантаження для обґрунтування можливості пуску ракети космічного призначення "Зеніт-2SLБФ" з космічним апаратом "Спектр-Р" без проведення статичних випробувань приладного відсіку ракетоносія (брошура); 

  

  

технічна документація: 

- " -

70 

- на виконання дослідно-конструкторських робіт з аналізу виготовлення двигунів РД171М (брошура); 

  

  

- принципові схеми обладнання та їх опис, вихідні дані на систему автоматизованого дистанційного керування, ресиверну, будівельну частину і суміжні системи, ув'язувальні креслення для системи забезпечення стиснутими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- експлуатаційна документація для системи забезпечення стиснутими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- принципові схеми обладнання та їх опис, вихідні дані на систему автоматизованого дистанційного керування, ресиверну, будівельну частину і суміжні системи, ув'язувальні креслення для системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- експлуатаційна документація для системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- згідно з переліком комплексної експлуатаційної документації комплексів "Зеніт-ТМ" і "Зеніт-СМ" (комплект); 

  

  

повідомлення на зміну конструкторської документації з інтеграції двигуна РД171М в ракету-носій "Зеніт-ЗSL" (брошура); 

штук 

20 

звіт про патентні дослідження: 

- " - - для системи забезпечення стиснутими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- для системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект) 

  

  

4906 00 00 00 

Плани та креслення для архітектурних, інженерних, промислових, комерційних, топографічних або аналогічних цілей, які є оригіналами, виконаними від руки; тексти рукописні; фоторепродукції на сенсибілізованому папері та копії, виконані за допомогою копіювального паперу, зазначених вище товарів: 

  

  

конструкторська документація на: 

штук - одиниці обладнання, засоби контролю вихідного положення та комплект перевірочної апаратури, технічні умови на систему, відомість вхідного контролю для системи забезпечення стиснутими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- комплекти запасних частин, інструменту та приладів обмінного фонду тощо, збиральні креслення на системи і обладнання, текстові документи, розрахунки для системи забезпечення стиснутими газами космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- одиниці обладнання, засоби контролю вихідного положення та комплект перевірочної апаратури, технічні умови на систему, відомість вхідного контролю для системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект); 

  

  

- комплекти запасних частин, інструменту та приладів обмінного фонду тощо, збиральні креслення на системи і обладнання, текстові документи, розрахунки для системи термостатування високого тиску космічного ракетного комплексу "Циклон-4" (комплект) 

  

  

8412* 

Інші двигуни та силові установки: 

  

  

гідроциліндри PL16, PL25, PL40; 

- " - насосна станція МНС-32.60 згідно з формуляром N МПКС 5.885.103 ФО 

комплектів 8414 

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: 

  

  

насос вакуумний мембранний НВМ 

штук 8421 

Центрифуги, включаючи відцентрові сушарки; обладнання та пристрої для фільтрування або очищення рідин чи газів: 

  

  

фільтроелементи для очистки масел DMD0 008F 03 В, DVD2 360F 10 В, RVR1 1400 В 10 В 

- " - 

24 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації: 

  

  

система керування випробуваннями міцності Labtronic 8800, спеціальне програмне забезпечення для систем керування вібростендами 

комплектів 8506 

Первинні елементи та первинні батареї: 

  

  

батарея літієва 10ER14PS-2 варіант 2 

штук 

60 

8507 

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

  

  

акумуляторні батареї 22НКГ-8СК ИКШЖ.563531.030 ТУ, 15Н1456 виробу А18М, Li-ion батареї 8S6P MPS 176065, 8S3P MPS 176065 

- " - 

29 

8524 

Платівки, стрічки та інші носії для запису звуку або аналогічного запису, записані, включаючи матриці та форми для виготовлення платівок, крім виробів групи 37: 

  

  

технічна документація на виконання дослідно-конструкторських робіт з аналізу виготовлення двигунів РД171М на лазерних дисках 

- " - 8526 

Радіолокаційні, радіонавігаційні прилади і радіоапаратура дистанційного керування: 

  

  

апаратура та прилади систем керування виробів А18 та А18М (комплект) 

штук 8544 

Проводи ізольовані, кабелі (включаючи емальовані чи анодовані), кабелі (включаючи коаксіальні) та інші ізольовані електричні провідники із з'єднувальними деталями або без них; кабелі волоконно-оптичні, складені з волокон з індивідуальними оболонками, незалежно від того, зібрані вони чи ні з електричними провідниками або з'єднувальними пристроями: 

  

  

кабелі виробів А18 та А18М (комплект) 

- " - 8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: 

  

  

частини виробів А18 та А18М (комплект) 

- " - 9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти: 

  

  

астровимірювальна система STR HYDRA та її функціональна модель для космічної навігації 

- " - 9023 00 

Прилади, апарати та моделі демонстраційного призначення (наприклад, навчальні або виставкові), не придатні для іншого використання: 

  

  

габаритно-ваговий макет астровимірювальної системи STR HYDRA 

- " - 9026* 

Прилади та апаратура для вимірювання або контролю витрати, рівня, тиску чи інших змінних характеристик рідин або газів (наприклад, витратоміри, покажчики рівня, манометри, тепломіри), крім приладів та апаратури товарних позицій 9014, 9015, 9028 або 9032: 

  

  

рівнемір типу ПМП-201; 

комплектів датчик тиску МД-6Т(С) ТУ-МД-Т-60 

штук 

20 

9030 

Осцилоскопи, спектроаналізатори та інші прилади і апаратура для вимірювання або контролю електричних величин, крім вимірювальних приладів товарної позиції 9028; прилади та апаратура для виявлення або вимірювання альфа-, бета-, гамма-, рентгенівського, космічного та інших іонізуючих випромінювань: 

  

  

контрольно-випробувальна апаратура TEST HYDRA астровимірювальної системи 

штук 9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні: 

  

  

акселерометр 752А13 з підсилювачем моделі 133 

- " - 

12 

Державне науково-виробниче підприємство "Об'єднання Комунар", м. Харків 

3921 

Інші плити, листи, плівки та смуги або стрічки з пластмаси: 

  

  

гетинакс I 0,5 - 3,0, текстоліт 0,5 - 7,0, склотекстоліт СТЭФ-1 =0,35 - 20, СТЭФ-У =0,35 - 6 

кілограмів 

3100 

7019 

Скловолокно (включаючи скловату) та вироби з нього (наприклад, нитки, тканини): 

  

  

склотканина СТП-4 0,062 

- " - 

1550 

7410 

Фольга мідна (тиснена або нетиснена, без основи або на основі з паперу, картону, пластмаси чи аналогічних матеріалів), завтовшки не більш як 0,15 мм (без урахування основи): 

  

  

склотекстоліт СТФ 1-18 0,13, СТФ 2-18 0,18, СТФ 2-18 0,18 ОС, СТФ 1-35 0,1 - 2,0 ОС, СТФ 2-35 0,5 ОС, СТФ 2-35 1,0, СТФ 2-35 1,0-2,5 ОС, СФ1Н-50Г 0,5 - 2,5, СФ2Н-50Г 0,5 - 2,5 

- " - 

1850 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані: 

  

  

транзистори 2Т635А ОСМ, 2Т3117А ОСМ, 2П771А, діоди 2Д908А, 2Д917А, 2ДС627А ОСМ, 2Д510А, 2Д522Б 

штук 

384100 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування 

  

  

датчик ДСП-5 

- " - 

66 

Розділ виключено

Казенне підприємство спеціального приладобудування "Арсенал", м. Київ 

8414 

Насоси повітряні або вакуумні, повітряні або інші газові компресори та вентилятори; вентиляційні або рециркуляційні витяжні ковпаки або шафи з вентилятором, з фільтром або без нього: 

  

  

термовакуумна камера з захистом від вібрації 

- " - 8501 

Двигуни та генератори, електричні (крім електрогенераторних установок): 

  

  

двигуни ДПР-42-Ф1-02, ДМ-0,4, СКТ-225-2Д Кл. т. 0,1, ДШР-80-0 

- " - 

2100 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

  

  

еталонний вольтметр-калібратор напруги Transmille 3041; 

- " - трансформатори типу ТОТ 35, ТОТ 152, ММТС-9, ТО,5-35, дроселі високочастотні типу ДМ-0,1-50В, ДМ-0,1-125В, ДМ-0,2-200В, ДМ-0,4-125В, ДМ-0,6-12В, Дм-0,6-60, ДМ-1,2-10В, ДМ-2,4-20В, ДМ-3,0-12В 

- " - 

13500 

8529 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528: 

  

  

П33 сенсор (матриця) TX285SPD 

- " - 8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні: 

  

  

конденсатори К52-11, К52-1, К53-1А, К53-18, К10-17Б, К10-17А, КМ-4Б, КМ-5А, КМ-5Б, МБГЧ-1-1 

штук 

487000 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

  

  

резистори С5-42В-2В, С2-33Н-1В, С2-33Н-2В, С2-10-0,25В, СП5-2В, ВБ-1В, СП5-3В-1В, СП4-2МА-1В, СП4-1б-0,5В, ПП3-43-3В,СП3-39А-1В, СП4-8, СП4-8-1 

- " - 

114000 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1 000 В: 

  

  

з'єднувачі типу РПС1 ОС, РМГ30Б32Ш1А1, 2РМТ, 2РМДТ, РВН2, РМГ, РБМ4, РС, РСГ, МР1, ОНПКГ22, ОНПВГ25, тумблери П1Т3-1В, роз'єднувачі типу РС, РСГ, РП10, РП14, РПММ1, ОСРПММ1 

- " - 

35800 

8540 

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки): 

  

  

катод холодний Яе.730.019, Яе.0730.019ТУ, геттер (газопоглинач) КРБ-8МА ОД0.359.004; 

- " - 

700 

індикатори ИВ-8, лампи ДКСМБ-35 

- " - 

1600 

8541

 


Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні 
діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані: 

  

  

фотоприймальний пристрій типу PLUTON, матричний ПЗЗ TC285SPD-B0; 

штук 

14 

МД218В ОСМ, 2С522А ОС, 2С447А ОС, 2С530А-1, 2С591А-1, 2С133В, 2С212Ж, 2С210Б, МД218В ОСМ, 3Л123А-М1, 3Л123А-М2, 3Л107Б, 2Д522Б, транзистори типу 2Т312Б, 2Т312В, 2ТС622А, 2Т208И, 2Т208Л, 2Т708А, 2Т709А, 2Т208В, 2Т208М, 2Т630А, фотодіоди типу ФД 121, ФД 121-01, мікрохолодильники 2.969.012 до фотодіодів ФД 121, ФД 121 -01 

- " - 

66110 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: 

  

  

мікросхеми 564ЛЕ5, 564ТР2, 544УД1А, 544УД1Б, 544УД2А ОСМ, схеми інтегральні 142ЕН3, 142ЕН3 ОСМ 

- " - 

45000 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції: 

  

  

вакуумні відкачувальні пости N 1 (VS-1-4-LD), N 2 (VS-1-4) 

- " - 9014 

Компаси для визначення напрямку; інші навігаційні прилади та інструменти: 

  

  

акселерометр SRJ-01, акселерометр QA-2000; 

- " - вимірювально-перетворювальні головки, комплекти виробів 8Ш122П-01, вироби 9С485, 9В549, 9В160, гіромотори ГМА-4Ю1Н Кл. 2 (протигодинникові), гіротеодоліти ГТ-3, гірокомпаси 1Г17, 1Г17-1, 1Г25, 1Г47, 1Г47-2, 1Г50, 1Г40, системи 3Ч-37, ЗЧ-37-У2, 15Ш52, 15Ш53, 15Ш64, 9Ш129, 9Ш138 та складові частини до них, системи прицілювання 11Ш15, 11Ш115, 11Ш117, 17Ш11, 8Ш122П та складові частини до них 

- " - 

9792 

9015 

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри: 

  

  

теодоліт ТМ 5100А, фотометрична куля діаметром 2 м 

штук 9031 

Контрольні або вимірювальні прилади, пристрої та машини; проектори профільні: 

  

  

центрифуга, одновісна прецизійна система 2001Р-30, одновісна система імітації руху AC1136-140-TCN, трьохвісна система імітації руху АС3367, установка для калібровки сканерів КСЕХ-5, координатна система прецизійного переміщення типу 8МТ, цифрова метрологічна система INEXIV VMA-2520 B/W Sysntm, гоніометр, інтерферометр типу Wyko NT9100; 

- " - 

13 

апаратура 9В724 та її складові частини 

- " - 

210 

Державне підприємство "Львівський державний завод "ЛОРТА", м. Львів 

8473 

Частини та приладдя (крім футлярів, чохлів та аналогічних виробів), призначені винятково або головним чином для машин товарних позицій 8469 - 8472: 

  

  

механізм МЗ-100СТ 

- " - 8482 

Підшипники кулькові або роликові: 

  

  

підшипник 6-1000805Ю1Т 

- " - 

16 

8536 

Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: 

  

  

з'єднувачі ОС2рмт, ОСРС, ОСМР1, ОС СР, реле ОСРПС32, ОСРЭС48А, ОС РПС45, автомати управління і захисту А5ВМ, дистанційні перемикачі ДП1-25 

- " - 

2292 

8540 

Лампи, трубки електронні з термокатодом, холодним катодом чи фотокатодом (наприклад, лампи, трубки вакуумні, паро- чи газонаповнені, ртутні дугові випрямні лампи та трубки, електронно-променеві трубки, телевізійні передавальні трубки): 

  

  

лампа УВ277Г 

- " - 8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: 

  

  

мікросхеми серій ОС 1НТ251, ОС 134, ОС 133, ОС 113, ОС 115, ОС 564, ОС 136, 164 

штук 

45824 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції: 

  

  

виріб 11Р419 

- " - 8803 

Частини літальних апаратів товарної позиції 8801 або 8802: 

  

  

пристрій 5У20 

- " - Національний центр управління та випробувань космічних засобів, с. Вітіно Сакського району, Автономна Республіка Крим 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

  

  

блоки живлення сейсмічних елементів 

- " - 

25 

8507 

Акумулятори електричні, включаючи сепаратори для них, прямокутної (в тому числі квадратної) або будь-якої іншої форми: 

  

  

акумуляторна батарея для гарантованого живлення сейсмічного елементу, джерела гарантованого живлення 48 В та 120 В сейсмічного елементу 

- " - 

78 

8517 

Апарати електричні телефонні або телеграфні для проводового зв'язку, включаючи телефонні апарати з безпроводовою трубкою; апаратура для систем проводового зв'язку на несучій частоті або для цифрових проводових систем зв'язку; відеотелефони: 

  

  

блоки комутації сейсмічного обладнання, маршрутизатори 

- " - 

35 

8529 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8525 - 8528: 

  

  

фільтри радіочастотні, антени направлені, GPS антени 

- " - 

70 

8537 

Пульти, панелі, консолі, столи, розподільні щити та інші основи, обладнані двома або більше пристроями товарної позиції 8535 чи 8536, для контролю або розподілу електричного струму, включаючи пристрої чи апаратуру групи 90, та цифрові апарати керування, крім комутаційних пристроїв товарної позиції 8517: 

  

  

контролер заряду батарей сейсмічного елементу 

штук 

30 

8538 

Частини, призначені виключно або головним чином для апаратури товарних позицій 8535, 8536 чи 8537: 

  

  

свіч (хаб) 

- " - 

25 

9015 

Прилади та інструменти топографічні (включаючи фотограмметричні), гідрографічні, океанографічні, гідрологічні, метеорологічні або геофізичні, за винятком компасів; далекоміри: 

  

  

сейсмічні кабельні модеми, сейсмометри 

- " - 

50 

Державне підприємство "Український науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів", м. Дніпропетровськ 

4002 

Каучук синтетичний і фактис, одержані з олій або масел, у первинних формах або у формі пластин, листів або стрічок; суміші будь-якого продукту товарної позиції 4001 з одним із продуктів цієї товарної позиції у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок: 

  

  

каучук синтетичний 

кілограмів 

8000 

4005 

Невулканізовані гумові суміші у первинних формах або у вигляді пластин, листів, смуг або стрічок: 

  

  

невулканізовані гумові суміші 

- " - 

600 

4008 

Пластини, листи, стрічки, смуги, прутки і фасонні профілі з вулканізованої гуми, крім твердої гуми: 

  

  

гумовотехнічні вироби 

- " - 

1200 

Публічне акціонерне товариство "ЕЛМІЗ", м. Київ 

7616 

Інші вироби алюмінієві: 

  

  

вироби ЯУ6 

штук 

140 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції: 

  

  

генератори кварцові ГК-54, феритові вентилі ФЦП, ФВП 

- " - 

1452 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Датчикове підприємство "Завод Рапід", м. Чернігів 

8504 

Трансформатори електричні, статичні перетворювачі електричні (наприклад, випрямлячі), котушки індуктивності та дроселі: 

  

  

дроселі високочастотні ДМ, осердя феритові М2000, М1500, М1000, М700 

- " - 

6450 

8532 

Конденсатори електричні постійні, змінні або підстроювальні: 

  

  

конденсатори К52-1Б, К53-1а, ОС К53-1а, К53-22, ОСК53-22, КМ5Б, ОСКМ5Б, К10-17 А, Б, В, ОС К10-17 А, Б, В, ОС К10-47МБ, К10-47МБ, ОСМ К10-17А, Б, В 

- " - 

43400 

8533 

Резистори електричні (включаючи реостати та потенціометри), крім нагрівальних елементів: 

  

  

резистори С2-29В, ОС С2-29В, С2-33Н, ОС С2-33Н, СП5-3, ОС СП5-3, СП5-21А, Б, С2-36, ОС С2-36, терморезистори КМТ-17в, ММТ-1 

- " - 

153594 

8536

 


Електрична апаратура для комутації або захисту електричних кіл чи для приєднання до електричних кіл або в електричних колах (наприклад, вимикачі, роз'єднувачі, перемикачі, реле, запобіжники плавкі, гасники стрибків напруги, штепсельні вилки і розетки, патрони для ламп, коробки з'єднання), для напруги не більш як 1000 В: 

  

  

електороз'єднувачі 2РМГ, ОС 2РМГ, РСГС, ОС РСГС, РС, РСГ, ОС РС, ОС РСГ, 2РМТ, МР1, ОС МР1, ОС 2РМТ ОС, ОСМ СНЦ13 ОС, ОСМ СНЦ42 

штук 

44500 

8541 

Діоди, транзистори та аналогічні напівпровідникові прилади; фоточутливі напівпровідникові прилади, включаючи фотогальванічні елементи, зібрані або не зібрані у модуль, вмонтовані або не вмонтовані у панель; світловипромінювальні діоди; п'єзоелектричні кристали, зібрані: 

  

  

транзистори 2Т201, ОС 2Т201, 2Т201 ОСМ, 2Т312, ОС 2Т312, 1НТ251, 2Т208, 2Т630, 2Т830, ОСМ 2Т830, 2Т3152, ОСМ 2Т3152, 2Т928А, стабілітрони Д818, ОС Д818, 2С164, 2С182, 2С456, 2С156, ОС 2С156, 2С168, ОС2С168, 2С175, ОС 2С175, ОСМ 2С162, діоди 2Д907, 2Д918, діодні матриці 2Д906, ОС 2Д906, оптопари 3ОД109, 3ОД129, резонатори кварцові РК253, п'єзоелементи ПЕСД-5, ПЕСД-6, ЭП13Ц-1 

- " - 

44600 

8542 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: 

  

  

мікросхеми серій 590, ОСМ590, 533, 1401, 564, 142, ОСМ142, 744, 134, 133, 521, 572, 1006, ОСМ153, ОСМ564 

- " - 

35780 

8547 

Арматура ізолювальна для електричних машин, пристроїв або обладнання, повністю зроблена з ізоляційних матеріалів або із застосуванням простих металевих з'єднувальних деталей (наприклад, муфт з гвинтовою нарізкою), вмонтованих під час формування лише з метою складання, крім ізоляторів товарної позиції 8546; ізоляційні трубки та їх з'єднувальні деталі з недорогоцінних металів, з внутрішньою ізоляцією: 

  

  

підложки 60X40X0,5 ЩЕ7.817.000-22 

- " - 

600 

9032 

Прилади та апаратура для автоматичного регулювання або керування: 

  

  

елементи чутливі Вт6.036.104, модулі вимірювальні Вт5.183.007 

- " - 

1525 

Державне науково-дослідне підприємство "КОНЕКС", м. Львів 

8471 

Машини автоматичного оброблення інформації та їх блоки; магнітні або оптичні зчитувальні пристрої, машини для перенесення даних на носії інформації у кодованому вигляді та машини для оброблення аналогічної інформації: 

  

  

демодулятори Omnisat A9910 

комплектів 

18 

8542* 

Електронні інтегровані схеми та електронні мікромодулі: 

  

  

мікросхеми X3S, ADC08D1000, AD7477, XC5VIL, SN65LV031D, SN65LV032D, XCV300-SPQ240 1, XC18V04VQ44 1, LP3853 ЕТ-2,5, LP3852 ЕТ-3,3, MT48LC64M8A2TG-75, AS7C 31026-12 ТІ, з'єднувачі, розетки 100RN 09S-P, CBBJR79, вилки 100RN, 100RN09P-D, РС32АТВ, PL75-9, СНЦ127-10/ 14ВП117-1-В, СНЦ127-19/ 18ВП117-1-В, СНЦ127-32/ 22ВП117-1-В, СНЦ127-50/ 27ВП117-1-В, хвостовики VDC-9N-TF, MBC-9N-TF, фільтри В FMC28-461F, DC/DC PFKC03-24S33, DC/DC MTR2805SF, оптопари 3ОТ11Б; 

штук 

6870 

кабелі TWC-124-2 

метрів 

600 

Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче підприємство "Сатурн", м. Київ 

8543 

Машини електричні та апаратура, що виконують певні функції: 

  

  

антенні підсилювачі 

штук 

20 

____________
* Під час визначення кількості ввезеного товару враховується тільки одна одиниця виміру, зазначена у рахунку-фактурі (інвойсі), за яку встановлена конкретна ціна.

(додаток із змінами, внесеними згідно з постановою


 Кабінету Міністрів України від 01.02.2012 р. N 49)